Analityk Biznesowy / Project Manager w

advertisement
Analityk Biznesowy / Project Manager w Departamencie
Informatyki w Warszawie
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: IT/01/2017
Zakres obowiązków:
 Opracowywanie analiz funkcjonalnych i technicznych w zakresie prowadzonych projektów informatycznych
 Koordynacja prac projektowych w roli Project Managera IT
 Udział w projektach informatycznych, tworzenie i weryfikacja architektury rozwiązań, udział w testach i wdrożeniach
 Zapewnienie zgodności rozwiązań z obowiązującymi politykami i standardami dla aplikacji bankowych
 Tworzenie specyfikacji funkcjonalnej i dokumentacji projektowej na podstawie wymagań biznesowych
 Opcjonalnie udział w międzynarodowych projektach IT
Wymagania:
 minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku analityka biznesowego/systemowego lub project managera
 poparta doświadczeniem zawodowym wiedza na temat systemów informatycznych wykorzystywanych w bankowości
 doświadczenie w analizie biznesowej w obszarach dotyczących Online Bankingu i/lub Core Bankingu, ze szczególnym
uwzględnieniem obszaru płatności (mile widziane) lub doświadczenie w obszarze raportowania
sprawozdawczego/finansowego
 ugruntowana wiedza z zakresu produktów i procesów bankowych (depozytowych, kredytowych, płatności)
 znajomość relacyjnych baz danych (mile widziany Oracle SQL) oraz narzędzi projektowych (MS Project, Sharepoint)
 umiejętności analityczne oraz szybkiego i samodzielnego rozwiązywania problemów również pod presją czasu
 praktyczna znajomość metodyk projektowych
 dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
Cechy osobowości i umiejętności:
 umiejętności analityczne
 umiejętność szybkiego i samodzielnego rozwiązywania problemów
 zaangażowanie w realizowane projekty
 odpowiedzialność za powierzone zadania
 komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesów rekrutacyjnych w Deutsche Bank Polska S.A.”
(zgodnie w Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity Dz.U. 2014 r. poz.1182).
Wybranym Kandydatom oferujemy:
 zatrudnienie na umowę o pracę (pełen etat)
 szerokie możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwój osobisty w jednej z wiodących grup finansowych
 bardzo dobrą atmosferę pracy
 pakiet socjalny (m.in. prywatna opieka medyczna)
 szerokie możliwość współpracy i rozwoju w ramach międzynarodowych zespołów Grupy Deutsche Bank
CV i list motywacyjny prosimy nadesłać za pomocą przycisku:
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesów rekrutacyjnych w Deutsche Bank Polska S.A.”
(zgodnie w Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity Dz.U. 2014 r. poz.1182).
Download