giełda z patofizjo - kolo2 - PattMan

advertisement
giełda z patofizjo.doc
(159 KB) Pobierz
wszelkie propsy dla HACKCREW2005
GIEŁDA Z PATOFIZJOLOGII
1. Niedokrwistość w przebiegu marskości wątroby może być wywołana:
A) niedoborem witaminy B12 i kwasu foliowego
B) niedoborem witaminy A, D, E
C) procesem autoimmunologicznym
D) odpowiedzi a, c są prawidłowe
2. Przyczyną wodobrzusza w chorobach wątroby nie jest:
A) wzrost wydzielania aldosteronu
B) nadmierna produkcja chłonki
C) nadmierna inaktywacja ADH
D) spadek syntezy albumin
3. Encefalopatii wątrobowej nie wywołuje:
A) amoniak
B) glutamina
C) oktopamina
D) mocznik
4. Wirus zapalenia wątroby typu C jest przenoszony drogą:
A) pokarmową
B) krwionośną
C) płciową
D) odpowiedzi B, C są prawidłowe
5. Rakiem najrzadziej przerzutującym do wątroby z wymienionych poniżej jest:
A) rak jelita grubego
B) rak żołądka
C) rak płuca
D) rak jajnika
6. Świąd skóry w cholestazie wątrobowej jest wywołany podwyższonym stężeniem:
A) bilirubiny
B) kwasów żółciowych
C) cholesterolu
D) fosfolipidów
7. W nadwrażliwości typu I, mediatory pobudzonych komórek tucznych lub/i bazofilów nie wywołują:
A) rozkurczu mięśni gładkich oskrzeli
B) skurczu naczyń krwionośnych
C) zahamowania aktywności gruczołów śluzowych
D) proliferacji nabłonka oskrzelowego
8. Każdy alergik jest atopikiem ale nie każdy atopik jest alergikiem:
A) 1-sza część zdania jest prawdziwa, 2-ga część zdania jest fałszywa
B) 1-sza część zdania jest prawdziwa, 2-ga część zdania jest prawdziwa
C) 1-sza część zdania jest fałszywa, 2-ga część zdania jest fałszywa
D) 1-sza część zdania jest fałszywa, 2-ga część zdania jest prawdziwa
9. Nadwrażliwość typu II różni się od typu III:
A) czasem reakcji
B) rodzajem uczestniczących w reakcji immunoglobulin
C) uczestniczącymi mediatorami
D) lokalizacją antygenu
10. Zewnątrzpochodne zapalenie alergiczne pęcherzyków płucnych jest przykładem klinicznym
nadwrażliwości typu:
A) I
B) II
C) III
D) IV
11. Przyczyną pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych jest:
A) nefropatia cukrzycowa
B) miażdżyca tętnic nerkowych
C) koarktacja aorty
D) nieznana przyczyn
12. Do substancji presyjnych należy:
A) tlenek azotu
B) insulina
C) prostacyklina
D) estrogen
13. Noradrenalina i adrenalina stymulując receptory beta2 wywołuje:
A) skurcz naczyń krwionośnych
B) rozkurcz naczyń krwionośnych
C) nie ma wpływu na kurczliwość mięśnia sercowego
D) hamuje kurczliwość mięśnia sercowego
14. Noradrenalina (NA) i adrenalina (A) zwrotnie hamuje swoje wydzielanie poprzez receptor:
A) alfa1
B) beta1
C) beta2
D) alfa2
15. Do przyczyn pierwotnej choroby niedokrwiennej serca należą:
A) niedomykalność zastawek aorty
B) migotanie przedsionków
C) choroby tkanki łącznej
D) pierwotne nadciśnienie płucne
16. Aktywacja układu współczulnego w przebiegu choroby niedokrwiennej serca nie odpowiada za
powstanie poniżej wymienionych objawów klinicznych:
A) niepokoju
B) nadmiernego pocenia
C) bólu
D) bladej skóry
17. Za wzrost oporu w tt. wieńcowych odpowiada:
A) kwasica
B) wzrost ciśnienia rozkurczowego w lewej komorze
C) rozkurcz naczyń krwionośnych
D) żadne z powyższych
18. Który z poniższych parametrów w spirometrii ocenia drożność tchawicy i dużych oskrzeli:
A) FEF25-75
B) PEF
C) VC
D) FEV1
19. Który z poniżej wymienionych parametrów spirometrycznych ocenia drożność małych oskrzeli:
A) FEF25-75
B) PEF
C) VC
D) FEV1
20. Daremna wentylacja to zaburzenie wymiany gazowej w przebiegu:
A) astmy oskrzelowej
B) zatorowości płuc
C) POChP
D) nowotworu płuc
21. Diagnozę POChP potwierdza w spirometrii wartość wskaźnika FEV1%FVC:
A) <70% wartości należnej
B) >70% wartości należnej
C) <80% wartości należnej
D) >80% wartości należnej
22. Której chorobie autoimmunizacyjnej towarzyszy bazofilia:
A) Toczeń układowy
B) Reumatoidalne zapalenie stawów
C) Ostra gorączka reumatyczna
D) Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów
23. Nadmierna produkcja erytropoetyny:
A) Nie występuje u człowieka
B) Jest przyczyną nowotworu – czerwienicy prawdziwej
C) Towarzyszy przewlekłej niewydolności oddechowej
D) Jest przyczyną obniżenia ciśnienia tętniczego krwi
24. W chronicznej chorobie ziarniniakowej występuje:
A) Defekt fagocytozy
B) Defekt „wybuchu tlenowego”
C) Defekt fagocytozy i „wybuchu tlenowego”
D) Znaczna neutropenia
25. Triada: moczówka prosta, wytrzeszcz i uszkodzenia kości płaskich jest charakterystyczna dla:
A) Choroby Letterera-Siwe
B) Retikulozy hemofagocytarnej
C) Ziarniniaka eozynofilnego
D) Choroby Hand-Schullera-Christiana
26. Tachykardia zwykle nie jest konsekwencją:
A) Obniżonego poziomu krążących katecholamin
B) Przewlekłej niewydolności serca
C) Niedotlenienia
D) Zatoru płucnego
27. Skurcz naczyń w patogenezie przewlekłej niewydolności serca jest m.in. konsekwencją:
A) Aktywacji układu RAA
B) Wzrostu sekrecji NO
C) Nasilonego działania endotelin
D) Braku przedsionkowego czynnika natriuretycznego ANF
28. Angina Prinzmetala jest:
A) formą stabilnej dusznicy bolesnej
B) konsekwencją skurczu naczyń wieńcowych
C) związana z agregacją płytek krwi w miejscu uszkodzeń ściany naczynia wieńcowego
D) związana z nadmiernym pobudzeniem cholinergicznym
29. Najwcześniejszymi markerami uszkodzenia niedokrwiennego mięśnia sercowego są:
A) Troponina T i izoenzymy CKMB
B) CKM i dehydrogenaza mleczanowa
C) Izoenzymy CKMB i mioglobina
D) Troponina I i mioglobina
30. Rola antyonkogenów polega na
A) Rozpoznaniu i eliminacji onkogenów
B) Rozpoznaniu uszkodzeń genomu i zahamowaniu proliferacji komórki
C) Zahamowaniu procesów apoptotycznych w komórkach nowotworowych
D) Inicjacji procesów apoptotycznych w komórkach nowotworowych
31. Najprostsze, potencjalnie kancerogenne uszkodzenia DNA pojawiają się z częstością:
A) 102/komórkę/dobę
B) 103/komórkę/dobę
C) 104/komórkę/dobę
D) 105/komórkę/dobę
32. Reakcja odpornościowa wobec komórek nowotworowych
A) Polega głównie na wytwarzaniu przeciwciał
B) Wymaga ekspresji antygenów zgodności tkankowej HLA
C) Nie zależy od produkcji IL-2 przez limfocyty T
D) Wymaga znacznego zaangażowania neutrofilów
33. Źródłem ACTH może być
A) Czerniak złośliwy
B) Mięsak kości
C) Rak jasnokomórkowy nerki
D) Rak owsianokomórkowy płuca
34. Wspólnym mianownikiem biegunki w przebiegu cholery i zablokowania sekrecji acetylocholiny
przez toksynę botulinową C3 jest:
A) Nasilona fosforylacja przez kinazy białkowe typu C
B) Nadmierna produkcja AMP
C) ADP-rybozylacja białek
D) Obniżona produkcja ADP
35. Wsteczny transport aksonalny ma znaczenie w patogenezie:
A) Choroby Parkinsona
B) Choroby Alzheimera
C) Tężca
D) Wąglika
36. Z wymienionych poniżej bakterii kancerogenem I klasy jest:
A) Escherichia coli
B) Staphylococcus aureus
C) Helicobacter pylori
D) Listeria monocytogenes
37. Istotnym czynnikiem w patogenezie achalazji jest:
A) Nadmiar histaminy
B) Reakcja autoimmunizacyjna wobec antygenów przełyku
C) Niewystarczająca sekrecja VIP
D) Niedobór serotoniny
38. Mukowiscydoza jest konsekwencją zaburzeń transportu:
A) Na+
B) CO32C) Ca2+
D) Cl39. Agresja cytotoksycznych limfocytów T wobec transglutaminazy tkankowej jest elementem
patomechanizmu:
A) Choroby Leśniowskiego-Crohna
B) Choroby trzewnej
C) Wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
D) Choroby Whipple’a
40. Choroba Hirschsprunga jest konsekwencją:
A) Zaburzenia rozwoju mięśniówki jelita
B) Braku komórek zwojowych w jelicie czczym
C) Niedorozwoju unerwienia sympatycznego dochodzącego do jelita grubego
D) Odcinkowego braku komórek zwojowych w jelicie grubym
41. Triada Addisa (obrzęki, nadciśnienie, krwinkomocz) jest charakterystyczna dla:
A) Ostrego kłębuszkowego zapalenia nerek
B) Przewlekłej niewydolności nerek
C) Kamicy nerkowej
D) Żadnego z powyższych
42. Uromodulina:
A) Jest produkowana wyłącznie w cewce zbiorczej
B) Jest charakterystycznym markerem przewlekłej niedomogi nerek
C) Aktywuje komórki dendrytyczne
D) Bardzo rzadko występuje w normalnym moczu
43. W porównaniu do zdrowej osoby 30-letniej, parametrem który najbardziej obniża się u 80-latka
jest:
A) Filtracja kłębuszkowa
B) Masa mózgu
C) Maksymalna pojemność oddechowa
D) Przewodnictwo nerwowe
44. Mutacja genu kodującego laminę A jest przyczyną przedwczesnego starzenia się w:
A) Zespole Downa
B) Progerii Hutchinsona-Gilforda
C) Zespole Wernera
D) Zespole Cockayne’a
45. Dolegliwości związane z odkładaniem się kryształów kwasu moczowego lokalizują się najczęściej
w:
A) Stawach skokowych
B) Nerkach...
Plik z chomika:
PattMan
Inne pliki z tego folderu:


IMAG0288.jpg (1043 KB)
giełda z patofizjo.doc (159 KB)
 IMAG0289.jpg (1052 KB)
 IMAG0290.jpg (1056 KB)
 IMAG0291.jpg (1074 KB)
Inne foldery tego chomika:

odp
Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards