BKR-wykłady - Biologia komórki roślinnej - gosiag333

advertisement
BKR-wykłady.doc
(937 KB) Pobierz
Biologia komórki roślinnej
21.11.2012
Wykład 1
- pierwsze były komórki prokaryotyczne
1 mld 400 mln lat temu powstały komórki eukaryotyczne
- mykoplazmy – najprostsze
-
PROCARYOTA
1-10 m
Anaeroby, aeroby
nukleoid, tylakoidy,
mezosomy, rybosomy 70s
Brak cytoszkieletu, brak
ruchu, brak endo- i
egzocytozy
Koliste w cytoplazmie tylko
egzony
Transkrypcja i translacja w
cytoplazmie
Podział prosty komórki i
nukleoidu
Wielkość komórki
Metabolizm
organella
cytoplazma
DNA
RNA i białka
Podział komórki
Organizacja komórkowa
jednokomórkowce
EUCARYOTA
10-1000m
Aeroby
Jądro, mitochondria, plastydy, ER,
AG, rybosomy 80s
Cytoszkielet: mikrotubule, różne
ruchy cytoplazmy, endo i
egzocytoza
Bardzo długie, liniowe, introny i
egzony, histony, otoczka jądrowa
Transkrypcja w jądrze, translacja w
cytoplazmie
Chromosomy, podziały: mitoza i
mejoza, wrzeciono podziałowe:
kariokinetyczne i cytokinetyczne
Głównie wielokomórkowce, różne
typy tkanek, 60 bilionów komórek
Różnice zawartości DNA w komórkach :
PROCARYOTA
mała mykoplazma – 1,6 par zasad DNA x 10 do 6
- pałeczka okrężnicy E.coli – 4 par zasad DNA x 10 do 6
- duża cyjanobakteria – 16 par zasad DNA x 10 do 6
-
-
EUCARYOTA
mitochondrium drożdży piekarniczych– 2-3 par zasad DNA x 10 do 6
- drożdże piekarnicze – 12-20 par zasad DNA x 10 do 6
- pierwotniaki – 55-320 000 par zasad DNA x 10 do 6
- komórki ssaków – 2 800 – 5 300 par zasad DNA x 10 do 6
Archebacteria- brak peptydoglikanu w ścianie komórkowej. Introny w DNA, różnice w
rRNA, lipidach i enzymach. Baterie halofilne (barwnik bakteriorodopsyna),
metanogenne, termoacidofilne (60-100stopni C przy pH 1,2)
Eubacteria- Peptydoglikan w ścianie komórkowej. Tylko egzony w DNA.
Cyjanobacteria-sinice. Photochlorophyta. Bacteria klasy:Mycoplasmae, Bakterie
właściwe, Myxobacterie (śluzowe), krętki, siarkobakterie, riketsje, baterie nitkowate.
Daty:
1665-Hooke użył prymitywnego mikroskopu do opisu małych latek w przekroju korka,
którym dał nazwę komórki.
1674- Leeuwenhoek ogłosił swoje odkrycie pierwotniaków. 9 lat później zobaczył
pierwsze bakterie.
1833 Brown opublikował swoje mikroskopowe obserwacje storczyków wyraźnie
opisując jądro komórkowe.
1838- Schleiden i Schwann zaproponowali teorię komórkową, stwierdzając, że
zawierająco jądro komórka jest uniwersalnym elementem budowy tkanek roślin i
zwierząt.
1857- Kolliker opisał mitochondria w komórkach mięśni.
1879- Flemming bardzo wyraźnie opisał zachowanie się chromosomów podczas mitozy
w komórkach zwierząt.
1881-Cajal i inni histologowie opisali metody barwienia, które ujawniły strukturę
komórek nerwowych i organizację tkani nerwowej.
1898-Golgi po raz pierwszy opisał aparat Golgiego, zobaczył go dzięki wybarwieniu
azotanem srebra.
1902- Boveri odkrył powiązania chromosomów z dziedzicznością, obserwując ich
zachowania podczas rozmnażania płciowego.
1952- Palade, Porter i Sjostrand rozwinęli metody mikroskopii elektronowej, które
pozwoliły po raz pierwszy zobaczyć wiele struktur wewnątrzkomórkowych. Wykazano,
że mięsień zawiera układ fi lamentów białkowych co było pierwszym dowodem istnienia
cytoszkieletu.
1957- Robertson opisał dwuwarstwową strukturę błony komórkowej.
1960- Kendrew stosując krystalografię rentgenowską uzyskał po raz pierwszy strukturę
przestrzenną białka (mioglobina ze spermy kaszalota) o rozdzielczości 0,2nm. Perutz
zaproponował strukturę hemoglobiny o mniejszej rozdzielczości.
1968- Petran i współpracownicy skonstruowali mikroskop konfokalny.
1974- Lazandes i Weber rozwinęli metody immunocytochemii stosując przeciwciała
znakowane fluorescencyjnie do wykrywania cytoszkieletu.
1994- Chalfie i współpracownicy wprowadzili do badań mikroskopowych nowy znacznik
– białko o zielonej fluorescencji (GFP).
Komórki eukariotyczne
Różnią się od prokariota wysoce skomplikowaną strukturą wewnętrzną.
Mają cytoszkielet, skomplikowany system organelli błonowych (ER, Ap.Golg) i organelli
półautonomicznych (mitochondria, chloroplasty).
Mogą być samodzielnymi organizmami, tworzyć kolonie lub wielokomórkowe agregaty.
Komórka roślinna:
A)Protoplast
-cytoplazma (matrix cytoplazmatyczna, błony: plazmolemma i tonoplast, ER, rybosomy,
struktury Golgiego, mikrociała/glioksysomy, peroksysomy, lizosomy, wakuole,
mikrotubule i mikrofilamenty)
-jądro
-mitochondria
-plastydy (pro plastydy, leukoplasty, tioplasty, chloroplasty, chromoplasty)
Błony cytoplazmatyczne:
Zorganizowane, warstwowe, układy makromolekularne.
Nadają komórkom indywidualność przez oddzielenie od środowiska i pełnią funkcje
niezbędne do życia komórek.
Wysoce selektywne bariery przepuszczalności.
Zawierają kanały, nośniki, pompy.
W komórkach eucariota tworzą oddzielne kompartmenty.
Wspólne cechy błon:
Grubość błon 6-10nm.
Zbudowane głównie z białek i lipidów w stosunku 1:4 do 4:1 oraz cukrowców.
Lipidy mają reszty hydrofobowe i hydrofilowe.
Mają specyficzne białka.
Są asymetryczne, spolaryzowane i półpłynne.
Są miejscem lokalizacji receptorów komórkowych.
Białka błonowe-białka związane ze strukturą błony biologicznej. Pełnią w błonach
różne funkcje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania komórki.
Występują jako:
-receptory-kontaktowanie komórki ze światem zewnętrznym, endocytoza
-enzymów-jak kompleksy białkowe syntetyzujące celulozę w komórkach roślinnych
-białka wiążące komórkę z innymi komórkami bądź elementami macierzy
zewnątrzkomórkowej.
-białka uczestniczące w transporcie-kanały, przenośniki, pompy.
Przez błonę
Bez nośników
Dyfuzja prosta
Dyfuzja złożona
Z nośnikami
Dyfuzja
ułatwiona
Transport przez błony
TRANSPORT
Pęcherzykowy (z fragmentami
błon)
Egzocytoza
Endocytoza
Transport
Pinocytoza
aktywny
Fagocytoza
Pierwotny
Endocytoza
Wtórny
receptorowa
Translokacja
grupowa
Cytoplazma
Cytoplazma podstawowa(cytozol) oraz struktury błoniaste (organelle).
Cytozol- płynny, złożony koloid wodny, zawierający białka, lipidy, kwasy tłuszczowe,
wolne aminokwasy oraz sole mineralne.
Ważny składnik cytoplazmy to sieć białkowych włókienek mikrofilamentów i mikrotubul,
tworzących cytoszkielet.
W cytozolu są pozostałe plazmatyczne składniki komórek i zachodzi większość
procesów metabolicznych.
Cytoplazma podstawowa- wypełniająca komórki substancja o pozornie jednolitej
strukturze, mogąca przyjmować postać od cieczy do żelu. W niektórych typach
cytoplazmy można zaobserwować rozróżnienie na dwa obszary:
-przylegającą do błony ektoplazmę
-wewnętrzną endoplazmę
Enzym markerowy cytoplazmy podstawowej- dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa
(G6PD).
Cytoplazmę podstawową przenikają układy błonowe. OD zewnątrz ogranicza ją
plazmalemma.
Cytoplazma podstawowa jest substancją koloidalną i w jej skład wchodzą:
-związki organiczne
-związki nieorganiczne pierwiastków: wapń, magnez, potas, cynk, miedź, mangan,
fosfor, tlen, chlor, siarka, węgiel, bor, azot.
-faza rozpraszająca- woda
-organella- np. mitochondria, plastydy, peroksysomy, lizosomy, wakuole, cytoszkielet.
Kalmodulina- białko modulatorowe, występujące powszechnie u eucariota, działające
w obecności jonów wapnia. Przyłącza 4 jony wapnia powodując zmianę swojej
konformacji, w wyniku czego powstaje kompleks, który aktywuje i stymuluje działanie
wielu enzymów i pomp błonowo-jonowych i innych białek. M.cz=16,7kDa, ma 148
aminokwasów.
Ubikwityna- małocząsteczkowe białko występujące tylko u eucariota. Pełni kluczową
role w naznaczaniu (ubiwitynacji), które mają ulec nielizosomalnej proteolizie. 76 reszt
aminokwasowych, 8,6kDa. Struktura ubikwityny jest wysoce konserwatywnadenaturacja nie następuje nawet po gotowaniu czy działaniu stężonym kwasem. Peptyd
występujący w preteasomach.
Potranslacyjna modyfikacja białek w ubiwitynacji polega na przyłączaniu do reszt
lizyny danego białka grupy karboksylowej C-końca reszty glicyny ubikwityny (gly-76).
Retikulum endoplazmatyczne
Wewnątrzkomórkowy i międzykomórkowy system kanałów odizolowanych od
cytoplazmy podstawowej błonami biologicznymi. Tworzy nieregularną sieć cystern,
kanalików i pęcherzyków. Szczególnie rozbudowane w komórkach, gdzie zachodzi
intensywna synteza białek.
Główne procesy w ER wraz z enzymami
Rodzaj przemian metabolicznych
Przykład enzymów
1. Przemiana białek
-endopeptydaza sygnałowa
...
-odcięcie odcinka sygnałowego
-n-glikozylacja peptydów
-modyfikacja łańcuchów
oligosacharydowych peptydów
Plik z chomika:
gosiag333
Inne pliki z tego folderu:
Biologia komórki roślinnej Wojtaszek t.I.rar (424301 KB)
Biologia komórki roślinnej Wojtaszek t.II.rar (559689 KB)
 BKR-wykłady.doc (937 KB)
Biologia komórk roslinnej Tom 1, Wojtaszek 2006.pdf (163220 KB)
Biologia komórk roslinnej Tom 2, Wojtaszek 2006.pdf (297661 KB)




Inne foldery tego chomika:



Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Atlas - Sobotta
Bezkręgowce
 Biochemia
Biologia Barbara Bukała Omega
 Biologia człowieka
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download