Flora i fauna Australia - Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego

advertisement
Konkurs Wiedzy o Krajach
Anglojęzycznych
Etap 2
Stany Zjednoczone, Kanada,
Australia, Nowa Zelandia
Cześć 3/4
Gimnazjum nr 1
im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno”
w Piastowie
Organizator: Aleksandra Zabost
Nauczycielka języka angielskiego
Cześć 3/4
AUSTRALIA
Ogólne Informacje
Oficjalna nazwa: Związek Australijski
Powierzchnia: 7 686 850 km²
Ludność: 23 581 000 (2014 – Wikipedia)
Stolica: Canberra
Ustrój: monarchia konstytucyjna
Waluta: 1 dolar australijski (AUD)= 100 centów
Język: angielski (urzędowy), języki aborygeńskie i
inne utrzymane przez grupy imigrantów
Główne religie: chrześcijaństwo (katolicy 26%,
anglikanie 24%, unitarianie 8%), inne religie:
muzułmanie, buddyści, wyznawcy islamu.
1 dolar australijski
Ogólne Informacje
Australia jest
członkiem Wspólnoty Narodów.
Ustrojem politycznym jest
formalnie federacyjna monarchia
konstytucyjna z dwuizbowym
parlamentem.
Konstytucja Australii pochodzi z
roku 1900 (z późniejszymi
zmianami); głową
państwa jest królowa
Australii (obecnie Elżbieta II). Tytuł
królowej Australii został nadany w
1971 przez parlament australijski.
Ogólne Informacje
Praktycznie głową państwa
jest gubernator generalny
Australii - obecnie Peter
Cosgrove, reprezentujący
królową Elżbietę II. W latach
2002–2005 naczelny dowódca
Australian Defence Force (Sił
Zbrojnych Australii). 28.01.
2014 został powołany na
stanowisko
gubernatora
generalnego
Australii,
rozpoczęcie jego urzędowania
miało miejsce 28.03.2014
Ogólne Informacje
Malcolm Bryant Turnbull
(ur. w Sydney) –
australijski prawnik,
przedsiębiorca i polityk. W
latach 2008-2009 i ponownie
od 2015 federalny
lider Liberalnej Partii
Australii (LPA). Od 15
września 2015 premier
Australii.
Herb Australii
Herb Australii został nadany
w
1912
roku
przez
króla
Jerzego
V.
Sześciopolową
tarczę
z
herbami stanów, otoczonymi
bordiurą gronostajową podtrz
ymują kangur i emu. Nad nią,
na niebiesko-złotym zawoju,
umieszczona
jest
siedmioramienna
złota
gwiazda.
Za
tarczą
i
zwierzętami umieszczone są
kwitnące
gałęzie
australijskiej
akacji.
Pod
tarczą wstęga z napisem
nazwy państwa.
Hymn państwowy
Brytyjski hymn królewski
"God Save the Queen"
pozostał hymnem Australii aż
do roku 1984 r., kiedy
hymnem narodowym została
patriotyczna pieśń "Advance
Australia Fair” (Naprzód
piękna Australio).
Słowa i muzykę napisał Peter
Dodds McCormick. Po raz
pierwszy pieśń tę wykonano
w dniu św. Andrzeja w
1878 roku w Sydney.
Flaga narodowa
Flaga to granatowy prostokąt, w którego lewym górnym
rogu znajduje się Union Jack, symbol Wielkiej Brytanii,
przypominający o związkach Australii z Koroną Brytyjską.
Siedmioramienna gwiazda poniżej nosi nazwę Federation
Star. Jej sześć ramion oznacza sześć stanów, siódme jest
wspólne dla dwóch niezależnych terytoriów federalnych.
Konstelacja gwiazd po prawej stronie sztandaru to Krzyż
Południa, kojarzony często z Australią.
Symbole Australii
Obok flagi, herbu i hymnu, to także inne nieoficjalne lecz często
powtarzające się symbole: Crux – krzyż południa, kangur, koala,
struś Emu (zdjęcie), Wielka Rafa Koralowa, krokodyl Kakadu,
Sydney Opera, Uluru - góra Aborygenów (na zdjęciu).
Podział administracyjny
Australia to państwo federalne podzielone na 6 stanów:
(Australia Południowa, Australia Zachodnia, Nowa
Południowa Walia, Queensland, Tasmania, Wiktoria) i
3 terytoria federalne: Australijskie Terytorium Stołeczne,
Terytorium Jevis Bay, Terytorium Północne.
Podział administracyjny
Położenie
Australia, oficjalnie: Związek Australijski
(ang. Commonwealth of Australia) – państwo położone
na półkuli południowej, obejmujące najmniejszy kontynent
świata - Australię, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze
wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym.
To jedyny kraj na świecie, który obejmuje cały kontynent.
Siłą rzeczy nie posiada granic lądowych z żadnym państwem.
Jest 6 pod względem powierzchni i 52 pod względem liczby
ludności państwem świata.
Do Australii należą także terytoria zamorskie - wyspy:
Norfolk, Bożego Narodzenia, Kokosowe (Keeling), Heard
i McDonalda, Ashmore i Cartier oraz stacje naukowe na
Antarktydzie: Mawson, Davis i Casey.
Położenie
Nazwa Australia odnosząca się do kontynentu pochodzi od
określenia Terra Australis, czyli Ziemia Południowa po
łacinie. W dawnej Europie wierzono, że na półkuli
południowej znajduje się naprawdę duży kontynent.
Ostatecznie, nazwa przypadła o wiele mniejszemu niż
zakładano.
Klimat
Kraj ten położony jest w zwrotnikowej i podzwrotnikowej
strefie
klimatycznej.
Leży
w
umiarkowanej
i
międzyzwrotnikowej strefie oświetlenia Ziemi. Przecina ją
zwrotnik Koziorożca. Czynnikami wpływającymi na klimat
kontynentu są: bliskość zbiorników wodnych, szerokość
geograficzna i odosobnienie kontynentu.
Geografia
Australia jest najniższym z kontynentów, średnia wysokość
wynosi tu tylko 292 m n.p.m. a kulminacja, czyli Góra Kościuszki
(Mount Kościuszko) mierzy 2229 m n.p.m. zdobyty i nazwany
przez Pawła Edmunda Strzeleckiego. Wschodnią część
kontynentu zajmują Wielkie Góry Wododziałowe. Górzysta jest
również Tasmania, wyspa u południowo-wschodnich wybrzeży
kontynentu australijskiego.
Geografia
Na zachód od Wielkich Gór Wododziałowych znajduje się
południkowy pas Nizin Wewnętrznych, cechujący się w części
środkowej endoreicznym układem sieci rzecznej. Na południu w
pobliżu wybrzeża występuje południkowe pasmo Gór Flindersa,
dochodzące do 1165 m n.p.m. Na zachód od Nizin
Wewnętrznych znajduje się rozległa Wyżyna Australijska.
Geografia
Ogromne tereny kraju zajmują pustynie, półpustynie i stepy:
• Wielka Pustynia Wiktorii ( Great Victoria Desert)
• Wielka Pustynia Piaszczysta ( Great Sandy Desert)
• Pustynia Gibsona ( Gibson Desert)
Wody Australii
Australia jest krajem ubogim w
wodę, gdzie sieć rzeczna jest
słabo
rozwinięta
i
nierównomiernie rozłożona.
Obszary
bezodpływowe
zajmują 60% powierzchni kraju.
Mimo ogromnych rozmiarów
Australii, większość rzek ma
mniej niż 1000 km. Tylko 6 rzek
ma więcej niż 1000 km
długości. Do zlewiska Oceanu
Indyjskiego
należy
30%
powierzchni kraju, Oceanu
Spokojnego – 9%.
Wody Australii
Największe
skupisko
rzek
znajduje się we wschodniej
części
kraju,
gdzie
leży
największy
system
rzeczny
Australii,
Murray-Darling.
System
tych
rzek
ma
powierzchnię około jednego
miliona km². Największą rzeką
jest Darling, która ma 2735 km.
Drugą co do długości rzeką kraju
jest Murray, która uchodzi do
Basenu
Południowoaustralijskiego
(Ocean Indyjski) i ma 2570 km
długości.
Wody Australii
Australia cechuje się dużą
ilością
jezior.
Jednak
zdecydowana większość z nich
to
występujące
licznie
skupiska
bezodpływowych
jezior. Najliczniej występują w
południowej części Centralnej
Depresji
(Australia
Południowa). Za największe
uważa się jezioro Eyre o
zmiennej powierzchni, średnio
około 9000 km². Liczba jezior
zależy ściśle od wielkości
opadów atmosferycznych.
Wody Australii
Nie można zapomnieć o Wielkiej Rafie Koralowej u
północno-wschodnich wybrzeży Queensland, jest ona
niczym jeden ogromny żywy organizm rozciągający się na
długość 2000 km - jako jedyny widoczny gołym okiem z
orbity Ziemi.
Flora i fauna
Australia to kontynent, gdzie powietrze drży od dźwięków,
a największy w tym udział mają ptaki. Nawet w takiej
metropolii jak Sydney żyje mnóstwo zwierząt. Oprócz
ptaków, oczywiście kangury, a także węże, szarańcza,
jaszczury, pająki ptaszniki. Sprzyja temu duża liczba
parków, ogrodów i innych terenów zielonych.
Flora i fauna
Skrzydlatym symbolem Australii
jest
kokoburra
–
mały
złotobrązowy ptak z niebieskimi
piórami na skrzydłach i
nieproporcjonalnie
dużym
dziobem. To śmiejący się ptak.
Dźwięki, jakie wydaje do
złudzenia przypominają ludzki
śmiech. Niektórzy mówią, że
Australijczycy dlatego są tacy
pogodni, bo mają właśnie
kokobarę. Zamieszkuje tam
również wiele innych papug:
wrzeszczących,
mówiących,
białych i kolorowych.
Flora i fauna
Australia słynie z tego,
że
mieszkają
tam
zwierzęta, jakich nie
można spotkać nigdzie
indziej na świecie (od
góry):
• kangur (kangaroo),
• koala ( koala bear),
• wombat,
• pies dingo (dingo dog),
• dziobak (platypus).
Flora i fauna
Północ kraju charakteryzuje się występowaniem suchych
sawann drzewiastych i trawiastych, przechodzących na
obszarach przybrzeżnych w wilgotne lasy podzwrotnikowe i
równikowe. Obok parków narodowych i niezliczonych
rezerwatów przyrody atrakcję turystyczną stanowią liczne plaże
i kąpieliska oraz możliwości spędzenia niezwykłego urlopu.
Otoczone palmami plaże i błękitne laguny sprawiają, że to
miejsce wydaje się być rajem na Ziemi.
Flora i fauna
Roślinność kontynentu w 75% stanowią okazy, których nie
można podziwiać nigdzie poza Australią. Na miano
prawdziwego symbolu zasłużył eukaliptus (na zdjęciu) – ten
występujący w około 500 gatunkach krzew może przyjmować
różne formy, od karłowatych i pustynnych, po okazałe drzewa.
