8/47 Projektowanie Wyłączniki silnikowe

advertisement
Projektowanie
Wyłączniki silnikowe
http://catalog.moeller.net
8/47
PKZ, PKZM
Moeller HPL0211-2007/2008
1
3
I>
I>
2
4
5
I>
6
1
3
5
I>
I>
I>
2
4
6
Ochrona przewodów izolowanych PVC przed przeciążeniem termicznym przy zwarciu
Tabela pokazuje, jakie minimalne przekroje przewodów są chronione przez wyłączniki silnikowe PKZ(M) aż do ich warunkowego znamionowego prądu zwarcia Iq.
min chroniony przekrój
min chroniony przekrój
typ
380 – 415 V, 50 Hz, Cu mm2
4
2,5
1,5
1
typ
0,75
PKZM0-0,16
PKZ2/ZM-0,6
...
0,75
aparat
...
380 – 415 V, 50 Hz, Cu mm2
4
2,5
1,5
1
aparat
PKZM0-6,3
PKZM0-10
PKZM0-12
PKZM0-16
PKZM0-20
PKZM0-25
PKZM0-32
PKZM4-16
PKZM4-25
PKZM4-32
PKZM4-40
PKZM4-50
PKZM4-58
PKZM4-63
PKZ2/ZM-2,4
PKZ2/ZM-4
PKZ2/ZM-6
PKZ2/ZM-10
PKZ2/ZM-16
PKZ2/ZM-25
PKZ2/ZM-32
PKZ2/ZM-40
Instalacja bez bezpieczników z PKZ(M), wykresy ochrony rezerwowej
50
30
20
16
10
6
Znamionowy
prąd pracy In [A]
10 16 20 25
0.16...
Przewidywany prąd zwarcia
Icn
Icc
Zakres
ze znamionową
graniczną
zdolnością
wyłączania
PKZM4
zwarcia
I cc skut [kA]
Zakres
ochrony
rezerwowej
z CL-PKZ0
100
PKZM4-... +CL-PKZ0
50
30
20
16
10
odporny na zwarcie
PKZM4
przy
415 V AC
Zakres
ochrony
rezerwowej
z CL-PKZ2
lub S-PKZ2
PKZM4-...
6
16... 25
32
40
50
Znamionowy
prąd pracy In [A]
63
Zakres
ze znamionową
graniczną
zdolnością
PKZ2/ZM
wyłączania
zwarcia
PKZ2
przy
415 V AC
Icc
Przewidywany prąd zwarcia Icc skut [kA]
PKZM0-...+ CL-PKZ0
PKZM0
odporny na zwarcie
Icn
Przewidywany prąd zwarcia
Icn
Icc
Zakres
ze znamionową
graniczną
zdolnością
wyłączania
PKZM0
zwarcia
I cc skut [kA]
Zakres
ochrony
rezerwowej
z CL-PKZ0
100
PKZM0-...
PKZM0
przy
415 V AC
100
PKZ2/ZM-.../S
PKZ2/ZM-...+CL
PKZ2
odporny na zwarcie
50
30
PKZ2/ZM-...
20
10
6
4
0.6...
...16 25 32 40
Znamionowy
prąd ciągły In [A]
Wyłączniki silnikowe
PKZM01, PKZM0, PKZM4
PKZM0, PKZM4, PKZ2 w układzie 1- i 2-biegunowym dla napięcia stałego
i przemiennego
4/48
Projektowanie
Charakterystyki
PKZM
Moeller HPL0211-2007/2008
http://catalog.moeller.net
2h
20
minuty
5
5
2
1
40
1
40
20
10
20
10
5
PKZM0...-T
2
5
2
1
200
200
milisekundy
1
50
20
PKZM4-...
10
2
sekundy
minuty
sekundy
2h
20
PKZM0-...,
PKZM01
10
milisekundy
50
20
5
5
2
2
1.5
2
3
6
4
8 10
15
1.5
30
20
2
3
4
6
8 10
15
30
20
x Znamionowy prąd pracy
x Znamionowy prąd pracy
Wartości graniczne przenoszone dla wyłączników silnikowych, wyłączników transformatorowych, wyłączników do układów rozrusznikowych
4.0 A
2
1
0.8
0.6
2.5 A
0.4
0.3
1.6 A
0.2
1A
Z i 2 dt 105
8
[A2s]
6
PKZM01
PKZM0-.... 32 A
PKM0-.... 25 A
20 A
16 A
ółfa
la
32 A
25 A
20 A
16 A
10 A/12 A
6.3 A
10 PKZM0-....
8 PKZM01-....
6 PKM0-....
4
· I cc
2
3
4
3
1. p
ÎD
[kA]
10 A/12 A
2
1.5
6.3 A
104
8
6
4.0 A
4
3
2
2.5 A
1.5
0.1
0.08
0.06
0.63 A
0.04
0.03
0.4 A
0.02
103
8
6
1.6 A
4
3
2
Ue = 400 V
0.015
0.25 A
0.01
1
1.5 2
3 4
6 8 10 15 20 30 40
60 80100
Ue = 400 V
1.5
102
1
1.5 2
3 4
1.0 A
6 8 10 15 20 30 40 60 80 100
Icc skut[kA]
Icc skut [kA]
Wartości graniczne przenoszone dla wyłączników silnikowych
100
6
Z i 2 dt 10
[A2s]
PKZM4
ółf
ala
PKZM4
1.
p
63/58 A
50/40/32 A
25 A
16 A
c
105
Ic
ÎD
[kA]
2·
Wyłączniki silnikowe
PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKZ2
Charakterystyki wyzwalania wyłaczników silnikowych PKZM0-...T (nie dla PKM0-...), PKZM01
63/58 A
50/40/32 A
25 A
10
104
16 A
103
Ue = 400 V
1
1
10
Ue = 400 V
100
Icc skut[kA]
102
1
10
100
Icc skut [kA]
Projektowanie
Zdolność łączenia
http://catalog.moeller.net
8/49
PKZM0
Moeller HPL0211-2007/2008
Znamionowy prąd ciągły Iu
Warunkowy znamionowy prąd zwarcia Iq IEC/EN 60947-4-1
Znamionowa graniczna zdolność wyłączania zwarcia Icu ⎫
⎬ IEC/EN 60947-2
Znamionowa robocza zdolność wyłączania zwarcia Ics ⎭
Iu
A
230 V
Iq
Icu
kA
kA
Ics
kA
A1)
400 V
Iq
Icu
kA
kA
Ics
kA
A1)
150
150
150
150
150
150
50
50
50
50
50
150
150
150
150
150
150
10
10
10
10
10
N
N
N
N
N
N
50
50
50
50
50
440 V
Iq
Icu
kA
kA
Ics
kA
A1)
10
10
10
10
10
10
N
N
N
N
N
50
50
50
50
50
50
500 V
Iq
Icu
kA
kA
Ics
kA
A1)
6
6
6
6
6
6
6
N
N
N
N
50
50
50
50
50
50
50
50
20
20
20
10
10
10
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
50
40
40
40
20
20
20
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
690 V
Iq
Icu
kA
kA
Ics
kA
A1)
5
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
2
2
2
2
2
2
2
N
N
50
50
50
50
50
50
50
50
50
20
20
20
20
5
5
5
5
5
20
20
20
20
20
20
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
40
40
20
20
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
PKZM0, PKZM0...-T, PKM0, koordynacja „1“ i „2“
0,16 – 1
1,6
2,5
4
6,3
10
12
16
20
25
32
150
150
150
150
150
150
50
50
50
50
50
150
150
150
150
150
150
50
50
50
50
50
150
150
150
150
150
150
10
10
10
10
10
N
N
N
N
N
N
50
50
50
50
50
150
150
150
150
150
150
50
50
50
50
50
42
15
15
10
10
10
42
15
15
10
10
10
42
42
15
15
6
6
6
42
42
15
15
6
6
6
5
3
3
3
3
3
3
3
3
PKZM0 (PKZM0...-T, PKM0) + CL-PKZ0
0,16 – 1
1,6
2,5
4
6,3
10
12
16
20
25
32
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0,16 – 1
1,6
2,5
4
6,3
10
12
16
20
25
32
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Uwagi
Nie potrzeba dodatkowych
elementów zabezpieczających
w zakresie odporności
(100/150 kA)
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
5
5
5
5
5
PKZM0 (PKZM0...-T, PKM0) + 2 CL-PKZ0
N
Nie wymagane
1) Wymagane
20
20
20
20
20
20
40
40
20
20
10
10
10
10
10
dobezpieczenie zwarciowe, jeżeli prąd zwarcia przekracza obsługiwany
znamionowy prąd zwarcia aparatu (Icc Iq).
Wyłączniki silnikowe
PKZM01, PKZM0, PKZM4
Zdolność łączenia wyłączników silnikowych od serii nr 04
8/50
Projektowanie
Zdolność łączenia
PKZM01, PKZM4
Moeller HPL0211-2007/2008
http://catalog.moeller.net
Wyłączniki silnikowe
PKZM01, PKZM0, PKZM4
Zdolność łączenia wyłączników silnikowych
Znamionowy prąd ciągły Iu
Warunkowy znamionowy prąd zwarcia Iq IEC/EN 60947-4-1
Znamionowa graniczna zdolność wyłączania zwarcia Icu ⎫
⎬ IEC/EN 60947-2
Znamionowa robocza zdolność wyłączania zwarcia Ics ⎭
Iu
A
230 V
Iq
Icu
kA
kA
A1)
400 V
Iq
Icu
kA
kA
Ics
kA
50
50
50
50
50
50
10
10
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
N
N
100
100
100
160
160
150
150
50
50
50
50
50
150
150
50
50
50
50
50
Ics
kA
0.16 – 1
50
50
1.6
50
50
2.5
50
50
4
50
50
6.3
50
50
10
50
50
12
50
50
16
50
50
PKZM4, koordynacja „1“ i „2“
16
25
32
40
50
58
63
A1)
440 V
Iq
Icu
kA
kA
Ics
kA
A1)
50
50
50
50
50
50
10
10
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
42
15
15
50
50
50
50
50
42
15
15
50
50
50
50
50
10
10
10
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
N
N
100
100
100
160
160
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
25
25
25
25
25
25
25
100
100
100
100
100
160
160
500 V
Iq
Icu
kA
kA
Ics
kA
A1)
690 V
Iq
Icu
kA
kA
Ics
kA
A1)
100
100
100
100
100
160
160
8
8
5
5
5
5
5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
100
100
100
100
100
160
160
PKZM01, koordynacja „1“ i „2“
150
150
50
50
50
50
50
150
150
50
50
50
50
50
Uwagi
Nie potrzeba dodatkowych elementów
zabezpieczających w zakresie odporności
(150 kA)
N
Nie wymagane
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
1)
8
8
5
5
5
5
5
Bezpiecznik (A gG/gL) w celu
zwiększenia zdolności łączenia
wyłączników silnikowych
do 100 kA
8/54
Dane techniczne
Wyłączniki silnikowe
PKZM
Moeller HPL0211-2007/2008
Dane ogólne
Normy i przepisy
Wytrzymałość klimatyczna
Temperatura otoczenia
PKZM0-...
°C
°C
°C
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL 508, CSA C 22.2 Nr 14
klimat wilgotny / ciepły, stały, zgodnie z IEC 60068-2-78
klimat wilgotny / ciepły, zmienny, zgodnie z IEC 60068-2-30
–25…80
–25…80
–25…55
–25…55
–25…40
–25…40
dowolny
IP20
IP00
g
dowolny
IP20
IP00
bezpieczne przy dotyku palcem lub ręką
25
AWG
max 2000
1 x (1 – 6)
2 x (1 – 6)
1 x (1 – 6)
2 x (1 – 6)
18 – 10
max 2000
1 x (1 – 6)
2 x (1 – 6)
1 x (1 – 6)
2 x (1 – 6)
18 – 10
mm2
–
mm2
–
AWG
–
1 x (1…2.5)
2 x (1…2.5)
1 x (1…2.5)
2 x (1…2.5)
18…14
Nm
Nm
1.7
1
1.7
1
Uimp
V AC
Ue
Iu = Ie
V AC
A
cykle łączenia
cykle łączenia
cykle łączenia/
Hz
W
x 106
x 106
1/godz.
