Gatunki stenotermiczne

advertisement
Literatura:
Wiktor, Węsławski, Żmijewska „Biogeografia morza” Wydawnictwo UG 1997
Geerat J. Vermeij „Biogeography and Adaptation: Patterns of Marine Life” Harvard
University Press 1978
RH Backus „Pelagic Biogeography” 1986
Alan R. Longhurst „Ecological Geography of the Sea” Academic Press, 2007
Kazimierz Demel „Życie morza” Wydawnictwo morskie 1974
Tomasz Umiński „Żwierzęta i oceany” Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne 1986
Biogeografia - nauka mająca za zadanie wyłonienie obszarów w wszechoceanie
charakteryzujących się podobieństwem czynników abiotycznych i występujących
tam organizmów żywych
Biogeografia - nauka o rozmieszczeniu na Ziemi roślin (fitogeografia) i zwierząt
(zoogeografia).
Pojecia:
Endemit - gatunek unikalny dla danego miejsca lub regionu występujący na
ograniczonym obszarze – wyznacznik krain biogeograficznych.
Kosmopolita – gatunek, którego zasięg obejmuje bardzo duży obszar, a
nawet kilka stref klimatycznych
Relikt – gatunek pozostały z dawnych epok; po zwykle drastycznej zmianie
warunków klimatycznych przystosował się do nowych warunków
Gatunek bipolarny – występujący w obu krainach polarnych
Gatunki stenotermiczne – organizmy występujące w wąskim zakresie temperatur
Gatunki eurytermiczne- organizmy tolerujące szeroki zakres temperatur
Krainy biogeograficzne w oceanach wg Umińskiego
Kraina arktyczna
Typowa fauna szelfowa
Sclerocrangon ferox – duża
kolczasta krewetka - endemit
Yoldia sp.- gatunki z tego rodzaju
to endemity
Urasterias lincki (rozgwiazda)
– typowy przedstawiciel fauny dennej
Toń wodna - pelagial
Scomber scombrus – makrela typowa
dla krainy borealnej
Clupea harengus ryba charakterystyczna
dla całej dzielnicy atlantyckiej
Illex illecebrosus –endemit
Toń wodna - pelagial
Dermochelys coriacea – żółw skórzasty
największy i najrzadszy trokopolita
Ryby z rodziny Ostracionidae –
wyłącznie w obszarach tropikalnych
Velella spirans – hydromeduza
przedstawiciel tropikopolitów
Kraina antyborealna
Typowa fauna szelfowa
Sabella pavonina –gatunek bipolarny
Squilla armata - rawka gatunek
typowy dla krainy
Myxine australis - śluzica typowa
dla wód szelfu amerykańskiego
Toń wodna - pelagial
Clione antarctica – endemit
pelagialu antarktycznego
Pygoscelis adeliae
– pingwin Adeli
Euphausia superba
- kryl antarktyczny
• szelfy
- szelf syberyjski (rozległy obszar,
rozciągający się miejscami do 1500 km)
- szelf Ameryki Północnej (wąski i dość
głęboki)
• baseny głębokowodne
- Kanadyjski
- Nansena
- Frama
- Makarowa
- atlantycki obszar głębinowy
• morza marginalne
- M. Grenlandzkie
- M. Barentsa
- M. Beringa
- M. Karskie
- M. Łaptiewych
- M. Wschodniosyberyjskie
- M. Czukockie
Mapa prądów powierzchniowych Arktyki
Haloklina arktyczna – gdy tworzy się lód uwalnia do wody sól - słona woda jako gęstsza tonie –
tworzy się haloklina - bariera pomiędzy wieloletnim lodem a ciepłymi wodami z głębszych
wód które mogłyby stopić lód.
Przyjmując za północną granicę Oceanu Południowego linię Konwengencji Tropikalnej
to zajmuję on obszar 75 mln km2 (6 razy większy niż Antarktyda) i stanowi 22%
wód naszej planety, ale magazynuje tylko 10% ciepła wszechoceanu.
Ryby białokrwiste
Ryby
należące
do
rodziny
bielankowatych
Channichthynidae pozbawione są zupełnie barwników
oddechowych - hemoglobiny we krwi i mioglobiny w
mięśniach. Jest to sytuacja niespotykana u innych
kręgowców.
Tlen jest przenoszony w osoczu w postaci rozpuszczonej
na zasadzie osmozy. We krwi jest go tyle co w wodzie morskiej - ok 10x mniej niż u
ryb z przeciętną wydolnością układu oddechowego i ok 20x mniej niż u najlepszych
pływaków.
W stosunku do innych ryb bielankowate
charakteryzują się bardzo dużym sercem,
oraz większą przepustowością naczyń
krwionośnych. Naczynia włosowate tworzą
gęstą sieć na powierzchni płetw i bezłuskiej
skóry oraz jamy gębowej – skrzela
wspomagane są w swej funkcji przez całą
powierzchnię ciała.
Chaenichthys sp.
Download