Nasza placówka należy do ogólnopolskiej sieci poradni

advertisement
Nasza placówka należy do ogólnopolskiej sieci poradni, specjalizujących się głównie w dziedzinie terapii nadwagi, niedowagi oraz
problematyce żywienia i wspomagania w sporcie. Od wielu lat zdobywamy wiedzę i doświadczenie praktyczne w projektowaniu
optymalnych modeli żywienia. Zasadniczym celem naszej działalności jest nie tylko oferowanie pomocy doraźnej w zakresie określonych
problemów żywieniowych, lecz także niesienie wsparcia psychologicznego oraz przekazywanie niezbędnej wiedzy tak, aby nigdy już nie byli
Paostwo zmuszeni do korzystania z pomocy specjalistów w dziedzinie żywienia.
Przeglądając utworzony przez nas program terapeutyczny z pewnością zauważą Paostwo, że każdy pacjent jest przez nas traktowany w
sposób wyjątkowy i indywidualny. Zakres oferowanych usług nie skupia się bowiem na anonimowym wydawaniu „kolejnych skutecznych”
diet. Dużo uwagi poświęcamy zbieraniu wielu ważnych informacji na temat stanu zdrowia, budowy i składu ciała, dotychczasowej diety,
sposobu spędzania wolnego czasu. Dokładnie staramy analizowad każdy najmniejszy szczegół. Przyczyną pojawiania się wielu problemów w
stanie zdrowia lub budowie ciała mogą byd rozmaite czynniki, na przykład braki ilościowe w diecie - zakłócające przebieg ważnych
procesów metabolicznych w organizmie. Nie bez powodu więc staramy się analizowad Paostwa dotychczasową dietę pod kątem podaży
kilkudziesięciu składników odżywczych. Wszystko po to, by wyeliminowad nawet najmniejsze błędy, które mogą byd przyczyną obecnych
nieprawidłowości żywieniowych i zdrowotnych. Poznając Paostwa styl życia, postaramy się ponadto zaproponowad najlepsze dla Paostwa
rozwiązania pomagające w zwiększeniu aktywności ruchowej. Regularne spotkania z naszym terapeutą mają na celu lepsze poznanie
własnych przyzwyczajeo, nawyków, zrozumienie dotychczasowych błędów oraz pomoc w pracy nad wytworzeniem nowych – pozytywnych
nawyków żywieniowych. Mamy nadzieję, że sumienna realizacja zaproponowanego przez nas programu nie tylko przyniesie Paostwu
oczekiwane korzyści w postaci zachowania doskonałej sylwetki, ale dostarczy także nowego, zdrowego spojrzenia na styl życia i odżywiania
w dzisiejszym świecie.
Pierwsza wizyta (w dniu przyjazdu)
Jak będzie przebiegad moje pierwsze spotkanie z dietetykiem ?
Dołożymy wszelkich możliwych starao, aby spotkanie z naszym dietetykiem było dla ciebie miłe, ciekawe i niestresujące. W pierwszej
kolejności uzyskasz wszelkie niezbędne informacje na temat swojej wagi i budowy ciała. Dzięki specjalistycznym badaniom pomiarowym
ocenimy nie tylko twoją aktualną masę, czy poziom tkanki tłuszczowej, ale także jędrnośd ciała.
Dzięki uzyskanym wynikom dowiesz się m.in. czy twój organizm posiada dostateczną ilośd tkanki mięśniowej, jakie jest jego
zapotrzebowanie na kalorie, ile musisz naprawdę ważyd oraz ile potrzebujesz czasu by zrzucid zbędne pokłady tłuszczu. Wynik
specjalistycznego badania masy i składu ciała obejmuje ponad 20 różnych danych, które przedstawimy ci w obrazowym i zrozumiałym
ujęciu graficznym.
To badanie bardzo wiele nam wyjaśni i stworzy doskonałe podstawy do stworzenia optymalnego programu dietetycznego. Oczywiście jego
szczegółowe opracowanie będzie wymagało jeszcze wiele ustaleo, dlatego nasza wizyta nieco przeciągnie się w czasie. Musimy zebrad
jeszcze wiele informacji na temat twojego dotychczasowego stylu życia, spędzania czasu, twoich upodobao żywieniowych, stanu zdrowia,
przebytych chorób, stosowanych leków, itd. Wszystko po to aby nowa stworzona przez nas dieta nie była dla Ciebie katorgą, lecz
prawdziwą przyjemnością. Przeprowadzenie tak dokładnych badao i analiz jest bardzo ważne dla prawidłowego opracowania programu
dietetycznego.
Dlatego na pierwsze spotkanie z nami musisz zarezerwowad przynajmniej 45-60min.
Wizyta kontrolna (w dniu wyjazdu)
Jak często musisz odwiedzad dietetyka ?
Kolejna wizyta w gabinecie będzie dla ciebie ogromną ulgą. Zobaczysz bowiem jak niewiarygodnie zmienia się twoja sylwetka i stan
zdrowia. To przede wszystkim zasługa starannie opracowanego planu działania no i oczywiście twojej wytrwałości. Jeżeli zastosujesz się do
większości wskazówek naszego dietetyka, możesz mied pewnośd, ze sukces z każdą wizytą będzie coraz bardziej wyraźny. Spotkanie z
terapeutą odbędzie się po 7 dniach. To idealny czas, aby ocenid uzyskane wyniki. Częstsze spotkania nie odzwierciedlają rzeczywistych
osiągnięd, rzadsze z kolei, powodują utratę motywacji.
Czego mogę spodziewad się na wizycie kontrolnej ?
Każde kolejne spotkanie dostarczy Ci nowych, ciekawych spostrzeżeo. Wizyta zawsze rozpoczyna się badaniem wagi i składu ciała, aby
ocenid na ile ustalony program dietetyczno-terapeutyczny wpłynął na Twoje wyniki. Dowiesz się wówczas, czy, i w jaki stopniu zmieniała się
Twoja budowa ciała. Nasz dietetyk przeanalizuje to bardzo dokładnie. Otrzymasz specjalistyczny wydruk zawierający kilkadziesiąt różnych
analiz danych, a także specjalny, niezwykle obrazowy wykres ukazujący, jak w twoim organizmie zmienił się poziom wagi, tkanki tłuszczowej
i masy beztłuszczowej, a także ile potrzebujesz jeszcze czasu do osiągnięcia wyznaczonego celu.
W dalszej kolejności nasz dietetyk wyjaśni z tobą wszelkie wątpliwości oraz wskaże jak pokonad pojawiające się trudności. Ustali dla ciebie
nowy plan dietetyczny, nowe zadania wsparcia psychologicznego, zmodyfikuje ewentualny program ruchowy i omówi z tobą kolejne kroki
terapii.
W toku odbywanych spotkao zdobędziesz ogromny zasób wiedzy i doświadczenia, dzięki czemu nie tylko nie będzie konieczności
korzystania z dalszych usług naszych poradni, ale także innych tego typu placówek. Opracowaliśmy autorski, specjalny III-stopniowy system
edukacyjny, dzięki któremu po upływie określonego czasu przejdziesz na tzw. intuicyjny sposób odżywiania, i nie będziesz musiał już
korzystad z żadnych gotowych jadłospisów. Dzięki zdobytej u nas wiedzy, przekonasz się, ze można cieszyd się zdrowiem i idealna wagą
przez długie lata, bez pomocy żadnych specjalistów.
Jak wygląda przygotowany program dietetyczny ?
Opracowany przez dietetyka materiał zawiera kilkadziesiąt stron opisów, tabel i rysunków. Znajdziesz tam między innymi:
- szczegółowy wydruk analizy masy, składu ciała, potrzeb i wydatków kalorycznych, realnie wyznaczone cele oraz wszystkie niezbędne do
tego objaśnienia opracowane w formie pisemnej i graficznej
- szczegółową analizę i ocenę dotychczasowego sposobu żywienia. Ujęcie tabelaryczne wszystkich braków i nieprawidłowości w diecie.
Ocenia się między innymi: podaż kalorii, białek, węglowodanów i tłuszczów, bada podaż kwasów tłuszczowych i wzajemne proporcje
między nimi, ocenia się spożycie wszystkich najważniejszych witamin i minerałów oraz inne.
- dokładny opis tekstowy wszystkich nieprawidłowości i błędów żywieniowych jakie zostały popełnione w twojej diecie, ich powiązanie ze
stanem zdrowia oraz budową ciała
- indywidualnie dopasowany jadłospis, z propozycją trzech różnych dao na dany posiłek
- specjalnie dobrany zestaw zadao terapeutycznych
- indywidualnie opracowany program aktywności ruchowej
- proponowany zestaw suplementów z dokładnym opisem ich działania i schematem dawkowania
Ponadto otrzymasz specjalnie opracowany skrypt „Tabele kaloryczne produktów i potraw” (ok. 70stron), gdzie znajdziesz informacje o
wartości energetycznej prawie 1500 najpopularniejszych produktów żywnościowych i potraw. Tabele służą do odszukania zamienników w
diecie, a także dla samej wiedzy na temat kaloryczności poszczególnych produktów.
Wszystko to otrzymasz w przejrzystej i profesjonalnej formie, zrozumiale i fachowo!
Czy ustalona dieta jest trudna w realizacji ?
Każdy jadłospis staramy się zawsze dopasowad do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Zwracamy uwagę nie tylko na to, aby dieta
była jak najbardziej urozmaicona i odpowiadała wszystkim normom zdrowego żywienia, ale także była chętnie stosowana. Mamy pełną
świadomośd, że zmiana sposobu żywienia może okazad się skuteczna tylko wówczas, jeżeli wydane przez nas zalecenia będą realne i
dopasowane do twoich upodobao a także stylu życia. Dzięki ustalanym przez nas jadłospisom, pacjenci nigdy nie mają poczucia tego, że są
na diecie, przez co mogą w spokoju i z przyjemnością realizowad wytyczony plan.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards