Temat: INSTALACJA ELEKTRYCZNA W DOMU

advertisement
Temat: INSTALACJA ELEKTRYCZNA W DOMU
Dostarcza energię elektryczną, która zapewnia oświetlenie domu oraz działanie domowych
urządzeń elektrycznych.
1. Budowa instalacji elektrycznej.
Instalacja elektryczna w budynku mieszkalnym składa się najczęściej z układu zasilania
niskiego napięcia (prąd zmienny 230V, 50Hz), obejmującego:
 przyłącze i złącze kablowe,
 tablicę rozdzielczą,
 piony i linie zasilające,
 instalację odbiorczą,
 odpowiednią liczbę obwodów.
2. Elektrownia
W elektrowniach prąd powstaje w generatorach i kablami przesyłany jest do
transformatorów, które zwiększają jego napięcie, co umożliwia przesyłanie energii
elektrycznej na duże odległości.
Elektrownie mogą być:
 węglowe,
 gazowe,
 jądrowe,
 alternatywne (wiatrowe, wodne, słoneczne, geotermalne, pływowe,
wykorzystujące energię fal).
3. Droga energii elektrycznej z elektrowni.
Energia z transformatorów trafia do linii energetycznych – wysokiego napięcia
(naziemne, podziemne), którymi rozprowadzana jest po całym kraju.
Na trasie przesyłu energia trafia do transformatora, którego zadaniem jest obniżenia
napięcia prądu, by nadawał się do użytku w gospodarstwach domowych.
Prąd dostarczony do domów jednorodzinnych przepływa przez licznik, który mierzy
ilość zużytej energii. W budynkach wielorodzinnych na klatkach schodowych
instalowane są szafki rozdzielcze, w których znajdują się liczniki oraz bezpieczniki
główne.
Wewnątrz mieszkania znajdują się dwa bezpieczniki, zabezpieczające:
- obwód opraw oświetleniowych,
- obwód gniazd wtyczkowych.
4. Zasady bezpieczeństwa podczas kontaktu z prądem elektrycznym
 wyciągając kabel z gniazda należy trzymać go za wtyczkę;
 nie wolno wkładać wtyczki do uszkodzonego gniazda elektrycznego;
 nie wolno dotykać nie izolowanych przewodów;
 jeżeli trzymamy w ręku urządzenie elektryczne pod napięciem nie wolno
dotykać kranu, przewodów wodociągowych lub kanalizacyjnych;
 jeżeli stoi się boso na wilgotnej podłodze lub jest się w wannie nie wolno
dotykać rękami wyłączników lub urządzeń elektrycznych pod napięciem;
 w razie pożaru urządzeń elektrycznych należy:
- wyłączyć natychmiast urządzenie,
- suchym kocem, odzieżą lub szmatą stłumić pożar,
- nie wolno gasić wodą urządzeń elektrycznych, gdyż grozi to porażeniem
prądem.
 nie wolno wchodzić na słupy wysokiego napięcia, a nawet zbliżać się do nich
zbytnio;
 nie wolno wbijać haków i gwoździ w słupy elektryczne ani przywiązywać do
nich zwierząt.
5. Sposoby oszczędzania prądu:
a) zainstalować żarówki energooszczędne;
b) gasić wszystkie niepotrzebne światła;
c) wyłączać sprzęty będące w trybie oczekiwania poprzez zastosowanie listwy
sieciowej;
d) nie włączać i wyłączać światła lub urządzeń w odstępach krótszych niż 5 min.
POGOTOWIE ELEKTROWNI
991
Download