UTK -Egzamin zawodowy

advertisement
Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01]
Urządzenia techniki komputerowej
1.
Jeśli obraz ma rozdzielczość 72 ppi, to na jednym calu kwadratowym znajduje się
72 piksele.
144 pikseli.
216 pikseli.
5 184 pikseli.
2.
Na schemacie blokowym karty dźwiękowej element zmieniający sygnał analogowy na
sygnał cyfrowy jest oznaczony cyfrą
2
3
4
5
1
3.
Jaką funkcję pełnią elementy Tr1 i Tr2 widoczne na schemacie przedstawiającym kartę
sieciową Ethernet?
Sygnalizują za pomocą dźwięku aktywność karty sieciowej.
Zapewniają szyfrowanie i deszyfrowanie danych przesyłanych przez sieć.
Sygnalizują za pomocą świecenia kolorem zielonym szybkość pracy karty sieciowej.
Zapewniają izolację obwodu elektrycznego sieci LAN od obwodu elektrycznego komputera.
4.
Niewłaściwe podłączenie taśmy sygnałowej do napędu dyskietek spowoduje
trwałe uszkodzenie napędu.
błędy w zapisie na dyskietce.
niemożność pracy z napędem.
problemy z uruchomieniem komputera.
2
5.
Jednoczesne zwiększenie szybkości operacji (zapis/odczyt) i bezpieczeństwa
przechowywania danych umożliwia macierz dyskowa
RAID 0
RAID 1
RAID 3
RAID 50
6.
Jakie złącze stosuje się w sieciach komputerowych, w których medium transmisyjnym
jest kabel UTP (skrętka nieekranowana)?
DIN
RJ-11
8P8C
KS-232
7.
Wartość liczby 1101 0100 0111 (B) w kodzie szesnastkowym wynosi
C27
D43
C47
D47
8.
Który z podzespołów karty sieciowej przedstawionej na schemacie odpowiada za
realizację określonego protokołu dostępu do medium oraz zapewnienie fizycznego
przesyłania informacji?
3
Pamięć lokalna karty
Interfejs magistrali.
Mikrokontroler.
Blok MAC.
9.
Na zdjęciu przedstawiono gniazda należące do karty
sieciowej.
telewizyjnej.
dźwiękowej.
faksmodemowej.
10.
Na rysunku przedstawiono zrzut ekranu z przeprowadzonego testu
4
czasu oczekiwania pamięci.
czasu dostępu do dysku twardego.
czasu dostępu do napędu optycznego.
czasu opróżniania buforu systemowego.
11.
Blok funkcjonalny RAMDAC na schemacie blokowym przedstawia
przetwornik cyfrowo-analogowy z pamięcią RAM.
5
przetwornik analogowo-cyfrowy z pamięcią RAM.
pamięć RAM karty graficznej.
pamięć ROM karty graficznej.
12.
Liczba binarna 1111(2) w systemie dziesiętnym, to
15
14
13
12
13.
Szerokość magistrali pamięci DDR SDRAM wynosi
72 bity.
64 bity.
36 bitów.
32 bity.
14.
Sumą dwóch liczb binarnych 1101011 i 1001001 jest liczba dziesiętna
402
201
180
170
6
15.
Przedstawione w ramce parametry katalogowe dotyczą dysku twardego
posiadającego 4 talerze.
z pamięcią cache 12 MB.
o pojemności dysku 32 MB.
o maksymalnym transferze zewnętrznym 300 MB/s.
16.
Współcześnie pamięci podręczne procesora drugiego poziomu (ang. L-2 cache)
wykonane są z układów pamięci
ROM.
DRAM.
SRAM.
EEPROM.
17.
Na płycie głównej pokazanej na schemacie, moduły pamięci RAM można zainstalować
w gnieździe oznaczonym cyfrą
7
1
2
3
4
18.
W przedsiębiorstwie należy cyklicznie tworzyć kopie bezpieczeństwa dużej ilości
danych, znajdujących się na serwerze, rzędu kilkuset GB. Jakie urządzenie najlepiej
wykorzystać do tego celu?
Streamer.
Macierz RAID1.
Nagrywarkę CD.
Nagrywarkę DVD.
8
19.
Firma potrzebuje drukarki służącej do drukowania trwałych kodów kreskowych oraz
etykiet na folii i powierzchniach z tworzyw sztucznych. Jaką drukarkę musi zakupić?
Igłową.
Termiczną.
Mozaikową.
Termotransferową.
20.
Zdjęcie przedstawia płytę główną komputera. Strzałką oznaczono
gniazdo zasilania do płyty ATX.
gniazdo zasilania do płyty AT.
połączenie do dysku IDE.
połączenie do dysku SCSI.
21.
Rejestr mikroprocesora zwany licznikiem rozkazów zawiera
9
liczbę rozkazów wykonanych przez procesor do danego momentu.
liczbę rozkazów pozostałych do wykonania do końca programu.
adres rozkazu przeznaczonego do wykonania jako następny.
liczbę cykli zegara liczoną od początku pracy programu.
22.
Na rysunku procesor oznaczony jest numerem
2
3
5
8
23.
W grafice komputerowej jednostka dpi (ang. dots per inch) jest parametrem
jasności.
10
rozdzielczości.
intensywności kolorów.
rozmiarów pliku graficznego.
24.
Pamięć nieulotna, elektrycznie kasowana i programowana określana jest skrótem
IDE
ROM
RAM
EEPROM
25.
Jak nazywa się port panelu tylnego komputera zamieszczony na rysunku?
FIRE WIRE
D-SUB
HDMi
USB
26.
Liczbie 16 bitowej 0011110010101110 (2) zapisanej w systemie szesnastkowym liczba
11
3CAE
3CBE
3DAE
3DFE
27.
Po włączeniu komputera procedura POST pokazuje 512 MB RAM. Na karcie
właściwości ogólnych systemu operacyjnego Windows widnieje wartość 480 MB RAM.
Co jest przyczyną tej różnicy?
System operacyjny jest źle zainstalowany i nie obsługuje całego obszaru pamięci.
Jest źle przydzielony rozmiar pliku stronicowania w ustawieniach pamięci wirtualnej.
Jedna z kości pamięci jest uszkodzona lub jest uszkodzone jedno z gniazd pamięci RAM na
płycie głównej.
W komputerze znajduje się karta graficzna zintegrowana z płytą główną wykorzystująca część
pamięci RAM.
28.
W sieci Ethernet 100Base-FX medium transmisyjnym jest kabel
światłowodowy.
koncentryczny.
UTP Kat. 5.
UTP Kat. 6.
29.
Bezprzewodowy dostęp komputera do sieci Internet poprzez tzw. hotspot będzie
możliwy po zainstalowaniu w nim karty sieciowej wyposażonej w
moduł WiFi
12
złącze USB
gniazdo RJ-45
interfejs RS-232C
30.
Do którego wyprowadzenia należy podłączyć głośniki aktywne w karcie dźwiękowej,
której schemat funkcjonalny przedstawia rysunek?
Mic in
Line in
Line out
Speaker out
31.
Nazwa PIO Mode dotyczy trybu pracy
pamięci.
modemu.
13
kanału IDE.
napędu FDD.
32.
Które złącze płyty głównej komputera służy do zainstalowania przedstawionej na
zdjęciu karty graficznej?
ISA
PCI
AGP
PCI-E
33.
Jaką funkcję pełni układ zaznaczony strzałką na schemacie karty graficznej?
14
Oblicza kolory każdego wyświetlanego piksela.
Ustala widoczność i przesłanianie się obiektów na ekranie.
Wykonuje kalkulacje oświetlenia, uwzględniając położenie światła.
Oblicza wygląd i położenie wielokątów, z których zbudowany jest obiekt.
34.
Do porównywania liczb binarnych służą
sumatory.
komparatory.
multipleksery.
demultipleksery.
35.
Na zdjęciu przedstawiono kartę
15
graficzną AGP
graficzną PCI
telewizyjną PCI Express
telewizyjną EISA
36.
Której z podanych własności nie zapewnia zastosowanie transoptora do separacji
galwanicznej obwodów?
Wartość napięcia przebicia na poziomie 1 kV.
Małe gabaryty.
Układ odbiorczy bez własnego zasilania.
Praca ze zmiennymi sygnałami o określonej częstotliwości.
37.
Tabela przedstawia parametry trzech dysków twardych standardu Ultra320 SCSI.
Dyski te mogą pracować z maksymalnym transferem wewnętrznym
16
132 MB/s
320MB/S
200MB/S
320 GB/s
38.
Suma dwóch liczb binarnych 1001(2), 0011(2) wynosi
1100
1011
1001
1101
39.