Odrębna jest roślinność wsch. części Australii: na obszarach o
dużych
opadach
rosną
wiecznie
zielone
lasy
podrównikowe (figowce, palmy, pandanusy, liany i epifity)
Flora i fauna
figowiec (od lewej), palma, pandanus, liana
Ludność
Aborygeni (z łac. ab origine – „od początku”, czyli „ci, którzy
byli tu od początku”) – rdzenni mieszkańcy Australii.
Przybyli do Australii około 40-65 tys. lat temu
prawdopodobnie z południowo-wschodniej Azji. Prowadzili
koczowniczy tryb życia. Byli uzależnieni od otaczającego ich
środowiska i bardzo z nim związani.
Do ich podstawowych zajęć należały: łowiectwo i
zbieractwo, a w rejonach nadbrzeżnych także rybołówstwo.
W 1770 roku, gdy James Cook dotarł do Australii istniało od
ponad 500 do 600 plemion aborygeńskich używających co
najmniej 500 indywidualnych języków.
Ludność
Obecnie Aborygeni zamieszkują głównie słabo zaludnione i
nieurodzajne obszary Australii Zachodniej, Queensland
i Terytorium Północnego. Liczna populacja Aborygenów
zamieszkuje także uboższe przedmieścia w wielkich
australijskich miastach.
Ludność
Święta góra Aborygenów. Zarówno Uluru jak i „monolity”
Katja Tjuta stanowią święte miejsce dla plemienia Anangu,
czyli miejscowych Aborygenów. U podnóża skały znajduje
się wiele jaskiń, których wnętrza zdobią cenne malowidła
ścienne. Aborygeni chętnie oprowadzają turystów wokół
skały, opowiadają o tutejszej florze, faunie oraz o
tradycyjnym sposobie życia ich plemienia. Niechętnie
natomiast patrzą na tych spośród turystów, którzy chcą
wejść na szczyt Uluru. Nie ma w tym względzie oficjalnego
zakazu, ale Aborygeni często proszą o respektowanie ich
świętego miejsca i oglądanie go jedynie z zewnątrz.
Urulu
Stolica
Canberra - Gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci korzysta.
Gdy Melbourn i Sydney rywalizowały o miano stolicy Australii,
rząd zdecydował się wybrać na siedzibę władz państwowych
Canberrę. Miasto pełni tę zaszczytną funkcję od 1927 roku.
Położone jest w Alpach Australijskich nad rzeką Molonglo, na
wysokości 550-700 m n.p.m. Od Sydney dzieli je 320 km, a od
Melbourne 480 km.
Canberra
Ciekawym miejscem w Canberze jest jezioro Griffina z tryskającą w
górę wieżą wody, co przypomina widok jeziora genewskiego. Nazwa
jeziora
pochodzi
od
nazwiska
architekta,
który
zaprojektował Canberrę, tworząc główne ulice na planie koła i
promienistych ulic. W samym centrum umieścił sztuczne jezioro.
Stamtąd mamy dwa kroki do Mauzoleum Poległych, odpowiednika
naszego Grobu Nieznanego Żołnierza, zbudowanego dla uczczenia
wszystkich australijskich żołnierzy, którzy zginęli na frontach całego
świata.
Canberra
Przyroda w Australii jest wszechobecna, a jej
najwspanialsze
okazy
zgromadzono
w
ogrodzie
botanicznym, położonym na zboczu Black Mountain. Cuda
natury i więź zwierząt z człowiekiem podziwiać możemy w
Oceanarium Muzeum Australii, wybudowanym na
półwyspie Acton. W kosmos zerkniemy z obserwatorium na
górze Stromlo oraz w Canberra Space Centre, jednym z
trzech miejsc na świecie, tropiącym statki kosmiczne
oddalone
od
ziemi
o
miliony
kilometrów.
W Canberze istnieje też Muzeum Dźwięku oraz Rezerwat
Przyrody Tidbinbilla. Łatwo z tego miasta dojechać do Gór
Śnieżnych, żeby wspiąć się na Górę Kościuszki.
Canberra
Gmach Parlamentu w Canberze z charakterystycznym
poczwórnym masztem, umiejscowiony jest w samym
centrum miasta na wzgórzu Capital. Dzisiejszy budynek
został wzniesiony w 1988 r., Przed budynkiem stoi namiot,
nazywany ambasadą Aborygenów, który stanowi obiekt o
szczególnej wartości kulturalnej. Został tam postawiony w
1972 r. w trakcie starania o uznanie praw mieszkańców
Australii oraz Wysp cieśniny Torresa do ich ziemi. Plac przed
budynkiem wyłożono kostką brukową przedstawiającą
malowidło sztuki aborygeńskiej. Cały obiekt jest
udostępniony dla zwiedzających, którzy na żywo mogą
oglądać obrady australijskiego parlamentu.
Canberra
Gmach Parlamentu w Canberze
Canberra
Australian War Memorial (Mauzoleum Pamięci
Narodowej) to jedno z najważniejszych miejsc w Canberze,
pełniące jednocześnie funkcję muzeum. Mauzoleum
powstało w 1941 r., gromadzi imponującą kolekcję
eksponatów obrazującą dzieje wojny i upamiętniającą
australijskich żołnierzy biorących w niej udział. War
Memorial umiejscowiony jest w północnym krańcu miasta,
składa się z trzech części: pamiątkowej (Sanktuarium,
klasztory), w tym Sala Pamięci z Grobem Nieznanego
Żołnierza; galerii (Muzeum) oraz Centrum Badawczego.
Część muzealna to przede wszystkim wystawy i eksponaty z
okresu I i II wojny światowej. Na najniższym poziomie
Mauzoleum znajduje się obszar badań i teatr.
