Na rynku finansowym istnieje wiele możliwości inwestowania

advertisement
W co inwestować w 2007 roku
Na rynku finansowym istnieje wiele możliwości inwestowania pieniędzy, aby
pomnożyć swój kapitał. Jednymi z najbardziej efektywnych inwestycji
finansowych są inwestycyjne fundusze, lokaty terminowe, akcje, obligacje,
waluty. Istnieją również inwestycje w dobra rzeczowe takie jak nieruchomości,
metale, surowce, monety kolekcjonerskie emitowane przez NBP. Jedną z
najbardziej rozpowszechnionych form inwestowania są fundusze. W roku 2006
najlepszym funduszem akcji okazała się Arka BZ WBK przyniósł on
inwestorom aż 42% zysku, a reszta funduszy utrzymujących się w pierwszej
dziesiątce dała około 30%. W związku z tak dużymi wzrostami, w roku 2007
nastąpił zwiększony popyt na fundusze. Doszło do tego, że nowo otwierane
fundusze muszą szybko zamykać sprzedaż, ponieważ popyt na jednostki jest
dużo większy niż założył sobie fundusz. W roku 2007 to one będą bardzo
popularne dla inwestorów, którzy chcą pomnożyć swoje pieniądze, oraz dla
początkujących, mających problem z wyborem funduszu.
Obecnie kapitał można inwestować także za granicą, na rynku europejskim oraz
amerykańskim, a za pośrednictwem krajowych funduszy inwestycyjnych, nawet
w najdalszych zakątkach świata. W tej formie inwestowania należy wybierać
kilku funduszy, bo wówczas nie ponosimy ryzyka utraty wyłożonych pieniędzy.
Rok 2007 niesie ze sobą wielkiego „pewniaka”, jakim są nieruchomości. Ceny
lokali i nowych mieszkań będą przez cały rok wzrastać i będzie można na nich
dobrze zarobić.
Wzbogacić się będzie można również na inwestowaniu w ziemię, ponieważ
Polsce ziemia jest wciąż tania. Lecz obecnie w tempie około 2,5% na kwartał
drożeje. Niedawno za 1 hektar ziemi trzeba było zapłacić 3,5 tysiąca, a obecnie
5 tysięcy złotych. Duże dochody związanie z zainwestowaniem przyniosą tereny
przy dużych aglomeracjach miejskich.
Na zakupionych gruntach mogą powstawać gospodarstwa agroturystyczne, które
w obecnych czasach stają się popularne przynosząc dość duże zyski związane z
sezonowym przyjazdem zagranicznych gości oraz krajowych mieszkających w
miejskich regionach.
Poza instrumentami giełdowymi można inwestować w restauracje promujące
zdrową żywność, ponieważ Polacy z braku czasu na domową kuchnie, coraz
chętniej jadają na mieście.
Inwestować może każdy. Oszczędzając nawet niewielkich kwot szczególnie w
dłuższym okresie pozwala na uzbieranie pokaźniej sumy, która dobrze
zainwestowana może przynieś spore zyski. To doskonały sposób zabezpieczenia
przyszłości.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards