simatic et200s

advertisement
Podręcznik obsługi
SIMATIC
ET200S
SIEMENS 04/2008
1. WSTĘP DO URUCHOMIENIA ET 200S ....................................................... 1-1
1.1 URUCHOMIENIE MODUŁU W SIECI PROFIBUS DP ...........................................1-1
1.2 URUCHOMIENIE W SIECI PROFINET IO ...................................................... 1-10
2. MONTAŻ ....................................................................................................... 2-1
2.1 ZASADY MONTAŻOWE, ZABUDOWA, SZYNA, WYMIARY ............................. 2-2
2.2 MONTAŻ MODUŁU INTERFEJSU .................................................................. 2-5
2.4 WYMIANA LISTWY ZACISKOWEJ W MODULE PODSTAWKI ......................... 2-9
2.5 MONTAŻ MODUŁU TERMINUJĄCEGO ........................................................ 2-11
2.6 MONTAŻ UCHWYTU EKRANU .................................................................... 2-13
2.7 MONTAŻ OZNACZNIKA NUMERU SLOTU ORAZ OZNACZNIKA KOLORU ... 2-15
2.8 USTAWIANIE ADRESU PROFIBUS.............................................................. 2-17
3.OGÓLNE DANE TECHNICZNE..................................................................... 3-1
3.1 NORMY I DOPUSZCZENIA ............................................................................ 3-1
3.2 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA ............................................ 3-6
3.3 WARUNKI TRANSPORTU I SKŁADOWANIA .................................................. 3-8
3.4 WARUNKI OTOCZENIA MECHANICZNE I KLIMATYCZNE.............................. 3-9
3.5 PARAMETRY TESTU IZOLACJI, KLASY OCHRONY, STOPNIA
ZABEZPIECZENIA I NAPIĘCIA NOMINALNEGO DLA ET 200S .......................... 3-11
3.6 ZMIENIONE OGÓLNE DANE TECHNICZNE DLA PRZETWORNICY
CZĘSTOTLIWOŚCI ET 200S FC ........................................................................ 3-12
4.MODUŁY PODSTAWEK 4.1 PRZYPORZĄDKOWANIE PODSTAWEK DO
MODUŁÓW ZASILACZY I ELEKTRONIKI....................................................... 4-1
4.2 MODUŁ PODSTAWKI TM-P15S23-A1, TM-P15C23-A1 ORAZ TM-P15N23-A1;
(6ES7 193 4CCX0-0AA0) ..................................................................................... 4-4
4.3 MODUŁ PODSTAWKI TM-P15S23-A0, TM-P15C23-A0 ORAZ
TM-P15N23-A0; (6ES7 193-4CDX0-0AA0) ............................................................ 4-7
4.4 MODUŁ PODSTAWKI TM-P15S22-01, TM-P15C22-01 ORAZ
TM-P15N22-01; (6ES7 193-4CEX0-0AA0) ............................................................ 4-9
4.5 MODUŁ PODSTAWKI TM-P30S44-A0 ORAZ TM-P30C44-A0;
(6ES7 193-4CKX0-0AA0) ................................................................................... 4-11
4.6 MODUŁ PODSTAWKI TM-PF30S47-F1 (DLA PM-D F DC 24V);
(3RK1 9033AA00) ............................................................................................. 4-14
4.7 UNIWERSALNY MODUŁ PODSTAWKI TM-E15S26-A1, TM-E15C26-A1 ORAZ
TM-E15N26-A1; (6ES7 193-4CAX0-0AA0) .......................................................... 4-16
4.8 MODUŁ PODSTAWKI TM-E15S24-A1, TM-E15C24-A1 ORAZ
TM-E15N24-A1; (6ES7 193-4CAX0-0AA0) .......................................................... 4-19
4.9 MODUŁ PODSTAWKI TM-E15S24-01, TM-E15C24-01 ORAZ
TM-E15N24-01; (6ES7 193-4CBX0-0AA0) .......................................................... 4-22
4.10 MODUŁ PODSTAWKI TM-E15S23-01, TM-E15C23-01 ORAZ
TM-E15N23-01; (6ES7 193-4CBX0-0AA0) .......................................................... 4-24
4.11 MODUŁ PODSTAWKI TM-E15S24-AT ORAZ TM-E15C24-AT;
(6ES7 193-4CLX0-0AA0) ................................................................................... 4-26
4.12 MODUŁ PODSTAWKI TM-E30S44-01 ORAZ TM-E30C44-01;
(6ES7 193-4CGX0-0AA0) .................................................................................. 4-29
4.13 MODUŁ PODSTAWKI TM-E30S46-A1 ORAZ TM-E30C46-A1;
(6ES7 193-4CFX0-0AA0) ................................................................................... 4-32
5. MODUŁ ZASILAJĄCY.................................................................................. 5-1
5.1 PARAMETRY MODUŁU ZASILAJĄCEGO ...................................................... 5-1
5.2 MODUŁ ZASILAJĄCY PM-E DC24V (6ES7 138-4CA01-0AA0) ......................... 5-2
5.3 MODUŁ ZASILAJĄCY PM-E DC24..48V (6ES7 138-4CA50-0AA0) ................... 5-5
5.4 MODUŁ ZASILAJĄCY PM-E DC24..48V/AC24..230V ...................................... 5-9
6. 4 IQ-SENSE .................................................................................................. 6-1
6.1 WŁAŚCIWOŚCI MODUŁU 4 IQ-SENSE .......................................................... 6-1
6.2 PARAMETRY MODUŁU 4 IQ-SENSE.............................................................. 6-3
6.3 OBSZAR WEJŚĆ I WYJŚĆ (PII / PIQ) ............................................................. 6-9
6.4 DANE TECHNICZNE.................................................................................... 6-15
7. MODUŁ REZERWOWY ................................................................................ 7-1
7.1 MODUŁ REZERWOWY .................................................................................. 7-1
8. NUMERY ZAMÓWIENIOWE ........................................................................ 8-1
8.1 NUMERY ZAMÓWIENIOWE MODUŁÓW ........................................................ 8-1
8.2 NUMERY ZAMÓWIENIOWE ELEMENTÓW DODATKOWYCH ET 200S............ 8-6
8.3 NUMERY ZAMÓWIENIOWE KOMPONENTÓW SIECIOWYCH ET 200S ........... 8-7
8.4 NUMERY ZAMÓWIENIOWE CZĘŚCI ZAMIENNYCH ET 200S.......................... 8-8
8.5 NUMERY ZAMÓWIENIOWE KABLI PRZYŁĄCZENIOWYCH DLA
MODUŁÓW
ELEKTRONIKI 4 IQ-SENSE ................................................................................. 8-9
9. WYMIARY ..................................................................................................... 9-1
9.1 MINIMALNE ODSTĘPY PRZY MONTAŻU, OKABLOWANIE I CHŁODZENIE .... 9-1
9.2 MODUŁ INTERFEJSU.................................................................................... 9-2
9.3 MODUŁ PODSTAWKI (LISTWY ŚRUBOWE/SPRĘŻYNOWE) Z WŁOŻONYM
MODUŁEM ELEKTRONIKI .................................................................................. 9-3
9.4 MODUŁ PODSTAWKI SZYBKIEGO MONTAŻU (FAST CONNECT) Z WŁOŻONYM
MODUŁEM ELEKTRONIKI .................................................................................. 9-7
9.5 MODUŁ ZAMYKAJĄCY MAGISTRALĘ ......................................................... 9-10
9.6 MOCOWANIE EKRANU ............................................................................... 9-10
10. PRZESTRZEŃ ADRESOWA WEJŚĆ I WYJŚĆ ....................................... 10-1
1. Wstęp do uruchomienia ET 200S
1.1 Uruchomienie modułu w sieci PROFIBUS DP
Wprowadzenie
Podane w niniejszym rozdziale przykłady pozwalają na uruchomienie krok po kroku modułu
ET 200S w sieci PROFIBUS DP.
● Montaż i okablowanie ET 200S
● Zaprojektowanie w programie STEP 7 z wykorzystaniem pliku GSD
● Połączenie z programem użytkownika
● Załączenie ET 200S
● Dane diagnostyczne:
– wkładanie i wyjmowanie modułów
– wyłączanie napięcia obciążenia na module zasilania
– przerwanie przewodu elementu wykonawczego podłączonego do cyfrowego modułu wyjściowego
1-1
Poniższy rysunek pokazuje, jakie komponenty ET 200S wykorzystano w przykładzie do pracy modułu w
sieci PROFIBUS DP:
Szyna
montażowa
Moduły
terminujący
Moduły wyjść
cyfrowych
Moduł
zasilający PM
Moduły wejść
cyfrowych
Moduł
zasilający PM
Moduł
komunikacyjny
Kabel i wtyczka
sieciowa
Rys. 1-1 Komponenty wymagane w przykładzie dla sieci PROFIBUS DP
Tabela 1-1 Numery zamówieniowe przykładowych modułów do pracy w sieci PROFIBUS DP
Ilość
Opis
Numer zamówieniowy
1
Szyna montażowa 35 mm (np. długość 483 mm)
6ES5 710-8MA11
1
Moduł komunikacyjny IM151-1 STANDARD oraz moduł terminujący, 1 sztuka
6ES7 151-1AA03-0AB0
2
Moduł listwy zaciskowej do szybkiego montażu TM-P15N23-A1, 1 sztuka
6ES7 193-4CC70-0AA0
2
Moduł listwy zaciskowej do szybkiego montażu TM-E15N24-A1, 5 sztuk
6ES7 193-4CA70-0AA0
2
PM-E DC24V, 1 sztuka
6ES7 138-4CA00-0AA0
1
2DI DC24V HF, 5 sztuk
6ES7 131-4BB00-0AB0
1
2DO DC24V/0,5A HF, 5 sztuk
6ES7 132-4BB00-0AB0
1
Wtyczka
6ES7 972-0BA10-0XA0
1-2
Założenia wstępne
● Jesteśmy w posiadaniu sterownika serii S7, składającego się z modułu zasilacza i jednostki DPMaster (np. CPU 315-2 DP). Dla niniejszego przykładu wykorzystano jako stacje DP-Master
jednostkę CPU 315-2 DP. Każda inna stacja DP-Master (wg normy IEC 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1)
może zostać również użyta.
● Na PC/PG musi zostać zainstalowany program STEP 7 (od wersji V 5.0 SP3). Musimy posiadać
również podstawowe informacje o obsłudze programu STEP 7.
● PC/PG podłączony jest do tej samej sieci co DP-Master.
Montaż
1.
2.
3.
Przymocować szynę montażową (35 x 7,5 mm lub 15 mm) o długości minimum 210 mm.
Począwszy od lewej należy rozpocząć montaż poszczególnych modułów na szynie
(zawiesić – docisnąć aż do zadziałania zapadki – dosunąć w lewo).
Należy zachować następującą kolejność przy montażu:
- moduł interfejsu IM151-1 STANDARD
- listwa zaciskowa TM-P15N23-A1
- 4 x Listwa zaciskowa TM-E15N24-A1
- listwa zaciskowa TM-P15N23-A1
- 4 x Listwa zaciskowa TM-E15N24-A1
- Moduł terminujący
Ustawić na module interfejsu IM151-1 STANDARD adres w sieci PROFIBUS o wartości 3.
OFF ON
Adres w sieci PROFIBUS o wartości 3
Rys. 1-2 Ustawienie adresu PROFIBUS o wartości 3
1-3
Okablowanie i wkładanie modułów
1. Należy okablować stację ET 200S wg następującego schematu:
1
2
3
1 – zasilanie elektroniki 24 VDC
2 – zasilani obwodów wejściowych – grupa 1
3 – zasilanie obwodów wyjściowych – grupa 2
Rys. 1-3 Okablowanie dla przykładu PROFIBUS DP
2. Należy połączyć stację ET 200S za pomocą wtyczki PROFIBUS ze stacją DP-Master.
Interfejs PROFIBUS DP znajduje się na module IM151-1 STANDARD.
3. Włożyć moduł zasilacza i elektroniki do listwy zaciskowej.
4. Załączyć zasilanie stacji DP-Master.
5. Zaobserwować diody LED statusowe na stacji DP-Master.
CPU 315-2 DP:
- DC 5V świeci
- SF DP wyłączona
- BUSF pulsuje
1-4
Projektowanie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Uruchomić SIMATIC-Manager i założyć nowy projekt ze stacją DP-Master (np.
CPU 315-2 DP). Utworzyć OB 1 oraz OB 82.
Dodać sieć PROFIBUS.
Dołączyć w HW Konfig do sieci PROFIBUS stację DP-Master.
Wprowadzić z katalogu stację ET 200S do sieci PROFIBUS.
Ustawić adres PROFIBUS na wartość 3 dla stacji ET 200S.
Wprowadzić z katalogu poszczególne moduły ET 200S do tabeli konfiguracyjnej.
Zaznaczyć moduł elektroniki w tabeli konfiguracyjnej i nacisnąć klawisz
„Pack addresses” – scal adresy.
Tabela 1-2 Tabela konfiguracji w konfiguracji HW dla sieci PROFIBUS DP
Moduł/
DP-ID
Numer zamówieniowy
Adr.wej.
Adr.wyj.
Opis
1
6ES7 138-4CA00-0AA0 PM-E DC24V
2
6ES7 131-4BB00-0AB0 2DI DC24V
3
6ES7 131-4BB00-0AB0 2DI DC24V
Byte 0.2 i 0.3
4
6ES7 131-4BB00-0AB0 2DI DC24V
Byte 0.4 i 0.5
5
6ES7 131-4BB00-0AB0 2DI DC24V
Byte 0.6 i 0.7
6
6ES7 138-4CA00-0AA0 PM-E DC24V
Moduł zasilacza
7
6ES7 132-4BB00-0AB0 2DO DC24V
8
6ES7 132-4BB00-0AB0 2DO DC24V
Byte 0.2 i 0.3
9
6ES7 132-4BB00-0AB0 2DO DC24V
Byte 0.4 i 0.5
10
6ES7 132-4BB00-0AB0 2DO DC24V
Byte 0.6 i 0.7
8.
9.
Moduł zasilacza
0
Byte 0.0 i 0.1
0
Byte 0.0 i 0.1
Ustawić następujące parametry:
w polu dialogu właściwości DP-Slave dla stacji ET 200S
- uaktywnić Sequence with setpoint <> current structure (restart przy różnej konfiguracji)
-
uaktywnić Replace modules during operation (wymiana modułów podczas pracy)
-
w polu dialogu właściwości DP-Slave dla PM-E DC24V, Moduł/DP-ID 1 (w tabeli
konfiguracyjnej)
Diagnostyka: No load voltage (Brak zasilania wyjść)
-
w polu dialogu właściwości DP-Slave dla 2 DO DC24V, Moduł/DP-ID 7 1 (w tabeli
konfiguracyjnej)
Diagnostyka: Wire break A0 (przerwanie przewodu A0)
Zapisać konfigurację.
1-5
Integracja z programem użytkownika
1. Utworzyć w edytorze KOP/AWL/FUP program OB 1.
Przykład 1-1: Odczyt wejść i wysterowanie wyjść:
STL
Opis
A I 0.0
A M 2.0
S Q 0.0
Jeżeli wejście I0.0 i
znacznik M2.0 aktywny, wtedy
nastąpi ustawienie wyjścia Q0.0
Przykład 1-2: Transfer bajtu wejść na bajt wyjściowy:
STL
Opis
L PIB 0
Załaduj bajt I/O o adresie 0 do akumulatora
(bity 0.0 do 0.7)
T PQB 0
Prześlij zawartość akumulatora do bajty o adresie 0
(bity 0.0 do 0.7)
2. Zapisać projekt w SIMATIC-Manager.
3. Załadować konfigurację do stacji DP-Master.
Załączenie
1.
2.
Załączyć zasilanie stacji ET 200S.
Zaobserwować stan diod LED na stacji DP-Master i ET 200S
–
CPU 315-2 DP:
DC 5V: świeci
SF DP: wyłączona
BUSF: wyłączona
–
ET 200S:
SF: wyłączona
BF: wyłączona
ON: świeci
1-6
Diagnostyka
1. W przypadku wystąpienia błędu wywoływany jest blok OB 82. Należy odczytać i
ocenić informacje zawarte w OB 82.
Wskazówka: wywołać w bloku OB 82 funkcję systemową SFC 13, a następnie ocenić
dane diagnostyczne.
Cyfrowe moduły elektroniczne 2DI DC24V HF – wyjmowanie i wkładanie modułów
1.
2.
Wyjąć moduł elektroniczny 2DI DC24V HF podczas pracy z listwy zaciskowej.
Zaobserwować status diod LED na module IM151-1 STANDARD:
SF: świeci => wywołanie meldunku diagnostycznego.
BF: wyłączona
ON: świeci
Rezultat: stacja ET 200S pracuje dalej.
3.
Ocenić meldunek diagnostyczny.
Wynik:
- status stacji 1 (byte 0): Bit 3 ustawiony => zewnętrzna diagnostyka
- diagnostyka specyficzna dla modułu: Byte 7.1 ustawiony => Slot 2
- status modułu: Byte 19.2/19.3: 11B => brak modułu
4.
Włożyć odpowiednie moduły elektroniczne do listwy zaciskowej.
Wynik:
Diody LED statusoweIM151-1 STANDARD:
SF: wyłączona
BF: wyłączona
ON: świeci
Meldunek diagnostyczny jest skasowany.
1-7
Wyłączenie napięcia zasilania na module zasilacza
1.
Wyłączyć napięcie dla wyjść na module zasilacza PM-E DC24V (Slot 1).
2.
Zaobserwować diody statusowe LED IM 151 STANDARD:
SF: świeci
Moduł zasilacza:
PWR: wyłączona => napięcie obciążenia na module zasilacza nie jest dostępne
SF: świeci => dostępny jest meldunek diagnostyczny.
Moduł peryferii na module potencjałowym:
LEDs: świeci
3.
Ocenić diagnostykę.
Wynik:
Status stacji 1 (Byte 0): Bit 3 ustawiony => zewnętrzna diagnostyka
Diagnostyka specyficzna dla modułu: Byte 7.0 ustawiony => slot 1
Diagnostyka specyficzna dla kanału:
Byte 35.0 do 35.5: 000000B => slot 1
Byte 37.0 do 37.4: 10001B => brak napięcia czujnika lub obciążenia
4.
Podać ponownie napięcie obciążenia na moduł zasilacza i ponownie ocenić dane diagnostyczne.
Wynik:
Diody statusowe LED IM151-1 STANDARD:
SF: wyłączona
Diody statusowe LED Moduł zasilacza:
PWR: załączone
SF: wyłączone
Diody statusowe LED modułów peryferii:
LED: wyłączone
Meldunek diagnostyczny wykasowany.
1-8
Przerwanie przewody elementu wykonawczego
1.
Usunąć przewód z zacisku 1 na module elektroniki 2DO DC24V/0,5A HF (slot 7)
2.
Zaobserwować diody statusowe LED
IM151-1 STANDARD:
SF: świeci
Moduł elektroniki 2DO DC24V/0,5A HF:
SF: świeci =>wystąpił meldunek diagnostyczny
1: wyłączony => wyjście nie jest aktywne
3.
Ocenić diagnostykę.
Wynik:
–
Status stacji 1 (Byte 0): Bit 3 ustawiony => zewnętrzna diagnostyka
–
Diagnostyka specyficzna dla modułu: Byte 7.6 ustawiony => slot 7
–
Diagnostyka specyficzna dla kanału:
Byte 35.0 do 35.5: 000110B => slot 7
Byte 36.0 do 35.5: 000000B => kanał 0
Byte 37.0 do 37.4: 00110B => przerwanie przewodu
4.
Podłączyć ponownie przewód do zacisku 1 i ocenić ponownie diagnostykę:
–
dioda statusowa LED IM151-1 STANDARD:
SF: wyłączona
–
dioda statusowa LED modułu elektroniki 2DO DC24V/0,5A HF:
SF: wyłączona
1: wyłącz/załącz
Meldunek diagnostyczny skasowany.
1-9
1.2 Uruchomienie w sieci PROFINET IO
Wprowadzenie
Podane w niniejszym rozdziale przykłady pozwalają na uruchomienie krok po kroku modułu
ET 200S w sieci PROFINET IO.
● Montaż i okablowanie ET 200S
● Zaprojektowanie w programie STEP 7 z wykorzystaniem pliku GSD
● Połączenie z programem użytkownika
● Załączenie ET 200S
● Dane diagnostyczne:
– wkładanie i wyciąganie modułów
– wyłączanie napięcia obciążenia na module zasilania
– przerwanie przewodu elementu wykonawczego podłączonego do cyfrowego modułu wyjściowego
1-10
Poniższy rysunek pokazuje, jakie komponenty ET 200S wykorzystywane są w przykładzie do pracy
modułu w sieci PROFINET IO:
Szyna
montażowa
Moduły
terminujący
Moduły wyjść
cyfrowych
Moduł
zasilający PM
Moduły wejść
cyfrowych
Moduł
zasilający PM
Moduł
komunikacyjny
Kabel i wtyczka
sieciowa
Rys. 1-4 Moduły wykorzystane w przykładzie w sieci PROFINET IO
Tabela 1-3 Numery zamówieniowe przykładowych elementów w sieci PROFINET IO
Ilość
Opis
Numer zamówieniowy
1
Szyna montażowa 35 mm (np. długość 483 mm)
6ES5 710-8MA11
1
Moduł komunikacyjny IM151-3 PN i moduł terminujący, 1 sztuka
6ES7 151-3AA00-0AB0
1
Pamięć - MMC (np. 64k)
6ES7 953-8LF11-0AA0
2
2
Moduł listwy zaciskowej do szybkiego montażu TM-P15N23-A1,
1 sztuka
Moduł listwy zaciskowej do szybkiego montażu TM-E15N24-A1,
5 sztuk
6ES7 193-4CC70-0AA0
6ES7 193-4CA70-0AA0
2
PM-E DC24V, 1 sztuka
6ES7 138-4CA00-0AA0
1
2DI DC24V HF, 5 sztuk
6ES7 131-4BB00-0AB0
1
2DO DC24V/0,5A HF, 5 sztuk
6ES7 132-4BB00-0AB0
Wtyk PROFINET (wg opisu w podręczniku (IntallationGuide PROFINET)
Odpowiednie kable sieciowe:
● FC Standard Cable – kabel standardowy
6XV1 840-2AH10
● FC Trailing Cable - kabel giętki
6XV1 840-3AH10
1-11
● FC Marine Cable - kabel z dopuszczeniami morskimi
Założenia wstępne
6XV1 840-4AH10
● Posiadamy stację S7, składającą się z modułu zasilacza i jednostki IO-Controler (np. CPU 317-2
PN/DP). Dla niniejszego przykładu wykorzystano jako stację IO-Controler jednostkę CPU 317-2
PN/DP.
● Na PC/PG musi zostać zainstalowany program STEP 7 (od wersji V 5.3 SP1). Musimy posiadać
również podstawowe informacje o obsłudze programu STEP 7.
● PC/PG podłączony jest do tej sieci PROFINET IO.
Montaż
1. Przymocować szynę montażową (35 x 7,5 mm lub 15 mm) o długości minimum 210 mm.
2. Począwszy od lewej należy rozpocząć montaż poszczególnych modułów na szynie (zawiesić –
docisnąć aż do zadziałania zapadki – dosunąć w lewo). Należy zachować następującą kolejność:
- moduł interfejsu IM151-3 PN
- Listwa zaciskowa TM-P15N23-A1
- 4 x Listwa zaciskowa TM-E15N24-A1
- Listwa zaciskowa TM-P15N23-A1
- 4 x Listwa zaciskowa TM-E15N24-A1
- Moduł terminujący
1-12
Okablowanie i wkładanie modułów
1. Należy okablować stację ET 200S wg następującego schematu:
1
2
3
1 – zasilanie elektroniki 24 VDC
2 – zasilani obwodów wejściowych – grupa 1
3 – zasilanie obwodów wyjściowych – grupa 2
Rys. 1-5 Okablowanie modułów w sieci PROFINET IO
2. Połączyć wtyk sieciowy PROFINET modułu ET 200S (IO-Device) poprzez Switch ze
stacją nadrzędną IO-Controller. Interfejs PROFINET znajduje się na module IM151-3 PN.
3. Włożyć moduł zasilacza i elektroniki do listwy zaciskowej.
4. Załączyć napięcie zasilania na module IO-Controller.
5. Zaobserwować status diod LED na module IO-Controller.
CPU 317-2 PN/DP:
- DC 5V świeci
- SF wyłączona
- BF2 pulsuje
1-13
Projektowanie
1. Uruchomić SIMATIC-Manager i założyć nowy projekt ze stacją IO-Controller (np. CPU 317-2 PN/DP).
Utworzyć OB 1, OB 82 oraz OB83.
2. W HW CONFIG otworzyć okno właściwości (Properties) interfejsu Ethernet i stworzyć sieć, np.
Ethernet(1).
3. Wprowadzić z katalogu moduł IM151-3 PN z podkatalogu ET 200S do sieci Ethernet(1): PROFINET
I/O system (100).
4. Wprowadzić z katalogu poszczególne moduły ET 200S do tabeli konfiguracyjnej.
Tabela 1-4 Tabela konfiguracji w konfiguracji HW dla sieci PROFINET IO
Moduł
Numer zamówieniowy
Adr.wej.
Adr.wyj.
Opis
1
6ES7 138-4CA00-0AA0 PM-E DC24V
Moduł zasilacza
2
6ES7 131-4BB00-0AB0 2DI DC24V
0
Byte 0.0 i 0.1
3
6ES7 131-4BB00-0AB0 2DI DC24V
1
Byte 1.0 i 1.1
4
6ES7 131-4BB00-0AB0 2DI DC24V
2
Byte 2.0 i 2.1
5
6ES7 131-4BB00-0AB0 2DI DC24V
3
Byte 3.0 i 3.1
6
6ES7 138-4CA00-0AA0 PM-E DC24V
7
6ES7 132-4BB00-0AB0 2DO DC24V
0
Byte 0.0 i 0.1
8
6ES7 132-4BB00-0AB0 2DO DC24V
1
Byte 1.0 i 1.1
9
6ES7 132-4BB00-0AB0 2DO DC24V
2
Byte 2.0 i 2.1
10
6ES7 132-4BB00-0AB0 2DO DC24V
3
Byte 3.0 i 3.1
Moduł zasilacza
5. Ustawić następujące parametry:
- w polu dialogu właściwości IO-Device dla modułu PM-E 24 VD
moduł 1 (w tabeli konfiguracyjnej)
Diagnostyka: No load voltage (Brak zasilania wyjść)
-
w polu dialogu właściwości IO-Device dla 2 DO DC24V,
Moduł 7 (w tabeli konfiguracyjnej)
Diagnostyka: Wire break A0 (przerwanie przewodu A0)
6. Skompilować i zapisać konfigurację.
1-14
Przypisanie nazwy stacji IO-Device
1.
2.
3.
4.
Włożyć moduł pamięci MMC do modułu IM151-3 PN.
Załączyć zasilanie modułu IM151-3 PN.
Otworzyć w edytorze HW Config okno właściwości (Propierties - IM151-3 PN) i wprowadzić
nazwę urządzenia stacji IO-Device.
Aby wpisać nazwę do IM151-3 PN musimy być połączeni Online w sieci PROFINET ze Switch’em
do którego wpięta jest stacja IO-Device.
Z menu Destination system > Ethernet > Assign device name wprowadzamy nazwę do stacji
IM151-3 PN. Musimy nacisnąć przycisk w oknie Assign device name (przypisz nazwę stacji).
Nazwa stacji zapisywana jest w pamięci MMC w module IM151-3 PN.
Po nadaniu nazwy stacji ukaże się ona w oknie dialogowym.
1-15
Dołączenie do programu użytkownika
1. Utworzyć w edytorze KOP/AWL/FUP program OB 1.
Przykład 1-3: Odczyt wejść i wysterowanie wyjść:
STL
Opis
A I 0.0
A M 2.0
S Q 0.0
Jeżeli wejście I0.0 i
znacznik M2.0 aktywny, wtedy
nastąpi ustawienie wyjścia Q0.0
Przykład 1-4: Transfer bajtu wejść na bajt wyjściowy:
STL
Opis
L PIB 0
Załaduj bajt I/O o adresie 0 do akumulatora
(bity 0.0 do 0.7)
T PQB 0
Prześlij zawartość akumulatora do bajty o adresie 0
(bity 0.0 do 0.7)
2. Zapisać projekt w SIMATIC-Manager.
3. Załadować konfigurację do stacji IO-Controler.
Załączenie
4. Załączyć zasilanie stacji ET 200S.
5. Zaobserwować stan diod LED na stacji IO-Controler ET 200S i Switcha
–
CPU 317-2 PN/DP:
DC 5V: świeci
SF DP: wyłączona
BF2: wyłączona
LINK: świeci
–
-
ET 200S:
SF: wyłączona
BF: wyłączona
ON: świeci
LINK: świeci
Switch:
LINK: świeci
100MB: świeci
1-16
Alarm, np. cyfrowe moduły elektroniczne 2DI DC24V HF wyjmowanie i wkładanie
1.
Wyjąć moduł elektroniki 2DI DC24V HF (np. ze slotu 2) podczas pracy z listwy zaciskowej.
2.
Zaobserwować diody statusowe LED na module IM151-3 PN:
– SF: świeci => dostępny meldunek diagnostyczny.
– BF: wyłączony
– ON: świeci
Wynik: ET 200S pracuje dalej.
3.
Przy wyjmowaniu modułów wywoływany jest blok OB 83. Uruchomić w OB 83 funkcję systemową
SFB 52. Ocenić rekord diagnostyczny E002H.
Byte
Zawartość
Znaczenie
Informacja nagłówka
0i1
8104H
Rekord z różnicą konfiguracji zadaną i bieżącą
2i3
0014H
Przesłano kolejnych 20 bajtów
4i5
0100H
Wersja 1.0
6i7
0001H
Jeżeli wystąpi 0001H, wtedy wystąpiła różnica konfiguracji
zadanej i bieżącej
Informacja nagłówka IO-Device
8i9
0000H
Stała wartość
10 i 11
0000H
Stała wartość
12 i 13
0001H
Ilość slotów, w których wystąpiła różnica konfiguracji
zadanej i bieżącej
Informacja nagłówka slotów
Numer slotu w którym wystąpiła różnica konfiguracji
zadanej i bieżącej
14 i 15
0002H
16 do 19
XXXXXXXXH
20 i 21
0000H
Brak modułu
22 i 23
0000H
Ilość slotów z różnica konfiguracji zadanej i bieżącej.
Ponieważ wystąpiła wartość 0000H, brak dalszych
danych.
Identyfikacja modułu w slocie
1-17
4.
Włożyć ponownie moduł elektroniki do listwy zaciskowej.
Wynik:
Diody statusowe LED IM151-3 PN:
SF: wyłączona
BF: wyłączona
ON: świeci
Po włożeniu modułu rekord diagnostyczny E002H nie będzie wskazywał różnić konfiguracji.
1-18
Diagnostyka
W przypadku wystąpienia błędu wywoływany jest OB 82. W bloku OB 82 należy uruchomić
funkcje systemową SFB 52. Ocenić zawartość rekordu danych diagnostycznych C00AH.
Wyłączenie napięcia zasilania modułu zasilacza
1.
Wyłączyć zasilanie z modułu PM-E DC24V (slot 1).
2.
Zaobserwować diody statusowe LED IM151-3 PN:
SF: świeci
Moduł zasilacza:
PWR: wyłączony => brak napięcia obciążenia na module zasilacza
SF: świeci => dostępna diagnostyka.
Moduły peryferii w grupie potencjałowej:
LED: świeci.
3.
Ocenić rekord danych diagnostycznych C00AH.
Byte
Zawartość
Znaczenie
Informacja nagłówka
0i1
0010H
Rekord danych z diagnostyka kanałów
2i3
0012H
Dostępnych jest kolejnych 18 bajtów
4i5
0100H
Wersja 1.0
Dane diagnostyczne kanału
6i7
0001H
Slot 1
8i9
0001H
Moduł slot 1
10 i 11
8000H
Błąd modułu
12
08H
Pojawiający się błąd
13
00H
Rezerwa
14 i 15
8000H
Dostępna diagnostyka modułu
Rekord diagnostyczny kanału 0 z informacjami szczegółowymi błędu
16 i 17
0000H
Kanał 0
18
28H
Bieżący błąd na wejściu
19
01H
Format danych: 1 Bit
20 i 21
0011H
Brak napięcia czujników i obciążenia
1-19
4.
Ponownie załączyć napięcie wyjściowe na module zasilacza i ocenić ponownie dane
diagnostyczne.
Wynik:
diody statusowe LED IM151-3 PN:
SF: wyłączona
Diody statusowe LED Moduł zasilacza:
PWR: załączona
SF: wyłączona
Diody statusowe LED modułów peryferii:
LED: wyłączone
Diagnostyka jest skasowana.
1-20
Przerwanie przewodu elementów wykonawczych
1.
Usunąć przewód z zacisku 1 modułu elektroniki 2DO DC24V/0,5A HF (Slot 7)
2.
Zaobserwować diody statusowe LED IM151-3 PN:
SF: świeci
Moduł elektroniki 2DO DC24V/0,5A HF:
SF: świeci => dostępny meldunek diagnostyczny
1: wyłączony => wyjście nie aktywne
3.
4.
Ocenić rekord danych diagnostyki C00AH.
Ponownie przymocować przewód do zacisku 1 i ocenić diagnostykę:
Byte
Zawartość
Znaczenie
Informacja nagłówka
0i1
0010H
Rekord danych z diagnostyką kanału
2i3
0012H
Dostępnych jest kolejnych 18 bajtów
4i5
0100H
Wersja 1.0
Dane diagnostyczne kanału
6i7
0007H
Slot 7
8i9
0001H
Slot modułu 1
10 i 11
8000H
Błąd modułu
12
08H
Bieżący błąd
13
00H
Rezerwa
14 i 15
8000H
Dostępna diagnostyka modułu
Rekord diagnostyczny kanałów 0 z informacjami szczegółowymi błedu
16 i 17
0000H
Kanał 0
18
48H
Bieżący błąd na wyjściu
19
01H
Format danych: 1 Bit
20 i 21
0006H
Przerwanie przewodu
Diody statusowe LED IM151-3 PN:
SF: wyłączona
Diody statusowe LED modułu elektroniki 2DO DC24V/0,5A HF:
SF: wyłączona
1: wył./zał.
Diagnostyka skasowana.
1-21
1-22
2. Montaż
Ważne informacje
Ostrzeżenie
Moduł otwarty
Moduł ET 200S jest modułem otwartym. Oznacza to, że moduł ET 200S może być zabudowany
tylko w obudowie, szafach lub w sterowni, z zabezpieczeniem dostępu. Dostęp do modułu
powinny mieć tylko osoby upoważnione.
Prosty montaż
Moduły serii ET 200S zapewniają prostą i łatwą zabudowę.
Opis rozdziału
Rozdział
Temat
Strona
2.1
Zasady montażowe, zabudowa, szyna profilowa, wymiary
2-2
2.2
Montaż modułu interfejsu
2-4
2.3
Montaż modułu podstawki TM-P i TM-E
2-6
2.4
Wymiana listwy zaciskowej na module podstawki
2-9
2.5
Montaż modułu terminującego
2-10
2.6
Montaż elementu podtrzymującego ekran
2-12
2.7
Montaż oznacznika pozycji i etykiety koloru
2-14
2.8
Ustawianie adresu PROFIBUS
2-16
2-1
2.1
Zasady montażowe, zabudowa, szyna, wymiary
Zasady montażowe

System ET 200S zawsze zaczyna się od modułu interfejsu.

Po module interfejsu lub w celu rozpoczęcia kolejnej grupy potencjałowej
wkładany jest moduł zasilacza.

Po module zasilacza kolejno wkładane są moduły cyfrowe, analogowe,
technologiczne lub rezerwowe.

System ET 200S zawsze należy zakończyć modułem terminującym.

Maksymalna rozbudowa systemu ET200S wynosi dla
–
–
–
IM151-1 BASIC: maks.13 modułów (włączając moduł interfejsu). Długość magistrali nie jest
istotna.
IM151-1 STANDARD / IM151-1 FO STANDARD / IM151-3 PN: maks. 64 moduły (włączając
moduł interfejsu) lub maks. 2 m długość magistrali.
IM151-1 HIGH FEATURE: maks. 64 moduły (włączając moduł interfejsu) lub maks. 1 m długość
magistrali.
Zabudowa
Zabudowa modułu ET200S możliwa jest w pozycji poziomej, jak i pionowej. Możliwe są
również wszystkie inne pozycje zabudowy z ograniczeniami odpowiednio do temperatury
otoczenia.
Szyna montażowa
System peryferii ET 200S montowany jest na szynie wg EN 50022 (35 x 7,5 mm lub 35 x 15
mm).
Uwaga
Przy zwiększonych warunkach udarowych i drgań modułów ET 200S zaleca się aby szyna montażowa
była montowana w odległości około 200 mm od płyty montażowej.
Aby uniknąć bocznego wypadnięcia modułu ET 200S zalecamy blokadę mechaniczną (np. za pomocą
listwy uziemiającej, 8WA2 011-1PH20) po obu stronach urządzenia.
Jeżeli szyna montowana jest na uziemionej i ocynkowanej płycie montażowej, wtedy można zrezygnować
z oddzielnego uziemiania szyny.
2-2
Wymiary zabudowy
Tabela 2-1 Wymiary
Wymiar
Szerokość



Moduł interfejsu: 45 mm
Listwa zaciskowa z modułem elektroniki: 15 mm lub 30 mm
Moduł terminujący: 7,5 mm
Wysokość


–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Moduł interfejsu: 119,5 mm
Moduł elektroniki z listwą zaciskową
3 poziomowa z listwą śrubową lub sprężynową: 119,5 mm
3 poziomowa szybkiego montażu: 143 mm
3 poziomowa z listwą śrubową lub sprężynową i uchwytem ekranu: 151,5 mm
3 poziomowa szybkiego montażu i uchwytem ekranu: 175 mm
4 poziomowa z listwą śrubową lub sprężynową: 132 mm
4 poziomowa szybkiego montażu: 164 mm
4 poziomowa z listwą śrubową lub sprężynową i uchwytem ekranu: 164 mm
4 poziomowa szybkiego montażu i uchwytem ekranu: 196 mm
6 poziomowa z listwą śrubową lub sprężynową: 157 mm
6 poziomowa szybkiego montażu: 204 mm
6 poziomowa z listwą śrubową lub sprężynową i uchwytem ekranu: 189 mm
6 poziomowa szybkiego montażu i uchwytem ekranu: 236 mm
7 poziomowa z listwą śrubową: 196,5 mm
Głębokość

ET 200S na szynie profilowanej 7,5 mm głębokość: 75 mm

ET 200S na szynie profilowanej 15 mm głębokość: 82,5 mm
2-3
Minimalne odległości montażowe, okablowanie i chłodzenie
Przy zabudowie ET 200S w szafce należy zachować minimalną odległość od góry i od
przednich drzwi 2 mm.
Rys.2-1 Minimalne warunki montażowe
2-4
2.2 Montaż modułu interfejsu
Właściwości

Moduł interfejsu łączy stację ET 200S z siecią PROFIBUS DP/ PROFINET IO.

Moduł interfejsu wymienia dane pomiędzy sterownikiem, a modułami peryferii.
Założenia
-
Montaż szyny
Wszystkie listwy zaciskowe zostały zamontowane z prawej strony za modułem interfejsu.
Maksymalna dopuszczalna rozbudowa dla systemu ET 200S wynosi 12/63 moduły (włączając moduły
zasilające, rezerwowe i moduły do obsługi silników).
Wymagane narzędzia
Śrubokręt 3 mm
Montaż modułu interfejsu
1. Prosimy zamocować moduł interfejsu na szynie.
2. Moduł należy zamocować tak aby przy wkładaniu na szynę i dociśnięciu u dołu słyszalny był efekt
zatrzaśnięcia na szynę montażową.
Rys. 2-2 Montaż modułu interfejsu
2-5
Demontaż modułu interfejsu
Moduł interfejsu jest okablowany, a z prawej strony znajdują się moduły listew zaciskowych:
1.
2.
3.
4.
Wyłączyć napięcie zasilania na module interfejsu.
Odkręcić okablowanie i wtyczkę sieciową z modułu interfejsu.
Nacisnąć śrubokrętem u dołu, zapadkę na szynie modułu aż do oporu i wyjść moduł posuwając w
lewo.
Wskazówka: Zapadka znajduje się u dołu modułu interfejsu.
Wyjąć moduł odchylając do przodu przy jednocześnie naciśniętej zapadce do dołu.
2-6
2.3 Montaż modułu podstawki TM-P oraz TM-E
Właściwości

Na moduł podstawki wkładane są moduły peryferii i zasilające.

Moduł podstawki można wstępnie okablować (bez modułu peryferii).

Wszystkie moduły podstawki montuje się po prawej stronie modułu interfejsu.

Szyna profilowana jest zamontowana.
Założenia
Wymagane narzędzia
Śrubokręt 3 mm
Montaż modułu podstawki
1. Powiesić moduł na szynie.
2. Posunąć moduł podstawki u dołu do tyłu, aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia zapadki.
3. Dosunąć moduł podstawki w lewą stronę, aż do włożenia do modułu interfejsu (o ile już został
zamontowany) lub do kolejnej podstawki.
Rys. 2-3 Montaż modułu podstawki
2-7
Demontaż modułu podstawki
Moduł podstawki jest okablowany, z lewej i prawej strony znajdują się inne podstawki.
Demontaż danej podstawki wewnątrz systemu ET 200S możliwy jest gdy do sąsiedniego modułu jest
około 8 mm wolnej przestrzeni (do przesunięcia sąsiedniego modułu).
1. Wyłączyć napięcie zasilania z modułu podstawki i ewentualnie modułu zasilacza.
2. Odkręcić okablowanie z podstawki.
3. Demontaż rozpocząć od prawej strony: nacisnąć w dół śrubokrętem zapadkę z poprzedniego (lewego)
modułu podstawki / modułu interfejsu aż do oporu i wysunąć podstawkę w prawo.
Demontaż z lewej strony: nacisnąć w dół śrubokrętem zapadkę podstawki aż do oporu i wysunąć ją w
lewo.
Wskazówka: Zapadka znajduje się u dołu modułu podstawki.
4. Wyjąć moduł podstawki przy naciśniętej zapadce z szyny montażowej.
Rys 2-4 Demontaż modułu podstawki (demontaż z prawej)
Wskazówka
Aby wymienić listwę zaciskową nie jest konieczny demontaż całego modułu podstawki. Patrz rozdział 2.4.
2-8
2.4 Wymiana listwy zaciskowej w module podstawki
Właściwości
Listwa zaciskowa stanowi część składową modułu podstawki. W razie potrzeby można
wymienić samą listwę zaciskową..
Założenia
Nie jest konieczny demontaż modułu podstawki.
Wymagane narzędzia
Śrubokręt 3 mm
Wymiana listwy zaciskowej na module podstawki
Moduł podstawki jest zamontowany, okablowany i zawiera na sobie moduł elektroniki.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wyłączyć napięcie zasilania na module podstawki i ewentualnie na module zasilającym.
Odkręcić okablowanie z modułu.
Należy nacisnąć jednocześnie górny i dolny przycisk odblokowujący na module elektroniki i
następnie wyjmujemy moduł z podstawki.
Bezpośrednio pod etykietą numeru slotu znajduje się mały otwór. Należy włożyć śrubokręt do
tego otworu, jednocześnie naciskając w dół. Następnie wyciągamy listwę zaciskową aż do oporu
w dół. Następnie należy wyciągnąć listwę zaciskową do góry z podstawki.
Wymienić listwę zaciskową i włożyć nową od góry do modułu podstawki (pozycja: patrz rys.2-5).
Następnie naciskamy listwę zaciskową do góry, aż do zatrzaśnięcia modułu.
Włożyć moduł elektroniki do podstawki.
Okablować listwę zaciskową modułu.
Podłączyć napięcie zasilania na moduł podstawki i ewentualnie na moduł zasilający.
2-9
Rys. 2-5 Wymiana listwy zaciskowej na module podstawki
2-10
2.5 Montaż modułu terminującego
Właściwości
System ET 200S musi być zakończony z prawej strony specjalnym modułem terminującym. Jeżeli nie
włożymy modułu terminującego, wtedy system ET200S nie jest gotowy do pracy.
Założenia
Zamontowano ostatni moduł podstawki.
Montaż modułu terminującego
1. Zawiesić moduł terminujący na szynie z prawej strony obok ostatniego modułu podstawki.
2. Docisnąć moduł terminujący do tyłu na szynie.
3. Docisnąć moduł terminujący do lewej strony, aż do zatrzaśnięcia do sąsiedniego po lewej stronie
modułu podstawki.
Rys. 2-6 Montaż modułu terminującego
2-11
Demontaż modułu terminującego
1. Nacisnąć śrubokrętem zapadkę na ostatnim module podstawki aż do oporu w dół i odsunąć moduł
terminujący w prawo.
2. Zdjąć moduł terminujący z szyny montażowej.
Wskazówka
Jeżeli

demontaż, a następnie montaż modułu terminującego ET 200S następuje pod napięciem

praca magistrali wewnętrznej ET 200S np. na module podstawki zostanie przerwana, a
następnie wróci do pracy,
wtedy musimy wyłączyć napięcie zasilania ET 200S, a następnie ponownie załączyć, aby osiągnąć
zdefiniowany stan stacji.
2-12
2.6 Montaż uchwytu ekranu
Właściwości

Uchwyt ekranu wymagany jest do montażu ekrany dla przewodów ekranowanych (np. dla modułów
analogowych, modułów licznikowych 1COUNT 24V/100kHz i do obsługi enkoderów 1SSI).

Uchwyt ekranu należy zamontować na module podstawki.

Uchwyt do montażu ekranu składa się z elementu montażu ekranu, szyny prądowej (3 x 10 mm),
listwy zaciskowej do ekranu i listwy zaciskowej dla uziemiania.
Założenia
Moduły podstawek są zamontowane.
Wymagane narzędzia

Śrubokręt 3 mm

Piłka do metalu
2-13
Montaż uchwytu dla ekranu
1. Wsunąć uchwyt do ekranu do pierwszego modułu podstawki.
2. Wsunąć uchwyt do ekranu do ostatniego modułu podstawki.
Aby zapewnić stabilność szyny prądowej pomiędzy dwoma uchwytami ekranu podczas montażu, należy
po każdym 6 module podstawki (o szerokości 15 mm) dodać kolejny uchwyt ekranu.
3. Przygotować odpowiednią ilość szyn prądowych. Długość szyny prądowej określa się jako: odległość
pomiędzy dwoma uchwytami ekranu + 45 mm.
4. Wsunąć szynę prądową do uchwytu ekranu. Szyna prądowa musi mieć takie wymiary, aby po
zamontowaniu wystawała 15 mm z lewej i prawej strony z uchwytu szyny.
5. Zamontować zaciski ekranu na szynie prądowej (pomiędzy elementami uchwytu ekranu)
6. Zamontować zaciski ekranu na wystającej szynie prądowej.
Rys. 2-7 Montaż uchwytu ekranu
2-14
2.7
Montaż oznacznika numeru slotu oraz oznacznika koloru
Właściwości
�
Oznacznik numeru slotu przypisuje moduł peryferii do miejsca włożenia (slotu)
od 1 do 63.
�
Oznacznik koloru pozwala na indywidualne kodowanie kolorami zacisków wg
wytycznych w danej firmie lub kraju. Oznaczniki koloru dostępne są w kolorach: białym,
czerwonym, niebieskim, brązowym, żółtym, żółtozielonym oraz turkusowym. Każdy
zacisk w module podstawki można wyposażyć w oznacznik koloru.
�
Zamontowane moduły podstawek.
�
Nie wolno wkładać modułów elektroniki przy montażu oznaczników numeru slotu.
�
Montaż oznaczników koloru wymaga aby moduły listew nie były okablowane.
�
Oznaczniki numeru slotu i oznaczniki koloru montowane są na moduł podstawki.
Założenia
–
–
Pozycja oznacznika numeru slotu: pod elementem kodującym na module podstawki.
Pozycja oznacznika koloru: bezpośrednio obok każdego zacisku na listwie.
Wymagane narzędzia
Śrubokręt 3 mm (tylko dla demontażu)
2-15
Montaż oznaczników numeru slotu oraz oznaczników koloru
Oznacznik numeru slotu:
1. Odłamać oznacznik numeru slotu (1 do 63) z paska.
2. Wcisnąć go palcem do listwy zaciskowej na module podstawki.
Oznacznik koloru:
1. Oznaczniki koloru można włożyć bezpośrednio z paska do odpowiedniego otworu obok zacisku i
następnie należy go odłamać.
2. Wcisnąć palcem oznacznik koloru do modułu listwy zaciskowej.
Rys. 2-8 Montaż oznaczników numeru slotu oraz oznaczników koloru
Demontaż oznacznika numeru slotu oraz oznacznika koloru
Oznacznik numeru slotu:
1. Wyciągnąć moduł elektroniki z podstawki.
2. Wyjąć oznacznik z uchwytu.
Oznacznik koloru: Wyjąć oznacznik koloru za pomocą śrubokrętu z mocowania.
2-16
2.8 Ustawianie adresu PROFIBUS
Właściwości
Adres PROFIBUS określa jednoznacznie, pod jakim adresem stacja ET 200S będzie
odpytywana w sieci PROFIBUS DP.
Założenia

Adres PROFIBUS DP stacji ET 200S ustawiany jest na module interfejsu IM151-1 za pomocą
przełącznika DIL. Przełącznik DIL znajduje się z przodu na module interfejsu, za szybką ochronną.

Dozwolone są adresy PROFIBUS DP z zakresu od 1 do 125.

