spotkajmy się już w październiku na XIX

advertisement
Informacja prasowa
Warszawa, 21 września 2015r.
Tej jesieni tysiące teatralnych przeżyć dla dzieci, młodzieży i dorosłych
– spotkajmy się już w październiku na XIX Festiwalu KORCZAK 2015
Po raz pierwszy tej jesieni aż dwa tygodnie festiwalowych wrażeń i dwa weekendy na rodzinne wyjście
do teatru. Festiwal KORCZAK zaprezentuje ciekawe produkcje teatralne z Polski i ze Świata, kilkadziesiąt
spektakli teatralnych i prawie dwieście różnych wydarzeń. Wiele propozycji w tej edycji skierowano
zwłaszcza do nastolatków – w tym także niecodzienne warsztaty. Zatem już 3 października br. rozpocznie
się XIX edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2015.
W dniach od 3 do 14 października trwać będzie międzynarodowe spotkanie wyjątkowych produkcji
teatralnych z Polski i ze Świata w ramach: XIX Międzynarodowego Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży
KORCZAK 2015. Tegoroczna edycja szczególnie skupi swoją uwagę na widzu dorastającym, na wspólnym
przeżywaniu teatru młodzieży i dorosłych. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym także znajdą dla siebie
niecodzienne spektakle zwłaszcza zagraniczne. „W maju 2014 roku odbyła się światowa edycja Festiwalu
KORCZAK połączona z 18 Światowym Kongresem Teatrów dla
Dzieci i Młodzieży ASSITEJ, za którą pragniemy serdecznie
podziękować naszej widowni: dzieciom, młodzieży, rodzicom,
dziadkom, wychowawcom – bo to dla nich od prawie 20 lat
tworzymy
nasz
Festiwal.
A
już
tej
jesieni
w ramach Festiwalu KORCZAK 2015 będziemy koncentrowali się
zwłaszcza na dorastającym młodym widzu. Nastolatkom poświęcimy znacznie więcej uwagi niż w
poprzednich edycjach. Warto również zwrócić ich uwagę na liczne warsztaty przygotowane specjalnie dla
nich. Natomiast najmłodsze dzieci – niemowlaki, przedszkolaki i uczniów szkół podstawowych zapraszamy
zwłaszcza na międzynarodowe produkcje, które bez barier językowych są dostępne dla każdego. To jedyna
1
okazja, aby w Warszawie obejrzeć zagraniczne spektakle dla młodego widza. Teatr z Rosji i Włoch rozkocha
w sobie niemowlaki, z trzylatkami spotka się teatr ze Słowacji, natomiast dzieci starsze zaczarują aktorzy z
Hiszpanii
i Izraela. Zapraszamy do poznania magicznej siły teatru z której doktor Janusz Korczak czerpał by
w pełni ukształtować młodego człowieka. W piątek 9 października, tradycyjnie jak co roku spod Teatru Lalka
w Warszawie wyruszą dzieci w pochodzie ze słonecznikami, aby obsypać kwiatami pomnik Dobrego Doktora
- powiedziała Grażyna Karwowska-Winiarek, Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu KORCZAK.
Magiczna podróż w głąb wyobraźni…
Festiwalowe przedstawienia teatralne są zawsze prezentacją
najwyższej jakości produkcji współczesnego teatru dla młodego
widza.
To
precyzyjnie
dobrane
spektakle,
które
poruszają
wyobraźnię, wykorzystują różne formy i techniki teatralne, działają
na wszystkie zmysły – przenoszą widza w świat magii teatru. Są
zróżnicowane pod względem tematycznym. Odwołują się często do
uniwersalnych wartości takich jak: przyjaźń, miłość czy rodzina.
Mówią o wielu emocjach: miłości, samotności, bólu, cierpieniu, przebaczaniu czy radości. Poruszają tematy
globalne jak wykluczenie społeczne oraz codzienne jak: kłótnia z bratem, skryte marzenia czy problemy
z dorastaniem. Tak naprawdę skierowane są do widza w każdym wieku.
Do tegorocznej, XIX edycji Festiwalu KORCZAK zaproszono Teatry z: Krakowa – Teatr Figur; Lublina –
Centrum Kultury w Lublinie/neTTheatre – Teatr w Sieci Powiązań; Wrocławia – Wrocławski Teatr Lalek;
Bydgoszczy – Teatr Polski; Gniezna – Teatr im. Aleksandra Fredry; Supraśla – Teatr Lalki i Ludzie; Poznania –
Teatr AtoFri i Teatr Animacji oraz z Warszawy: Teatr Powszechny, Teatr Lalka, Teatr Baj, Teatr 6.piętro,
Teatr Muzyczny Roma, Teatr Rampa, Teatr Studio. Zagraniczne produkcje wybrano z: Rosji/Włoch, Izraela,
Rumuni oraz Hiszpanii, przy ich prezentacji nie będzie bariery językowej.
W tym roku Centrum Festiwalowe zorganizowane będzie w Teatrze Powszechnym, w którym odbędzie się
większość tegorocznych wydarzeń oraz powstanie kreatywna Strefa Dziecka.
Nie przegap! Tylko tej jesieni w Warszawie!
2
Festiwal KORCZAK to kilkadziesiąt spektakli oraz różnych wydarzeń przygotowanych dla festiwalowej
publiczności. To jedyna możliwość obejrzenia wyjątkowych zagranicznych spektakli teatralnych dla młodego
widza. W tym roku dla najmłodszych widzów dobrano zagraniczne produkcje, które poruszają serca
i wyobraźnię dzieci oraz ich opiekunów. Najmłodsi widzowie spotkają się na spektaklach:

„Bardzo kruche” (6.10.2015, Teatr z Rosji/Włoch). Na scenie padnie tylko kilka symbolicznych, ale
kluczowych słów wypowiedzianych po polsku. W gestach zamknięto całą symbolikę życia dwóch
braci: ich kłótnie, wspólne radości, troskę. To historia po prostu o życiu.

„Herkules lub podbój piekła” (9.10.2015, Teatr ze Słowacji). Aktorzy marionetkami przy dźwiękach
katarynki opowiedzą legendę ludową o bohaterskim Herkulesie. Widzami będą przedszkolaki.

„Dłońmi” Hiszpanie zagrają ciepłe, wzruszające przedstawienie grane dłońmi i postaciami
ożywionymi z gliny (11.10.2015, Teatr z Hiszpanii). Zachwycą i wzruszą niejednego pięciolatka oraz
uczniów klas podstawowych.

„Cztery baśnie i królowa” (8.10.2015, Teatr z Izraela) - to zaczarowany świat teatru zaklęty w
pantomimie i słowach. Jest to przedstawienie zawsze z zachwytem przyjmowane przez widownię.
Minuty pełne śmiechu – ale i przemyśleń.

„Kajtuś Czarodziej” (13.10.2015, Teatr z Rumunii) – to opowieść o niesamowitej i pięknej
wyobraźni dziecka. Marzeniach i pragnieniach, które potrafią się spełniać. To przedstawienie
wykorzystujące nowoczesne techniki teatralne.
Teatr + / Warsztaty dla młodzieży poszukujące m.in. umiejętności teatralnych i wokalnych
Festiwal Teatralny KORCZAK to liczne wydarzenia okołoteatralne w tym: warsztaty, happeningi, instalacje,
spotkania z aktorami czy zjawiska teatralne, które pozwalają
przybliżyć
magiczny
świat
teatru.
Ważnym
wydarzeniem
tegorocznego Festiwalu będą warsztaty w ramach Platformy
Edukacji Teatralnej: „Mam wpływ, tworzę, zmieniam". Młodzież
oraz dorośli pod okiem ekspertów będą uczestniczyć w zajęciach:
Audiodeskrypcja – poznanie świata osób niewidomych; Mam głos
– poznanie technik nauki śpiewu i ruchu scenicznego; Tabu –
warsztaty dramy dla licealistów; (HI)STORY LAB – nastolatkowie odkrywać będą historie z przeszłości, aby
stworzyć sceniczną prezentację; Pantomima i teatr fizyczny – unikatowe warsztaty Ruti Tamir z Izraela –
3
uczące ekspresji całego ciała w połączeniu z emocjami, Szukamy polskiego Szekspira – warsztaty młodych
dramaturgów z Polski.
„Tegoroczny Festiwal KORCZAK zadziwi i zaskoczy. Dzieciom rozbudzi wyobraźnię, nastolatkom pomoże
poznać niebezpieczeństwa dorastania i wchodzenia w dorosłość, ułatwi znaleźć odpowiedź na pytanie czy
warto mieć marzenia?. Dorosłych przeniesie do lat dzieciństwa i będzie miejscem, w którym z radością
spędzą wspólne chwile z dziećmi. Zapraszamy do odkrywania krainy pełnej emocji, tajemnic i wzruszeń jaką jest teatr” – podsumowała Grażyna Karwowska-Winiarek, Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu
KORCZAK.
***
Informacje ogólne o Festiwalu KORCZAK
Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK, od 19 lat organizowany jest przez Polski Ośrodek Międzynarodowego
Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ. Jest on jednym z ponad 70 narodowych ośrodków światowej organizacji ASSITEJ zajmującej
się twórczością teatralną dla młodego widza. Festiwal KORCZAK powstał z inicjatywy Haliny Machulskiej. Idea Festiwalu ma za zadanie kontynuować
treści oraz podejście do Małego Człowieka jakie przyświecało doktorowi Januszowi Korczakowi. Dyrektorem Honorowym jest Maciej Wojtyszko. Od
kilkunastu lat Dyrektorem Festiwalu jest Grażyna Karwowska-Winiarek, Dyrektorem Artystycznym – Wojciech Faruga. Festiwal to
międzynarodowe święto teatrów dla dzieci i młodzieży. Podczas Festiwalu pokazywane są ciekawe, oryginalne produkcje teatralne
z Polski i ze Świata. Festiwal KORCZAK na stałe wpisał się w kalendarz kulturalny stolicy. Podejmuje on trudne tematy, prowadzi
rozmowy o nietolerancji, braku tożsamości, biedzie, problemach z uzależnieniem, konfliktach pokoleń, lękach. Podczas Festiwalu
spektakle teatrów polskich oceniają dwa zespoły jurorów
– Międzynarodowe Jury Dorosłych (ekspertów) oraz Jurorzy Juniorzy -
Jury dziecięce. Festiwal to także liczne zjawiska teatralne w wykonaniu dzieci i młodzieży oraz grup defaworyzowanych. Patronat
Honorowy nad tegorocznym wydarzeniem objęła: Pani Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Małgorzata Omilanowska oraz Pani Hanna
Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz współfinansowany jest ze środków Urzędu m.st. Warszawy. Partnerem Strategicznym jest Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera.
Partnerami wspierającymi są: Teatr Baj oraz Dom Spotkań z Historią. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: TVP ABC, TVP Kultura, Radio
WaWa, Dziecko, GAGA, iCIty.pl, e-teatr.pl, qulturka.pl, mamadu.pl, Dziecko w Warszawie, gdzieco.pl, maszwolne.pl i Dyrektor Szkoły. Rok temu
odbyła się specjalna edycja Festiwalu KORCZAK 2014, której towarzyszył 18. Światowy Kongres Teatrów dla Dzieci i Młodzieży
ASSITEJ. Polska po raz pierwszy w historii stała się gospodarzem tego niezwykłego spotkania, które odbywa się raz na trzy lata
w innym kraju. W historii polskiego teatru dla młodego widza było to jedyne tak prestiżowe wydarzenie o światowym zasięgu. Było
ono wyjątkowym spotkaniem twórców teatru, aktorów, dramatopisarzy, obserwatorów ze wszystkich kontynentów z udziałem
młodych widzów. W dniach 23 – 31 maja 2014 roku w Warszawie, na przybyłych gości czekało 20 tysięcy miejsc na różne teatralne
atrakcje.
Więcej informacji na temat Festiwalu KORCZAK:
www.korczak-festival.pl
www.facebook.com/FestiwalTeatralnyKorczak
4
https://youtu.be/iTMNDXwVFeM;
https://youtu.be/J_DOVKFCsYQ
Dodatkowych informacji udziela Biuro Prasowe Festiwalu „KORCZAK 2015”:
Marta Winiarek-Miętus
Account Director
tel. 601 145 133
email: [email protected]
Dominik Desperak
Account Manager
tel .795 520 933
e-mail: [email protected]
5
Download