WYWIAD - prezentacje - beaciha

advertisement
WYWIAD.doc
(63 KB) Pobierz
WYWIAD
bóle głowy
bóle i parestezje kończyn
zawroty głowy
zaburzenia świadomości
drgawki
zaburzenia wzrokowe
zaburzenia chodu
zaburzenia w oddawaniu moczu i stolca
zaburzenia funkcji płciowych
zaburzenia snu
wiek
zawód
choroby i przebyte urazy
choroby dziedziczne
używki
relacja świadków zachorowania
dynamika przebiegu
oddzielenie dolegliwości głównych od towarzyszących
BADANIE PRZEDMIOTOWE
Badanie stanu świadomości i stanu psychicznego
Badanie głowy
Objawy oponowe
Nerwy czaszkowe
Układ ruchu
Badanie czucia
Badanie mowy
Badanie praksji
ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI
Ad A.
Przedsenność
Senność
Ogłuszenie
Sopor (semicoma)
Śpiączka (coma)
ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI
GLASGOW COMA SCALE
OBJAWY OPONOWE
Sztywność karku
Objaw Kerniga
Objaw Brudzińskiego karkowy i łonowy
Objaw Hermana
NERWY CZASZKOWE
NERWY CZASZKOWE
I NERW WĘCHOWY
NERVUS OLFACTORIUS
Badanie
i rozpoznawanie
zapachów
Uszkodzenia:
II NERW WZROKOWY
NERVUS OPTICUS
Badanie:
ostrość wzroku
pole widzenia
ocena dna oka
DROGA WZROKOWA
DNO OKA
II NERW WZROKOWY
NERVUS OPTICUS
NERWY GAŁKORUCHOWE
Nervus oculomotorius (III)
Nervus trochlearis (IV)
Nervus abducens (VI)
III NERW OKORUCHOWY
NERVUS OCULOMOTORIUS
Rodzaje uszkodzeń:
Całkowite
Zewnętrzne
Wewnętrzne
Objawy:
Źrenica szeroka, sztywna
Gałka oczna zbacza na zewnątrz
Opadanie powieki górnej
IV NERW BLOCZKOWY
NERVUS TROCHLEARIS
NERWY GAŁKORUCHOWE
Ocenia się wspólnie
Uszkodzenie: zez, podwójne widzenie
RUCHY GAŁEK OCZNYCH
Korowa reprezentacja ruchów
gałek ocznych w płacie czołowym przed
okolicą ruchową (pole 8)
Mostowy ośrodek skojarzonego
spojrzenia w bok w pobliżu jądra nerwu VI
Pęczek podłużny tylny łączy jądra nerwów III, IV, VI,
jądro przedsionkowe
(pośrednio i móżdżek),
górne odcinki szyjne rdzenia
kręgowego
Porażenie skojarzonego
spojrzenia w bok:
ODRUCH ŹRENICY NA ŚWIATŁO
NASTAWNOŚĆ (AKOMODACJA)
n.II – skrzyżowanie wzrokowe – pasmo wzrokowe – ciało kolankowate boczne – kora potyliczna
– drogi potyliczno-śródmózgowiowe – jądro śródkowe n.III – jądro dodatkowe n.III – n.III (włókna
przedzwojowe) – zwój rzęskowy – nn.rzęskowe krótkie (włókna zazwojowe) – m. zwieracz źrenicy
Objaw Agrylla-Robertsona:
Prawidłowy odruch na nastawność przy braku odruchu na światło.
PORAŻENIE MIĘDZYJĄDROWE
USZKODZENIE PĘCZKA PODŁUŻNEGO PRZYŚRODKOWEGO
ZESPÓŁ HORNERA
Miosis – zwężenie źrenicy
Ptosis – opadnięcie powieki
Endophthalmus – zapadnięcie gałki ocznej
Przyczyny:
- uszkodzenie ośrodka rzęskowordzeniowego na wysokości C8-Th2
- uszkodzenie pnia współczulnego
- uszkodzenie tętnicy szyjnej (splot
autonomiczny okołotętniczy)
- uszkodzenie dróg autonomicznych
biegnących z podwzgórza do rdzenia
(np. w zespole Wallenberga)
OBJAW PARINAUD
Porażenie spojrzenia w kierunku pionowym
Uszkodzenie blaszki czworaczej
Przyczyny:
Guzy okolicy wzgórków i szyszynki
Choroby naczyniowe i zapalne
Encefalopatia Wernickiego
V NERW TRÓJDZIELNY
NERVUS TRIGEMINUS
Badanie:
czucie na twarzy
odruch żuchwowy
odruch rogówkowy
bolesność ujść gałązek nerwu V
czynność mięśni żwaczy
VII NERW TWARZOWY
NERVUS FACIALIS
Rodzaje uszkodzeń.
Ośrodkowe:
nie szczerzy zębów
wygładzony fałd nosowo-wargowy
Obwodowe (objawy jw. +):
nie marszczy czoła
nie domyka powieki
Przyczyny:
samoistne
urazy
guzy n. VIII
ogniska naczyniowe
zapalenie ucha środkowego
Badanie:
zaciskanie powiek
marszczenie czoła
szczerzenie zębów
smak na 2/3 przednich języka
VIII NERW PRZEDSIONKOWO ŚLIMAKOWY
NERVUS VESTIBULOCOCHLEARIS
Objawy uszkodzenia.
Część słuchowa:
- niedosłuch lub głuchota
Część przedsionkowa:
- zawroty głowy
- nudności i wymioty
- zaburzenia równowagi
- oczopląs
- zbaczanie kończyn
Badanie:
szept lub mowa potoczna z odległości 6m
audiogram
próby błędnikowe
IX NERW JĘZYKOWO-GARDŁOWY
NERVUS GLOSSOPHARYNGEUS
Uszkodzenie:
Dyzartria
Dysfagia
Badanie:
- ocena mowy i połykania
- ocena łuków podniebiennych
- odruchy gardłowe i podniebienne
X NERW BŁĘDNY
NERVUS VAGUS
Uszkodzenie:
Dyzartria
Dysfagia
Badanie:
- ocena mowy i połykania
- ocena łuków podniebiennych
- odruchy gardłowe i podniebienne
-
- częstość tętna
XI NERW DODATKOWY
NERVUS ACCESSORIUS
Uszkodzenie:
- upośledzenie ruchów głowy w stronę przeciwną
- trudności w unoszeniu barku
- niedowład i zanik w/w mięśni
XII NERW PODJĘZYKOWY
NERVUS HYPOGLOSSUS
Uszkodzenie:
Ośrodkowe
- zbaczanie języka w stronę przeciwną, bez zaniku mięśni
Obwodowe
- zbaczanie języka w stronę uszkodzenia z zanikiem mięśni i drżeniem pęczkowym
UKŁAD RUCHOWY
Układ piramidowy
Układ pozapiramidowy
Móżdżek
Twór siatkowaty
Obwodowy neuron ruchowy – wspólna droga końcowa
UKŁAD PIRAMIDOWY
Przebieg:
kora ruchowa – wieniec promienisty – tylna część kolana torebki wewnętrznej – środkowa część
konara mózgu – most – podstawa rdzenia przedłużonego (piramidy) – skrzyżowanie piramid (80-85%
włókien krzyżuje się) – droga korowo rdzeniowa boczna (włókna skrzyżowane) droga korowo rdzeniowa
przednia (włókna nie skrzyżowane) droga korowo-jądrowa (do jąder ruchowych nerwów czaszkowych III,
IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII)
UKŁAD PIRAMIDOWY
Funkcja – przewodzenie bodźców dla ruchów
dowolnych z kory do rdzenia
Objawy uszkodzenia:
- niedowład lub porażenie (paresis, paralysis)
- wzmożenie napięcia mięśniowego
- wzmożenie odruchów głębokich
- zniesienie odruchów powierzchownych
- odruchy patologiczne
- współruchy patologiczne
- klonusy
ZESPOŁY KLINICZNE W PRZEBIEGU USZKODZENIA DRÓG RUCHOWYCH
a) po stronie przeciwnej niedowład ręki lub ramienia
b) spastyczna hemiplegia po stronie przeciwnej, niedowład n. VII, n. XII
c) spastyczny niedowład połowiczy po drugiej stronie, porażenie n. III po tej samej stronie (zespół
Webera)
d) niedowład połowiczy po stronie przeciwnej lub ewentualnie porażenie obustronne, raczej nie n.
VII i n. XII, ale może być n. V i n. VI
e) wiotki niedowład połowiczy po stronie przeciwnej
f) spastyczne porażenie połowicze po tej samej stronie (SLA)
g) spastyczne porażenie kończyny dolnej po tej samej stronie (SLA, SM), jeżeli obustronne
uszkodzenie – paraplegia
h) wiotki niedowład po tej samej stronie
UKŁAD POZAPIRAMIDOWY
Drogi, które nie przebiegają przez piramidy i które mają istotny wpływ na ruchowe regulacyjne
układy sprzężeń zwrotnych w rdzeniu, pniu mózgu, móżdżku oraz bezpośrednio wpływają na ruchowy
obszar kory mózgowej.
Ciało prążkowane, jądro ogoniaste, skorupa, jądro czerwienne, istota czarna.
