Informacje dotyczące żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

advertisement
Informacje dotyczące żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
W okresie szkolnym prawidłowe żywienie jest ważnym czynnikiem determinującym
prawidłowy wzrost, rozwój i zdrowie dzieci. Ponadto wiek szkolny jest dobrym okresem na
zmianę zachowań żywieniowych i ukształtowanie nawyków prozdrowotnych.
Niewłaściwe nawyki żywieniowe i brak zrównoważonej diety sprzyjają zarówno
niedoborom jak i nadmiarom dostarczanej energii i mają decydujący wpływ na stan zdrowia
w wieku późniejszym. Błędy żywieniowe popełnione przede wszystkim przez rodziców, ale
również przez ośrodki żywienia zbiorowego predysponują do rozwoju licznych schorzeń
tj. otyłości, chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy oraz nowotworów w przyszłości.
Występowanie nieprawidłowości żywieniowych, będących efektem złego odżywiania się
i wadliwego kształtowania zachowań żywieniowych należy upatrywać także w asortymencie
żywności sprzedawanej dzieciom w sklepikach, automatach i bufetach szkolnych. Wybór
„niezdrowych” przekąsek i napojów w trakcie pobytu w szkole ma negatywny wpływ na
funkcjonowanie organizmu. W związku z tym zadaniem szkoły powinna być kontrola
asortymentu żywności sprzedawanej i spożywanej na jej terenie oraz ich wybór powinien
odpowiadać zasadom racjonalnego żywienia.
Jednym z warunków prawidłowego żywienia dzieci jest dobrze zaplanowany jadłospis
przygotowany w oparciu o zalecenia prawidłowego żywienia i ustalone normy żywienia.
Ponadto dekadowe jadłospisy powinny być tak opracowane, aby uwzględniały właściwe
rozplanowanie posiłków, dobór rożnych grup produktów spożywczych, ich sezonowość oraz
były przygotowane z zastosowaniem takich technik kulinarnych, które sprzyjają zachowaniu
wartości odżywczej użytych produktów.
Wśród zasad planowania prawidłowego odżywiania się dzieci możemy wyróżnić:
 dzieci powinny spożywać nie mniej niż 4 posiłki dziennie z równomiernymi
przerwami między nimi,
 racje pokarmowe należy planować na dłuższy okres, co najmniej 10 dni co umożliwia
uniknięcie błędów żywieniowych związanych z częstym powtarzaniem się tych
samych produktów lub potraw, niewłaściwym ich zestawieniem, monotonią żywienia,
 posiłki /śniadanie, obiad, podwieczorek/ powinny uwzględniać produkty z różnych
grup środków spożywczych, co pozwoli zrealizować zasadę urozmaicania posiłków,
 posiłki
przygotowane
powinny
być
z
zastosowaniem
zmniejszających ilości dodanego tłuszczu /gotowanie, pieczenie/
technik
kulinarnych
 zaleca się wybór produktów bez dodatku cukrów i substancji słodzących, tłuszczu
oraz o niskiej lub o obniżonej zawartości sodu/soli
 zaleca się promowanie spożycia produktów zbożowych z pełnego ziarna (pieczywo,
kasze, ryż, makarony), mleka i jego przetworów (mleko, mleczne napoje
fermentowane),
ryb oraz warzyw i owoców, które powinny wchodzić w skład
każdego posiłku
 należy ograniczyć spożycie słodkich przekąsek z dodatkiem cukru, słodzików
i barwników /słodycze, wyroby cukiernicze, napoje słodzone, aromatyzowane, wody
smakowe/ oraz przekąsek węglowodanowo-tłuszczowych /chipsy, chrupki, słone
paluszki, popcorn/ będących źródłem cukru, tłuszczu i soli
 zaleca się zapewnienie dostępności wody nisko lub średnio zmineralizowana,
źródlanej.
Niewątpliwie regularne monitorowanie sposobu żywienia w wieku rozwojowym oraz
uświadomienie znaczenia właściwego doboru produktów spożywczych i zachowań prozdrowotnych dzieciom jest istotne w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób w wieku
dorosłym.
Jednocześnie PPIS w m. st. Warszawie informuje, że z dniem 1 września 2015r. wchodzi
w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. sprawie grup środków
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu
oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2015r., poz. 1256)
Download