6000
III/3
690
16 lub nastawiony prąd wyzwalacza
przeciążeniowego
40 – 60
6
0.05
0.05
25
6000
III/3
690
32 lub nastawiony prąd wyzwalacza
przeciążeniowego
40 – 60
6
0.1
0.1
40
kA
a Projektowanie
60
A
A
16
16 (3 tory prądowe połączone w szereg)
a Projektowanie
60 (do PKZM0-16)
40 (PKZM0-20 do PKZM0-32)
32
25 (3 tory prądowe połączone w szereg)
°C
°C
%/K
x Iu
x Iu
%
–5…40
–25…55
F 0.25
0.6 – 1
14
g 20
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 cz. 102
temperatura magazynowania
bez obudowy
w obudowie
90
˚
˚
90
˚
Pozycja mocowania
90
Wyłączniki silnikowe
PKZM01, PKZM0, PKZM4
PKZM01...
http://catalog.moeller.net
Kierunek przepływu energii
Stopień ochrony
aparat
zaciski przyłączeniowe
Zabezpieczenie przed dotykiem
Wytrzymałość udarowa impuls sinusoidalny, jednopołówkowy 10 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
Wysokość eksploatacji n.p.m.
Przekroje doprowadzeń przewód pojedynczy
Zaciski ze śrubą
linka z końcówką tulejkową
zgodnie z DIN 46228
przewód jedno- lub wielożyłowy
Przekroje doprowadzeń
Zaciski sprężynowe
Przekroje doprowadzeń przewód pojedynczy
Zaciski ze śrubą
linka z końcówką tulejkową
zgodnie z DIN 46228
przewód jedno- lub wielożyłowy
Moment dokręcania złączy ze śrubą
przewody główne
przewody pomocnicze
Obwody główne
Odporność na udar napięciowy
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
Znamionowe napięcie pracy
Znamionowy prąd ciągły = znamionowy prąd pracy
Częstotliwość znamionowa
Straty cieplne (3-bieg., w stanie nagrzanym)
Trwałość, mechaniczna
Trwałość elektryczna (AC-3 przy 400 V)
Maksymalna częstość łączeń
Wytrzymałość zwarciowa
AC
DC
Zdolność załącz. silnika
AC-3 do 690 V
DC-5 (do 250 V)
Wyzwalacz
Kompensacja temperaturowa
zgodnie z IEC/EN 60947, VDE 0660
zakres pracy
Kompensacja temperaturowa błędu szczątkowego dla T > 40
Nastawiany wyzwalacz przeciążeniowy
Ustawiony na stałe wyzwalacz zwarciowy
Tolerancja wyzwalacza zwarciowego
Czułość na zanik fazy
m
mm2
mm2
25
–5…40
–25…55
F 0.25
0.6 – 1
14
g 20
Dane techniczne
Wyłączniki silnikowe
PKM0-...
PKZM0-...-T
PKZM4
90
˚
˚
˚
90
˚
–25…70
–25…55
–25…40
90
90
˚
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL 508, CSA C 22.2 Nr 14
klimat wilgotny / ciepły, stały, zgodnie z IEC 60068-2-78
klimat wilgotny / ciepły, zmienny, zgodnie z IEC 60068-2-30
–25…80
–25…80
–25…55
–25…55
–25…40
–25…40
90
PKZM
Moeller HPL0211-2007/2008
dowolny
IP20
IP00
bezpieczne przy dotyku palcem lub ręką
25
dowolny
IP20
IP00
dowolny
IP20
IP00
25
15
max 2000
1 x (1 – 6)
2 x (1 – 6)
1 x (1 – 6)
2 x (1 – 6)
18 – 10
max 2000
1 x (1 – 6)
2 x (1 – 6)
1 x (1 – 6)
2 x (1 – 6)
18 – 10
max 2000
1 x (1 – 50)
2 x (1 – 35)
1 x (1 – 35)
2 x (1 – 35)
14 – 2
1 x (1…2.5)
2 x (1…2.5)
1 x (1…2.5)
2 x (1…2.5)
18…14
–
–
–
–
–
–
1.7
1
1.7
1
3
1
6000
III/3
690
32 lub nastawiony prąd wyzwalacza
przeciążeniowego
40 – 60
6
0.1
0.1
40
6000
III/3
690
25 lub nastawiony prąd wyzwalacza
przeciążeniowego
40 – 60
6
0.1
0.1
40
6000
III/3
690
65 bez obudowy
63 w obudowie
40 – 60
22
0.03
0.03
40
a Projektowanie
60 (do PKM0-16)
40 (PKM0-20 do PKM0-32)
32
25 (3 tory prądowe połączone w szereg)
a Projektowanie
60 (do PKZM0-16)
40 (PKZM0-20 do PKZM0-32)
25
25 (3 tory prądowe połączone w szereg)
a Projektowanie
60
–5…40
–25…55
F 0.25
–
14
g 20
–5…40
–25…55
F 0.25
0.6 – 1
20
g 20
IEC/EN 60947-1-1, VDE 0660 cz. 102
–5…40
–25…55
F 0.25
0.6 – 1
14
g 20
65
63 (3 tory prądowe połączone w szereg)
Wyłączniki silnikowe
PKZM01, PKZM0, PKZM4
http://catalog.moeller.net
8/55
8/56
Dane techniczne
Styki pomocnicze
Wyłączniki silnikowe
PKZM01, PKZM0, PKZM4
NHI…PKZ, AGM, U-PKZ, A-PKZ,
Styki pomocnicze
Odporność na udar napięciowy
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
Znamionowe napięcie pracy
Niezawodna separacja zgodnie z EN 61140
między stykami pomocniczymi a obwodami głównymi
Znamionowy prąd pracy
AC-15
220 – 240 V
380 – 415 V
440 – 500 V
DC-13 L/R F 100 ms
24 V
60 V
110 V
220 V
Trwałość
Trwałość, mechaniczna
Trwałość, elektryczna
Niezawodność łączenia
(przy Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, I min= 5.4 mA)
Styki z wymuszonym otwieraniem wg ZH 1/457
Wytrzymałość zwarciowa bez zgrzania styków
bez bezpiecznika topikowego
bezpiecznik topikowy
Moeller HPL0211-2007/2008
NHI...PKZ0
NHI-E-...PKZ0
VHI...PKZ0
AGM
4000
III/3
440
250
4000
III/3
440
250
6000
III/3
500
250
Uimp
V AC
Ue
Ue
V AC
V DC
6000
III/3
500
250
V AC
690
690
690
690
Ie
Ie
Ie
A
A
A
3.5
2
1
1
–
–
1
–
–
3.5
2
1
Ie
Ie
Ie
Ie
A
A
A
A
2
1.5
1
0.25
2
–
–
–
2
–
–
–
2
1.5
1
0.25
cykle łączenia
cykle łączenia
częstotliwość błędu
x 106
x 106
l
> 0.1
> 0.1
> 0.05
> 0.1
< 10-8 < 1 błąd na 1 x 108 łączeń
> 0.1
> 0.1
> 0.01
> 0.005
tak
–
–
–
A gG/gL
FAZ-B4/1-HI
10
–
10
–
10
FAZ-B4/1-HI
10
mm2
AWG
0.75 – 2.5
18 – 14
0.75 – 1.5
18 – 16
0.75 – 1.5
18 – 16
0.75 – 2.5
18 – 14
Przekroje doprowadzeń
Przewód pojedynczy lub linka z końcówką tulejkową
Przewód jedno- lub wielożyłowy
U-PKZ...
Wyzwalacze zanikowe
Przekrój doprowadzeń Przewód pojedynczy lub linka
z końcówką tulejkową
Przewód jednolub wielożyłowy
Obwody główne
Znamionowe napięcie pracy
Znamionowe napięcie pracy
Napięcie przyciągania
Napięcie odpadania
Pobór mocy
Moc załączenia AC
Moc trzymania AC
mm2
AWG
Ue
Ue
x Us
x Us
przyciąganie
trzymanie
1 x (0.75 – 2.5)
2 x (0.75 – 2.5)
1 x (18 – 14)
2 x (18 – 14)
V AC
V DC
42 – 480
24 – 250
VA
VA
0.85 – 1.1
0.7 – 0.35
5
3
A-PKZ...
Wyzwalacze wzrostowe
Przekrój doprowadzeń Przewód pojedynczy lub linka
z końcówką tulejkową
Przewód jednolub wielożyłowy
Obwody główne
Znamionowe napięcie pracy
Znamionowe napięcie pracy
Zakres pracy
mm2
AWG
Ue
Ue
Napięcie przemienne
Napięcie stałe (praca krótkotrwała 5 s)
Pobór mocy
Napięcie przemienne Moc załączenia AC
Moc trzymania AC
Napięcie stałe
Moc załączenia DC
Moc trzymania DC
http://catalog.moeller.net
przyciąganie
trzymanie
przyciąganie
trzymanie
1 x (0.75 – 2.5)
2 x (0.75 – 2.5)
1 x (18 – 14)
2 x (18 – 14)
V AC
V DC
42 – 480
24 – 250
x Us
x Us
0.7 – 1.1
0.7 – 1.1
VA
VA
W
W
5
3
3
3
Download