Python w zastosowaniach naukowych i inżynierskich

advertisement
warsztat szkoleniowy: Python w zastosowaniach naukowych i inżynierskich
Python jest interpretowanym, obiektowo zorientowanym i dynamicznie typowanym
językiem programowania stworzonym przez Guido van Rossuma w 1990 roku.
Wydawany na licencji Python Software Foundation daje możliwość bezpłatnego
wykorzystywania, modyfikowania i dystrybuowania go, włączając cele komercyjne.
Język ten został zaprojektowany tak, by zapewnić bardzo dużą czytelność kodu
źródłowego. Programujący w Pythonie mają do dyspozycji bardzo obszerną
bibliotekę standardową, dzięki której czas potrzebny do napisania programu, w
porównaniu z innymi językami programowania radykalnie skraca się. Kurs jest
przeznaczony dla osób znających podstawy programowania. W planach jest
utworzenie maksymalnie dwóch grup zajęciowych (15 h wykładów i 15 h ćwiczeń).
Zakres kursu obejmuje:
- Python a inne języki programowania
- Składnia języka
- Funkcje i struktury kontrolne
- Programowanie zorientowane obiektowo
- Obsługa wyjątków
- Obsługa plików
- Biblioteki numeryczne Numpy i Scipy
- Biblioteki graficzne Matplotlib (a la Matlab)
- Tworzenie interfejsów graficznych w QT
Projekt „Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych
technologii” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Download