Canberra
Australian War Memorial (Mauzoleum Pamięci
Narodowej)
Canberra
Obserwatorium Astronomiczne Mount Stromlo jest
jednym z największych tego typu obiektów na półkuli
południowej. Położone jest 10 km na wschód od Canberry,
na wzgórzu Mount Stromlo (770 m n.p.m.). Obserwatorium
założono w 1924 r. w celu prowadzenia badań Słońca, w
latach czterdziestych rozpoczęto badania z dziedziny
astronomii gwiazdowej. Główny instrument obserwacyjny
to Teleskop Anglo-Australijski komputerowo sterowany
systemem namierzania i śledzenia ciał niebieskich. Drugim
instrumentem jest teleskop zwierciadlany służący zarówno
do obserwacji w zakresie optycznym, jak i podczerwonym
oraz do obserwacji spektroskopowych. Z początkiem 2003 r.
obiekt został zniszczony podczas pożaru buszu, teraz trwa
jego odbudowa.
Canberra
Obserwatorium Astronomiczne Mount Stromlo
Canberra
Australijska Galeria Narodowa założona w 1982 r.
prezentuje kulturę i sztukę dawnej Australii, Azji i Oceanii
oraz bogatą kolekcję sztuki współczesnej XIX i XX w. z tej
części świata. Wśród eksponatów znajduje się m.in. ciekawa
sztuka aborygeńska. Spacerując po ogromnych salach
Galerii
można
się
przenieść
w
najróżniejsze
czasoprzestrzenie – od warholowskiego pop-artu do sztuki
bizantyjskiej, czy hinduskiej rzeźby. Zbiory obejmują 100
tysięcy dzieł sztuki, są systematycznie uzupełniane o nowe
dzieła sztuki oraz rozszerzane w obrębie istniejących już
ekspozycji. W muzeum często organizowane są wystawy
związane z różnymi gatunkami sztuki. Wszystkie nowości
podawane są w branżowym magazynie „Artonview”.
Canberra
Australijska Galeria Narodowa
Sydney
Sydney – największe miasto Australii z liczbą ludności wynoszącą
ponad 4,8 mln mieszkańców, także stolica stanu Nowa Południowa
Walia. Założone w 1788 roku Sydney jest obecnie najistotniejszym w
Australii centrum finansowym, handlowym, transportowym,
kulturalnym i turystycznym oraz siedzibą arcybiskupstwa Kościoła
rzymskokatolickiego i anglikańskiego. Położone jest na wschodnim
wybrzeżu nad Oceanem Spokojnym.
Sydney
Jednym z najpiękniejszych w Sydney jest zachód słońca. Panoramę jak
na dłoni najlepiej widać z Watsons Bay, gdzie w ciągu 25 minut
docieramy promem. Pociągiem albo na piechotę dostaniemy się z
centrum do Milsons Point, położonego zaraz obok północnego końca
Harbour Bridge. Stamtąd najlepsze na świecie zdjęcia Sydney nocą z
niebanalnie oświetloną operą, dzielnicą biznesową - Central Business
District (zdjęcie), przystanią promową Circula Quay oraz mostem.
Sydney
Opera w Sydney jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych budynków
na świecie. Jej dach zaprojektowano na wzór liści paproci, choć
większość uważa, że inspiracją były żagle. Najlepiej ogląda się ją z
wody, tak jak większość budynków w mieście. Można wybrać się na
godzinną wycieczkę i zwiedzić obiekt, ale najlepiej obejrzeć
przedstawienie operowe, teatralne, cyrkowe lub wysłuchać koncertu
muzyki poważnej albo rozrywkowej.
Sydney
Sydney Opera House w nocy
Sydney
Kolejnym symbolem miasta jest Sydney Harbour Bridge. Można go
podziwiać z wody, od strony miasta, można przejść się po dziele
architektonicznym scalającym dwie części metropolii, ale najlepiej,
choć najdrożej, wejść na samą górę mostu. Dopiero widok z góry na
miasto i zatokę pokaże nam, że Sydney to naprawdę jedno z
najpiękniej położonych miast na świecie.
Sydney
Sydney Harbour Bridge
Sydney
Zoo Taronga swym przyrodniczym bogactwem przyciąga tłumy
dorosłych i dzieci. Ten niesamowity ogród zoologiczny znajduje się w
dzielnicy o nazwie Mosman i zajmuje aż 21 hektarów powierzchni.
Uroczyste otwarcie zoo miało miejsce w 1916 roku, od tamtej pory
zwiedzający mogą podziwiać przeróżne gatunki zwierząt i roślin. W
chwili obecnej ogród jest domem dla 2600 zwierząt i tysięcy
egzotycznych roślin. Kangury, misie koala, słonie, krokodyle, emu i
żyrafy to tylko niektóre z zagrożonych gatunków i raczej
niespotykanych w naturalnych warunkach. Oprócz samych zwierząt,
można także podziwiać ich tresurę oraz podejrzeć pracę opiekunów
tego wspaniałego ogrodu. Ogromna przestrzeń zoo ułatwia swobodne
poruszanie się zwierząt, oczywiście w ramach zajmowanego
terytorium.
Sydney
Zoo Taronga
Sydney
Przybywając do Sydney w celach turystycznych po prostu trzeba
poświęcić chwilę na spacer po jednej z przecudnych plaży. Są ku temu
wspaniałe warunku, ponieważ miasto leży nad samym Pacyfikiem a
wypoczynek, relaks wielu ludziom kojarzy się właśnie ze słońcem,
wodą i piaskiem, czyli plażą. Są to miejsca gęsto zaludnione, tętniące
życiem. Bez problemu dostaniemy się na wymarzoną plażę autobusem
lub promem liniowym. Miejsca które warto zobaczyć to m.in.:
plaża Bondi Beach, Manly, Palm Beach, Wattomolla Beach i Coledale
Beach. Bondi Beach uchodzi za najpopularniejszą plażę Sydney.
