Krzysztof Grabowski, Andrzej Antoszewski, Jerzy Gołębiowski

advertisement
J. Ostrowski, D. Ciećwierz, K. Grabowski,
C. Gwiazdowski, A. Antoszewski
Wyłączenie tętniaka rzekomego
tętnicy szyjnej wewnętrznej lewej
z użyciem stentgraftu
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,
Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej
Chorób Układu Krążenia
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu
Zachorowalność
- ok. 3,7 % pozaczaszkowych tętniaków
- 0,1 % - 2 % operacji tt. szyjnych
Objawy
- pulsujący guz szyi
- objawy neurologiczne
- miejscowe objawy uciskowe
-
zaburzenia połykania
duszność
chrypka
porażenie nerwów czaszkowych IX, X, XI, XII
zespół Horner’a
Typy tętniaków t. sz. w.
- degeneracyjny
- rozwarstwiający
- infekcyjny (bakteryjny, grzybiczy)
- rzekomy
Przyczyny tętniaków rzekomych
- uraz szyi
- endarterektomia t. sz. w.
- rozerwanie łaty żylnej
- rozejście się linii szwu (infekcja, błąd techniczny)
Diagnostyka
- USG Doppler z podwójnym obrazowaniem
- arteriografia
Wskazania do operacji
- likwidacja skutków ucisku miejscowego
- zapobiegnięcie objawom neurologicznym
- zapobiegnięcie pęknięciu
Metody leczenia
- chirurgiczne
- zszycie (szew pierwotny lub łata)
- wycięcie + zszycie koniec do końca
- wycięcie + przeszczep własnopochodny lub
sztuczny
- podwiązanie t. sz. w. z/lub bez przeszczepu
- śródnaczyniowe
- stentgraft
- embolizacja materiałem polimeryzującym lub
spiralą odczepialną
Piśmiennictwo
1.
Bernstein SM, Coldwell DM, Prall JA, et al: Treatment of traumatic carotid
pseudoaneurysm with endovascular stent placement. J Vasc Interv Radiol
1997;8:1065-1068
2.
Horowitz MB, Miller G, Meyer Y, et al: Use of intravascular stent in the
treatment of internal carotid and extracranial vertebral artery
pseudoaneurysm. AJNR Am J Neuroradiol 1996;17:693-696
3.
Lewis AK, Reeves M, Gaines PA, Beard JD. Late Pseudoaneurysm following
carotid patch infection. Eur J Vasc Endovasc Surg 29, 539-541 (2005)
4.
Lin HB, Bush RL, Lumsden AB. Successful stent-graft exclusion of a bovine
patch-related carotid artery pseudoaneurysm. J Vasc Surg 2003;38:396
5.
Patel JV, Rossbach MM, Cleveland TJ, Gaines PA, Beard JD. Endovascular
stent-graft repair of traumatic carotid artery pseudoaneurysm. Clin Radiol
2002;57:308-310
6.
Ruebben A, Merlo M, Verri A, et al: Exclusion of an internal carotid
aneurysm by a covered stent. J Cardiovasc Surg 1997;38:301-303
Dane osobowe
- kobieta K.G., lat 77
Wywiad
Pacjentka przyjęta do szpitala z powodu chrypki
i tętniącego guza pod blizną po endarterektomii
wykonanej około 10 tygodni wcześniej.
Wywiad
Choroby współistniejące
-
choroba niedokrwienna serca
zawały mięśnia sercowego (3x)
nadciśnienie tętnicze
hiperlipidemia
miażdżyca tt. kk. dolnych
PTA – RCA + Stent (2004r.)
Diagnostyka
Leczenie
Leczenie
Kontrola
USG Doppler po 6 tygodniach:
„Widać cień stentgraftu oraz naczynia o prawidłowej
średnicy z niezaburzonym przepływem.”
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,
Pododdział Kardiologii Inwazyjnej
Chorób Układu Krążenia
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download