Numer przerwania przydzielony dla karty sieciowej został przedstawiony w postaci
binarnej jako liczba 10101. Jaka to liczba dziesiętna?
15
20
17
21
41
40.
Jeżeli w konfiguracji karty graficznej zostanie wybrane odświeżanie obrazu większe od
zalecanego, monitor CRT spełniający normy TCO 99
ulegnie uszkodzeniu.
nie wyłączy się, będzie wyświetlał czarny obraz.
nie wyłączy się, będzie wyświetlał jedynie część obrazu.
przejdzie w stan uśpienia lub pojawi się okno informacyjne z komunikatem.
41.
Jaką liczbę dziesiętną zapisano na jednym bajcie w kodzie znak – moduł 1
1111111(ZM)?
–100
–127
128
256
42.
Do połączenia kamery cyfrowej posiadającej interfejs IEEE 1394 (FireWire), z
komputerem stosuje się kabel z wtyczką przedstawioną na zdjęciu
18
A
B
C
D
43.
Zgodnie z przedstawionym w tabeli standardem opisu pamięci PC-100 wskaż pamięć,
która ma maksymalny czas dostępu 6 nanosekund i minimalne opóźnienie między
sygnałami CAS i RAS wynoszące 2 cykle zegara: (na obrazku specyfikacja wzoru: PC
100-abc-def jednolitego sposobu oznaczania pamięci.)
19
PC100-322-60
PC100-323-70
PC100-332-70
PC100-333-60
44.
Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program
rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego?
CPU
RAM
ROM
I/O
45.
Układ RAMDAC
zawiera konwerter analogowo-cyfrowy.
stanowi stopień wyjściowy karty graficznej.
jest charakterystyczny dla standardu ATA.
jest charakterystyczny dla standardu S-ATA.
46.
20
Redukcję wpływu wzajemnej interferencji przesyłanych sygnałów w kablu UTP
zapewnia
metalowy pleciony ekran
skręcenie przewodów w kablu.
odbijający płaszcz wokół rdzenia.
materiał izolacyjny w płaszczu zewnętrznym.
47.
Wyjście RGB na zamieszczonym poniżej schemacie blokowym karty graficznej
komputera pełni rolę wyjścia sygnałów
cyfrowych.
analogowych.
analogowo-cyfrowych.
cyfrowo-analogowych.
21
48.
FireWire, to standard łącza, które nie jest wykorzystywane do
podłączania komputerów i urządzeń peryferyjnych.
komunikacji według standardu !EEE 802.22.
komunikacji według standard IEEE 1394.
komunikacji z prędkością większą niż 64 Mb/s
49.
Przedstawione na rysunku medium transmisji, to kabel
skrętka nieekranowana (UTP)
współosiowy
światłowodowy
energetyczny
50.
Złącze AGP służy do podłączenia
szybkich pamięci dyskowych.
urządzeń wejścia/wyjścia.
22
kart graficznych.
modemu.
51.
Co oznacza skrót MBR, dotyczący urządzeń techniki komputerowej?
Główny rekord rozruchowy SO.
Fizyczny adres karty sieciowej.
Bloki pamięci górnej komputera IBM/PC.
Usługę związaną z tłumaczeniem nazw domeny.
52.
Ustawienie zworek na dyskach z interfejsem IDE odpowiada za
rodzaj interfejsu dyskowego.
prędkość obrotową dysku.
napięcie zasilania silnika.
tryb pracy dysku.
53.
Jaki zestaw kolorów zawiera tryb CMYK?
Błękitny, purpurowy, żółty i czarny.
Czerwony, zielony, żółty i granatowy.
Czerwony, zielony, niebieski i czarny.
Czerwony, purpurowy, żółty i karmelowy.
23
54.
Tryb wirtualny procesora, zwany także V86 lub Virtual 8086
nie pozwala symulować działania analogicznego do innego procesora.
pozwala symulować działanie analogiczne do innego procesora.
pozwala uruchamiać aplikacje dedykowane dla procesora 80486.
pozwala uruchamiać aplikacje dedykowane dla procesora 80386.
55.
Na rysunku przedstawiono typowy symbol jednej z głównych części procesora, tzw.
jednostki arytmetyczno-iogicznej (ALU). Litery X i Y oznaczają
wejścia z jednostki kontrolnej.
wyjście z jednostki kontrolnej.
wejścia dla operandów.
status wyjścia.