Każdy z adresów w sieci PROFIBUS DP może być ustawiony tylko jeden raz.
Wymagane narzędzia
Śrubokręt 3 mm
Ustawianie adresu PROFIBUS DP
1.
2.
3.
Odsunąć szybkę ochronną na module interfejsu.
Ustawić żądany adres PROFIBUS DP za pomocą śrubokręta na przełączniku DIL.
Zamknąć okienko ochronne.
Rys.2-9 Ustawianie adresu PROFIBUS
2-17
Zmiana adresu PROFIBUS DP
Zmiana adresu PROFIBUS DP następuje w ten sam sposób, jak opisano przy ustawianiu adresu. Jednak
zmiana adresu PROFIBUS DP będzie zauważona dopiero po wyłączeniu i ponownym załączeniu napięcia
zasilania modułu interfejsu ET 200S.
2-18
3.Ogólne dane techniczne
3.1 Normy i dopuszczenia
Wstęp
Ogólne dane techniczne zawierają normy i wyniki badań, które posiada i spełnia
system ET 200S lub opisano kryteria wg których testowano system ET 200S.
Dopuszczenie CE
System ET 200S spełnia wymagania zgodne z wytycznymi UE i jest zgodny z normami europejskimi (EN),
dotyczących sterowników programowalnych:
.
•
73/23/EWG "Urządzenia elektryczne stosowane w określonym zakresie napięcia"
(wytyczne dla urządzeń niskonapięciowych)
.
•
89/336/EWG "Kompatybilność elektromagnetyczna" (Wytyczne EMV)
.
•
94/9/EG "Urządzenia i systemy zabezpieczeń dla zastosowań w obszarach zagrożonych
wybuchem" (wytyczne dla zabezpieczeń przeciwwybuchowych)
Dopuszczenie UL
Underwriters Laboratories Inc. wg
• UL 508 (Industrial Control Equipment)
3-1
Dopuszczenie CSA
Canadian Standards Association wg
• C22.2 No 142 (Process control Equipment) lub
Underwriters Laboratories Inc. wg
.
• UL 508 (Industrial Control Equipment)
.
• CSA C22.2 No. 142 (Industrial Control Equipment)
lub
HAZ. LOC.
Underwriters Laboratories Inc. wg
.
• UL 508 (Industrial Control Equipment)
.
• CSA C22.2 No. 142 (Process Control Equipment)
.
• UL 1604 (Hazardous Location)
.
• CSA-213 (Hazardous Location)
3-2
Dopuszczenie FM
APPROVED for use in
Class I, Division 2, Group A, B, C, D Tx;
Class I, Zone 2, Group IIC Tx
Moduły silnikowe ET 200S nie posiadają dopuszczenia cULus dla HAZ. LOC.
Wskazówka: aktualne dopuszczenia można znaleźć na tabliczce informacyjnej na module.
Factory Mutual Research (FM) wg Approval Standard Class Number 3611, 3600, 3810
APPROVED for use in Class I, Division 2, Group A, B, C, D Tx;
Class I, Zone 2, Group IIC Tx
Moduły silnikowe ET 200S nie posiadają dopuszczeń FM. Wszystkie pozostałe moduły ET 200S
posiadają dopuszczenie FM.
wg EN 50021 (Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres; Typ zabezpieczenia "n")
II 3 G EEx nA II T4..T5
Uwaga
Może wystąpić zagrożenie dla osób i rzeczy.
W obszarach zagrożonych wybuchem mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i rzeczy, jeżeli wyciągniemy
moduły z kasety ET 200S podczas pracy.
Wyjmowanie modułów w ET 200S może odbywać się w obszarze zagrożonym wybuchem tylko w stanie
bez napięcia.
3-3
Ostrzeżenie zagrożenia eksplozją przy wymianie komponentów, może nastąpić nieważność
Class I, Div. 2.
Ostrzeżenie
Urządzenie to dopuszczone jest tylko do Class I, Div. 2, Gruppe A, B, C, D lub do obszaru
niezagrożonego.
Oznaczenie dla Australii
System ET 200S spełnia wymagania normy AS/NZS 2064 (Class A).
IEC 61131
System ET 200S spełnia wymagania i kryteria normy IEC 61131-2 (Sterowniki
programowalne, część 2: Wymagania pracy i badania).
Norma PROFIBUS
System ET 200S bazuje na normie IEC 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1.
Dopuszczenia morskie:
.
• ABS (American Bureau of Shipping)
.
• BV (Bureau Veritas)
.
• DNV (Det Norske Veritas)
.
• GL (Germanischer Lloyd)
.
• LRS (Lloyds Register of Shipping)
.
• Class NK (Nippon Kaiji Kyokai)
3-4
Produkty rodziny SIMATIC przewidziano do zastosowań w obszarze przemysłowym.
Tabela 3-1 Zastosowanie w obszarze przemysłowym
Wymagania odnośnie
Generowania zakłóceń
Przemysł
EN 61000-6-4: 2001
Odporności na zakłócenia
EN 61000-6-2 : 2001
Zastosowanie w obszarze zamieszkania
Jeżeli ET 200S stosowany jest w obszarze zamieszkania, należy zapewnić
zachowanie emisji zakłóceń radiowych w klasie B wg EN 55011.
Odpowiednie wytyczne w celu osiągnięcia stopnia zakłóceń radiowych klasy B
stanowią:
.
.
• montaż stacji ET 200S w uziemionej szafie/skrzynce montażowej
• montaż filtrów na przewodzie zasilającym
3-5
3.2 Kompatybilność elektromagnetyczna
Definicja
Kompatybilność elektromagnetyczna jest to zdolność urządzenia elektrycznego do
pracy w jego polu elektromagnetycznym bez wpływu na to środowisko.
System ET 200S spełnia m.in. wymagania europejskie kompatybilności
elektromagnetycznej. Podstawę tego stanowi to, że system spełnia założenia i
wytyczne odnośnie montażu elektrycznego.
Zakłócenia impulsowe
Poniższa tabela pokazuje odporność elektromagnetyczną systemu ET 200S
przy zakłóceniu impulsowym.
Zakłócenie impulsowe
Badane wg
Odpowiada stopniowi ostrości
Rozładowanie elektrostatyczne
wg IEC 61000-4-2.
8 kV
4 kV
3 (rozładowanie powietrzne)
2 (rozładowanie styku)
Impuls synchronizacji (szybko
zmienne zakłócenie) wg
IEC 61000-4-4.
2 kV (przewód zasilający)
2 kV (przewód sygnałowy)
3
3
Silny impuls elektryczny (udar) wg IEC 61000-4-5
Tylko z elementami przeciw przepięciowymi (patrz opis dla DP-Master i
opis sieci SIMATIC NET PROFIBUS)
• połączenie niesymetryczne
2 kV (przewód zasilający)
2 kV (przewód sygnałowy/danych)
• połączenie symetryczne
2 kV (przewód zasilający)
2 kV (przewód sygnałowy/danych)
3
3-6
Zakłócenia sinusoidalne
Poniższa tabela przedstawia odporność elektromagnetyczną systemu
ET 200S przy zakłóceniu sinusoidalnym.
Promieniowanie HF wg IEC 61000-4-3 pola elektromagnetycznego
HF
Modulacja amplitudy
80 do 1000 MHz
Modulacja impulsu
900 MHz ±5 MHz
10 V/m
80% AM (1 kHz)
Modulowanie HF wg
IEC 61000-4-6
0,15 do 80 MHz
10 Veff niemodulowane
50% ED
80% AM (1 kHz)
200 Hz częstotliwość powtórzenia
150 Ω impedancja źródła
Emisja zakłóceń radiowych
Wysyłanie zakłóceń pola elektromagnetycznego wg EN 55011: klasa A, Grupa 1
(zmierzona w odległości 10 m).
Częstotliwość
Rozmiar zakłóceń
Od 30 do 230MHz
< 40dB (µV/m)Q
Od 230 do 1000MHz
< 47dB (µV/m)Q
3-7
3.3 Warunki transportu i składowania
Warunki transportu i składowania
System ET 200S wymaga spełnienia normy IEC 61131-2 odnośnie transportu i
składowania. Poniżej podano warunki dla oryginalnie zapakowanego modułu odnośnie
transportu lub składowania.
Parametr
Dopuszczalny obszar
Wolna przestrzeń
≤1 m
Temperatura
Od -40°C do +70 °C
Zmiana temperatury
20 K/h
Ciśnienie powietrza
Od 1080 do 660 hPa (odpowiada wysokości od -1000 do 3500 m)
Wilgotność względna
Od 5 do 95 %, nie skondensowana
3-8
3.4 Warunki otoczenia mechaniczne i klimatyczne
Klimatyczne warunki otoczenia
Obowiązują następujące warunki klimatyczne:
Warunki otoczenia
Obszar zastosowań
Uwagi
Temperatura
Od 0 do 60°C
Zabudowa pozioma
Od 0 do 40°C
Dla pozostałych pozycji zabudowy
Od 0 do 55°C (patrz ograniczenia poniżej)*
Dla zabudowy pionowej
Zmiana temperatury
10 K/h
Wilgotność względna
Ciśnienie powietrza
Od 15 do maks. 95 %
Od 1080 do 795 hPa
Nie skondensowana
Stężenie substancji
szkodliwej
SO2: < 0,5 ppm;
badanie: 10 ppm; 4 dni
Wilgotność względna < 60 %, nie skondensowana
H2S: < 0,1 ppm;
Wilgotność względna < 60 %, nie skondensowana
1 ppm; 4 dni
Odpowiada wysokości
od -1000 do 2000m
* ograniczenie dla zakresu 0 do 55°C przy zabudowie pionowej
Zakres od 0 do 55°C dla zabudowy pionowej dopuszczalny jest tylko dla następujących modułów:
.
• IM151-1 STANDARD: 6ES7 151-1AA02-0AB0
.
• PM-E DC24V: 6ES7 138-4CA01-0AA0
.
• 2DI DC24V ST: 6ES7 131-4BB01-0AA0
.
• 2DI DC24V HF: 6ES7 131-4BB01-0AB0
.
• 4DI DC24V ST: 6ES7 131-4BD01-0AA0
.
• 4DI DC24V HF: 6ES7 131-4BD01-0AB0
.
• 2DO DC24V/0,5A ST: 6ES7 132-4BB01-0AA0
.
• 2DO DC24V/0,5A HF: 6ES7 132-4BB01-0AB0
.
• 4DO DC24V/0,5A: 6ES7 132-4BD01-0AA0
.
• 2DO DC24V/2A ST: 6ES7 132-4BB31-0AA0
.
• 2DO DC24V/2A HF: 6ES7 132-4BB31-0AB0
.
• 4DO DC24V/2A ST: 6ES7 132-4BD31-0AA0
.
• 2RO NO DC24..120V/5A AC24..230V/5A: 6ES7 132-4HB01-0AB0
Wskazówka
Wszystkie napięcia zasilania i wyjść modułów ET 200S nie mogą przekroczyć napięcia DC 24V. Należy
zapewnić tę granicę napięcia.
3-9
Warunki mechaniczne
Warunki mechaniczne podano w tabeli poniżej w formie wahań sinusoidalnych.
Moduły z ET 200S
Zakres częstotliwości
trwale
sporadycznie
Wszystkie oprócz modułów
silnikowych
10 ≤ f ≤ 58Hz
0,15 mm amplituda
0,35 mm amplituda
58 ≤ f ≤ 150Hz
2 g stałe przyspieszenie
5 g stałe przyspieszenie
Badania dla warunków mechanicznych
Poniższa tabela przedstawia informacje odnośnie typu i zakresu badań dla
różnych warunków mechanicznych
badanie
norma
Moduł listwy i elektroniki
Schwingungen
Schwingungsprüfung
nach IEC 60068-2-6
Schwingungsart: Frequenzdurchläufe mit einer
Änderungsgeschwindigkeit von 1 Oktave/Minute. 10Hz ≤ f ≤ 58Hz,
konstante Amplitude 0,35mm 58Hz ≤ f ≤ 150Hz, konstante
Beschleunigung 5g Schwingungsdauer: 20 Frequenzdurchläufe pro
Achse in jeder der 3 zueinander senkrechten Achsen
Schock
Schock, geprüft nach IEC
60068-2-27
Art des Schocks: Halbsinus Stärke des Schocks: 15g Scheitelwert,
11ms Dauer Richtung des Schocks: 3 Schocks jeweils in +/- Richtung in
jeder der 3 zueinander senkrechten Achsen
Dauerschock
Schock, geprüft nach IEC
60068-29
Art des Schocks: Halbsinus Stärke des Schocks: 25g Scheitelwert, 6ms
Dauer Richtung des Schocks: 1000 Schocks jeweils in +/- Richtung in
jeder der 3 zueinander senkrechten Achsen
3-10
3.5
Parametry testu izolacji, klasy ochrony, stopnia zabezpieczenia i
napięcia nominalnego dla ET 200S
Napięcie probiercze
Odporność izolacji zależnie od badania typu podano dla odpowiedniego
napięcia probierczego wg normy IEC 61131-2:
Obwód prądowy z napięciem nominalnym
Ue w stosunku do innego obwodu
prądowego ewent. względem ziemi
Napięcie probiercze
< 50V
DC 500V
< 150V
DC 2500V
< 250V
DC 4000V
Stopień zanieczyszczenia / kategoria przepięcia wg IEC 61131
• Stopień zanieczyszczenia 2
• Kategoria przepięcia
– dla UN = AC 120/ 230V: III
– dla UN = DC 24V: II
Klasa ochrony I
wg IEC 60536
Stopień ochrony IP 20
.
.
.
Stopień ochrony IP 20 wg IEC 60529 dla wszystkich modułów ET 200S, tzn.:
• ochrona przed dotknięciem palcami
• ochrona przed ciałami obcymi o średnicy ponad 12,5mm
• brak specjalnego zabezpieczenia przed wodą
Napięcie nominalne pracy
System ET 200S pracuje z podanymi w tabeli poniżej napięciami nominalnymi wraz z
tolerancją.
Moduły ET 200S
Napięcie nominalne
Zakres tolerancji
Wszystkie, oprócz modułów
silnikowych
DC 24V
DC 20,4 do 28,8V
1
DC 18,5 do 30,2V
2
AC 120V
AC 93 do 132V (47 do 63 Hz)
AC 230V
AC 187 do 264V (47 do 63 Hz)
1
Wartość statyczna: Napięcie robocze z pewną separacją elektryczną wg IEC 60364-4-41
2
Wartość dynamiczna: wraz z tętnieniem, np. z mostka prostowniczego
3-11
3.6
Zmienione ogólne dane techniczne dla przetwornicy
częstotliwości ET 200S FC
Zmienione ogólne dane techniczne
Poniższa tabela zawiera zmienione ogólne dane techniczne dla napędów ET
200S FC w stosunku do ET 200S.
Punkt
Normy i dopuszczenia
Warunki transportu i składowania
Wartości zmienione
Przetwornica częstotliwości nie posiada
dopuszczenia dla
• cULus for HAZ.LOC.
• FM (Factory Mutual Research)
• dopuszczeń morskich
Wolna przestrzeń: ≤ 0,35 m
Temperatura dla zabudowy poziomej:
Od 0 do 60 °C
Warunki klimatyczne
Temperatura dla zabudowy pionowej:
Od 0 do 40 °C
Warunki mechaniczne
Napięcie nominalne pracy
Zastosowanie w strefie 2
Tabela 3-2
Patrz instrukcja obsługi przetwornicy
ET 200S FC (6SL3 298-0CA12-0xP0)
Przetwornica ET 200S FC nie ma dopuszczenia
do pracy w 2 strefie zagrożonej wybuchem.
Zmienione ogólne parametry dla przetwornicy częstotliwości ET 200S FC
3-12
4.Moduły podstawek
4.1 Przyporządkowanie podstawek do modułów zasilaczy i elektroniki
Przyporządkowanie podstawek do modułów zasilaczy i elektroniki
Tabela ta zawiera również informacje, jaki typ modułów elektroniki można
łączyć z jakim typem modułów zasilania:
Tabela 4-1
Przyporządkowanie modułów podstawek TM-P do modułów zasilaczy
Moduł zasilacza
Moduły podstawek TM-P dla modułu zasilacza
Listwy śrubowe
Nr zamówieniowy
6ES7 193...
15S23-A1
4CC20-0AA0
15S23-A0
4CD20-0AA0
15S22-01
4CE00-0AA0
30S44-A0
4CK20-0AA0
Listwy sprężynowe
Nr zamówieniowy
6ES7 193...
15C23-A1
4CC30-0AA0
15C23-A0
4CD30-0AA0
15C22-01
4CE10-0AA0
30C44-A0
4CK30-0AA0
Szybki montaż FC
15N23-A1
15N23-A0
15N22-01
Nr zamówieniowy
6ES7 193...
4CC70-0AA0
4CD70-0AA0
4CE60-0AA0
PM-E DC24V
●
●
●
PM-E DC24..48V
●
●
●
●
●
●
PM-E DC24..48V/
AC120..230V
PM-E F pm
DC24V
F30S47-F1
3RK1 903-3AA00
●
PROFIsafe *
PM-E F pp DC24V
PROFIsafe *
●
PM-D F DC24V
●
PROFIsafe *
* patrz opis ET 200S Moduły dla systemów do zabezpieczeń Safety
Tabela 4-2 Przyporządkowanie modułów podstawek TM-P do modułów elektroniki
Moduł elektroniki
Listwy śrubowe
Nr zamówieniowy
6ES7 193...
15S26-A1
4CA400AA0
Moduły podstawek TM-E dla modułów elektroniki
15S23-01
15S24-A1
15S24-01
15S24-AT
30S44-01
4CA200AA0
4CB200AA0
4CB000AA0
4CL200AA0
4CG200AA0
30S46-A1
4CF400AA0
4-1
Listwy sprężynowe
15C26-A1
15C24-A1
15C24-01
15C23-01
Nr zamówieniowy
6ES7 193...
4CA500AA0
4CA300AA0
4CB300AA0
4CB100AA0
Szybki montaż FC
Nr zamówieniowy
6ES7 193...
15N26-A1
15N24-A1
15N24-01
15N23-01
4CA800AA0
4CA700AA0
4CB700AA0
4CB600AA0
●
●
●
●
4DI UC24..48V HF
●
●
●
●
4DI NAMUR
●
●
●
●
2DI AC120V ST
●
●
●
●
2DI AC230V ST
●
●
●
●
2DO DC24V/0,5A ST
●
●
●
●
●
●
●
●
2DO AC24..230V/2A
●
●
●
●
2RO NO
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
2DI DC24V ST
15C24AT
4CL300AA0
30C44-01
30C46-A1
4CG300AA0
4CF500AA0
---
---
---
2DI DC24V HF
4DI DC24V ST
4DI DC24V HF
4DI DC24V/SRC ST
2DO DC24V/0,5A HF
4DO DC24V/0,5A ST
2DO DC24V/2A ST
2DO DC24V/2A HF
4DO DC24V/2A ST
DC24..120V/5A
AC24..230V/5A
2RO NO/NC
DC24..48V/5A
AC24..230V/5A
2AI U ST,
2AI U HF,
2AI U HS
2AI I 2WIRE ST, 2AI
I 2WIRE HS
4AI I 2WIRE ST
●
●
2AI 2/4WIRE HF
2AI I 4WIRE ST,
2AI I 4WIRE HS
2AI RTD ST
●
●
●
●
●
●
2AI RTD HF
●
●
●
●
2AI TC ST
●
●
●
●
2AI TC HF
●
Moduł elektroniki
Listwy śrubowe
Nr zamówieniowy
6ES7 193...
Moduły podstawek TM-E dla modułów elektroniki
15S26-A1
15S24-A1
4CA400AA0
4CA200AA0
15S2401
4CB200AA0
15S23-01
15S24-AT
30S44-01
30S46-A1
4CB000AA0
4CL200AA0
4CG200AA0
4CF400AA0
4-2
Listwy sprężynowe
15C26-A1
15C24-A1
Nr zamówieniowy
6ES7 193...
4CA500AA0
4CA300AA0
Szybki montaż FC
15N26-A1
15N24-A1
Nr zamówieniowy
6ES7 193...
4CA800AA0
4CA700AA0
2AO U ST
●
15C2401
4CB300AA0
15N2401
4CB700AA0
15C23-01
15C24-AT
30C44-01
30C46-A1
4CB100AA0
4CL300AA0
4CG300AA0
4CF500AA0
15N23-01
4CB600AA0
●
2AO U HF
2AO I ST 2AO I HF
●
●
●
4 IQ-SENSE
●
●
1COUNT 24V/100kHz
●
●
1SSI
●
●
1STEP 5V/204kHz
●
●
2PULSE
●
●
●
1COUNT 5V/500kHz
●
1POS INC/Digital
●
1POS SSI/Digital
●
1POS INC/Analog
●
1POS SSI/Analog
●
1SI 3964/ASCII
●
●
1SI Modbus/USS
●
●
4/8 F-DI DC24V
●
●
●
●
●
●
PROFIsafe *
4 F-DO DC24V/2A
PROFIsafe *
RESERVE (szerokość
15 mm)
●
●
●
RESERVE (szerokość
●
●
30 mm)
* patrz opis ET 200S Moduły dla systemów do zabezpieczeń Safety
4-3
4.2
Moduł podstawki TM-P15S23-A1, TM-P15C23-A1
oraz TM-P15N23-A1; (6ES7 193 4CCx0-0AA0)
Numery zamówieniowe
6ES7 193 4CC20-0AA0 (listwy śrubowe)
6ES7 193 4CC30-0AA0 (listwy sprężynowe)
6ES7 193 4CC70-0AA0 (Szybki montaż FC)
Właściwości
• Moduł podstawki dla modułu zasilacza
• Zasilanie nowej grupy potencjałowej aż do następnego modułu podstawki TM-P
• Przyłącze poprzez listwę śrubową dla TM-P15S23-A1
• Przyłącze poprzez listwę sprężynową dla TM-P15C23-A1
• Przyłącze poprzez szybki montaż FC dla TM-P15N23-A1
• Zaciski 2 x 3
• Okablowanie wstępne modułu podstawki
• Samoczynne połączenie modułu elektroniki do szyny poprzez styk sprężynowy
• Możliwość zamocowania elementu mocowania ekranu
• Szyna wspólna AUX1 z możliwością połączenia do zacisków A4 oraz A8
4-4
Opis przyłącza
W poniższej tabeli podano opis zacisków dla modułu podstawki TM-P15S23-A1,
TM-P15C23-A1 oraz TM-P15N23-A1:
Tabela 4-3 Opis zacisków modułu listwy TM-P15S23-A1, TM-P15C23-A1 oraz TMP15N23-A1
Widok
Nazwa sygnału
Opis
2
L+/L
