Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie naszą

advertisement
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zainteresowanie naszą inicjatywą BliŜej pieniądza, w ramach której
uruchamiamy kurs „Grosz do Grosza czyli jak inwestować”.
Podstawą rozpoczęcia pracy z kursem jest posiadanie loginu.
Pierwszym krokiem jest otworzenie strony internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie - www.cdr.gov.pl
po prawej stronie ekranu, znajduję się znak graficzny kursów e-learningowych z podpisem
„Kursy e-learningowe”
Drugi krok -klikając na „Kursy e-learningowe” otwiera się strona, na której znajduję się link
do BliŜej pieniądza - Grosz do grosza, czyli jak inwestować
Trzeci krok – po kliknięciu BliŜej pieniądza - Grosz do grosza, czyli jak inwestować
otwiera się okno kursu, klikamy na otwórz. (w dolnym prawym rogu ekranu)
Następnie otwiera się strona, gdzie musimy przy pierwszym wejściu się zarejestrować.
Klikamy na Zarejestruj się (dolny lewy róg strony)
Otwiera się formularz rejestracyjny, w którym wpisujemy login.
Na tej stronie wystarczy podać następujące dane.
• Login który otrzymali Państwo mailem.
• Hasło jakie sami wybieramy – minimalnie 8 znaków bez spacji
• Powtórzenie hasła – takie samo jak powyŜej
• Adres email – aktualnie uŜywany adres, na który zostanie wysłane powiadomienie o
ukończeniu kursu
• Telefon kontaktowy.
Po wpisaniu tych danych na dole strony naleŜy zapoznać się z regulaminem, zaakceptować
go, a następnie zatwierdzić wpisane dane.
Po tej operacji w ciągu kilku minut powinien na podany adres mailowy przyjść mail od
NBPortal.pl z informacją o konieczności aktywacji konta. W treści maila znajduje się link
aktywujący konto w NBPortal.pl
W przypadku gdyby Państwo nie otrzymali takiego maila lub treść maila byłaby nie czytelna
prosimy o informację o takim zdarzeniu na adres [email protected]
Prawidłowa treść e-maila
Zamykają Państwo powyŜsze okno przeglądarki i otwierają stronę CDR tak jak poniŜej.
Klikając na BliŜej pieniądza - Grosz do grosza, czyli jak inwestować otwiera się okno kursu,
klikamy na otwórz
Otwiera się strona Zaloguj się wpisujemy:
• Login – swój login
• Hasło – swoje hasło takie jak w formularzu rejestracyjnym
Następnie klikamy na Zaloguj się.
Otwiera się nam strona ze spisem treści kursu.
Klikamy w Lekcję 1.1. Jak oszczędzają Polacy? otwiera się strona startowa lekcji:
Po kliknięciu w OK., rozpoczyna się lekcja:
UWAGA: Przed rozpoczęciem pracy, naleŜy zapoznać się z szczegółami korzystania z
kursu poprzez Pomoc (pierwsza rączka).
śyczymy przyjemnej pracy z kursem.
Download