56.
Przedstawiony symbol odnosi się do urządzeń
24
USB
LPT
SCSI
IEEE-1394
57.
Jaka drukarka powinna być zastosowana w dziale sprzedaży hurtowni materiałów
budowlanych do drukowania faktur na papierze samokopiującym, tak aby uzyskać na
nim kopie wydruku?
Igłowa.
Laserowa.
Atramentowa.
Sublimacyjna.
58.
Procesor Athlon 2800+ to
procesor firmy Intel taktowany częstotliwością 2,8 GB.
procesor firmy AMD taktowany częstotliwością 2,8 GB.
procesor firmy AMD o wydajności podobnej do procesora Pentium 4 taktowanego częstotliwością
2,8 GHz.
procesor firmy Intel o wydajności podobnej do procesora Pentium 4 taktowanego częstotliwością
2,8 GHz.
25
59.
Na rysunku przedstawiono
paproć Barnsleya.
krzywe smocze.
kostkę Mengera.
obiekt samopodobny
60.
Liczba 356 zapisana w systemie dwójkowym to
100001100(2)
101100100(2)
110011010(2)
110011000(2)
61.
Z jaką najniższą efektywną częstotliwością taktowania mogą współpracować pamięci
DDR2?
800 MHz
533 MHz
333 MHz
26
233 MHz
62.
W przedstawionej na schemacie płycie głównej zasilanie należy podłączyć do złącza
oznaczonego numerem
3
5
6
7
63.
Rysunek przedstawia wejście typu
USB
LPT
COM
27
FireWire
64.
Aby odtwarzać częstotliwości akustyczne w zakresie od 16 Hz do 20 kHz, karta
dźwiękowa musi posiadać częstotliwość próbkowania
16 kHz
20 kHz
32 kHz
40 kHz
65.
Rysunek przedstawia schemat blokowy zasilacza
awaryjnego (UPS).
impulsowego komputera.
analogowego komputera.
impulsowego matrycy RAID.
28
66.
Na zdjęciu, strzałką wskazano gniazdo interfejsu
COM
FDD
IDE
LPT
67.
Który z interfejsów jest interfejsem równoległym?
LPT
USB
PS/2
RS232
68.
Zdjęcie przedstawia
wtyk audio.
29
wtyk światłowodu.
przedłużacz kabla UTP.
wtyk kabla koncentrycznego.
69.
Liczba FFFF(16) w systemie dwójkowym ma postać
1111 1111 1111 1111
1111 0000 0000 0111
0010 0000 0000 0111
0000 0000 0000 0000
70.
Na zdjęciu przedstawiono płytę główną komputera. Elementy oznaczone liczbą 16 to
złącza typu
30
AGP
ISA
PCI
EISA
71.
Skrót dpi w odniesieniu do definiowania parametrów rozdzielczości wydruków oznacza
ilość
punktów na cal
ścieżek na cal
31
pikseli na mm
linii na cal
72.
Addytywny model barw oparty na kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim jest
oznaczany symbolem
HLS
HSB
RGB
CMY
73.
Drugi monitor CRT podłączony do zestawu komputerowego służy do
kalibracji danych.
przetwarzania danych.
wyprowadzania informacji.
przechowywania informacji.
74.
fps (ang. frames per second) bezpośrednio odnosi sie do
płynności wyświetlania ruchomych obrazów.
prędkości przesyłania danych do dysku w standardzie SATA.
wydajności układów pamięci RAM.
efektywności przepływu informacji na magistrali systemowej.
75.
32
Odwrotnością bezstratnej kompresji danych jest
archiwizacja.
dekompresja.
prekompresja.
pakowanie danych.
76.
Na schemacie element odpowiedzialny za dekodowanie instrukcji jest oznaczony cyfrą
1
2
3
4
77.
Teksturowanie to technika stosowana w grafice trójwymiarowej, której celem jest
ukrywanie części obrazu w danej warstwie.
ukrywanie elementu graficznego w danej warstwie.
przedstawienie szczegółów powierzchni obiektów przestrzennych.
tworzenie siatek obiektów 2D.
33
78.
Na zdjęciu przedstawiono kość pamięci
RIMM
SIMM
SDRAM
RAMBUS
79.
Jaka jest maksymalna prędkość odczytu płyt CD-R w napędzie oznaczonym ×48?
480 kB/s
4800 kB/s
7200 kB/s
10000 kB/s
80.
Na rysunku przedstawiono symbol układu cyfrowego
34
dekodera priorytetu.
kodera priorytetu.
multipleksera priorytetu.
demultipleksera priorytetu.
81.
Które ze złączy oznaczonych strzałkami na schemacie monitora jest wejściem
cyfrowym?
Złącze 1.
Złącze 2.
Złącza 1 i 2.
Żadne ze złączy.
82.
Na zdjęciu przedstawiono płytę główną komputera. Strzałką oznaczono
35
procesor z umocowanym radiatorem.
chip wbudowanej karty graficznej.
kontroler mostka północnego z umocowanym radiatorem.
kontroler mostka południowego.
83.
Jakie elementy znajdują się na przedstawionej płycie głównej?
2 złącza ISA, 3 złącza PCI, 4 złącza pamięci DIMM
3 złącza ISA, 4 złącza PCI, 2 złącza pamięci DIMM
36
2 złącza ISA, 4 złącza PCI, 3 złącza pamięci DIMM
4 złącza ISA, 2 złącza PCI, 3 złącza pamięci DIMM
84.
Symbol graficzny odnosi się do standardu urządzeń
LPT
USB
SCSI-12
FireWire
85.
Rysunek przedstawia schemat blokowy karty dźwiękowej. Jaką funkcję pełni układ
oznaczony cyfrą 1?
37
Wzmacnia sygnał wejściowy.
Wzmacnia sygnał wyjściowy.
Zamienia sygnał analogowy na cyfrowy.
Zamienia sygnał cyfrowy na analogowy.
86.
Liczba 257(10) to
1 0000 0001(2)
1000 0000(2)
FF(16)
F0(16)
87.
Na chipset składa się
tylko mostek północny.
tylko mostek południowy.
mostek północny i południowy.
mostek południowy i wschodni.
88.
W czasie uruchamiania (krótko po teście POST) komputer zawiesza się. Co może być
przyczyną takiej usterki?
Zbyt dużo ikon na pulpicie.
Źle skonfigurowana drukarka.
Brak podłączonej myszki komputerowej.
38
Niewłaściwe napięcie zasilania procesora.
89.
Który z portów na panelu tylnym komputera oznacza się przedstawionym symbolem?
COM
LPT
RJ45
USB
90.
Jaką kartę rozszerzeń komputera przedstawiono na zdjęciu?
Sieciową.
Graficzną.
Dzwiękową.
Telewizyjną (TV).
39
91.
SiMM (ang. Single Inline Memory Module), to
rodzaj pamięci DROM.
pamięć podręczna procesora.
pamięć przechowująca BiOS.
generacja pamięci DRAM.
92.
Jaką cyfrą został oznaczony procesor na schemacie płyty głównej komputera?
1
2
3
4
93.
Pewna liczba zapisana jest w systemie binarnym następująco: 10101010 (2). Wskaż
postać tej liczby zapisaną heksadecymalnie.
40
AA
BB
CC
DD
94.
Znajdujący Się w dokumentacji technicznej płyty głównej symbol LGA 775 oznacza typ
gniazda dla procesorów,
których obudowa posiada piny.
których obudowa posiada pola dotykowe.
które współpracują z szyną systemową o częstotliwości taktowania maksymalnie do 1 333 MHz.
które zawiera mniej połączeń zasilających niz gniazdo dla procesorów w obudowie PGA.
95.
W tabeli przedstawiono parametry katalogowe czterech twardych dysków. Największą
średnią szybkość odczytu danych zapewnia dysk
A
B
C
D
41
96.
Zgodnie z dokumentacją karty graficznej jej zdolność do pracy z systemem AGP 2X/4X
umożliwia
przesyłanie danych z maksymalną prędkością 1066 MB/s
przesyłanie danych z maksymalną prędkością 256 MB/s
pracę z maksymalną częstotliwością taktowania 55 MHz
pracę z maksymalną częstotliwością taktowania 44 MHz
97.
Który z portów panelu tylnego płyty głównej jest oznaczany w dokumentacji jako port
standardu RS232C?
COM
LPT
PS/2
USB
98.
Na płycie głównej wykorzystującej układ Intel 865G
nie można zainstalować karty graficznej.
można zainstalować kartę graficzną ze złączem AGP
można zainstalować kartę graficzną ze złączem ISA
można zainstalować kartę graficzną ze złączem PCI-Express
99.