Napięcie obciążenia modułu zasilania i
dołączonej grupy potencjałowej
3
M/N
A
4
AUX1
6
L+/L
7
M/N
A
8
AUX1
Podłączenie PE lub jako szyna
potencjałowa, aż do wartości
maksymalnej napięcia wyjść
Napięcie obciążenia modułu zasilania i
dołączonej grupy potencjałowej
Podłączenie PE lub jako szyna
potencjałowa, aż do wartości
maksymalnej napięcia wyjść
4-5
Widok ogólny
Widok ogólny modułu podstawki TM-P15S23-A1, TM-P15C23-A1 oraz TM-P15N23-A1
Magistrala wewnętrzna
1
2
Zasilanie szyny mocy dla modułu elektroniki
3
Listwa zaciskowa dla modułu zasilania
4
5
Zastosowanie zacisków A4 oraz A8 jako zaciski przewodu ochronnego lub
jako zaciski z dowolnym potencjałem
Szyna sygnałowa AUX1 z połączeniem do zacisków A4 oraz A8
Dane techniczne
Wymiary i ciężar
Wymiary Sz × Wy × Gł (mm)
• Listwy śrubowe / sprężynowe
• Szybki montaż FC
Ciężar
Ilość zacisków
15 × 132 × 43
15 × 162 × 43
Około 65g
Dane specyficzne dla modułu
2x3
4-6
4.3
Moduł podstawki TM-P15S23-A0, TM-P15C23-A0 oraz
TM-P15N23-A0; (6ES7 193-4CDx0-0AA0)
Numery zamówieniowe
6ES7 193-4CD20-0AA0 (listwy śrubowe)
6ES7 193-4CD30-0AA0 (listwy sprężynowe)
6ES7 193-4CD70-0AA0 (szybki montaż FC)
Właściwości
• Moduł podstawki dla modułu zasilania
• Zasilanie nowej grupy potencjałowej, aż do kolejnego modułu podstawki TM-P
• Przyłącze poprzez listwę śrubową dla TM-P15S23-A0
• Przyłącze poprzez listwę sprężynową dla TM-P15C23-A0
• Przyłącze poprzez szybki montaż FC dla TM-P15N23-A0
• Zaciski 2 x 3
• Okablowanie wstępne modułu podstawki
• Samoczynne połączenie modułu elektroniki do szyny poprzez styk sprężynowy
• Możliwość zamocowania elementu mocowania ekranu
• Szyna wspólna AUX1 z możliwością połączenia do zacisków A4 oraz A8.
W poniższej tabeli podano opis zacisków dla modułu podstawki TM-P15S23-A0, TMP15C23-A0 oraz TM-P15N23-A0.
Tabela 4-4 Opis zacisków modułu podstawki TM-P15S23-A0, TM-P15C23-A0 oraz TMP15N23-A0
Widok
Nazwa sygnału
Opis
2
L+/L
Napięcie obciążenia modułu zasilania i
dołączonej grupy potencjałowej
3
M/N
A
4
AUX1
6
L+/L
7
M/N
A
8
AUX1
Podłączenie PE lub jako szyna
potencjałowa, aż do wartości
maksymalnej napięcia wyjść
Napięcie obciążenia modułu zasilania i
dołączonej grupy potencjałowej
Podłączenie PE lub jako szyna
potencjałowa, aż do wartości
maksymalnej napięcia wyjść
4-7
Widok ogólny
Widok ogólny modułu podstawki TM-P15S23-A0, TM-P15C23-A0 oraz TM-P15N23-A0
1
2
3
4
5
Magistrala wewnętrzna
Zasilanie szyny mocy dla modułu elektroniki
Listwa zaciskowa dla modułu zasilania
Zastosowanie zacisków A4 oraz A8 jako zaciski przewodu ochronnego lub jako zaciski z dowolnym potencjałem
Szyna sygnałowa AUX1 z połączeniem do zacisków A4 oraz A8
Dane techniczne
Wymiary i ciężar
Wymiary SZ X WY X GŁ (mm)
• Listwy śrubowe/sprężynowe
• Szybki montaż FC
Ciężar
Ilość zacisków
15 × 132 × 43
15 × 162 × 43
około 65g
Dane specyficzne dla modułu
2x3
4-8
4.4
Moduł podstawki TM-P15S22-01, TM-P15C22-01 oraz
TM-P15N22-01; (6ES7 193-4CEx0-0AA0)
Numery zamówieniowe
6ES7 193-4CE00-0AA0 (listwy śrubowe)
6ES7 193-4CE10-0AA0 (listwy sprężynowe)
6ES7 193-4CE60-0AA0 (szybki montaż FC)
Właściwości
• Moduł podstawki dla modułu zasilania
• Zasilanie nowej grupy potencjałowej, aż do kolejnego modułu podstawki TM-P
• Przyłącze poprzez listwę śrubową dla TM-P15S22-01
• Przyłącze poprzez listwę sprężynową dla TM-P15C22-01
• Przyłącze poprzez szybki montaż FC dla TM-P15N22-01
• Zaciski 2 x 2
• Okablowanie wstępne modułu podstawki
• Samoczynne połączenie modułu elektroniki do szyny poprzez styk sprężynowy
• Możliwość zamocowania elementu mocowania ekranu
• Szyna AUX1 bez wyprowadzenia na zaciski
Opis zacisków
Poniższa tabela zawiera opis zacisków modułu podstawki TM-P15S22-01,
TM-P15C22-01 oraz TM-P15N22-01:
Tabela 4-5
Opis zacisków modułu podstawki TM-P15S22-01, TM-P15C22-01 oraz TM-P15N22-01
Widok
Nazwa sygnału
Opis
2
L+/L
Napięcie obciążenia modułu zasilania i
dołączonej grupy potencjałowej
3
M/N
6
L+/L
Napięcie obciążenia modułu zasilania i
dołączonej grupy potencjałowej
7
M/N
4-9
Widok ogólny
Widok ogólny modułu podstawki TM-P15S22-01, TM-P15C22-01 oraz TM-P15N22-01
1
2
Magistrala wewnętrzna
Zasilanie szyny mocy dla modułu elektroniki
3
Listwa zaciskowa dla modułu zasilania
4
Szyna sygnałowa AUX1 bez wyprowadzenia sygnałów na listwę
zaciskową
Dane techniczne
Wymiary i ciężar
Wymiary SZ X WY X GŁ
(mm)
• Listwy śrubowe/sprężynowe
15 x 119,5 x 43
• Szybki montaż FC
15 x 142 x 43
Ciężar
około 55g
Dane specyficzne dla modułu
Ilość zacisków
2x2
4-10
4.5
Moduł podstawki TM-P30S44-A0 oraz TM-P30C44-A0;
(6ES7 193-4CKx0-0AA0)
Numery zamówieniowe
6ES7 193-4CK20-0AA0 (listwy śrubowe)
6ES7 193-4CK30-0AA0 (listwy sprężynowe)
Właściwości
• Moduł podstawki dla zasilacza do zabezpieczeń Safety PM-E F DC 24V PROFIsafe
• Zasilanie dla nowej grupy potencjałowej aż do następnego modułu podstawki TM-P
• Możliwe okablowanie wyjść do zabezpieczeń Safety PM-E F DC 24V PROFIsafe
• Możliwe wstępne okablowanie
• Samoczynne połączenie modułu elektroniki do szyny poprzez styk sprężynowy
• Możliwość zamocowania elementu mocowania ekranu
• Szyna wspólna AUX1 z możliwością połączenia do zacisków A4 oraz A8.
4-11
Opis zacisków Poniższa tabela zawiera opis zacisków modułu podstawki TM-P30S44-A0 oraz
TM-P30C44-A0:
Tabela 4-6 Opis zacisków modułu podstawki TM-P30S44-A0 oraz TM-P30C44-A0
Zacisk
Opis
Widok
2
DC 24V
Napięcie zasilania DC 24V dla: włożonego
modułu zasilania, dołączonej grupy
potencjałowej. DO 0 oraz DO 1 oraz szyny
potencjałowej P1 oraz P2
3
M
Masa
A
4
AUX 1
Dowolne podłączenie PE oraz szyny
potencjałowej aż do maks. napięcia zasilania
modułu
6
DC 24V
7
M
AUX 1
A
8
9
DO 0 P
10
DO 0 M
11
DO 2 P
12
DO 2 M
13
DO 1 P
14
DO 1 M
15
DO 2 P
16
DO 2M
Napięcie zasilania DC 24V dla: włożonego
modułu zasilania, dołączonej grupy
potencjałowej. DO 0 oraz DO 1 oraz szyny
potencjałowej P1 oraz P2
Masa
Dowolne podłączenie PE oraz szyny
potencjałowej aż do maks. napięcia zasilania
modułu
Podłączenie dla wyjścia do zabezpieczeń
Safety 0 (połączenie P-M)
Podłączenie (styk przekaźnika) dla połączeń
do zabezpieczeń szyny potencjałowej P1 oraz
P2.
P1 oraz P2 mogą być dodatkowo
wykorzystane jako DO 2 M oraz DO 2 P
(okablowanie patrz opis ET200S, moduły do
zabezpieczeń).
Podłączenie dla wyjścia do zabezpieczeń
Safety 0 (połączenie P-M)
Podłączenie (styk przekaźnika) dla połączeń
do zabezpieczeń szyny potencjałowej P1 oraz
P2.
P1 oraz P2 mogą być dodatkowo
wykorzystane jako DO 2 M oraz DO 2 P
(okablowanie patrz opis ET200S, moduły do
zabezpieczeń).
Uwaga
Jeżeli na zaciskach DO 2 P oraz DO 2 M wystąpi za duży prąd, należy połączyć równolegle zaciski 11
oraz 15 (DO 2 P) oraz 12 oraz 16 (DO 2 M). W przeciwnym wypadku z powodu przegrzania
spowodowanego wystąpieniem dużego prądu nie należy łączyć tych zacisków.
4-12
Widok ogólny
Widok ogólny modułu podstawki TM-P30S44-A0 oraz TM-P30C44-A0
1
2
Magistrala wewnętrzna
Szyna zasilania dla modułu zasilacza
3
Listwa zaciskowa dla modułu zasilania
4
Zastosowanie zacisków A4 oraz A8 jako zaciski przewodu ochronnego lub
jako zaciski z dowolnym potencjałem
5
Szyna sygnałowa AUX1 z połączeniem do zacisków A4 oraz A8
Dane techniczne
Wymiary i ciężar
Wymiary SZ X WY X GŁ
(mm)
Ciężar
30 x 132 x 43
około 116g (TM-P30S44-A0)
około 100g (TM-P30C44-A0)
Dane specyficzne dla modułu
Ilość zacisków
14
Opis modułu zasilania PM-E F DC 24V PROFIsafe
Opis ww. modułów podstawek dla modułów zasilania PME F DC 24V PROFIsafe
można znaleźć w opisie ET 200S moduły do zabezpieczeń.
4-13
4.6
Moduł podstawki TM-PF30S47-F1 (dla PM-D F DC 24V);
(3RK1 9033AA00)
Nr zamówieniowy 3RK1 903-3AA00 (listwy śrubowe)
Właściwości
• Moduł podstawki dla zasilacza do zabezpieczeń Safety PM-D F DC 24V PROFIsafe
• Zasilanie nowej grupy potencjałowej, aż do kolejnego modułu podstawki TM-P
• Okablowanie wstępne modułu podstawki
• Samoczynne połączenie modułu elektroniki do szyny poprzez styk sprężynowy
• Możliwość zamocowania elementu mocowania ekranu
• Szyna wspólna AUX1 bez połączenia z zaciskami.
Opis zacisków
Tabela 4-7 Opis zacisków modułu podstawki TM-PF30S47-F1:
Zacisk
Opis
Widok
20
DC 24V
Napięcie zasilania DC 24V dla: włożonego
modułu zasilania, dołączonej grupy
potencjałowej. DO 0 oraz DO 1 oraz szyny
potencjałowej P1 oraz P2
21
M
Masa
27
AUX 1
Dowolne podłączenie PE oraz szyny
potencjałowej aż do maks. napięcia zasilania
modułu
DC 24V
Napięcie zasilania DC 24V dla: włożonego
modułu zasilania, dołączonej grupy
potencjałowej. DO 0 oraz DO 1 oraz szyny
potencjałowej P1 oraz P2
28
4-14
Widok ogólny
Widok ogólny modułu podstawki TM-PF30S47-F1
1 Magistrala wewnętrzna
2 Szyna zasilania dla modułu zasilacza
3 Listwa zaciskowa dla modułu elektroniki
4 Szyna sygnałowa AUX1 bez wyprowadzenia sygnałów na listwę zaciskową
Dane techniczne
Wymiary i ciężar
Wymiary SZ X WY X GŁ
(mm)
Ciężar
30 × 196,5 × 102
około 300g
Dane specyficzne dla modułu
Ilość zacisków
4
4-15
4.7
Uniwersalny moduł podstawki TM-E15S26-A1, TM-E15C26-A1
oraz TM-E15N26-A1; (6ES7 193-4CAx0-0AA0)
Numery zamówieniowe 6ES7 193-4CA40-0AA0 (listwy śrubowe) 6ES7 193-4CA50-0AA0 (listwy
sprężynowe) 6ES7 193-4CA80-0AA0 (Szybki montaż FC)
Właściwości
• Moduł uniwersalny podstawki dla modułu elektroniki
• Przyłącze poprzez listwę śrubową dla TM-E15S26-A1
• Przyłącze poprzez listwę sprężynową dla TM-E15C26-A1
• Przyłącze poprzez szybki montaż FC dla TM-E15N26-A1
• Zaciski 2 x 6
• Okablowanie wstępne modułu podstawki
• Samoczynne połączenie modułu elektroniki do szyny poprzez styk sprężynowy
• Możliwość zamocowania elementu mocowania ekranu
• Szyna wspólna AUX1 z możliwością połączenia do zacisków A4, A8 oraz A3, A7
4-16
Opis zacisków
Opis zacisków modułu podstawki TM-E15S26-A1, TM-E15C26-A1 oraz TM-E15N26-A1 dla 4-ro
kanałowego cyfrowego modułu elektroniki:
•
Tabela 4-8
Opis zacisków modułu podstawki TM-E15S26-A1, TM-E15C26-A1 oraz TM-E15N26-A1 dla 4-ro
kanałowego cyfrowego modułu elektroniki
Zacisk
Widok
1
DI0/DO0
2
DI2/DO2
3
DC24V dla DI0/ M dla DO0
4
DC24V dla DI2/ M dla DO2
5
DI1/ DO1
6
DI3/ DO3
7
DC24V dla DI1/ M dla DO1
8
DC24V dla DI3/ M dla DO3
Opis
DI: Wejście cyfrowe
DO: Wyjście cyfrowe
DC24V: zasilanie czujników
M: Masa zasilania
A4
A3
A8
Wyprowadzenie szyny AUX1. Połączenie do zacisków
A4, A8 oraz A3, A7.
A7
•
Opis zacisków modułu podstawki TM-E15S26-A1, TM-E15C26-A1 oraz TM-E15N26-A1 dla 2
kanałowego cyfrowego modułu elektronik oraz modułów technologicznych:
Opis zacisków 1 do 8 odpowiada modułowi podstawki TM-E15S24-01, TM-E15C24-01, czy TME15N24-01. Poszczególne opisy zacisków można znaleźć w danych technicznych danego modułu.
Opis zacisków A4, A8 oraz A3, A7 odpowiada opisowi w powyższej tabeli.
4-17
Widok ogólny
Widok ogólny
TM-E15N26-A1
modułu
podstawki
TM-E15S26-A1,
TM-E15C26-A1
1
2
Magistrala wewnętrzna
Szyna zasilania dla modułu zasilacza
3
Listwa zaciskowa dla modułu elektroniki
4
Szyna sygnałowa AUX1 bez wyprowadzenia sygnałów na listwę zaciskową A4, A8
oraz A3, A7
oraz
Dane techniczne
Wymiary i ciężar
Wymiary SZ X WY X GŁ
(mm)
• Listwy śrubowe/sprężynowe
15 × 157 × 43
• Szybki montaż FC
15 × 202 × 43
Ciężar
około 70g (TM-E15C26-A1)
około 83g (TM-E15S26-A1)
około 95g (TM-E15NS26-A1)
Dane specyficzne dla modułu
Ilość zacisków
2x6
4-18
4.8
Moduł podstawki TM-E15S24-A1, TM-E15C24-A1 oraz
TM-E15N24-A1; (6ES7 193-4CAx0-0AA0)
Numery zamówieniowe
6ES7 193-4CA20-0AA0 (listwy śrubowe)
6ES7 193-4CA30-0AA0 (listwy sprężynowe)
6ES7 193-4CA70-0AA0 (szybki montaż FC)
Właściwości
• Moduł podstawki dla Moduł elektroniki
• Przyłącze poprzez listwę śrubową dla TM-E15S24-A1
• Przyłącze poprzez listwę sprężynową dla TM-E15C24-A1
• Przyłącze poprzez szybki montaż FC dla TM-E15N24-A1
• Zaciski 2 x 4
• Okablowanie wstępne modułu podstawki
• Samoczynne połączenie modułu elektroniki do szyny poprzez styk sprężynowy
• Możliwość zamocowania elementu mocowania ekranu
• Szyna sygnałowa AUX1 bez wyprowadzenia sygnałów na listwę zaciskową A4 oraz A8
4-19
Opis zacisków
Poniższa tabela zawiera opis zacisków modułu podstawki TM-E15S24-A1,
TM-E15C24-A1 oraz TM-E15N24-A1:
Tabela 4-9
Opis zacisków modułu podstawki TM-E15S24-A1, TM-E15C24-A1 oraz TM-E15N24-A1
Zacisk
Widok
Opis
1
2
Opis pinów zależy od użytego modułu elektroniki
3
A
AUX1
4
Dowolne podłączenie PE lub szyna
potencjałowa dla napięcia o wartości maks.
równemu napięciu zasilania modułu
5
6
Opis pinów zależy od użytego modułu elektroniki
7
A
8
AUX1
Dowolne podłączenie PE lub szyna
potencjałowa dla napięcia o wartości maks.
równemu napięciu zasilania modułu
4-20
Widok ogólny
Widok ogólny modułu podstawki TM-E15S24-A1, TM-E15C24-A1 oraz TM-E15N24-A1
1
2
3
4
5
Magistrala wewnętrzna
Szyna zasilania dla modułu zasilacza
Listwa zaciskowa dla modułu elektroniki
Zaciski 4 oraz 8 wykorzystywane dla przewodu ochronnego lub dowolnego potencjału
Szyna sygnałowa AUX1 bez wyprowadzenia sygnałów na listwę zaciskową 4 oraz 8
Dane techniczne
Wymiary i ciężar
Wymiary SZ X WY X GŁ
(mm)
• Listwy śrubowe/sprężynowe
• Szybki montaż FC
Ciężar
15 × 132 × 43
15 × 162 × 43
około 65g (TM-E15S24-A1 oraz TM-E15C24A1)
około 72g (TM-E15N24-A1)
Dane specyficzne dla modułu
Ilość zacisków
2x4
4-21
4.9
Moduł podstawki TM-E15S24-01, TM-E15C24-01 oraz
TM-E15N24-01; (6ES7 193-4CBx0-0AA0)
Numery zamówieniowe
6ES7 193-4CB20-0AA0 (listwy śrubowe)
6ES7 193-4CB30-0AA0 (listwy sprężynowe)
6ES7 193-4CB70-0AA0 (szybki montaż FC)
Właściwości
• Moduł podstawki dla Moduł elektroniki
• Przyłącze poprzez listwę śrubową dla TM-E15S24-01
• Przyłącze poprzez listwę sprężynową dla TM-E15C24-01
• Przyłącze poprzez szybki montaż FC dla TM-E15N24-01
• Zaciski 2 x 4
• Okablowanie wstępne modułu podstawki
• Samoczynne połączenie modułu elektroniki do szyny poprzez styk sprężynowy
• Możliwość zamocowania elementu mocowania ekranu
• Szyna sygnałowa AUX1 bez wyprowadzenia sygnałów na listwę zaciskową A4 oraz A8
Opis zacisków
Poniższa tabela zawiera opis zacisków modułu podstawki TM-E15S24-01,
TM-E15C24-01 oraz TM-E15N24-01:
Tabela 4-10
Opis zacisków modułu podstawki TM-E15S24-01, TM-E15C24-01 oraz TM-E15N24-01
Widok
Zacisk
Opis
Opis
pinów
zależy
od
użytego
modułu
elektroniki.
1
Brak dostępu do szyny AUX1.
2 Dla danego modułu elektroniki nie użyte zaciski można
wykorzystać do podłączenia niewykorzystanych przewodów.
3 Potencjał dopuszczalny odpowiada potencjałowi
dopuszczalnemu dla danego użytego modułu elektroniki.
4
5
6
7
8
4-22
Widok ogólny
Widok ogólny modułu podstawki TM-E15S24-01, TM-E15C24-01 oraz TM-E15N24-01
1 Magistrala wewnętrzna
2 Szyna zasilania dla modułu zasilacza
3 Listwa zaciskowa dla modułu elektroniki
4 Szyna sygnałowa AUX1 bez wyprowadzenia sygnałów na listwę zaciskową 4 oraz 8
Dane techniczne
Wymiary i ciężar
Wymiary SZ X WY X GŁ
(mm)
• Listwy śrubowe/sprężynowe
• Szybki montaż FC
Ciężar
15 × 132 × 43
15 × 162 × 43
około 65g (TM-E15S24-01 oraz TM-E15C2401)
około 72g (TM-E15N24-01)
Dane specyficzne dla modułu
Ilość zacisków
2x4
4-23
4.10 Moduł podstawki TM-E15S23-01, TM-E15C23-01 oraz
TM-E15N23-01; (6ES7 193-4CBx0-0AA0)
Numery zamówieniowe
6ES7 193-4CB00-0AA0 (listwy śrubowe)
6ES7 193-4CB10-0AA0 (listwy sprężynowe)
6ES7 193-4CB60-0AA0 (Szybki montaż FC)
Właściwości
• Moduł podstawki dla Moduł elektroniki
• Przyłącze poprzez listwę śrubową dla TM-E15S23-01
• Przyłącze poprzez listwę sprężynową dla TM-E15C23-01
• Przyłącze poprzez szybki montaż FC dla TM-E15N23-01
• Zaciski 2 x 3
• Okablowanie wstępne modułu podstawki
• Samoczynne połączenie modułu elektroniki do szyny poprzez styk sprężynowy
• Możliwość zamocowania elementu mocowania ekranu
• Szyna sygnałowa AUX1 bez wyprowadzenia sygnałów na listwę zaciskową
Opis zacisków
Poniższa tabela zawiera opis zacisków modułu podstawki TM-E15S23-01, TME15C23-01 oraz TM-E15N23-01:
Tabela 4-11
Opis zacisków modułu podstawki TM-E15S23-01, TM-E15C23-01 oraz TM-E15N23-01
Widok
Zacisk
1
Opis
Opis pinów zależy od użytego modułu elektroniki.
Brak dostępu do szyny AUX1.
2
3
5
6
7
4-24
Widok ogólny
Widok ogólny modułu podstawki TM-E15S23-01, TM-E15C23-01 oraz TM-E15N23-01
1
2
Magistrala wewnętrzna
Szyna zasilania dla modułu zasilacza
3
Listwa zaciskowa dla modułu elektroniki
4
Szyna sygnałowa AUX1 bez wyprowadzenia sygnałów na listwę zaciskową
Dane techniczne
Wymiary i ciężar
Wymiary SZ X WY X GŁ
(mm)
• Listwy śrubowe/sprężynowe
• Szybki montaż FC
Ciężar
15 × 120 × 43
15 × 142 × 43
około 55g (TM-E15S23-01 oraz TM-E15C2301)
około 60g (TM-E15N23-01)
Dane specyficzne dla modułu
Ilość zacisków
2x3
4-25
4.11 Moduł podstawki TM-E15S24-AT oraz TM-E15C24-AT; (6ES7 1934CLx0-0AA0)
Numery zamówieniowe
6ES7 193-4CL20-0AA0 (listwy śrubowe)
6ES7 193-4CL30-0AA0 (listwy sprężynowe)
Właściwości
•
Moduł podstawki dla modułu elektroniki 2AI TC HF
Uwaga
Moduł podstawki TM-E15S24-AT / TM-E15C24-AT można użyć tylko dla modułu elektroniki 2AI TC
HF. W przypadku użycia innego modułu elektroniki, może dojść do uszkodzenia modułu.
•
•
•
•
•
•
•
•
Moduł podstawki przystosowano poprzez wewnętrzne punkt odniesienia do kompensacji
temperaturowej. Pozwala to na bezpośrednią kompensację temperatury dla modułów termopar.
Przyłącze poprzez listwę śrubową dla TM-E15S24-AT
Przyłącze poprzez listwę sprężynową dla TM-E15C24-AT
Zaciski 2 x 2
Okablowanie wstępne modułu podstawki
Samoczynne połączenie modułu elektroniki do szyny poprzez styk sprężynowy
Możliwość zamocowania elementu mocowania ekranu
Szyna sygnałowa AUX1 bez wyprowadzenia sygnałów na listwę zaciskową A4 oraz A8
4-26
Opis zacisków
Poniższa tabela zawiera opis zacisków modułu podstawki TM-E15S24-AT oraz TM-E15C24-AT:
Tabela 4-12 Opis zacisków modułu podstawki TM-E15S24-AT oraz TM-E15C24-AT
Widok
Zacisk
Opis
1
Opis pinów patrz moduł elektroniki 2 AI TC HF
2
3
Nie używane
4
5
Opis pinów patrz moduł elektroniki 2 AI TC HF
6
Nie używane
7
8
Widok ogólny
Widok ogólny modułu podstawki TM-E15S24-AT oraz TM-E15C24-AT
1
2
Magistrala wewnętrzna
Szyna zasilania dla modułu zasilacza
3
Listwa zaciskowa dla modułu elektroniki
4
Szyna sygnałowa AUX1 bez wyprowadzenia sygnałów na listwę
zaciskową
4-27
Dane techniczne
Wymiary i ciężar
Wymiary SZ X WY X GŁ
(mm)
Ciężar
15 × 132 × 43
około 55g
Dane specyficzne dla modułu
Ilość zacisków
2x2
4-28
4.12 Moduł podstawki TM-E30S44-01 oraz TM-E30C44-01;
(6ES7 193-4CGx0-0AA0)
Numery zamówieniowe
6ES7 193-4CG20-0AA0 (listwy śrubowe)
6ES7 193-4CG30-0AA0 (listwy sprężynowe)
Właściwości
•
•
•
•
•
•
•
•
Moduł podstawki dla modułów elektroniki o szerokości 30 mm oraz modułów elektroniki do
zabezpieczeń Safety
Przyłącze poprzez listwę śrubową dla TM-E30S44-01
Przyłącze poprzez listwę sprężynową dla TM-E30C44-01
Zaciski 4 x 4
Okablowanie wstępne modułu podstawki
Samoczynne połączenie modułu elektroniki do szyny poprzez styk sprężynowy
Możliwość zamocowania elementu mocowania ekranu
Szyna sygnałowa AUX1 bez wyprowadzenia sygnałów na listwę zaciskową A4 oraz A8 lub 12
oraz 16.
4-29
Opis zacisków
Poniższa tabela zawiera opis zacisków modułu podstawki TM-E30S44-01 oraz
TM-E30C44-01:
Tabela 4-13 Opis zacisków modułu podstawki TM-E30S44-01 oraz TM-E30C44-01
Widok
Zacisk
Opis
1
2
3
4
5
Opis pinów zależy od użytego modułu elektroniki.
Bez dostępu do szyny AUX1.
Dla danego modułu elektroniki nie użyte zaciski można
wykorzystać do podłączenia niewykorzystanych przewodów.
Potencjał dopuszczalny odpowiada potencjałowi
dopuszczalnemu dla danego użytego modułu elektroniki.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4-30
Widok ogólny
Widok ogólny modułu podstawki TM-E30S44-01 oraz TM-E30C44-01
1 Magistrala wewnętrzna
2 Szyna zasilania dla modułu zasilacza
3 Listwa zaciskowa dla modułu elektroniki
4 Szyna sygnałowa AUX1 bez wyprowadzenia sygnałów na listwę zaciskową 4 oraz 8 bzw. 12 oraz 16
Dane techniczne
Wymiary i ciężar
Wymiary SZ X WY X GŁ
(mm)
30 × 132 × 43
Ciężar
około 110g (TM-E30C44-01)
około 125g (TM-E30S44-01)
Dane specyficzne dla modułu
Ilość zacisków
4x4
4-31
4.13 Moduł podstawki TM-E30S46-A1 oraz TM-E30C46-A1;
(6ES7 193-4CFx0-0AA0)
Numery zamówieniowe
6ES7 193-4CF40-0AA0 (listwy śrubowe)
6ES7 193-4CF50-0AA0 (listwy sprężynowe)
Właściwości
•
•
•
•
•
•
•
•
Moduł podstawki dla modułów elektroniki do zabezpieczeń Safety 4/8 F-DI DC 24 V PRFOFIsafe
oraz 4 F-DO DC 24 V/2A PROFIsafe.
Przyłącze poprzez listwę śrubową dla TM-E30S46-A1
Przyłącze poprzez listwę sprężynową dla TM-E30C46-A1
Zaciski 6 x 4
Okablowanie wstępne modułu podstawki
Samoczynne połączenie modułu elektroniki do szyny poprzez styk sprężynowy
Możliwość zamocowania elementu mocowania ekranu
Szyna sygnałowa AUX1 bez wyprowadzenia sygnałów na listwę zaciskową A4, A8, A3, A7 lub
A12, A16, A11, A15.
4-32
Opis zacisków
Poniższa tabela zawiera opis zacisków modułu podstawki TM-E30S46-A1 oraz
TM-E30C46-A1:
Tabela 4-14 Opis zacisków modułu podstawki
Widok
Zacisk
F-DI
F-DO
1
DI 0
DO 0 P
2
Vs1
DO 0 M
3
DI 2
-
4
Vs1
-
5
DI 1
DO 1 P
6
Vs1
DO 1 M
7
DI 3
-
8
Vs1
-
9
DI 4
DO 2 P
10
Vs2
DO 2 M
11
DI 6
-
12
Vs2
-
13
DI 5
DO 3 P
14
Vs2
DO 3 M
15
DI 7
-
16
Vs 2
AUX1
-
A4, A3,
A8, A7
A12; A11,
A16, A15
AUX1
Opis
DI: Wejście cyfrowe
DO P oraz DO M: Przyłącze dla
wyjść cyfrowych do
zabezpieczeń (P-M)
Vs1: wewnętrzne zasilanie dla
przetworników 1
dla DI 0 do DI 3
Vs2: wewnętrzne zasilanie dla
przetworników 2
dla DI 4 do DI 7
Szyna AUX1 wyprowadzona.
Połączenie do zacisków A4,
A8 oraz A3, A7.
Szyna AUX1 wyprowadzona.
Połączenie do zacisków
A12, A11 oraz A16, A15.
4-33
Widok ogólny
Widok
ogólny
modułu
podstawki
TM-E30S46-A1
oraz
TM-E30C46-A1
1
2
Magistrala wewnętrzna
Szyna zasilania dla modułu zasilacza
3
Listwa zaciskowa dla modułu elektroniki
4
Zaciski A4, A8, A3, A7 lub A12, A16, A11, A15 można wykorzystać jako zaciski przewodu
ochronnego lub dowolnego potencjału
5
Szyna sygnałowa AUX1 bez wyprowadzenia sygnałów na listwę zaciskową A4, A3, A8, A7
lub A12, A11, A16, A15
Dane techniczne
Wymiary i ciężar
Wymiary SZ X WY X GŁ
(mm)
30 x 157 x 43
Ciężar
około 158g (TM-E30S46-A1)
około 131g (TM-E30C46-A1)
Dane specyficzne dla modułu
Ilość zacisków
6x4
4-34
Opis modułów elektroniki
Opis modułów elektronicznych 4/8 F-DI DC 24V PROFIsafe oraz 4 F-DO DC 24V/2A
PROFIsafe używanych z ww. modułem podstawki można znaleźć w opisie ET 200S
dla modułów do zabezpieczeń Safety.
4-35
5. Moduł zasilający
5.1 Parametry modułu zasilającego
Parametry
Poniższa tabela zawiera parametry modułów zasilających
Tabela 5-1 Parametry modułów zasilających
Moduł zasilający
PM-EDC24V
PM-E DC24..48V
Diagnostyka:
Brak Zasilana
Diagnostyka: Brak
Zasilana
---
---
---
---
Zakres wartości
Ustawienie
fabryczne
Obszar działania
PM-E DC24..48V/
AC24..230V
Diagnostyka: Brak
Zasilana
Diagnostyka:
Zadziałanie
bezpiecznika
Typ zasilania
blokuj/ uaktywnij
blokuj
Moduł zasilający
blokuj/ uaktywnij
blokuj
Moduł zasilający
DC/AC
DC
Moduł zasilający
Poniżej objaśniono parametry modułów.
Diagnostyka: Brak zasilana
Parametr ten generuje meldunek odnośnie braku zasilania.
W przypadku braku zasilana generowany jest meldunek diagnostyczny tylko dla
konkretnego modułu zasilającego do stacji DP-Master. Diody błędów LED SF we
wszystkich modułach świecą dla określonej grupy potencjałowej.
Diagnostyka: Zadziałanie bezpiecznika
Parametr ten generuje meldunek diagnostyczny odnośnie zadziałania bezpiecznika.
Przy zadziałaniu bezpiecznika generowany jest meldunek diagnostyczny tylko dla
konkretnego modułu do stacji DP-Master. Diody błędów LED SF we wszystkich
modułach świecą dla określonej grupy potencjałowej.
Typ zasilania
Za pomocą tego parametru wybieramy typ zasilania, jakie zostanie
dołączone do modułu zasilającego: napięcie stałe lub zmienne.
5-1
5.2 Moduł zasilający PM-E DC24V (6ES7 138-4CA01-0AA0)
Numer zamówieniowy
6ES7 138-4CA01-0AA0
Właściwości
•
Moduł zasilający PM-E DC24V kontroluje napięcie zasilania dla wszystkich modułów
elektroniki znajdujących się w danej grupie potencjałowej. Napięcie zasilania dostarczane
jest poprzez moduł podstawki TM-P.
•
W grupie potencjałowej modułu zasilającego PM-E DC24V można stosować wszystkie
moduły elektroniki, poza modułami typu 2DI AC120V ST, 2DI AC230V ST oraz 2DO
AC24..230V/1A.
Uwaga
Do modułu podstawki TM-P modułu zasilającego należy podawać napięcie DC 24V.
Dołączone napięcie musi odpowiadać napięciu zasilania dla modułu elektroniki, który znajduje się
w danej grupie potencjałowej.
•
Poprzez bajt statusowy przepisywany jest bieżący stan modułu zasilającego do
obrazu procesu wejść (PAE). Aktualizacja jest niezależna od uaktywnienia
diagnostyki "Brak zasilana".
Opis podłączenia
Poniższa tabela pokazuje opis listwy zaciskowej modułu zasilającego PM-E DC24V
dla różnych modułów podstawek:
Widok
Opis połączenia
Uwagi
DC24V: Napięcie zasilania
M: Masa
AUX1: przyłącze dla przewodu
ochronnego lub dowolnego
potencjału, który nie jest wyższy jak
napięcie zasilania
5-2
Widok
Opis połączenia
Uwagi
DC24V: Napięcie zasilania
M: Masa
AUX1: przyłącze dla przewodu
ochronnego lub dowolnego
potencjału, który nie jest wyższy jak
napięcie zasilania
DC24V: Napięcie zasilania
M: Masa
Magistrala wewnętrzna
Widok ogólny
ET200S
przyłącze
do
magistrali
wewnętrznej
Kontrola
napięcia
obciążenia
Rys. 5-1 Widok ogólny modułu zasilającego PM-E DC24V
5-3
Dane techniczne
Wymiary i ciężar
Wymiary Sz x Wy x Gł (mm) Ciężar
15 × 81 × 52 około 35g
Napięcia, prądy, potencjały
Napięcie zasilania
DC 24V
• Zabezpieczenie przepięciowe
brak
Zabezpieczenie dodatkowymi bezpiecznikami
tak, typu C
maks. prąd (do 60 °C)
10 A
• Zabezpieczenie zwarciowe
brak
Separacja galwaniczna
• pomiędzy napięciem zasilana, a magistralą
wewnętrzną
tak
• pomiędzy modułami zasilającymi
tak
Kontrola izolacji
DC 500V
Pobór prądu
• z zasilania L+ (bez obciążenia)
maks. 4mA
Pobór mocy
typ. 100mW
Status, Alarmy, Diagnostyka
Funkcje diagnostyczne
tak
• Błąd zbiorczy
• Kontrola napięcia zasilania
czerwona dioda LED "SF"
zielona dioda LED "PWR"
• Możliwość odczytu informacji
diagnostycznych
tak
5-4
5.3 Moduł zasilający PM-E DC24..48V (6ES7 138-4CA50-0AA0)
Numer zamówieniowy
6ES7 138-4CA50-0AA0
Właściwości
•
Moduł zasilający PM-E DC24..48V kontroluje napięcie zasilania dla wszystkich modułów
elektroniki znajdujących się w danej grupie potencjałowej. Napięcie zasilania dostarczane
jest poprzez moduł podstawki TM-P.
•
W grupie potencjałowej modułu zasilającego PM-E DC24..48V można stosować
wszystkie moduły elektroniki, poza modułami typu 2DI AC120V ST, 2DI AC230V ST oraz
2DO AC24..230V/1A.
•
Interfejs sterowania (PAA) oraz meldunków zwrotnych (PAE) w obrazie procesu dla
opcjonalnej obsługi.
•
Poprzez bajt statusowy przepisywany jest bieżący stan modułu zasilającego do obrazu
procesu wejść (PAE). Aktualizacja jest niezależna od uaktywnienia diagnostyki "Brak
zasilana".
•
Moduł zasilający PM-E DC24..48V nadaje się do obsługi modułów do zabezpieczeń
Safety
Uwaga
Do modułu podstawki TM-P modułu zasilającego należy podawać napięcie DC
24V..48V.
Dołączone napięcie musi odpowiadać napięciu zasilania dla modułu elektroniki, który znajduje się w danej
grupie potencjałowej.
5-5
Opis połączenia
Poniższa tabela pokazuje opis listwy zaciskowej modułu zasilającego PM-E
DC24..48V dla różnych modułów podstawek:
Tabela 5-3 Opis połączenia modułu zasilania PM-E DC24..48V
Widok
Opis połączenia
Uwagi
DC24..48V: Napięcie zasilania
M: Masa
AUX1: przyłącze dla przewodu
ochronnego lub dowolnego
potencjału, który nie jest wyższy jak
napięcie zasilania
DC24..48V: Napięcie zasilania
M: Masa
AUX1: przyłącze dla przewodu
ochronnego lub dowolnego
potencjału, który nie jest wyższy jak
napięcie zasilania.
AUX1 użyty jako PE.
DC24..48V: Napięcie zasilania
M: Masa
5-6
Magistrala wewnętrzna
Widok ogólny
ET200S
przyłącze
do
magistrali
wewnętrznej
Kontrola
napięcia
obciążenia
Rys. 5-2 Widok ogólny modułu zasilającego PM-E DC24..48V
Dane techniczne
Wymiary Sz x Wy x Gł (mm) Ciężar
Wymiary i ciężar
15 × 81 × 52 około 35g
Napięcia, prądy, potencjały
Napięcie zasilania
DC 24..48V
• Zabezpieczenie przez zamianą biegunów
• Zabezpieczenie przepięciowe
tak
Zabezpieczenie dodatkowymi bezpiecznikami
brak
tak, typu B, C
maks. prąd (do 60 °C)
10 A
• Zabezpieczenie zwarciowe
brak
Separacja galwaniczna
• pomiędzy napięciem zasilana, a magistralą
wewnętrzną
tak
• pomiędzy modułami zasilającymi
tak
Kontrola izolacji
DC 500V
Pobór prądu
• z zasilania L+ (bez obciążenia)
maks. 12mA
Pobór mocy
typ. 500mW
Status, Alarmy, Diagnostyka
Funkcje diagnostyczne
• Błąd zbiorczy • Kontrola napięcia zasilania
• Możliwość odczytu informacji
diagnostycznych
tak
czerwona dioda LED "SF" zielona dioda LED
"PWR"
tak
5-7
Patrz również
Obszar adresowy wejść i wyjść (strona 10-1)
5-8
5.4 Moduł zasilający PM-E DC24..48V/AC24..230V
(6ES7 138-4CB10-0AB0)
10.4
Numer zamówieniowy
6ES7 138-4CB10-0AB0
Właściwości
Moduł zasilający PM-E DC24..48V/AC24..230V
•
kontroluje napięcie zasilania dla wszystkich modułów elektroniki znajdujących się w danej
grupie potencjałowej. Napięcie zasilania dostarczane jest poprzez moduł podstawki
TM-P.
•
może być zastosowany ze wszystkimi modułami elektroniki
•
w ET200S musi przynajmniej raz wystąpić (z prawej strony za modułem interfejsu)
•
Interfejs sterowania (PAA) oraz meldunków zwrotnych (PAE) w obrazie procesu dla
opcjonalnej obsługi (patrz załącznik)
•
poprzez bajt statusowy przepisywany jest bieżący stan modułu zasilającego do obrazu
procesu wejść (PAE). Aktualizacja jest niezależna od uaktywnienia diagnostyki "Brak
zasilana" (patrz załącznik)
•
wyposażony dodatkowo w wymienny bezpiecznik (5 x 20mm)
Rys. 5-3 Wymiana bezpiecznika
(1) śrubokręt 3 mm
(2) bezpiecznik
5-9
Wskazówka
Moduł zasilający PM-E DC24..48 V/AC24..230V (6ES7 138-4CB10-0AB0) nie są zamiennikami dla
modułów o numerze zamówieniowym 6ES7 138-4CB00-0AB0 dla zastosowań typu AC, ponieważ można
podać tylko napięcie typu AC lub DC. Dla zastosowań typu DC, nowy moduł stanowi bezpośredni
zamiennik, ponieważ ustawienie domyślne stanowi typ zasilania "DC". Jeżeli moduł typu 6ES7 1384CB00-0AB0 chcemy zastosować dla napięć typu AC, musimy zmienić konfigurację Hardware i ustawić
parametr "Typ zasilana" na "AC".
Jeżeli nie zmienimy w konfiguracji typu napicia na AC, zaświeci się dioda błędu LED SF. Jeżeli
uaktywnimy alarm diagnostyczny "Brak zasilana", wtedy w każdym cyklu będzie generowany alarm.
Moduł elektroniki jednak, który dołączony jest do danej grupy potencjałowej modułu PM-E, pracuje dalej.
Opis połączenia
Poniższa tabela pokazuje opis połączenia dla moduł zasilającego
PM-E DC24..48V/AC24..230V dla różnych modułów podstawek:
Tabela 5-4 Opis połączenia dla modułu zasilającego PM-E DC24..48V/AC24..230V
Widok
Opis połączenia
Uwagi
DC24..48V/ L1: Napięcie zasilania
M/ N: Masa/ kabel N
AUX1: przyłącze dla przewodu
ochronnego lub dowolnego
potencjału, który nie jest wyższy jak
napięcie zasilania
DC24..48V/ L1: Napięcie zasilania
M/ N: Masa/ kabel N
AUX1: przyłącze dla przewodu
ochronnego lub dowolnego
potencjału, który nie jest wyższy jak
napięcie zasilania.
AUX1 użyty jako PE.
5-10
DC24..48V/ L1: Napięcie zasilania
M/ N: Masa/ kabel N
AUX1: przyłącze dla przewodu
ochronnego lub dowolnego
potencjału, który nie jest wyższy jak
napięcie zasilania.
AUX1 użyty jako PE.
Widok ogólny
Magistrala wewnętrzna
Kontrola
bezpiecznika
ET200S
przyłącze
do
magistrali
wewnętrznej
Kontrola
napięcia
obciążenia
Rys. 5-4 Widok ogólny modułu zasilającego PM-E DC24..48V/AC24..230V
5-11
Dane techniczne
Wymiary i ciężar
15 × 81 × 52 34 g
Wymiary Sz x Wy x Gł (mm) Ciężar
Napięcia, prądy, potencjały
DC 24..56,7V AC 24..48V/120V/ 230V
Napięcie zasilania
• Zabezpieczenie przepięciowe
tak
Maks. prąd
• dla DC 24..56,7 V
10 A
do 30 °C: maks. 10A
do 40 °C: maks. 9A
do 60 °C: maks. 7A
do 30 °C: maks. 8A
do 40 °C: maks. 7A
do 60 °C: maks. 5A
• dla AC 24..48/120/230 V
• Zabezpieczenie zwarciowe
Tak, IEC 127-2/1, 250V, 10A, bezpiecznik szybki
1
(5 x 20 mm), wymienialny
Separacja galwaniczna
• pomiędzy napięciem zasilana, a magistralą
wewnętrzną
• pomiędzy modułami zasilającymi
tak
Kontrola izolacji
AC 1500V
Pobór prądu z magistrali wewnętrznej
maks. 9,5mA
• z zasilania L1/ L+ (bez obciążenia)
maks. 9mA
Pobór mocy
maks. 5W
tak
Status, Alarmy, Diagnostyka
Funkcje diagnostyczne
tak
• Błąd zbiorczy
• Kontrola napięcia zasilania
czerwona dioda LED "SF"
zielona dioda LED "PWR"
• Bezpiecznik
zielona dioda LED "FSG"
• Możliwość odczytu diagnostyki
tak
1
Bezpieczniki w module są tylko dodatkowymi bezpiecznikami, wymagane jest zewnętrzne
zabezpieczenie przeciążeniowe (odpowiednie do poboru prądu w gałęzi).
Patrz również
Obszar adresowy wejść i wyjść (strona 10-1)
5-12
6. 4 IQ-SENSE
6.1 Właściwości modułu 4 IQ-SENSE
Numer zamówieniowy
6ES7 138-4GA00-0AB0
Właściwości
Moduł 4 IQ-SENSE posiada następujące właściwości:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
Podłączenie dla czujników IQ-SENSE®, czujników zbliżeniowych fotoelektrycznych: np. kurtyny
refleksyjne, czujniki refleksyjne i laserowe.
Do każdego z modułów można podłączyć do 4 czujników. Każdy z czujników wymaga kabla
dwużyłowego.
Funkcja wzmocnienia i kontroli.
Parametryzowane funkcje czasowe, histerezy przełączania, synchronizacji grup.
Zadawanie wartości odbioru i odległości (IntelliTeach poprzez funkcje “ FB "IQ-SENSE Opto")
Teach in
Wkładanie i wyjmowanie modułów podczas pracy (restart przy Teach in za pomocą funkcji "IQSENSE Opto" lub przycisku na czujniku)
Wkładanie i wyjmowanie modułów podczas pracy (automatyczna ponowna parametryzacja)
Moduł 4 IQ-SENSE posiada szerokość 15 mm i może być używany z następującymi modułami
podstawek:
TM-E15S24-01, TM-E15C24-01 lub TM-E15N24-01
TM-E15S26-A1, TM-E15C26-A1 lub TM-E15N26-A1
6-1
Parametryzacja
Parametry modułu 4 IQ-SENSE ustawiane są za pomocą oprogramowania STEP 7.
Warunki przy programowaniu
Dla STEP 7 od V5.1, SP3
Wybór z katalogu hardware w edytorze HWConfig. Nie jest wymagany plik GSD.
Dla STEP 7 od V5.1, SP 3 lub inne narzędzie
projektowe
IM151-1 BASIC: plik GSD SIEM80F3.GSx data
09/02 (od V1.0)
IM151-1 STANDARD: plik GSD SIEM806A.GSx
data 10/01 (od V1.10)
IM151-1 FO STANDARD: plik GSD
SIEM806B.GSx data 10/01 (od V1.5)
IM151-1 HIGH FEATURE: plik GSD
SIR380E0.GSx data 12/01 (od V1.0)
IM 151-3 PN (6ES7 151-3AA10-0AB0)
6-2
6.2 Parametry modułu 4 IQ-SENSE
Informacje ogólne
Parametry
Tabela 6-1 Parametr modułu 4 IQ-SENSE
Parametr
Zakres wartości
Sammeldiagnose
Group diagnosis
Diagnostyka zbiorcza
• sperren (disable – blokuj)
• freigeben (enable – uaktywnij)
Ustawienie
Dotyczy
sperren (disable – blokuj)
Moduł
1
Moduł
Synchronization group
Grupa synchronizacji
•1
•2
•3
•4
Sensorart
Sensor type
Typ czujnika
• Reflexionslichtschranke
• Reflexionslichttaster
• deaktywacja
Reflexionslichtschranke
Kanał
Schalthysterese
Switching hysteresis
Histereza przełączania
• 5 % • 10 %
• 20 %
• 50 %
20 %
Kanał
Zeitfunktionen
• Keine
Keine
Kanał
Time functions
• Rückfallverzögerung
Funkcje czasu
• Anzugsverzögerung
Synchronisations
gruppe
• Anzug- i Rückfallverzögerung
• Wischimpuls
Zeitwert
Time value
Wartości czasu
• 5 ms
• 10 ms
• 20 ms
• 50 ms
• 100 ms
• 200 ms
• 500 ms
•1s
•2s
•5s
• 10 s
5 ms
Kanał
Teach-in-Sperre
Teach-in disable
Blokada Teach-in
• Teach inmit Taste möglich
• Teach inmit Taste nicht möglich
Teach inmit Taste möglich
Kanał
6-3
Wskazówka
Nie wykorzystane kanały w module muszą zostać zdeaktywowane, w przeciwnym
wypadku zgłaszany będzie meldunek o przerwaniu przewodu.
Parametr Messart: deaktywacja (Measurement type: deactivated – typ pomiaru –
deaktywuj)
•
•
•
Całą diagnostyka jest wyłączona.
Wartości czułości/odległości oraz stan załączenia ustawione są na "0".
Czujnik jest odłączony
Parametr Sammeldiagnose (Group diagnostics – diagnostyka zbiorcza)
Właściwości
Po uaktywnieniu diagnostyki zbiorczej, nastąpi wygenerowanie meldunku
diagnostycznego.
Parametr Synchronisationsgruppe (Synchronization group – Grupa
synchronizacji)
Właściwości
•
•
•
Czujniki z różnych modułów 4 IQ-SENSE mogą wpływać na siebie wzajemnie (np. przez światło
rozproszone).
Aby uniknąć tego typu zakłóceń od sąsiednich czujników w różnych modułach, można za pomocą
tego parametru dla różnych modułów przypisać inne grupy synchronizacyjne. Moduły przypisane
do różnych grup synchronizacyjnych nie wpływają na siebie wzajemnie.
Nie jest możliwe wzajemne zakłócanie czujników podłączonych do tego samego modułów.
6-4
Zasada działania
Poniższy rys. objaśnia działanie parametru grupy synchronizacyjnej:
Rys. 6-1 Grupa synchronizacyjna
Wzajemne zakłócanie jest możliwe tylko pomiędzy czujnikami w modułach znajdujących się na pozycji 2
oraz 6, ponieważ należą do tej samej grupy synchronicznej 1.
Wskazówka
Czujniki znajdujące się w tych samych grupach synchronizacyjnych muszą tak być montowane, aby
odstęp minimalny (patrz instrukcja dołączana wraz z czujnikiem) został zachowany, co zapewni
zabezpieczenie przed wzajemnym wpływem.
6-5
Parametr Sensorart (Sensor type - Typ czujnika)
Właściwości
Parametr ten pozwala na ustawienie typu czujnika dla danego kanału:
• Reflexionslichtschranke (Reflex sensor – czujnik odbijający)
• Reflexionslichttaster (Diffuse sensor – czujnik rozpraszający)
• deaktywacja (Deactivated – deaktywacja)
Czujnik rozpraszający
Tabela 6-2 Czujnik rozpraszający
Czujnik rozpraszający
Obiekt
Nadajnik
Odbiornik
Stan załączenia 0: Brak obiektu, tzn.
element nie znajduje się w obszarze
wysyłania promieni. Odbiornik nie może
odbierać światła
Nadajnik
Odbiornik
Stan załączenia 1: Obiekt został
rozpoznany, tzn. element znajduje się w
obszarze wysyłania promieni. Odbiornik
nie może odbierać światła.
Czujnik odbijający
Tabela 6-3 Czujnik odbijający
czujnik odbijający
Obiekt
Nadajnik
Odbiornik
Stan załączenia 0: Brak obiektu, tzn.
element nie znajduje się w obszarze
wysyłania promieni. Odbiornik widzi
światło..
Nadajnik
Odbiornik
Stan załączenia 1: Obiekt został
rozpoznany, tzn. element znajduje się w
obszarze wysyłania promieni. . Odbiornik
nie odbiera światła.
6-6
Parametr Schalthysterese (Switching hysteresis - Histereza przełączania)
Właściwości
Zakłócenia czujnik odbijającego lub podczas procesu produkcji mogą spowodować
tzw. “migotanie” sygnału. Wartość pomiarowa zmienia się wokół progu 100 % (obiekt
rozpoznany - obiekt nie rozpoznany). Migotanie to można zlikwidować przez parametr
histerezy. Uzyskamy w ten sposób stabilny sygnał wyjściowy czujnika.
Można wybrać 5/ 10/ 20/ 50 % jako parametr histerezy.
Założenia
Parametr histerezy należy ustawiać tylko dla czujników rozpraszających
z przysłoną w tle.
Zasada działania
Rys. 6-2 Parametr histerezy
6-7
Parametr Zeitfunktionen, Zeitwert
(Time functions - Funkcje czasu, Time value - Wartości czasu)
Właściwości
Parametry te pozwalają na dopasowanie modułu do określonej aplikacji.
Zasada działania
Rys. 6-3 Parametry wartości czasu i funkcji czasu
Parametr Teach-in-Sperre (Teach-in disable – blokada Teach-in)
Właściwości
Parametr ten pozwala na zablokowanie przycisku Teach in .
6-8
6.3 Obszar wejść i wyjść (PII / PIQ)
Podstawowe założenia obszaru wejść i wyjść (PII / PIQ)
Wprowadzenie
Obszar adresowy obszaru wejść i wyjść modułu 4 IQ-SENSE można
ustawiać. Można wybrać ustawienie standardowe (Standard) oraz
rozszerzone (Rozszerzony).
Właściwości Standard
•
•
Moduł 4 IQ-SENSE zajmuje 4 bity w obszarze wejść.
Obszar wejść pozwala na odczyt stanu załączenia poszczególnych kanałów.
Właściwości Rozszerzony
•
•
•
Moduł 4 IQ-SENSE zajmuje 1 bajt w obszarze wyjść i 1 bajt w obszarze wejść
Obszar wyjść pozwala na zadawanie wartości czułości i odległości dla każdego z kanałów
(IntelliTeach poprzez funkcję FB "IQ-SENSE Opto") i Teach in.
Obszar wejść pozwala na odczyt nauczonych wartości czułości i odległości (progi) oraz na odczyt
stanu załączenia dla każdego z kanałów.
Założenia:
•
Można wykorzystać blok funkcyjny FB"IQ-SENSE Opto". Blok FB umożliwia prosty dostęp do
obszaru wejść i wyjść.
•
Obszar wejść (PII) i wyjść (PIQ) są równe.
•
Blok funkcyjny i opis można ściągnąć z internetu ze strony www.ad.siemens.de/csi_e/gsd
Projektowanie obszaru adresowego
Obszar adresowy
Dla STEP 7 od V5.1, SP 3
Dla STEP 7 od V4.02 lub COM
PROFIBUS lub inny edytor
Standard
Wybrać w katalogu w edytorze
HW-Config moduł 4IQ SENSE
Opto S
Wybrać z pliku GSD moduł S
6ES7138-4GA00-0AB0 IQ-SENSE Opto
Rozszerzony
Wybrać w katalogu w edytorze
HW-Config moduł 4IQ SENSE
Opto E
Wybrać z pliku GSD moduł E
6ES7 138-4GA00-0AB0 IQ-SENSE Opto
6-9
Standard
Obszar wejść (PII)
Tabela 6-4 Obszar wejść - Standard
Adres
Byte 0
Znaczenie
Bit 7:
0 (nie użyty)
Bit 6:
0 (nie użyty)
Bit 5:
0 (nie użyty)
Bit 4:
Bit 3:
0 (nie użyty)
Stan załączenia Sensor w kanale 3
1: Obiekt rozpoznany
0: Obiekt nie rozpoznany
Stan załączenia Sensor w kanale 2
1: Obiekt rozpoznany
0: Obiekt nie rozpoznany
Stan załączenia Sensor w kanale 1
1: Obiekt rozpoznany
0: Obiekt nie rozpoznany
Stan załączenia Sensor w kanale 0
1: Obiekt rozpoznany
0: Obiekt nie rozpoznany
Bit 2:
Bit 1:
Bit 0:
6-10
Rozszerzony
Obszar wejść (PII)
Tabela 6-5 Obszar wejść - (PAE) Rozszerzony
Adres
Byte 0
Znaczenie
Bit 0:
Stan załączenia Sensor w kanale 0
1: Obiekt rozpoznany
Oznaczenie w funkcji
FB "IQ-SENSE Opto"
Q_CH0
0: Obiekt nie rozpoznany
Byte1
Byte 2
Byte 3
Bit 1 do Bit 7:
Nauczona czułość/odstęp w kanale 0 przez
Teach in *
TEACH_VAL_OUT
Bit 0:
Stan załączenia Sensor w kanale 1
1: Obiekt rozpoznany
0: Obiekt nie rozpoznany
Bit 1 do Bit 7:
Nauczona czułość/odstęp w kanale 1 przez
Teach in *
Q_CH1
Bit 0:
Q_CH2
Stan załączenia Sensor w kanale 2
1: Obiekt rozpoznany
0: Obiekt nie rozpoznany
TEACH_VAL_OUT
Bit 1 do Bit 7:
Nauczona czułość/odstęp w kanale 2 przez
Teach in *
TEACH_VAL_OUT
Bit 0:
Q_CH3
Stan załączenia Sensor w kanale 3
1: Obiekt rozpoznany
0: Obiekt nie rozpoznany
Bit 1 do Bit 7:
Nauczona czułość/odstęp w kanale 3 przez
Teach in *
TEACH_VAL_OUT
*: bieżąca wartość czułości/odstępu wpisywana jest:
- po zakończeniu procesu Teach in w czujniku
- po zakończeniu procesu Teach in przez funkcję FB "IQ-SENSE Opto"
6-11
Obszar wyjść (PIQ)
Tabela 6-6 Obszar wyjść Rozszerzony
Adres
Byte 0
Znaczenie
Oznaczenie w funkcji
FB "IQ-SENSE Opto"
Zadawanie wartości czułości/odstępu w kanale 0
• Bit 0:
1: Zadawanie wartości czułości/odstępu dla czujnika w kanale 0
(przy zboczu narastającym)
0: deaktywacja
• Bit 1 do Bit 7:
Zadawanie wartości czułości/odstępu w kanale 0: 1 do 126,
WR_TEACH_VAL
TEACH_VAL_IN
(zależy od czujnika)
Teach in dla czujnika Kanał 0
• Bit 0:
1: Teach dla czujnika Kanał 0 start (przy zboczu narastającym)
0: deaktywacja
Byte1
• Bit 1 do 7: 0
Zadawanie wartości czułości/odstępu w kanale 1
• Bit 0:
1: Zadawanie wartości czułości/odstępu dla czujnika w kanale 1
(przy zboczu narastającym)
0: deaktywacja
START_TEACH
WR_TEACH_VAL
TEACH_VAL_IN
• Bit 1 do Bit 7:
Zadawanie wartości czułości/odstępu w kanale 1:
1 do 126 (zależy od czujnika)
Teach in dla czujnika Kanał 1
Byte 2
• Bit 0:
1: Teach in dla czujnika Kanał 1 start (przy zboczu narastającym)
0: deaktywacja
• Bit 1 do 7: 0
Zadawanie wartości czułości/odstępu w kanale 2
• Bit 0:
1: Zadawanie wartości czułości/odstępu dla czujnika w kanale 2
(przy zboczu narastającym)
0: deaktywacja
• Bit 1 do Bit 7: Zadawanie wartości czułości/odstępu w kanale 2:
1 do 126 (zależy od czujnika)
START_TEACH
WR_TEACH_VAL
TEACH_VAL_IN
Teach in w kanale 2
• Bit 0:
1: Teach in dla czujnika Kanał 2 start (przy zboczu narastającym)
0: deaktywacja
• Bit 1 do 7: 0
START_TEACH
6-12
Adres
Byte 3
Znaczenie
Zadawanie wartości czułości/odstępu w kanale 3
• Bit 0:
1: Zadawanie wartości czułości/odstępu dla czujnika w kanale 3
(przy zboczu narastającym)
0: deaktywacja
• Bit 1 do Bit 7: Zadawanie wartości czułości/odstępu w kanale
3: 1 do 126 (zależy od czujnika)
Oznaczenie w funkcji
FB "IQ-SENSE Opto"
WR_TEACH_VAL
TEACH_VAL_IN
Teach in dla czujnika Kanał 3
• Bit 0:
1: Teach in am Sensor Kanał 3 start (przy zboczu narastającym)
0: deaktywacja
• Bit 1 do 7: 0
START_TEACH
Opis funkcjonalny: Zadawanie wartości czułości/odstępu (IntelliTeach)
Rys. 6-4 Opis funkcjonalny: Zadawanie wartości czułości/odstępu (IntelliTeach)
6-13
Opis funkcjonalny: Teach in
Rys. 6-5 Opis funkcjonalny: Teach in
6-14
6.4 Dane techniczne
Opis zacisków dla 4 IQ-SENSE pokazano w tabeli poniżej dla
różnych modułów podstawek:
Tabela 6-7 Opis zacisków dla modułów 4 IQ-SENSE
Widok
Opis połączeń
Oznaczenie
Kanał 0: Zaciski 1 i 3
Kanał 1: Zaciski 5 i 7
Kanał 2: Zaciski 2 i 4
Kanał 3: Zaciski 6 i 8
M+: Sygnał wejściowy "+"
M-: Sygnał wejściowy "-"
Kanał 0: Zaciski 1 i 3
Kanał 1: Zaciski 5 i 7
Kanał 2: Zaciski 2 i 4
Kanał 3: Zaciski 6 i 8
M+: Sygnał wejściowy "+"
M-: Sygnał wejściowy "-"
Wskazówka
Zaciski czujników są zabezpieczone przed zamianą biegunów!
2
Minimalny przekrój przewodu dla czujnika wynosi 0,25 mm .
Kabel przyłączeniowy czujnika można znaleźć w załącznikach.
6-15
Schemat blokowy
Rys. 6-6 Schemat blokowy modułu4 IQ-SENSE
6-16
Dane techniczne
Wymiary i ciężar
Wymiary Sz x Wy x Gł (mm)
15 x 81 x 52
Ciężar
około 35g
Dane modułu
Ilość wejść
4
Długość przewodu
• nieekranowany
Maks. 50m
• ekranowany
maks. 50m
Napięcie, prąd, potencjały
Napięcie zasilania (z zasilacza)
DC 24V
• Zabezpieczenie przed zamianą potencjałów
tak
Separacja galwaniczna
• pomiędzy kanałami
brak
• pomiędzy kanałami i magistralą wewnętrzną
tak
Dopuszczalna różnica potencjałów
• pomiędzy różnymi obwodami
DC 75V, AC 60V
Test izolacji
DC 500V
Pobór prądu
• z napięcia zasilania
maks. 0,3A
Pobór mocy
typ. 0,85W
Status, alarmy, diagnostyka
Wyświetlanie statusu
Dioda zielona LED na kanał
Funkcje diagnostyczne
• Błąd zbiorczy
Dioda czerwona LED "SF"
• Odczyt informacji diagnostycznych
tak
Dane do wyboru czujnika
Czujnik
Fotoelektryczny czujnik zbliżeniowy IQ-SENSE
Czas reakcji
Czas cyklu
Maks. 3,24ms
Patrz również
Numery zamówieniowe kabli przyłączeniowych dla modułów
4 IQ-SENSE (strona 8-9)
6-17
7. Moduł REZERWOWY
7.1 Moduł REZERWOWY
Numery zamówieniowe
6ES7 138-4AA01-0AA0 (Szerokość 15 mm)
6ES7 138-4AA11-0AA0 (Szerokość 30 mm)
Właściwości
Moduł REZERWOWY charakteryzuje się następującymi cechami:
.
•
.
•
może być stosowany ze wszystkimi modułami podstawek TM-E
(szerokość 15 mm oraz 30 mm).
rezerwuje miejsce dla dowolnego modułu elektroniki. Na miejscu rezerwowym stacji
ET 200S należy włożyć Moduł REZERWOWY.
Uwaga
Dotyczy modułów IM 151 (6ES7 151-1AA01-0AB0, 6ES7 151-1AA02-0AB0), IM
151 FO (6ES7 151-1AB00-0AB0, 6ES7 151-1AB01-0AB0) oraz IM 151/ CPU
(6ES7 151-7AA00-0AB0):
Jeżeli podczas pracy stacji ET 200S wyciągniemy moduł elektroniki i zamienimy
go Modułem REZERWOWYM, wtedy musimy wyłączyć i włączyć zasilanie na
module interfejsu.
Dotyczy modułów IM 151 (6ES7 151-1AA00-0AB0):
Nie można stosować Modułu REZERWOWEGO w tej stacji ET 200S.
7-1
Parametryzacja (bez obsługi opcji)
•
W programie STEP 7 lub COM PROFIBUS należy sparametryzować na danej pozycji gdzie
włożony jest Moduł REZERWOWY żądany moduł elektroniki, który chcemy w przyszłości wykorzystać,
np. 4DI DC HF.
–
Moduł włożyć do tabeli konfiguracyjnej modułów
–
Ustawić parametry
•
Moduł interfejsu sparametryzować w następujący sposób:
Parametr
Betrieb bei Soll- <> Istaufbau freigegeben
Operation at Preset <> Actual Configuration
Praca przy różnicy konfiguracji bieżącej i ustawionej
•
Ustawienie
freigegeben
Enable
Uaktywnij
Jeżeli Moduł REZEROWY został skonfigurowany jako moduł wejściowy wtedy będą zgłaszane
następujące wartości zastępcze:
–
–
–
moduły wejść cyfrowych: 0
moduł wejść analogowych: 7FFFH
moduły funkcyjne: 0
Wskazówka
Po włożeniu Modułu REZERWOWEGO:
•
•
zaświeci się dioda błędu SF-LED na module interfejsu.
zgłaszany jest meldunek statusowy i diagnostyka dla kanału o treści "10B: falsches Modul" ("10B:
Wrong module" – “10B: Błędny moduł”) dla danego miejsca gdzie włożono moduł REZERWOWY.
Opis okablowania
Moduł REZERWOWY nie posiada żadnego połączenia z listwą zaciskową modułu
podstawki TM-E. Pozwala to na całkowite okablowanie modułu podstawki TM-E.
Dane techniczne
Wymiary i ciężar
Wymiary B x H x T (mm)
15 x 81 x 52
30 x 81 x 52
Ciężar
Około 33g (szerokość 15 mm)
Około 55g (szerokość 30 mm)
Napięcie, prąd, potencjał
Pobór mocy:
typ. 0,025W
Status, alarmy, diagnostyka
Wyświetlanie statusu
brak
Funkcje diagnostyczne
brak
7-2
8. Numery zamówieniowe
8.1 Numery zamówieniowe modułów
Wprowadzenie
Poniżej podano numery zamówieniowe dla systemu ET 200S i elementów dodatkowych sieci
PROFIBUS, które można wykorzystać razem z modułem ET 200S.
Moduł interfejsu
Tabela poniżej podaje numery zamówieniowe dla modułów interfejsu.
Tabela 8-1 Moduł interfejsu - numery zamówieniowe
Opis
Moduł interfejsu IM151-1 BASIC z modułem terminującym,
sztuk 1
Moduł interfejsu IM151-1 STANDARD z modułem terminującym,
sztuk 1
Moduł interfejsu IM151-1 FO STANDARD z modułem terminującym,
sztuk 1
Moduł interfejsu IM151-1 HIGH FEATURE z modułem terminującym,
sztuk 1
Moduł interfejsu IM151-3 PN z modułem terminującym,
sztuk 1
Numer zamówieniowy
6ES7 151-1CA00-0AB0
6ES7 151-1AA04-0AB0
6ES7 151-1AB03-0AB0
6ES7 151-1BA01-0AB0
6ES7 151-3AA10-0AB0
8-1
Moduły podstawek
Znaczenie kodów podstawek
Rys. 8-1 Znaczenie kodów podstawek
Tabela poniżej podaje numery zamówieniowe dla modułów podstawek
Tabela 8-2 Numery zamówieniowe modułów podstawek.
Opis
Numer zamówieniowy
TM-P15S23-A1 (Śrubowa listwa zaciskowa ), sztuk 1
6ES7 193-4CC20-0AA0
TM-P15C23-A1 (Sprężynowa listwa zaciskowa ), sztuk 1
6ES7 193-4CC30-0AA0
TM-P15N23-A1 (Listwa szybkiego montażu), sztuk 1
6ES7 193-4CC70-0AA0
TM-P15S23-A0 (Śrubowa listwa zaciskowa ), sztuk 1
6ES7 193-4CD20-0AA0
TM-P15C23-A0 (Sprężynowa listwa zaciskowa ), sztuk 1
6ES7 193-4CD30-0AA0
TM-P15N23-A0 (Listwa szybkiego montażu), sztuk 1
6ES7 193-4CD70-0AA0
TM-P15S22-01 (Śrubowa listwa zaciskowa ), sztuk 1
6ES7 193-4CE00-0AA0
TM-P15C22-01 (Sprężynowa listwa zaciskowa ), sztuk 1
6ES7 193-4CE10-0AA0
TM-P15N22-01 (Listwa szybkiego montażu), sztuk 1
6ES7 193-4CE60-0AA0
TM-P30S44-A0 (Śrubowa listwa zaciskowa ), sztuk 1
6ES7 193-4CK20-0AA0
TM-P30C44-A0 (Sprężynowa listwa zaciskowa ), sztuk 1
6ES7 193-4CK30-0AA0
TM-PF30S47-F1 (Śrubowa listwa zaciskowa ), sztuk 1
3RK1 903-3AA00
TM-E15S26-A1 (Śrubowa listwa zaciskowa ), sztuk 5
6ES7 193-4CA40-0AA0
TM-E15C26-A1 (Sprężynowa listwa zaciskowa ), sztuk 5
6ES7 193-4CA50-0AA0
TM-E15N26-A1 (Listwa szybkiego montażu), sztuk 5
6ES7 193-4CA80-0AA0
TM-E15S24-A1 (Śrubowa listwa zaciskowa ), sztuk 5
6ES7 193-4CA20-0AA0
8-2
TM-E15C24-A1 (Sprężynowa listwa zaciskowa ), sztuk 5
6ES7 193-4CA30-0AA0
TM-E15N24-A1 (Listwa szybkiego montażu), sztuk 5
6ES7 193-4CA70-0AA0
TM-E15S24-01 (Śrubowa listwa zaciskowa ), sztuk 5
6ES7 193-4CB20-0AA0
Opis
Numer zamówieniowy
TM-E15C24-01 (Sprężynowa listwa zaciskowa ), sztuk 5
6ES7 193-4CB30-0AA0
TM-E15N24-01 (Listwa szybkiego montażu), sztuk 5
6ES7 193-4CB70-0AA0
TM-E15S23-01 (Śrubowa listwa zaciskowa ), sztuk 5
6ES7 193-4CB00-0AA0
TM-E15C23-01 (Sprężynowa listwa zaciskowa ), sztuk 5
6ES7 193-4CB10-0AA0
TM-E15N23-01 (Listwa szybkiego montażu), sztuk 1
6ES7 193-4CB60-0AA0
TM-E15S24-AT (Śrubowa listwa zaciskowa ), sztuk 5
6ES7 193-4CL20-0AA0
TM-E15C24-AT (Sprężynowa listwa zaciskowa ), sztuk 5
6ES7 193-4CL30-0AA0
TM-E30S44-01 (Śrubowa listwa zaciskowa ), sztuk 1
6ES7 193-4CG20-0AA0
TM-E30C44-01 (Sprężynowa listwa zaciskowa ), sztuk 1
6ES7 193-4CG30-0AA0
TM-E30S46-A1 (Śrubowa listwa zaciskowa ), sztuk 1
6ES7 193-4CF40-0AA0
TM-E30C46-A1 (Sprężynowa listwa zaciskowa ), sztuk 1
6ES7 193-4CF50-0AA0
Moduł zasilający
Tabela poniżej przedstawia numery zamówieniowe dla modułów zasilających.
Tabela 8-3 Moduł zasilający Numery zamówieniowe
Opis
Numer zamówieniowy
PM-E DC24V, sztuk 1
6ES7 138-4CA01-0AA0
PM-E DC24..48V/AC24..230V, sztuk 1
6ES7 138-4CB10-0AB0
PM-E DC24..48V, sztuk 1
6ES7 138-4CA50-0AB0
Cyfrowe moduły elektroniki
Tabela poniżej przedstawia numery zamówieniowe dla cyfrowe moduły elektroniki
Tabela 8-4 Numery zamówieniowe cyfrowych modułów elektroniki .
Opis
Numer zamówieniowy
2DI DC24V ST, sztuk 5
6ES7 131-4BB01-0AA0
4DI DC24V ST, sztuk 5
6ES7 131-4BD01-0AA0
4DI DC24V/SRC ST, sztuk 5
6ES7 131-4BD51-0AA0
2DI DC24V HF, sztuk 5
6ES7 131-4BB01-0AB0
4DI DC24V HF, sztuk 5
6ES7 131-4BD01-0AB0
4DI UC24..48V HF, sztuk 5
6ES7 131-4CD00-0AB0
4DI NAMUR
6ES7 131-4RD00-0AB0
2DI AC120V ST, sztuk 5
6ES7 131-4EB00-0AB0
2DI AC230V ST, sztuk 5
6ES7 131-4FB00-0AB0
2DO DC24V/0,5A ST, sztuk 5
6ES7 132-4BB01-0AA0
8-3
4DO DC24V/0,5A ST, sztuk 5
6ES7 132-4BD01-0AA0
2DO DC24V/0,5A HF, sztuk 5
6ES7 132-4BB01-0AB0
2DO DC24V/2A ST, sztuk 5
6ES7 132-4BB31-0AA0
4DO DC24V/2A ST, sztuk 5
6ES7 132-4BD31-0AA0
Opis
Numer zamówieniowy
2DO DC24V/2A HF, sztuk 5
6ES7 132-4BB31-0AB0
2DO AC24..230V/2A, sztuk 5
6ES7 132-4FB00-0AB0
2RO NO DC24..120V/5A AC24..230V/5A, sztuk 5
6ES7 132-4HB01-0AB0
2RO NO/NC DC24..48V/5A AC24..230V/5A, sztuk 5
6ES7 132-4HB10-0AB0
4 IQ-SENSE, sztuk 5
6ES7 138-4GA00-0AB0
Analogowe moduły elektroniki
Tabela poniżej przedstawia numery zamówieniowe dla analogowych modułów elektroniki.
Tabela 8-5 Analogowe moduły elektroniki
Opis
Numer zamówieniowy
2AI U ST, sztuk 1
6ES7 134-4FB01-0AB0
2AI U HF, sztuk 1
6ES7 134-4LB00-0AB0
2AI U HS, sztuk 1
6ES7 134-4FB51-0AB0
2AI I 2WIRE ST, sztuk 1
6ES7 134-4GB01-0AB0
4AI I 2WIRE ST, sztuk 1
6ES7 134-4GD00-0AB0
2AI I 2WIRE HS, sztuk 1
6ES7 134-4GB51-0AB0
2AI I 4WIRE ST, sztuk 1
6ES7 134-4GB11-0AB0
2AI I 2/4WIRE HF, sztuk 1
6ES7 134-4MB00-0AB0
2AI I 4WIRE HS, sztuk 1
6ES7 134-4GB61-0AB0
2AI RTD ST, sztuk 1
6ES7 134-4JB50-0AB0
2AI RTD HF sztuk 1
6ES7 134-4NB51-0AB0
2AI TC ST, sztuk 1
6ES7 134-4JB00-0AB0
2AI TC HF, sztuk 1
6ES7 134-4NB01-0AB0
2AO U ST, sztuk 1
6ES7 135-4FB01-0AB0
2AO U HF, sztuk 1
6ES7 135-4LB01-0AB0
2AO I ST, sztuk 1
6ES7 135-4GB01-0AB0
2AO I HF, sztuk 1
6ES7 135-4MB01-0AB0
8-4
Moduły technologiczne
Tabela poniżej przedstawia numery zamówieniowe dla modułów technologicznych.
Tabela 8-6 Numery zamówieniowe modułów technologicznych
Opis
Numer zamówieniowy
1COUNT 24V/100kHz, sztuk 1
6ES7 138-4DA03-0AB0
1COUNT 5V/500kHz, sztuk 1
6ES7 138-4DE01-0AB0
1SSI, sztuk 1
6ES7 138-4DB01-0AB0
1STEP 5V/204kHz, sztuk 1
6ES7 138-4DC00-0AB0
2PULSE, sztuk 1
6ES7 138-4DD00-0AB0
1POS INC/Digital
6ES7 138-4DG00-0AB0
1POS SSI/Digital
6ES7 138-4DH00-0AB0
1POS INC/Analog
6ES7 138-4DJ00-0AB0
1POS SSI/Analog
6ES7 138-4DK00-0AB0
Serielles Schnittstellenmodul 1SI 3964/ASCII
6ES7 138-4DF01-0AB0
Serielles Schnittstellenmodul 1SI Modbus/USS
6ES7 138-4DF11-0AB0
Wägemodul SIWAREX CS
7MH4 910-0AA01
Moduły rezerwacji slotu
Tabela poniżej przedstawia numery zamówieniowe dla modułów rezerwacji slotu.
Tabela 8-7 Numery zamówieniowe modułów rezerwacji slotu
Opis
Numer zamówieniowy
RESERVE (szerokość zabudowy 15mm), sztuk 5
6ES7 138-4AA01-0AA0
RESERVE (szerokość zabudowy 30mm), sztuk 1
6ES7 138-4AA11-0AA0
8-5
8.2 Numery zamówieniowe elementów dodatkowych ET 200S
ET 200S Elementy dodatkowe
Tabela poniżej przedstawia numery zamówieniowe dla elementów dodatkowych dla ET 200S.
Tabela 8-8 Numery zamówieniowe dla elementów dodatkowych dla ET 200S
Opis
Numer zamówieniowy
Element montażu ekranu:
Element montażu ekranu, sztuk 5
6ES7 193-4GA00-0AA0
Szyna prądowa, sztuk 1 à 1m, 3x10mm
8WA2 842
Listwa dla ekranu, sztuk 5
6ES7 193-4GB00-0AA0
Listwa zaciskowa uziemienia
8WA2 868
Arkusz opisowy DIN A4, biały, sztuk 10
6ES7 193-4BA00-0AA0
Arkusz opisowy DIN A4, czerwony, sztuk 10
6ES7 193-4BD00-0AA0
Arkusz opisowy DIN A4, żółty, sztuk 10
6ES7 193-4BB00-0AA0
Arkusz opisowy DIN A4, petrol, sztuk 10
6ES7 193-4BH00-0AA0
Paski oznaczeń kolorów
(10 pasków po 20 sztuk dla danego koloru)
• biały
6ES7 193-4LA10-0AA0
• czerwony
6ES7 193-4LD10-0AA0
• żółty
6ES7 193-4LB10-0AA0
• żółtozielony
6ES7 193-4LC10-0AA0
• brązowy
6ES7 193-4LG10-0AA0
• niebieski
6ES7 193-4LF10-0AA0
• turkusowy
6ES7 193-4LH10-0AA0
Numerki slotów, 10x (1 bis 20), sztuk 200
8WA8 861-0AB
Numerki slotów, 5x (1 bis 40), sztuk 200
8WA8 861-0AC
Moduł terminujący, sztuk 1
6ES7 193-4JA00-0AA0
8-6
8.3 Numery zamówieniowe komponentów sieciowych ET 200S
Komponenty sieciowe dla ET 200S
W tabeli poniżej przedstawiono wszystkie komponenty sieciowe dla systemu sieciowego ET 200S,
które wykorzystywane są wraz z ET 200S.
Tabela 8-9 Numery zamówieniowe komponentów sieciowych (PROFIBUS DP) dla ET 200S
Opis
Numer zamówieniowy
RS 485-Repeater, PROFIBUS DP, IP 20
6ES7 972-0AA00-0XA0
Wtyczka sieciowa PROFIBUS (12 MBaud)
• Antracyt (bez wtyku dla PG)
• Antracyt (z wtykiem dla PG)
6ES7 972-0BA11-0XA0
6ES7 972-0BB11-0XA0
Kabel sieciowy
• standardowy
• giętki
• do zakopania w ziemi
Adapter dla repeatera
6XV1 830-0EH10
6XV1 830-3BH10
6XV1 830-3AH10
6GK1 510-1AA00
Rezystor aktywny RS485
66ES7 972-0DA00-0AA0
Link optyczny (OLM) dla światłowodu szklanego
6GK1 502-3AB10
6GK1 502-4AB10
Kabel PROFIBUS
6ES7 901-4BD00-0XA0
Światłowód (LWL)
• SIMATIC NET PROFIBUS światłowód plastikowy, dwie żyły
- (50m pierścień)
• SIMATIC NET PROFIBUS światłowód plastikowy,
standardowy – zamawiany na metry
– 50m pierścień
– 100m pierścień
• SIMATIC NET PROFIBUS światłowód PCF, standardowy
różne długości od 50m do 300m
6XV1 821-2AN50
6XV1 821-0AH10 6XV1
821-0AN50 6XV1 8210AT10
6XV1 821-1Bxxx
Wtyk dla światłowodu LWL
• Paczka 100 sztuk wtyków typu Simplex i 5 zestawów do polerowania
6GK1 901-0FB00-0AA0
• Paczka 50 adapterów dla wtyczek
6ES7 195-1BE00-0XA0
8-7
Tabela 8-10 Numery zamówieniowe komponentów sieciowych (PROFINET IO) dla ET 200S
Opis
Numer zamówieniowy
Wtyk Industrial Ethernet FC RJ45 90 (wtyk RJ45 dla sieci Industrial
Ethernet w metalowej obudowie i zintegrowanej listwie zaciskowej dla
szybkiego montażu FC; wyjście kabla 90°
• sztuk 1
• sztuk 10
• sztuk 50
Industrial Ethernet listwa szybkiego montażu
• Listwa szybkiego montażu kabel standardowy
• Listwa szybkiego montażu kabel giętki
• Listwa szybkiego montażu kabel do zastosowań morskich
Industrial Ethernet Listwa szybkiego montażu narzędzie do
zdejmowania osłony
6GK1 901-1BB20-2AA0
6GK1 901-1BB20-2AB0
6GK1 901-1BB20-2AE0
6XV1 840-2AH10
6XV1 840-3AH10
6XV1 840-4AH10
6GK1 901-1GA00
8.4 Numery zamówieniowe części zamiennych ET 200S
Części zamienne
Tabela poniżej przedstawia numery zamówieniowe dla bezpieczników dla cyfrowych modułów
wejściowych i zasilających.
Tabela 8-11 Bezpieczniki dla cyfrowych modułów wejściowych i zasilających
Opis
Numer zamówieniowy
Bezpieczniki dla 4DI UC 24..48V HF
• ET200S zestaw bezpieczników 1 A, (10 sztuk)
6ES7 193-4KA00-0AA0
Bezpieczniki dla PM-E DC24..48V/AC24..230V
• ET200S zestaw bezpieczników 10 A, (sztuka)
6ES7 193-4KA10-0AA0
8-8
8.5 Numery zamówieniowe kabli przyłączeniowych dla
modułów elektroniki 4 IQ-SENSE
Numery zamówieniowe dla kabli przyłączeniowych dla modułów elektroniki 4 IQ-SENSE
W tabeli poniżej przedstawiono kable przyłączeniowe dla czujników dla modułów elektroniki 4 IQSENSE. Kable przyłączeniowe można również znaleźć w katalogu NS BERO (rozdział kable
3RX1).
Tabela 8-12 Kable przyłączeniowe dla modułów elektroniki 4 IQ-SENSE
Opis
Numer zamówieniowy
2
Wtyk M12 z kablem 5m PUR 3 x 0,34mm
2
Wtyk M12 z kablem 5m PUR 4 x 0,34mm
3RX1 533
3RX1 536
8-9
9. Wymiary
9.1 Minimalne odstępy przy montażu, okablowanie i
chłodzenie
Minimalne odstępy przy montażu, okablowanie i chłodzenie
9-1
9.2 Moduł interfejsu
Moduł interfejsu
Wymiary Moduł interfejsu IM151-1 (wymiary w mm):
1 zaczep szyny montażowej
Wymiary Moduł interfejsu IM151-3 PN (wymiary w mm):
1
zaczep szyny montażowej
9-2
9.3 Moduł podstawki (listwy śrubowe/sprężynowe) z włożonym
modułem elektroniki
Moduł podstawki (listwy śrubowe/sprężynowe) z włożonym modułem elektroniki. Wymiary modułu
podstawki z włożonym modułem zasilającym są identyczne. Wymiary modułu listwy śrubowe/sprężynowe)
z włożonym modułem elektroniki (wymiary w mm):
1 zaczep szyny montażowej
Wymiary modułu podstawki z włożonym modułem elektroniki (wymiary w mm):
9-3
1 zaczep szyny montażowej
9-4
Wymiary modułu podstawki z włożonym modułem elektroniki (wymiary w mm):
1 zaczep szyny montażowej
9-5
Wymiary modułu podstawki z włożonym modułem elektroniki (wymiary w mm):
1 zaczep szyny montażowej
9-6
9.4 Moduł podstawki szybkiego montażu (Fast Connect) z włożonym
modułem elektroniki
Moduł podstawki szybkiego montażu (Fast Connect) z włożonym modułem elektroniki Wymiaru moduł
podstawki z włożonym modułem elektroniki są identyczne.
9-7
Moduł podstawki szybkiego montażu (Fast Connect) z włożonym modułem elektroniki
(wymiary w mm):
1 zaczep szyny montażowej
9-8
Moduł podstawki szybkiego montażu (Fast Connect) z włożonym modułem elektroniki (wymiary
w mm):
1 zaczep szyny montażowej
9-9
9.5 Moduł zamykający magistralę
Moduł zamykający magistralę
Wymiary modułu zamykającego magistralę (Wymiary w mm):
1 zaczep szyny montażowej
9.6 Mocowanie ekranu
Mocowanie ekranu
Wymiary elementu do mocowania ekranu (wymiary w mm):
9-10
10. Przestrzeń adresowa wejść i wyjść
Przestrzeń adresowa modułów
Tabela poniżej przedstawia przestrzeń adresową wejść i wyjść modułu ET 200S
Tabela 10-1 Przestrzeń adresowa wejść i wyjść dla ET 200S
Przestrzeń adresowa wejść
Moduł
Bez
grupowania
Z
grupowaniem
Przestrzeń adresowa wyjść
Bez
grupowania
Z
grupowaniem
Moduł zasilający
z bajtem statusowym (S)
z obsługą opcji (O)
2
2
z bajtem statusowym i z
2
obsługą opcji (SO)
1 Byte
8 Byte
9 Byte
1 Byte
Cyfrowe moduły wejść
4DI NAMUR
2 Bit (2DI) 4
Bit (4DI)
2 Byte
Cyfrowe moduły wyjść
Moduły wejść analogowych
8 Byte
9 Byte (9. Bajt nie istotny)
1 Byte
2 Bit (2DO)
4 Bit (4DO)
4 Byte (2AI)
8 Byte (4AI)
Moduły wyjść analogowych
4 Byte
1COUNT 24V/100kHz
8 Byte
8 Byte
1COUNT 5V/500kHz
8 Byte
8 Byte
1SSI
8 Byte
8 Byte
1SSI fast
4 Byte
1STEP 5V/204kHz
8 Byte
8 Byte
2PULSE
8 Byte
8 Byte
1POS INC/Digital
8 Byte
8 Byte
1POS SSI/Digital
8 Byte
8 Byte
1POS INC/Analog
8 Byte
8 Byte
1POS SSI/Analog
8 Byte
8 Byte
Moduł transmisji szeregowej
1SI 3964/ASCII
4 / 8 Byte
4 / 8 Byte
10-1
Przestrzeń adresowa wejść
Moduł transmisji szeregowej
1SI Modbus/USS
4 / 8 Byte
4IQ-SENSE (Standard)
1 Byte
4IQ-SENSE (Enhanced)
4 Byte
8 Byte
Przetwornica częstotliwości
ET 200S FC
2
Przestrzeń adresowa wyjść
4 / 8 Byte
4 Byte
8 Byte
Inne wejścia opcjonalne, które można wybrać z pliku GSD
Przestrzeń adresowa przy obsłudze opcji i bajtu statusowego
Za pomocą obszaru obsługi peryferii wyjść (PAA) i wejść (PAE) można wysterować i
oceniać opcje i bajt statusowy modułu zasilającego.
Zakres adresowy peryferii wyjść (PAA) i wejść PAE) zależny jest od ustawień, tzn. od
wyboru odpowiednich ustawień w programie.
Tabela poniżej pokazuje obszar adresowy peryferii wejść PAE i wyjść PAA dla
różnych ustawień.
Tabela 10-2 Obszar wejść PAE i wyjść PAA peryferii
Przy konfiguracji ze STEP / HWKonfiguration lub COM PROFIBUS
lub innego programu
Kanał wejść PAE
Standardowo dla modułu
zasilającego
---
koniec ...S
Ebx
koniec...O
EBx
...
koniec...SO
Kanał wyjść PAA
---
Bajt statusowy
ABx
Obsługa opcji
...
EBx+7
ABx+7
EBx
ABx
...
Obsługa opcji
EBx+7
EBx+8
...
Obsługa opcji
Obsługa opcji
ABx+7
Bajt statusowy
ABx+8
Nie istotne
10-2
Obsługa opcji w PAA / PAE
(*) nie istotne
PAA: AB x do AB x+7
Slot 2 do 63:
PAE: EB x bis EB x+7
Slot 1 do 63:
0
Możliwa parametryzacja obsługi opcji. Dopuszcza się
stosowanie modułów - RESERVE:
• Stacja znajduje się w trybie wymiany danych
• Nie jest zgłaszana żadna diagnostyka
• Dioda SF-LED jest wyłączona na module interfejsu
1
Brak możliwości parametryzacji obsługi opcji. Moduł
RESERVE nie są dopuszczalne na tych slotach:
• Stacja znajduje się w trybie wymiany danych
• Nie jest zgłaszana żadna diagnostyka
• Dioda SF-LED jest wyłączona na module interfejsu.
0
W danym slocie znajduje się moduł RESERVE, błędny moduł
lub brak modułu.
1
W danym slocie znajduje się zaprojektowany moduł.
Bajt statusowy Moduł zasilający
10-3
Download