Data Engineer Heat Tech Center

advertisement
HEAT-TECH CENTER
poszukuje kandydatów na umowę o dzieło z zakresu:
DATA ENGINEERING
Miejsce pracy Warszawa
HEAT-TECH CENTER, jako komórka badawczo-rozwojowa firmy Veolia Energia Warszawa, prowadzi szereg projektów innowacyjnych
związanych z przetwarzaniem i interpretacją danych. W celu zaspokojenia potrzeb projektowych Heat-Tech Center poszukuje osób, do których zadań
będzie należało:
ZADANIA:







Przekształcanie danych za pomocą języka programowania Python
Projektowanie bazy danych SQL w celu przechowywania danych
Harmonogramowanie zadań za pomocą serwera Rapid Miner
Wykonywanie obliczeń statystycznych za pomocą języka R
Redagowanie dokumentacji powykonawczej
Przygotowanie prezentacji z zakresu przeprowadzonych prac
Uczestnictwo w spotkaniach projektowych w Warszawie
WYMAGANIA:



Znajomość języka SQL i baz danych
Znajomość języka programowania Python i R
Realizacja zadań w terminie i w zakresie określonych w każdej umowie o dzieło
OFERUJEMY:



Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznym środowisku
Pracę w międzynarodowym zespole projektowym
Możliwość długofalowego rozwoju szerokiego zakresu kompetencji zawodowych
Termin składania aplikacji upływa z dniem: 14.02.2016r.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV do: [email protected]
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2014 r poz. 1182 z późn. zmianami)”.
Download