Co oznacza znajdujący się w dokumentacji technicznej płyty głównej parametr LGA
775?
Typ gniazda procesora.
42
Typ chipsetu płyty.
Rodzaj obsługiwanych pamięci.
Rodzaj karty graficznej.
100.
Ile dział elektronowych posiada matryca LCD?
3
2
1
0
101.
Na schemacie blokowym, przedstawiającym fragment systemu mikroprocesorowego,
symbolem X oznaczono
pamięć Cache
kontroler DMA
pamięć stałą ROM
kontroler przerwań.
102.
43
Kamera cyfrowa przy zgrywaniu filmu transmituje na dysk 220 MB na minutę. Na
podstawie diagramu wybierz interfejs o najmniejszej szybkości transferu zapewniający
warunki takiej transmisji.
USB 1
1394a
USB 2
1394b
103.
Z przedstawionego fragmentu dokumentacji płyty głównej wynika, że maksymalna
częstotliwość, z jaką pracuje magistrala FSB, wynosi
478 MHz
512 MHz
533 MHz
44
400 MHz
104.
Magistrala, która łączy w komputerze procesor z kontrolerem pamięci, składająca się z
szyny adresowej, szyny danych i linii sterujących, nosi nazwę
AGP – Accelerated Graphics Port.
FSB – Front Side Bus.
ISA – Industry Standard Architecture.
PCI – Peripheral Component Interconnect.
105.
Jaką rolę w modemie komputera pełni element oznaczony na prezentowanym
schemacie blokowym cyfrą 1 ?
Sterowanie transmisją cyfrową pomiędzy komputerem a buforem danych modemu.
Zapamiętanie często używanych nastaw przy realizacji połączeń i transmisji.
Przetwarzanie danych cyfrowych na zmodulowany przebieg analogowy.
Dopasowanie sygnałów analogowych do wymagań linii telefonicznej.
45
106.
Przy pomocy taśmy 60-pinowej przedstawionej na rysunku podłącza się do płyty
głównej komputera
tylko dyski SCSI.
tylko dyski EIDE.
wszystkie urządzenia SCSI.
napędy ATAPI.
107.
Zdjęcie przedstawia kartę
telewizyjną ze złączem ISA
telewizyjną ze złączem PCI
dźwiękową ze złączem PCI
46
sieciową ze złączem ISA
108.
We właściwościach karty graficznej w zakładce Zasoby jest określony jedenz zakresów
pamięci dla tej karty od A0000h do BFFFFh. Wielkość ta oznacza obszar pamięci
określony adresem fizycznym
1010 0000 0000 0000 0000 – 1011 1111 1111 1111 1111
1011 0000 0000 0000 0000 – 1100 1111 1111 1111 1111
1001 1111 1111 1111 1111 – 1010 0000 0000 0000 0000
1100 1111 1111 1111 1111 – 1110 1111 1111 1111 1111
109.
Kolor tła na stronie internetowej ma składowe w zapisie dziesiętnym: czerwony = 27,
zielony= 90 i niebieski= 104. Jaka będzie deklaracja tego koloru w języku HTML?
#279004
#1B5A68
#1C9D4A
#5A681B
110.
Liczbami 25 i 27, na przedstawionej płycie głównej komputera, oznaczono złącza
47
PS 2
RS 232
USB
LPT
111.
Przy pomocy taśmy 34-pinowej przedstawionej na rysunku podłącza się do płyty
głównej komputera
dyski SCSI.
dyski ATA.
napędy dyskietek 3 1/2 lub 5 1/4 cala.
napędy DVD.
112.
Na schemacie blokowym procesora blok funkcyjny nazwany SIMD to
48
zestaw 256 bitowych rejestrów znacznie przyspieszający obliczenia na liczbach stałopozycyjnych.
zestaw 128 bitowych rejestrów niezbędny przy wykonywaniu instrukcji SSE procesora na liczbach
stało- i zmiennoprzecinkowych.
jednostka zmiennoprzecinkowa procesora (koprocesor).
moduł procesora realizujący wyłącznie operacje graficzne.
113.
Na rysunku karta rozszerzeń oznaczona jest numerem
49
1
4
6
7
114.
Co oznacza jednostka dpi podawana w parametrach katalogowych skanerów i
drukarek?
Punkty na cal.
Gęstość optyczną.
Punkty na milimetr.
Punkty na centymetr.
115.
