ADOPCJA SERCA NASZA SZKOŁA POSTANOWIŁA

advertisement
NASZA SZKOŁA
POSTANOWIŁA DOŁĄCZYĆ DO GRONA SZLACHETNYCH,
KTÓRYM NIEOBCY JEST
LOS DRUGIEGO CZŁOWIEKA,
ZWŁASZCZA, JEŚLI TYM CZŁOWIEKIEM JEST DZIECKO.
Adopcja Serca to możliwość pomocy w uczęszczaniu do szkoły
konkretnemu dziecku żyjącemu w Afryce, które jest sierotą, lub którego
rodziców nie stać na zapewnienie mu edukacji.
``Jeżeli biedni musieli umierać z głodu,
to nie znaczy, że Bóg się o nich nie
troszczył. Znaczy to natomiast, że ty i ja
niczego im nie daliśmy, nie staliśmy się
narzędziami miłości w ręku Boga, by dawać
im chleb i ubranie. Znaczy to też, że nie
rozpoznaliśmy Chrystusa, który ponownie
przyszedł w nędznym przebraniu człowieka
ubogiego, bezdomnego, osieroconego dziecka".
bł. Matka Teresa z Kal
W
roku szkolnym 2011/12 Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka nawiązała współpracę
z misją w Kamerunie -
„Adopcja serca”, która jest kontynuowana nadal. Został przez nas
zaadoptowany chłopiec ze szkoły podstawowej St Jean Bosco Ndole
Ngouembang - Wilfried Lionel.
Celem
misji
jest
zapewnienie
chłopcu
podstawowej, dlatego uczniowie naszej placówki
skończenia
szkoły
zebrali pieniądze,
które zostały przesłane w tym celu.
Wilfried Lionel utrzymuje z nami kontakt listowy. Przysłał nam trzy
listy i swoje zdjęcia.
(18-11-2008)
(03-11-2009)
(30-09-2010)
Adopcja Serca to indywidualny lub zbiorowy patronat nad sierotą
lub ubogim, głodującym dzieckiem w Trzecim Świecie (głównie w Afryce
Środkowej).
To
możliwość
pomocy
w
uczęszczaniu
do
szkoły
konkretnemu dziecku żyjącemu w Afryce, które jest sierotą, którego
rodziców nie stać na zapewnienie mu edukacji lub, po prostu, któremu ze
względu na zapał do nauki warto pomóc.
Rok temu uczniowie Publicznego Gimnazjum postanowili dołączyć
do młodszych kolegów ze szkoły podstawowej w tej szlachetnej misji. My
też nawiązaliśmy kontakt z misją w Kamerunie i adoptowaliśmy Brindę.
Naszym celem jest pomóc jej w skończeniu szkoły i dlatego gimnazjaliści
zbierają pieniądze, które dwa razy do roku wysyłane są do Kamerunu.
Dla nas nie są to duże kwoty, ale dla Brindy to szansa na lepszą
przyszłość.
Pomagamy, bo jak powiedział nasz papież – Jan Paweł II:
„ Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Adopcja Serca ma być wędką, a nie rybą. Nie jest równoznaczna
z adopcją w europejskim tego słowa znaczeniu i nie ma możliwości,
by całkowicie utrzymać dziecko i pokryć jego wszystkie potrzeby.
Uczestnictwo w programie ma pomóc rodzinie stanąć na nogi
i odciążyć w kosztach, ale nie zwalnia ich z obowiązku uprawy pola,
wykonywania drobnego rzemiosła czy innej formy zarobkowania
i utrzymania rodziny.
Niezwykłość tej akcji polega na tym, że uczniowie w klasach
odkładają ze swojego kieszonkowego drobne kwoty, przeznaczają je
na konkretne dziecko. Podjęte działania przyzwyczajają nas uczniów
do systematyczności, oszczędności, wspaniałomyślności na rzecz
człowieka potrzebującego.
Pamiętajcie!!!!! Nawet mała ofiara może przynieść ogromne
owoce!!
Download