,laboratorium podstaw fizyki,Rozkłady statystyczne rozpadów

advertisement
,laboratorium podstaw fizyki,Rozkłady statystyczne rozpadów jądrowych.doc
(91 KB) Pobierz
Ćwiczenie
rok: I
semestr: letni
nr:
Rozkłady statystyczne rozpadów
jądrowych.
61
Ocena:
1. Wstęp teoretyczny.
Rozpad jądrowy ma przebieg spontaniczny i podlega prawom statyki. Każdej liczbie rozpadów
odpowiada określone prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo, że w czasie Δt rozpadnie się ni
jąder jest określone rozkładem Poissona:
ni – liczba zliczeń;
n0 – średnia liczba impulsów rejestrowanych w czasie Δt.
Jeżeli średnia wartość n0 z większej liczby pomiarów (k >> 200) jest duża (n0 >> 10), to
rozkład Poissona przechodzi w prawo Gaussa:
Rozkład Gaussa jest symetryczny względem wartości średniej n0 wyznaczonej położeniem
maksimum krzywej.
Prawo Poissona jest słuszne dla wszystkich wartości ni i n0, ale korzystanie z niego dla dużych
wartości ni i n0 jest uciążliwe, gdyż wtedy wartości
i ni ! gwałtownie rosną, w takim przypadku
łatwiej jest posługiwać się rozkładem Gaussa.
2.
Cel ćwiczenia:
Celem ćwiczenia było doświadczalne potwierdzenie statystycznego charakteru rozpadów
promieniotwórczych.
3.
Układ pomiarowy.
Schemat blokowy aparatury służącej do badania statystycznego charakteru rozkładów jądrowych.
Licznik Geigera – Müllera (L) wraz z umieszczanym pod nim preparatem promieniotwórczym
(R) umieszczony jest w domku ochronnym (O) stanowiącym osłonę przed promieniowaniem.
Zasilacz wysokiego napięcia (Z) dostarcza napięcia zasilania licznika. Elektroniczny przelicznik
impulsów z odczytem cyfrowym i dyskryminatorem przyłączony jest do licznika Geigera – Müllera
przez układ zwany wtórnikiem kodowym, którego zadaniem jest zmniejszenie oporu wyjściowego
obwodu licznika i zwiększenie mocy impulsów. Przelicznik (P) jest zaopatrzony w automatyczny
wyłącznik czasowy umożliwiający przerwanie zliczania impulsów po zadanym czasie.
4. Tabele pomiarowe.
4.1
<ni ;
ni+Δni>
mi
przedział liczby
zliczeń
172÷178
179÷185
186÷192
193÷199
200÷206
207÷213
214÷220
221÷227
228÷234
liczba
przypadków
mieszczących się
w przedziale Δni
5
10
10
27
44
38
35
21
5
ni ·
mi
Rozkład Gaussa:
częstość
występowania danej
liczby przypadków
mi
mi/k
860
1790
1860
5211
8800
7866
7490
4641
1140 ...
prawdopodobieństwo
występowania danego mi wg.
rozkładu Gaussa
P(ni)
0,025
0,050
0,050
0,135
0,220
0,190
0,175
0,105
0,0014
0,0048
0,0115
0,0202
0,0267
0,0274
0,0223
0,0147
P(ni)·k
liczba
przypadków
odpowiadająca
danemu mi wg.
rozkładu Gaussa
0,28
0,96
2,30
4,04
5,34
5,48
4,46
2,94
Plik z chomika:
ciotka123456
Inne pliki z tego folderu:
,Laboratorium podstaw fizyki, Wyznaczanie prędkości dźwięku.doc (54 KB)
 ,Laboratorium podstaw fizyki, Wyznaczanie promieni krzywizny soczewki i długości fali
świetlnej za pomocą pierścieni Newtona.doc (90 KB)
 ,Laboratorium podstaw fizyki, Wyznaczanie stałej Plancka.doc (73 KB)
 ,Laboratorium podstaw fizyki, WYZNACZANIE STAŁEJ W PRAWIE STEFANA BOLTZMANA.doc (78 KB)
 ,Laboratorium podstaw fizyki, Wyznaczanie stężenia roztworu cukru za pomocą
sacharymetru.doc (38 KB)

Inne foldery tego chomika:


humany
menager
 W1 -architektura
 W10- mechaniczny
 W11 - PPT
Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download