PYTHON W QGIS

advertisement
PYTHON W QGIS
SZKOLENIE OD PODSTAW
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
CZAS TRWANIA
3 dni
GRUP DOCELOWA
Osoby zaczynające naukę języka
programowania Python
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Nabycie umiejętności pisania skryptów
Python w QGIS
OPIS SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się podstaw oraz
tworzenia własnych skryptów ułatwiających pracę w QGIS. W naszej ofercie zapewniamy uczestnikom przedstawienie wiedzy od samych podstaw, jak również umożliwiamy dalszy rozwój dla zaawansowanych użytkowników.
Całość programu jest dopasowywana pod potrzeby i poziom grupy.
W poniższej ofercie przedstawiamy harmonogram złożony z modułów szkoleniowych dla użytkowników zaczynających naukę języka Python. Znajomość programowania nie jest wymagana, lecz będzie atutem przyspieszającym zdobywanie nowych
umiejętności.
Pierwszego dnia przewidziane jest przybliżenie podstaw języka Python.
W drugim dniu uczestnicy zapoznają się ze sposobem działania aplikacji QGIS
i operowania danymi przestrzennymi, zaś w ostatni dzień szkolenia zdobędą wiedzę
na temat tworzenia własnych skryptów.
PROGRAM SZKOLENIA (DZIEŃ I)
PROWADZĄCY
Moduł I Podstawy programowania w języku Python.
a. Główne cechy i składnia języka.
b. Biblioteki i ich wykorzystanie.
c. Omówienie podstawowych typów danych oraz operacji na nich.
d. Stosowanie warunków i pętli oraz obsługa wyjątków.
e. Funkcje i klasy.
PROGRAM SZKOLENIA (DZIEŃ II)
Moduł II QGIS API
a. Przegląd najważniejszych klas wykorzystywanych do manipulacji
danymi przestrzennymi.
b. Obsługa danych rastrowych.
c. Praca z danymi wektorowymi.
PIOTR POCIASK
Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Specjalista w zakresie programowania
w
języku
Python,
autor
wielu
dodatkowych narzędzi
i wtyczek do
programu QGIS, doświadczony programista
backend w aplikacjach WebGIS.
PROGRAM SZKOLENIA (DZIEŃ III)
Moduł III Tworzenie skryptów dla aplikacji QGIS
a. Omówienie możliwości i sposobu działania wtyczki Processing.
b. Tworzenie skryptów w języku Python.
570-979-682
[email protected]
www.gis-support.pl
Download