Model przestrzeni barw typu RGB wykorzystywany jest
w urządzeniach analogowych i cyfrowych.
tylko w urządzeniach cyfrowych.
tylko w urządzeniach analogowych.
w grafice komputerowej i pozwala uzyskać maksymalnie 16 777 216 kolorów.
116.
Tablica partycji zakończona jest sygnaturą (ciągiem bitów) 55AA(16). Odpowiadająca
jej wartość dwójkowa to
1010101001010101
1010010110100101
0101101001011010
50
0101010110101010
117.
Aby wymienić urządzenie w systemie komputerowym, kabel zasilający należy odłączyć
po zdjęciu obudowy.
po odłączeniu kabla sygnałowego.
po usunięciu ładunków statycznych z urządzenia.
przed rozpoczęciem prac demontażowych.
118.
Blok funkcjonalny oznaczony DSP w zamieszczonym schemacie blokowym to
bufor RAM.
mikroprocesor karty dźwiękowej.
przetwornik cyfrowo-analogowy z pamięcią RAM.
przetwornik analogowo-cyfrowy z pamięcią RAM.
119.
Pamięci DDR2 zasilane są napięciem
1,0 V
1,4 V
51
1,8 V
2,5 V
120.
Monitor CRT łączy się z kartą graficzną za pomocą złącza
PCMCIA
D-USB
D-SUB
BNC
121.
Zamieszczony schemat przedstawia
mieszacz.
konwerter.
demultiplekser.
52
multiplekser.
122.
Trzy podstawowe elementy komputera według tzw. architektury von Neumanna, to:
procesor, urządzenia wyjścia/wejścia oraz
płyta główna.
pamięć komputerowa.
dysk HDD.
dysk FDD.
123.
Ile linii sygnałowych wykorzystuje Interfejs RS-232C?
4
9
12
25
124.
Na zdjęciu przedstawiono moduł pamięci
53
DDR2
SIMM EDO
DDR DIMM
COMS
125.
Który z elementów pokazanych na schemacie karty dźwiękowej (rys. 3) służy do
cyfrowego przetwarzania sygnałów?
Przetwornik A/D.
Procesor DSP.
Syntezator.
Mikser.
126.
Na zdjęciu jest widoczny tylny panel komputera. Jak nazywa się wejście oznaczone
strzałką?
54
LPT
USB
COM
FireWire
127.
Jakiej liczbie kolorów odpowiada kolor zakodowany na 16 bitach?
16 kolorom.
około 64 tysiącom kolorów.
około 65 tysiącom kolorów.
około 16 milionom kolorów.
128.
Rysunek przedstawia pamięć
SIMM
DDR DIMM
55
SDRAM DIMM
Compact Flash
129.
Którego działania nie wykonuje jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU)?
Enkapsulacji.
Mnożenia.
Odejmowania.
Dodawania.
130.
Zdjęcie przedstawia 168-stykową pamięć
SIPP
SIMM
RIMM
SDRAM
131.
Jakiej liczbie, zapisanej w systemie szesnastkowym, odpowiada liczba 16-bitowa
0011110010101111 (2) zapisana w systemie dwójkowym?
56
3CAF (16)
3CBF (16)
3DAF (16)
3DFF (16)
132.
Czynności samokontrolujące komputer po włączeniu zasilania oznaczone są skrótem
POST
BIOS
CPU
MBR
133.
Termin SLI dotyczy
dysków twardych.
kart graficznych.
kart sieciowych.
modemów.
134.
Do instalacji procesora na płycie głównej stosuje się
złącze typu IrDa.
gniazdo typu AGP.
gniazdo rozszerzeń PCI.
gniazdo CPU socket lub CPU slot.
57
135.
Ile komórek pamięci można zaadresować bezpośrednio w 64 bitowym procesorze, który
ma 32 bitową szynę adresową?
2 do potęgi 32
2 do potęgi 64
32 do potęgi 2
64 do potęgi 2
136.
Pamięć podręczna określana jest nazwą
Chipset
Cache
EIDE
VLB
137.
Z nośników optycznych największą pojemność ma płyta
CD
DVD
Blu-Ray
DVD-RAM
138.
Znaczne zmniejszenie rozmiaru pliku typu MP3, w stosunku do pliku typu WAV
wynika z zastosowania algorytmu
Huffmana.
58
cosinusów.
kompresji stratnej.
kompresji bezstratnej.
139.
Który z rodzajów macierzy RAID oferuje tzw. mirroring dysków?
RAID-0
RAID-1
RAID-2
RAID-5
140.
Suma liczb szesnastkowych 4C (16) + C4 (16) zapisana w systemie dziesiętnym wynosi
270
271
272
273
141.
Schemat blokowy przedstawia
59
napęd DVD-ROM.
napęd dyskietek.
dysk twardy.
streamer.
142.
Buforowanie danych, to technologia polegająca na zastosowaniu
szyfrowania plików multimedialnych podczas ich wysyłania do sieci Internet.
cyfrowej syntezy ścieżki obrazowej i ścieżki dźwiękowej plików multimedialnych.
kompresji stratnej przy odtwarzaniu dźwięku i obrazu przez przeglądarki internetowe.
programów lub sprzętu, aby zapewnić ciągłość odbioru przy nierównomiernym nadawaniu.
143.
Zerowanie rejestrów procesora odbywa się poprzez
użycie sygnału RESET.
wyzerowanie bitów rejestru flag.
ustawienie parametru w BIOS-ie.
ustawienie licznika rozkazów na adresie zerowym.
60
144.
Który ze wskazanych na schemacie blokowym układów karty dźwiękowej odpowiada
zawytwarzanie dźwięków na podstawie sampli?
1
2
3
4
145.
Pewną liczbę naturalną w systemie szesnastkowym zapisano następująco: 4116. Wskaż
tę liczbę zapisaną w systemie dziesiętnym.
65
75
81
91
61
146.
Jednostka stosowana do określenia rozdzielczości drukarek, skanerów, naświetlarek to
Ipi
cpi
dpi
dpc
147.
Na rysunku przedstawiono symbol graficzny
kodera.
dekodera.
multipleksera.
demultipleksera.
148.
Jak należy wpisać w formule arkusza kalkulacyjnego adres komórki B3, żeby przy
kopiowaniu tej formuły w dowolne miejsce arkusza adres komórki B3 pozostał
niezmieniony?
B3
$B3
62
B$3
$B$3
149.
Pamięć oznaczona symbolem PC3200 nie może współpracować z magistralą
300 MHz
333 MHz
400 MHz
533 MHz
150.
Na zdjęciu przedstawiono
modem kablowy.
kartę telewizyjną.
kartę sieci bezprzewodowej.
moduł łączący komputer z UPS.
151.
W przedstawionej na schemacie płycie głównej złącze PCI oznaczone jest numerem
63
1
2
3
4
152.
Pewna liczba dziesiętna zapisana jest heksadecymalnie: AB. Wskaż postać tej liczby w
systemie binarnym.
10111010
10101011
11111111
01010101
153.
Jaka minimalna ilość pamięci obrazu karty graficznej musi być dostępna, aby możliwe
było wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 800x600 w trybie High Color (16 bitów) dla
grafiki dwuwymiarowej?
0,5 MB
1 MB
2 MB
64
4 MB
154.
Procesor RISC to procesor
z pełną listą rozkazów.
z główną listą rozkazów.
z kompleksową listą rozkazów.
ze zredukowaną listą rozkazów.
155.
Koprocesor (Floating Point Unit) w komputerze służy do wykonywania
podprogramów.
operacji na liczbach całkowitych.
operacji na liczbach naturalnych.
operacji zmiennoprzecinkowych.
156.
W tabeli zamieszczono podstawowe dane techniczne dwóch interfejsów. Wynika z nich,
Że SATA w porównaniu z ATA ma
mniejszą przepustowość i mniejszą liczbę wyprowadzeń w złączu.
65
większą przepustowość i większą liczbę wyprowadzeń w złączu.
większą przepustowość i mniejszą liczbę wyprowadzeń w złączu.
mniejszą przepustowość i większą liczbę wyprowadzeń w złączu.
157.
Na podstawie nazw sygnałów sterujących określ funkcję podzespołu komputera
oznaczonego na rysunku symbolem X.
Układ generatorów programowalnych.
Zegar czasu rzeczywistego.
Kontroler przerwań.
Kontroler DMA.
158.
W którym z rejestrów wewnętrznych procesor zapisuje dodatkowe cechy wyniku
wykonywanej operacji?
W akumulatorze.
W liczniku rozkazów.
We wskaźniku stosu.
W rejestrze flagowym.
Źródło: www.technikinformatyk.pl
66
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards