Historia komputerow

advertisement
//wmii.uwm.edu.pl/~germaniuk
adres strony internetowej
TREŚCI WYKŁADÓW
1. Historia informatyki. 2. Podstawy architektury komputera. 3. System operacyjny. 4.
Informatyczne narzędzia biurowe: edytory tekstu, programy do tworzenia prezentacji,
arkusze kalkulacyjne. 5. Relacyjne bazy danych. 6. Wstęp do sieci komputerowych. 7.
Podstawowe usługi sieciowe. 8. Podstawy technologii internetowych. 9. Problemy
bezpieczeństwa systemów komputerowych. 10. Poszukiwanie informacji.
TREŚCI ĆWICZEŃ
1. Edycja i przetwarzanie tekstu; Microsoft Word, LATEX 2. Arkusz kalkulacyjny; Microsoft
Excel, 3. Grafika prezentacyjna; MS Power Point. 4. Alternatywne programy
biuroweOpenOffice.org: Writer, Calc, Impress. 5. Konfiguracja systemu operacyjnego. 6.
Konfiguracja podstawowych usług sieciowych na komputerze osobistym. 7. Tworzenie
prostych stron internetowych. 8. Wyszukiwarki internetowe i komunikatory.
LITERATURA PODSTAWOWA
1) P. Skorupski, 1997r., "Podstawy budowy i działania komputerów", wyd. WKiŁ.
2) L. Null, J. Lobur, 2004r., "Struktura organizacyjna i architektura systemów
komputerowych", wyd. Helion.
3) C. Rubin, 1999r., "Podręcznik Microsoft: Excel 2000", wyd. Wyd. RM.
4) B. Pfaffenberger, S. M. Schafer, C. White, B. Karow, 2005r., "HTML, XHTML i CSS. Biblia",
wyd. Helion.
5) Z. Markov, D. T. Larose, 2009r., "Eksploracja zasobów internetowych", wyd. PWN.
6) M. Dodge, C. Stinson, 1999r., "Podręcznik Microsoft: Word 2000", wyd. Wyd. RM.
Rodzaje zajęć: wykład + ćwiczenia laboratoryjne
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
wykłady: 15/1
ćwiczenia: 45/3
Formy i metody dydaktyczne
wykłady: wykład z prezentacją multimedialną
ćwiczenia: ćwiczenia praktyczne w laboratorium komputerowym, analiza przypadku, inne.
Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin/Egzamin pisemny z pytaniami otwartymi + zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.
Liczba punktów ECTS: 5
Historia komputerów.
1. Wilhelm Schickard (1592-1635), Blaise Pascal (1623-1661) , Gotfried Wilhem von Leibniz (16461716) , Joseph Jacquard(1752-1823) - pionierzy projektów maszyn obliczeniowych za pomocą
urządzeń mechanicznych.
2. Howard Aiken sponsorowany przez firmę IBM skonstruował komputer o nazwie MARK I. Prace
rozpoczął w latach trzydziestych i zakończył w roku 1944. Wykorzystywał elementy
elektromechaniczne. Jego uznaje się za twórcę pierwszego komputera.
3. J P Ecker(1919-1995), J Mauchy(1919-1995) (Uniwersity of Pennsylwania) w 1946 r.
zaprojektowali pierwszą elektroniczną maszynę matematyczną o nazwie ENIAC . Posiadała około 18
tys. lamp elektronicznych, 1500 przekaźników, ważyła 30 ton, zajmowała 1000m2, pobierała
174kW, i miała 5000 dodawań na sekundę. Pamięć operacyjna około 1000 bitów (około 20 liczb 10
cyfrowych) a pamięć przechowywania danych to karty perforowane. Od powstania tego komputera
datuje się początek ery komputerowej.
Dziedzinę zajmującą się budową i wykorzystaniem komputerów nazwano informatyką a w krajach
anglosaskich nosi nazwę computer science.
Na początku jedynym językiem programowania był język maszynowy zero jedynkowy.
W 1949 r. wynaleziono tranzystor (z Bill Laboratorus - J Barden, W Brattan, W Shockley). German, krzem
z lewymi domieszkami układu: bor, aluminium, gal materiał typu P. German, krzem z domieszkami układu: bor, arsen, gal materiał typu N.
Lata pięćdziesiąte to okres drugiej ery komputerów - komputerów tranzystorowych. Zastosowano
translatory - programy tłumaczące język używany przez programistów na język maszynowy.
Powstawały języki programowania wyższego poziomu niż język maszynowy. Powstawały języki
asemblerowe w których zero-jedynkowe kody maszynowe zastąpiono kodami mnemonicznymi np:
kod maszynowy dodawania zastąpiono literami ADD i translator te 3 litery zamieniał na kod
maszynowy zero jedynkowy. Pamięci główne (pamięci operacyjne) tzw. ferrytowe były budowane
na magnetycznych rdzeniach toroidalnych. Pamięci pomocnicze to pamięci bębnowe. Pamięci
zewnętrzne to pamięci na taśmach magnetycznych w różnych odmianach. Urządzenia
wejścia/wyjścia to czytniki i perforatory taśmy papierowej.
Trzecia generacja komputerów powstała w połowie lat sześćdziesiątych po zastosowaniu tzw.
układów scalonych SSI - małej skali integracji, MSI średniej skali integracji. Zmniejszało to rozmiar
komputerów i pobór mocy. Powstawały pamięci operacyjne półprzewodnikowe, pamięci
pomocnicze - pamięci dyskowe. Konsola operatorska - klawiatura i monitor ekranowy tzw. terminale.
Powstawały komputery wielozadaniowe pracujące na wielu terminalach. Komputer to sprzęt /ang.
hardware/ i oprogramowanie / ang. software/ w który wchodził system operacyjny zarządzający
komputerem. Rozwój translatorów i języków wysokiego poziomu/ Algol, Fortran , Global i inne/.
Czwarta generacja komputerów powstała w połowie lat siedemdziesiątych po wprowadzeniu do
masowej produkcji układów scalonych wielkiej i bardzo wielkiej skali integracji (LSI, VLSI). W 1971 r.
powstał pierwszy mikroprocesor - 4004 cztero bitowy pracujące z częstotliwością 108 kHz.
Rozpoczęła się era mikrokomputerów a także era superkomputerów o bardzo wielkiej mocy
obliczeniowej. Pamięci operacyjne z kilku układów scalonych a pamięci dyskowe o dużych
rozmiarach stawały się bardzo małe. Pamięci zewnętrzne to pamięci na dyskach elastycznych i tzw.
dyskietkach. Nastąpił rozwój w dziedzinie oprogramowania. Nowe systemy operacyjne (DOS, VRMX,
UNIX.....) , języki oprogramowania (C, MODULA, PASCAL.....), programy wspomagające projektowanie
CAD/CAM, edytory tekstów , oprogramowania biurowe i arkusze kalkulacyjne.
Piąta generacja komputerów powstała w połowie lat osiemdziesiątych to architektury potokowe
czy systemy wieloprocesorowe , a także dużych systemów komputerowych jak np.
superkomputerów czy lokalnych i rozległych sieci komputerowych. Także procesory do grafiki
komputerowej i do przetwarzania sygnałów analogowych.
Zastosowanie komputerów: poligraficzne, handlowe, bankowe, sterujące.
Hierarchiczna struktura komputerów:
Poziom 6. Użytkownik - wykonywane programy.
Poziom 5. Języki wysokiego poziomu - Fortran, C++, Pascal, Jawa, Delfi itd....
Poziom 4. Asembler - kod asemblera.
Poziom 3. Oprogramowanie systemowe - system operacyjny (DOS, UNIX, Windows,....) ,
biblioteki.
Poziom 2. Maszyna - architektura zbiorów rozkazów.
Poziom 1. Sterowanie - mikrokod lub skonfigurowanie sprzętowe.
Poziom 0. Logika cyfrowa - obwody, bramki, itd....
Postać programu maszynowa, asemblerowa , wysokiego poziomu.
a).
adres komórki zawartość komórki
b).
c).
kod asemblera
postać programu wysokiego poziomu

0000 0000 1011 0001
 MOV CL, 5

0000 0001 0000 0101 


0000 0010 1010 0000


0000 0011 0000 0000 MOV A, B 2, B3 A  A  5

0000 0100 0000 1111


0000 0101 0000 0000

 ADD CL, A
0000 0110 1100 1000 

0000 0111 1110 0110
 OUT
0000 1000 1010 1010 
B 2

PRINT
.
.
0000 1111 0000 0010
MOV kod mnemoniczny asemblera - move: prześlij
Download