Instrumenty Inwestycyjne na GPW

advertisement
Instrumenty Inwestycyjne na GPW
Drodzy Studenci,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych
w Warszawie po raz pierwszy organizuje fakultet, który odbędzie się w semestrze letnim
2014 r. Uczestnicy fakultetu będą mieli możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy na temat
instrumentów inwestycyjnych notowanych na GPW.
Wszystkie wykłady poprowadzą eksperci giełdowi m.in.: Działu Rynku Terminowego, Działu
Indeksów i Statystyki, Działu Rozwoju Sieci Biznesowej oraz przedstawiciel z Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych.
Będzie to również doskonała okazja, by zobaczyć, jak wygląda serce rynku kapitałowego w
Polsce, ponieważ większość wykładów będzie odbywać się w budynku Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie, w Sali NewConnect (wejście od ulicy Książęcej 4), czyli w
miejscu, gdzie odbywają się debiuty spółek na rynku alternatywnym.
Tematyka wykładów:
1. Wykład wprowadzający dot. Rynków Giełdowych, programu fakultetu, spraw
organizacyjnych.
2. Indeksy giełdowe
3. Indeksowe i walutowe kontrakty terminowe oraz kontrakty na akcje
4. Kontrakty futures stopy procentowej
5. Rozliczanie Instrumetnów Pochodnych
6. Praktyczne inwestowanie w kontrakty terminowe przy pomocy platformy [email protected]
(własne laptopy)
7. ABC opcji giełdowych , warrant.
8. Opcje na akcje
9. Produkty strukturyzowane notowane na GPW (cz.1)
10. Produkty strukturyzowane notowane na GPW (cz.2)
11. ETF
12. Krótka Sprzedaż
Download