Drogi:
- korowo-mostowo-móżdżkowa
- pokrywowo-rdzeniowa
- czerwienno-rdzeniowa
- siatkowo-rdzeniowa
- przedsionkowo-rdzeniowa
UKŁAD POZAPIRAMIDOWY
Funkcja:
- reguluje napięcie mięśni i postawę
ciała
- modeluje ruchy dowolne
Objawy uszkodzenia:
1) wzmożenie napięcia mięśniowego i hamowanie czynności ruchowej
(zespół
parkinsonowski _ hipertoniczno-hipokinetyczny) uszkodzenie istoty czarnej
i gałki bladej)
2) osłabienie napięcia mięśniowego i pobudzenie czynności ruchowej (pląsawica _ zespół
hipotoniczno-hiperkinetyczny) uszkodzenie jądra ogoniastego i gałki bladej
Ruchy mimowolne – nakładają się na ruch dowolny, zniekształcają go lub uniemożliwiają jego wykonanie
Rodzaje ruchów mimowolnych:
- pląsawicze
- atetotyczne
- dystoniczne
- torsyjne
- baliczne
- tiki
- drżenia
- miokloniczne
MÓŻDŻEK
Funkcja:
Stanowi ośrodek koordynacyjny organizmu.
Kontroluje napięcie mięśniowe, służy utrzymaniu równowagi, napięcia mięśniowego, warunkuje
precyzyjne wykonywanie wszystkich czynności ruchowych.
Objawy uszkodzenia:
1) Bezwład (ataksja)
2) Dysmetria
3) Asynergia
4) Dysdiadochokineza lub adiadochokineza
5) Drżenia zamiarowe
6) Zjawisko odrzutu
7) Hipotonia
8) Mowa skandowana
9) Niewłaściwa ocena wagi przedmiotów
MÓŻDŻEK
Połączenia móżdżku:
• konary dolne:
- droga oliwkowo-móżdżkowa
- droga rdzeniowo-móżdżkowa tylna
- włókna do tworu siatkowatego
- droga wierzchowo-móżdżkowo-opuszkowa
• konary środkowe:
- droga mostowo-móżdżkowa
• konary górne:
- połączenie z jądrem czerwiennym, tworem siatkowatym, oliwką
Móżdżek nie ma bezpośrednich połączeń z korą mózgu dlatego
wszystkie jego czynności przebiegają poniżej progu świadomości.
TWÓR SIATKOWATY
OBWODOWY NEURON RUCHOWY
(WSPÓLNA DROGA KOŃCOWA)
Komórki ruchowe rogów przednich rdzenia kręgowego – korzenie przednie – nerw rdzeniowy –
sploty nerwowe – nerwy obwodowe
Objawy uszkodzenia:
- niedowład lub porażenie
- obniżenie napięcia mięśniowego
- osłabienie lub zniesienie odruchów głębokich
- zanik mięśni i drżenie pęczkowe
- odczyn zwyrodnienia elektrycznego
- neurogenny zapis w emg
USZKODZENIE NEURONU RUCHOWEGO
UKŁAD CZUCIOWY
Rodzaje czucia:
powierzchowne
- ból, dotyk, temperatura (ciepło, zimno)
głębokie
- ułożenie, ruch, wibracja
Narządy odbiorcze (receptory)
Eksteroreceptory – czuciowe receptory skórne (dotyk, ból, temperatura)
Proprioreceptory – receptory czucia głębokiego
Telereceptory – zdalne receptory (zmysły)
Interoreceptory – receptory z narządów wewnętrznych
DROGI CZUCIA
KOROWE OŚRODKI CZUCIA
Pierwszorzędowe –
zakręt zaśrodkowy
Drugorzędowe –
górny brzeg bruzdy bocznej mózgu
(w sąsiedztwie wyspy)
Dodatkowe –
płacik ciemieniowy górny
USZKODZENIE DRÓG CZUCIOWYCH
Ognisko korowe lub podkorowe – przeczulica lub znieczulenie po stronie przeciwnej
Poniżej wzgórza - zniesienie wszystkich rodzajów czucia po stronie przeciwnej
Droga rdzeniowo wzgórzowa boczna – zniesienie czucia bólu i temperatury po stronie przeciwnej twarzy
i tułowia
Wstęga przyśrodkowa i droga rdzeniowo wzgórzowa przednia – zniesienie wszystkich rodzajów czucia (z
wyjątkiem bólu i temperatury) po stronie przeciwnej tułowia
UKŁAD AUTONOMICZNY
(WEGETATYWNY)
Reguluje czynność narządów wewnętrznych
oraz przemianę materii i gruczołów dokrewnych.
Składa się z dwóch części:
1. Współczulnej (sympatycznej)
2. Przywspółczulnej (parasympatycznej)
UKŁAD AUTONOMICZNY
ZABURZENIA WYŻSZYCH CZYNNOŚCI KOROWYCH
1) Afazja
Afazja ruchowa – tylna część zakrętu czołowego dolnego
Afazja czuciowa – tylna część zakrętu skroniowego górnego i środkowego
...
Plik z chomika:
beaciha
Inne pliki z tego folderu:

 BÓLE GŁOWY.pdf (425 KB)
neurologia część ogólna.ppt (9129 KB)
 neurologia ogólna 2.ppt (9124 KB)
 BÓLE GŁOWY.doc (84 KB)
 WYWIAD.doc (63 KB)
Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie

Regulamin serwisu
neuro wykład
 testy

Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download