Sydney
Palm Beach
Sydney
Akwarium w Sydney ma miano jednego z największych akwariów na
całym świecie. Atrakcyjne położenie tego obiektu ułatwia
bezproblemowy dojazd, gdyż znajduje się w centrum miasta. Wnętrze
akwarium to zapierające dech w piersiach pływające platformy,
największe wrażenie na odwiedzających obiekt jest podziwianie
rybiego świata pod wodą. Dzięki temu można spacerować
podwodnymi, szklanymi korytarzami i oglądać egzotyczne stworzenia.
Niesamowitym przeżyciem jest widok przepływających tuż nad
głowami wspaniałych gatunków ryb.
Sydney
Olimpic Park. Cała arena jest pokryta murawą, na której rozgrywają
się mecze lokalnych drużyn piłkarskich – są to ważne wydarzenia
przyciągające tłumy kibiców i zapełniające całe trybuny. Następnym
ciekawym miejscem w obrębie Olimpic Park’u jest basen. Mimo
płatnego wstępu jest miejscem często odwiedzanym, zwłaszcza przez
stałych mieszkańców Sydney. We wnętrzu parku możemy oglądać
wystawę fotografii związanych z olimpiadą z 2000 roku, ale przede
wszystkim wszelkie wydarzenia i zawody pływackie. Zainteresowani
tym tematem mogą odwiedzić pokój, w którym są zarejestrowane
wszystkie olimpijskie rekordy.
Będąc w Sydney powinniśmy wpisać na listę ważnych miejsc do
obejrzenia wpisać właśnie Olimpic Park, zwłaszcza sportowi kibice
powinni zobaczyć słynne areny i obiekty na żywo.
Sydney
Sydney Olimpic Park
Melbourne
Melbourne - w latach 1901–1927 stolica Australii, największe miasto
stanu Wiktoria oraz drugie pod względem wielkości w Australii
(po Sydney), z liczbą ludności wynoszącą 4,4 mln mieszkańców.
Uznane przez czasopismo „The Economist” za „Najlepsze miasto do
życia na świecie” w latach 2011–2015. W Melbourne – obok Sydney –
znajduje się największe skupisko polonijne Australii. Siedziba konsula
honorowego Polski.
Melbourne
Ciekawe rzeczy spotkać można
wokół Melbourne. Warto się wybrać
do Doliny Yarry, regionu wspaniałych
lasów deszczowych oraz produkcji
doskonałej jakości wina. Przejechać
się Great Ocean Road – malowniczą
drogą wzdłuż wybrzeża oceanu i
podziwiać Dwunastu Apostołów, czyli
grupę kolumn skalnych stojących w
morzu w parku narodowym Port
Campbell. Na północ od Melbourne
znajduje się Wisząca Skała, formacja
kamienna rozsławiona w książce oraz
filmie Petera Weira Piknik pod
Wiszącą Skałą.
Święta i tradycje
Muzyka od zawsze była ważnym elementem aborygeńskiej kultury.
Najpopularniejszym
i
najbardziej
unikalnym
tradycyjnym
instrumentem jest didgeridoo, rodzaj naturalnej drewnianej trąbki.
Ma kształt rury, zazwyczaj o długości od 1 do 1,5 m i jest
wykonywany, przynajmniej w autentycznej i tradycyjnej formie, z
lokalnych
odmian
eukaliptusów.
Didgeridoo
wydaje
charakterystyczny buczący dźwięk; został zaadoptowany przez wielu
muzyków spoza obszaru tradycji aborygeńskiej.
Święta i tradycje
Święto Narodowe. 26 stycznia to Dzień Australii, który jest wspólnym
świętem całego narodu australijskiego, w tym czasie odbywa się bardzo
wiele specjalnych (nie tylko oficjalnych) uroczystości w całym kraju jak:
uroczyste wciąganie flag, salwy armatnie i fajerwerki, ceremonie
nadawania obywatelstwa, prezentacje ważnych społecznych nagród oraz
imprez sportowych i społecznych. Większość społeczeństwa w Australii
uważa, ze celebrowanie Narodowego Dnia Australia ma doniosłe i ważne
znaczenie. Jednak ludności pochodzenia aborygeńskiego ta data kojarzy się
z najazdem białej ludności na ich kraj i zniszczeniem ich kultury. Dla czarnej
ludności 26 stycznia jest Dniem Żałoby.
Święta i tradycje
Święta Bożego Narodzenia wypadają w Australii w środku lata i są
obchodzone niezwykle oryginalnie – na plaży. 25 grudnia australijskie
rodziny zbierają się nad brzegiem oceanu przy wspólnym grillu. Wszyscy
wymieniają się prezentami, zażywają także kąpieli, grają w plażowe gry oraz
w krykieta. Dodatkową, związaną ze świętami, atrakcją dla małych
Australijczyków, jest fakt, iż zaczynają się wtedy letnie wakacje!
Podstawę świątecznej dekoracji stanowi roślina zwana australijskim
krzaczkiem, którą przyozdabia się tradycyjnymi girlandami, pełniąca
funkcję podobną do naszej choinki. Australijski Święty Mikołaj wygląda
zupełnie inaczej, niż ten, jakiego znają dzieci na innych kontynentach. Jest
bowiem ubrany w strój płetwonurka i zdarza się, że przybywa na desce
widnsurfingowej. Typowo australijskim zwyczajem podczas Bożego
Narodzenia jest "Carols by Candellight", kiedy to w wieczór wigilijny, do
okolicznego parku schodzą się całe rodziny z całej okolicy i wszyscy razem
śpiewają kolędy przy blasku świec.
Święta i tradycje
Boże Narodzenie w Australii
Święta i tradycje
Tradycje australijskie oparte są na tradycjach rdzennych
mieszkańców Australii. Tworzyli oni językowe - terytorialne grupy
plemienne, które przemieszczały się w poszukiwaniu żywności. W
dzisiejszych czasach Aborygeni zamieszkują głównie mało urodzajne i
słabo zaludnione obszary Australii Zachodniej. Podczas ceremonii
towarzyszącym zgromadzeniom plemiennym, Aborygeni odtwarzali
za pomocą pieśni, muzyki i tańca, pradawne opowieści
przedstawiające przeszłość Australii.
Święta i tradycje
Obyczaje. Australijczycy uważają siebie samych za ludzi otwartych,
naturalnych i swobodnych. Zwracają się do siebie po imieniu, a nowo
poznane
osoby
witają
uściskiem
dłoni,
zaś
swoich
przyjaciół przytuleniem i pocałunkiem w policzek. Kolokwialne g’day
(good day) jest natomiast najczęstszym pozdrowieniem, a kontakt
wzrokowy pomiędzy rozmówcami jest jak najbardziej pożądany, gdyż
świadczy o wzajemnym szacunku. W kulturze aborygeńskiej to
właśnie odwracanie wzroku od rozmówcy jest wyrazem szacunku.
Święta i tradycje
Daty świąt państwowych i religijnych w Australii /ACT/ w 2016 r.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1 stycznia - Nowy Rok
26 stycznia - Święto Narodowe Australii
14 marca - Dzień Canberry
25 marca - Wielki Piątek
28 marca - Święta Wielkanocne
25 kwietnia - Dzień ANZAC
13 czerwca - Urodziny Królowej
26 września - Dzień rodziny
3 października - Święto Pracy
25-26 grudnia - Święta Bożego Narodzenia
Święta i tradycje
Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC) - pierwotnie
armia złożona z Australijczyków i Nowozelandczyków. Walczyła w
czasie I wojny światowej. Obecnie nazwą "ANZAC" przyjęło się
nazywać wszystkich żołnierzy australijskich i nowozelandzkich.
"Anzac Day" obchodzony jest 25 kwietnia - w rocznicę
pierwszego lądowania pod Gallipoli (odbyło się ono tego dnia
w 1915 roku) Sama nazwa "Anzac" jest zastrzeżona przez rząd
Australii i nie może być używana do żadnych celów komercyjnych, z
wyjątkiem Anzac biscuits (odmiana ciasteczek). Dochód z ich
sprzedaży jest przeznaczony dla fundacji weteranów wojskowych.
Nazwę ANZAC nosi na cześć korpusu i australijsko-nowozelandzkiego
braterstwa broni typ współczesnych fregat budowanych dla
marynarek obu krajów.
Święta i tradycje
Gospodarka
Australia należy do krajów rozwiniętych, gospodarkę Australii
cechuje daleko posunięta koncentracja produkcji oraz centralizacja
kapitału. Największe organizacje produkcyjno-usługowe to: Broken
Hill Proprietary (BHP), Colonial Sugar Refining, Imperial Chemical
Industries, Telstra.
Dzięki ogromnym bogactwom naturalnym Australia jest jednym z
największych producentów boksytu (kamień osadowy – zdjęcie), a
także należy do najpoważniejszych dostawców węgla, rudy żelaza
i złota. Gdy w 1979 roku w rejonie Kimberley odkryte zostały
złoża diamentów – Australia w produkcji tych kamieni doścignęła
nawet Republikę Południowej Afryki.
Gospodarka
Grunty orne stanowią jedynie 4% terytorium Australii, z czego uprawia się
80%. Pas ziemi uprawnej ciągnie się wzdłuż zachodnich zboczy Wielkich
Gór Wododziałowych. Pastwiska zajmują 60% kraju. 25% powierzchni
Australii zajmują gospodarstwa hodowlane, których jest ok. 16 tysięcy, o
powierzchni średnio 30 tysięcy hektarów. Liczba owiec w Australii stanowi
12% światowego pogłowia tych zwierząt. Australia specjalizuje się w
hodowli owiec, zajmując 2 miejsce na świecie.
Film
Australijska branża filmowa cieszy się renomą zarówno ze względu
na wysoką jakość oraz innowacyjność, jak i z racji unikalności
australijskich produkcji filmowych, znajdujących odbiorców na całym
świecie. Dzięki światowej klasy infrastrukturze, pięknym
krajobrazom, utalentowanym artystom i najlepszym na świecie
firmom świadczącym usługi cyfrowe, Australia to popularne miejsce
jeśli chodzi o produkcję zagranicznych filmów. Filmy zagraniczne
ostatnich lat, które wyprodukowano w Australii i okazały się strzałem
w dziesiątkę to: Superman Returns, The Matrix trilogy, Charlotte’s
Web, Ghost Rider and The Ruins.
Australijscy aktorzy, reżyserzy, producenci, projektanci kostiumów,
pisarze, filmowcy i animatorzy cieszą się międzynarodowym
uznaniem. Tacy aktorzy jak Nicole Kidman, Toni Collette, Cate
Blanchett, Russell Crowe, Naomi Watts i Eric Bana maja na swoim
koncie wiele cenionych produkcji filmowych oraz międzynarodowych
nagród.
Film
Australia jest również ojczyzną dla wielu utalentowanych reżyserów, jak
Gillian Armstrong (Little Women, Oscar and Lucinda), Baz Luhrmann
(Moulin Rouge, Australia), Robert Luketic (Legally Blonde, 21), George
Miller (the Oscar-winning Happy Feet) and Peter Weir (The Truman Show).
Australijski przemysł filmowy jest jednym z najstarszych na świecie. The
Story of the Gang Kelly, wyprodukowany w 1906 roku, jest uważany za
pierwszy na świecie film pełnometrażowy.
Nowa generacja australijskich filmów to m.in. produkcje o tematyce
historycznej jak Picnic at Hanging Rock (1975), Gallipoli (1981). Inne
popularne filmy o bardziej współczesnych zagadnieniach to Mad Max
(1979), która wypromował Mela Gibsona, czy popularna komedia Crocodile
Dundee (1986).
Na początku lat 90. pojawiły się "dziwne" australijskie komedie, takie jak
Strictly Ballroom (1992), Priscilla (1994). Najnowsze to: Shine (1996),
Japanese Story (2003), Wolf Creek (2005), Happy Feet (2006). Australia
obecnie współpracuje z Wielką Brytanią, Kanadą, Włochami, Irlandią,
Izraelem, Niemcami, Singapurem i Chinami.
Sławne osoby
Russell Crowe - Urodził się co
prawda w Nowej Zelandii, ale od
czwartego roku życia mieszka w
Australii. Mieszka w Sydney, w
dzielnicy Woolloomooloo i jest
współwłaścicielem
jednej
z
lokalnych drużyn rugby –
Rabbithons. Na koncie ma Oskara
za rolę w Gladiatorze.
Sławne osoby
Hugh Jackman - Na stałe mieszka
w Sydney, ale w filmach gra
głównie w Stanach. Ostatni
australijski film w jakim się
pojawił to Australia. Świetnie
śpiewa i tańczy, co udowodnił
grając w teatrze w kilku
musicalach (m.in. The Boy from
OZ za rolę w którym otrzymał
prestiżową
nagrodę
Tony
Awards). Bardzo lubiany przez
Australijczyków
za
swoją
normalność.
Jako
aktor
najbardziej znany za rolę w
filmach z serii X-Man.
Sławne osoby
Heath Ledger - Zmarł nagle w
2008. Urodził się i wychował w
Perth i zanim zrobił karierę w
Hollywood zagrał w kilku dobrych
australijskich filmach, m.in. w
rewelacyjnym
Two
Hands.
Wielokrotnie nagradzany za swoje
role. Pośmiertnie dostał Oskara
za Jockera w filmie Dark Night.
W 2005 roku był nominowany do
Oskara za rolę kowboja-geja
w Brokeback Mountain. Gdyby
nie nagła śmierć zdobyłby pewnie
jeszcze kilka Oskarów.
Sławne osoby
Nicole Kidman - Urodzona na
Hawajach, ale wychowała się w
Australii. Znana głównie z bycia
byłą żoną Toma Cruisa i botoksu,
do którego za nic nie chce się
przyznać. Mieszka na pół etatu w
Sydney. Drugą połowę czasu
spędza w Stanach. W związku
małżeńskim z Keithem Urbanem,
australijskim
piosenkarzem
country, który jest bardzo
popularny w USA. Na koncie ma
Oskara za rolę w firmie Hours.
Trudno określić z jakim akcentem
mówi.
Sławne osoby
Cate Blanchett - Bardzo starannie
wybiera role i w moim odczuciu
zawsze świetnie sobie z nimi
radzi. Wielki rozgłos zdobyła po
filmie Elizabeth, w którym zagrała
królową Elżbietę I. Mieszka w
Sydney. Prowadzi Sydney Theatre
Company, gdzie raz na jakiś czas
także
gra.
Laureatka
dwóch
Oscarów:
za
drugoplanową
rolę
w
filmie
Aviator
oraz
za
pierwszoplanową
rolę
w
filmie Blue Jasmine. Znana m.in. z
roli Galadrieli we Władcy
Pierścieni i Hobbicie.
Sławne osoby
Geoffrey Rush - Jeden z najlepszych australijskich aktorów. Pojawił
się w wielu świetnych filmach, między innymi w Piratach z
Karaibów, Elizabeth czy King’s Speech. Za rolę w tym ostatnim
otrzymał Oskara. Na koncie ma 3 dodatkowe nominacje do Oskara i
wiele innych nagród. Mieszka w Brisbane.
Sławne osoby
Toni Collette - Podobno od
małego widać było jej talent
aktorski. Szerokiej publiczności
znana jest z ról w takich filmach
jak About The Boy, Little Miss
Sunshine, czy Szósty Zmysł. Toni
jest także muzykiem. Ma swój
zespół, który nazywa się Toni
Collette & The Finish.
Sławne osoby
Guy Pearce - Urodzony w Wielkiej
Brytanii, ale w wieku trzech lat
wyjechał z rodzicami do Australii.
Karierę zaczynał w Neighbours,
lokalnym odpowiedniku Klanu. W
1994 roku zagrał w kultowym już
australijskim filmie Priscilla,
Królowa Pustyni. W Stanach nie
zagrał jeszcze żadnej wybitnej
roli, ale regularnie pojawia się na
ekranach kin. Zagrał między
innymi w King’s Speech, LA
Confidential, Hrabia Monte
Christo czy Rules of Engagement.
Sławne osoby
Naomi Watts - Urodzona w Wielkiej Brytanii, wychowana w
Australii. W Hollywood zauważono ją dzięki roli w filmie Mulholland
Drive Davida Lyncha. Później był bardzo głośny film The Ring i
rewelacyjny 21 Gramów, gdzie zagrała u boku Seana Penna, za rolę
w którym dostała nominację do Oskara. Obecnie mieszka w Stanach.
Sławne osoby
Paul Hogan − australijski aktor i scenarzysta filmowy,
zdobywca Złotego Globu. Najbardziej znany z roli Micka Dundee z
serii filmów Krokodyl Dundee.
Sławne osoby
Simon Baker – australijski
aktor filmowy i telewizyjny.
Najbardziej znany z roli
Patricka Jane w serialu
CBS Mentalista.
Sławne osoby
Kylie Ann Minogue Urodzona w Melbourne
australijska
wokalistka,
autorka tekstów piosenek i
aktorka, wydała 12 albumów
studyjnych,
składankę Ultimate Kylie
oraz zapisy koncertów i dużą
liczbę singli. Jej płyty rozeszły
się w nakładzie 68 milionów
egzemplarzy
na
całym
świecie. Od wielu lat mieszka
i pracuje w Londynie.
Muzyka
Wielu australijskich muzyków, zarówno z obszaru muzyki klasycznej,
współczesnej jak i rocka osiągnęło sukces na arenie
międzynarodowej.
Międzynarodowy sukces dotyczy m.in. Natalie Imbruglia, Kylie
Minogue, Keith Urban, Silverchair, AC/DC, Savage Garden,
Easybeats, Paul Kelly and Midnight Oil, Crowded House i INXS. Z
kolei światowej klasy zespoły to Jet, John Butler Trio, The Vines oraz
artyści Pete Murray i Alex Lloyd (zdjęcia) również zaistnieli na scenie
światowej.
Sport
Na całym świecie jednak popularność poszczególnych sportów jest bardzo
zróżnicowana. Oczywiście, są miejsca, w których piłka nożna również
króluje i jest najbardziej znana, lecz nie dotyczy to każdego kraju. Do
popularnych sportów w Australii bowiem nie zaliczamy wcale piłki nożnej,
lecz przede wszystkim rugby i tak zwany krykiet. Również siatkówka jest
tutaj bardzo znana. Właściwie nie wiadomo do końca, od czego tak
naprawdę zależy popularność jakiejś dyscypliny. Jeśli chodzi o Australię,
ludzie są bardzo zadowoleni z tego, że to właśnie te sporty cieszą się
największym zainteresowaniem. Dzięki temu, że w Australii gra się w
krykiet i rugby, a jak wiadomo, te sporty wymagają dobrej kondycji, często
możemy spotkać się tam z wieloma wysportowanymi ludźmi.
Sport
Australian Open - Wielki Szlem Azji i Pacyfiku –
międzynarodowe tenisowe mistrzostwa Australii, pierwszy z czterech
turniejów zaliczanych do Wielkiego Szlema, rozgrywane
od 1905 roku. Odbywają się corocznie w drugiej połowie stycznia na
kortach Melbourne Park w Melbourne.
Kuchnia
W kuchni australijskiej używa się często mirtu cytrynowego zdjęcie, orzechów macadamia, szpinaku i bush tomatoes (owoce
wyglądem przypominające pomidory, zwane pustynnymi rodzynkami
lub winogronem- zdjęcie).
Australijczycy cenią sobie różnorodność kulturową swojego kraju i
mają „globalne” gusty. Lubią jeść mięso, najlepiej z grilla.
Najpopularniejsza jest baranina, która w niczym nie przypomina tej,
dostępnej w Polsce. Je się dużo wołowiny, ryb i owoców morza.
Kuchnia
Będąc w Australii naprawdę warto spróbować specyficznych potraw
dla tego kraju. Tylko tam zjemy stek z kangura, krokodyla w sosie
curry, filet ze strusia emu z migdałami i calvados, czy fish and chips,
ale z rekina. Miłym zaskoczeniem okażą się bowiem dania, o których
istnieniu wcześniej nawet nie słyszeliśmy.
Kuchnia Aborygenów zaskakująco chętnie przyjęła także wpływy
kuchni europejskiej i azjatyckiej. Dzięki temu Antypody stały się
prawdziwą Ziemią Obiecaną dla smakoszy kulinarnych. Kuchnia
australijska słynie również z przepysznych i świeżych owoców morza,
które niewątpliwie najlepiej smakują w jednej z licznych portowych
restauracji. Kuchnia australijska oferuje również smakowite
skorupiaki, takie jak raki, czy homary.
Ciekawostki
• Jezioro Hillier (zdjęcie) w Australii ma jasno różowy kolor,
naukowcy nie są w stanie wytłumaczyć dlaczego.
• W Australii jest więcej kangurów niż ludzi.
• W 1967 roku ówczesny premier Australii Harold Holt poszedł na
plaże popływać i nigdy więcej go już nie zobaczono. Ciała nie
znaleziono do dziś.
• W Victorii tylko licencjonowany elektryk może zmienić żarówkę.
• W Australii jest rzeka, która nazywa się ,,Never Never River”.
Ciekawostki
• W Australii ,,Burger King” nazywa się ,,Hungry Jack”.
• Australia ma ponad 10.000 plaż. Każdego dnia można odwiedzać
inną plażę przez 27 lat.
• Autostrada w Australii jest pierwszą najdłuższą na świecie trasą,
ma ona ok. 14.500 km (9000 mil), przechodzi ona przez cały kraj.
• W Australii jest 10 razy więcej misiów koala niż wielbłądów.
• Australia to wyspa otoczona przez ponad 8000 mniejszych wysp.
• W pierwszej dziesiątce najniebezpieczniejszych wężów świata
znajdują się te, które zamieszkują Australię.
Koniec części 3/4
Download