Opis zadań

advertisement
Oferta pracy
Firma
Centrum Informatyki Statystycznej
Stanowisko
Projektant/Specjalista
Opis zadań

Systemy informatyczne - projektowanie/tworzenie/administrowanie

wykształcenie wyższe informatyczne, matematyczne lub pokrewne
znajomość:
- środowiska Windows
- narzędzi SQL Server 2000, SQL Server2005 i ew. wyższych oraz
języka programowania SQL
- technologii xml, a w szczególności xsd, xsl, xslt

Wymagania

orientacja w ws-*

dobra znajomość języka angielskiego


doświadczenie z BizTalk i Sharepoint
praktyka w:
- projektowaniu SQL-owych baz danych
- administracji SQL-owymi bazami danych
znajomość przepisów prawa: autorskiego, ochrony danych
dyspozycyjność
Dodatkowe
atuty


Miejsce
pracy
Oferujemy:
WARSZAWA



ciekawą pracę w stabilnej instytucji
podnoszenie kwalifikacji zawodowych
poznawanie nowych technologii
Zgłoszenia w formie listu motywacyjnego i CV należy kierować na adres:
Centrum Informatyki Statystycznej
Miejsce i
termin
składania
aplikacji
00-925 Warszawa
Al. Niepodległości 208
tel. 608-36-27, fax 825-15-22
[email protected]
w terminie do 20.11.2012
Oferta pracy
Firma
Centrum Informatyki Statystycznej
Stanowisko
Programista
Opis zadań

tworzenie , utrzymanie i rozwój aplikacji bazodanowych


wykształcenie wyższe informatyczne, matematyczne lub pokrewne
znajomość:
programowania w VB.NET .Net Framework (aplikacje
klienckie i WWW)
programowania w VBA, Automatyzacja MS Office (PIA)
programowania T-SQL na poziomie minimum zaawansowanym
SQL Servera (od wersji 2000)
Visual Studio
znajomość języka angielskiego



znajomość SharpDevelop
znajomość przepisów prawa: autorskiego, ochrony danych
dyspozycyjność

Wymagania
Dodatkowe
atuty
Miejsce
pracy
Oferujemy:
WARSZAWA



ciekawą pracę w stabilnej instytucji
podnoszenie kwalifikacji zawodowych
poznawanie nowych technologii
Zgłoszenia w formie listu motywacyjnego i CV należy kierować na adres:
Centrum Informatyki Statystycznej
Miejsce i
termin
składania
aplikacji
00-925 Warszawa
Al. Niepodległości 208
tel. 608-36-27, fax 825-15-22
[email protected]
w terminie do 20.11.2012
Firma
Centrum Informatyki Statystycznej
Stanowisko
Specjalista
Opis zadań

Administrowanie SQL-owymi bazami danych

wykształcenie wyższe informatyczne, matematyczne lub pokrewne
znajomość:
- środowiska Windows
- narzędzi SQL Server 2000, SQL Server2005 i wyższych
- języka programowania SQL
dobra znajomość języka angielskiego

Wymagania

Dodatkowe
atuty


Miejsce
pracy
Oferujemy:
praktyka w projektowaniu SQL-owych baz danych
dyspozycyjność
WARSZAWA



ciekawą pracę w stabilnej instytucji
podnoszenie kwalifikacji zawodowych
poznawanie nowych technologii
Zgłoszenia w formie listu motywacyjnego i CV należy kierować na adres:
Centrum Informatyki Statystycznej
Miejsce i
termin
składania
aplikacji
00-925 Warszawa
Al. Niepodległości 208
tel. 608-36-27, fax 825-15-22
[email protected]
w terminie do 20.11.2012
Download