Załącznik nr 3 Zakres działalności apteki szpitalnej / działu farmacji

advertisement
Załącznik nr 3
Zakres działalności apteki szpitalnej / działu farmacji szpitalnej
Lp.
Zakres świadczonych usług
farmaceutycznych
1.
Wydawanie produktów leczniczych
2.
Wydawanie środków
odurzających, substancji
psychotropowych i prekursorów
kategorii 1
3.
Wydawanie wyrobów medycznych
4.
Sporządzanie leków
recepturowych
5.
Sporządzanie leków aptecznych
6.
Sporządzanie leków do żywienia
pozajelitowego
7.
Sporządzanie leków do żywienia
dojelitowego
8.
Przygotowywanie leków w
dawkach dziennych w tym leków
cytostatycznych
9.
Wytwarzanie płynów infuzyjnych
10.
Sporządzanie produktów
radiofarmaceutycznych
11.
Przygotowywanie roztworów do
hemodializy i dializy
dootrzewnowej
TAK
NIE
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards