I Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem

advertisement
I Oddział Chorób Wewnętrznych z
Pododdziałem
Gastroenterologicznym
• Historia oddziału:
 1998 początek działania oddziału jako kontynuacja
działalności III Oddziału Wewnętrznego
 1992 rozszerzenie działalności pracowni o badania
dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 1996 przejście doktora Władysława Bałasza na
emeryturę, ordynatorem zostaje lek Edward Bryk
 1998 przejście pielęgniarki oddziałowej Jadwigi Błaszczyk
na emeryturę, obowiązki przejmuje pielęgniarka Ewa
Świdnicka
• Obecnie oddział mieści się w budynku
wielofunkcyjnym WSzZ na I piętrze,
dysponuje 31 łóżkami. Oddział zapewnia
opiekę diagnostyczną i terapeutyczną w
zakresie chorób wewnętrznych z
ukierunkowaniem na choroby przewodu
pokarmowego, leczenie cukrzycy i chorób
metabolicznych.
• Oddział związany jest z Pracownią Endoskopii
Gastroenterologicznej, która zapewnia pełną diagnostykę
przewodu pokarmowego (gastroskopie, duodenoskopie,
endoskopowe cholangiopankreatografie wsteczne –
ECPW, sigmoidoskopie, kolonoskopie) oraz zabiegi
lecznicze jak: polipektomie endoskopowe, tamowanie
krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego –
oddział prowadzi całodobowe zabezpieczenie
endoskopowe i wykonuje w/w badania w trybie pilnym,
endoskopowe odbarczanie i protezowanie dróg
żółciowych podczas ECPW.
• Oddział współpracuje ze wszystkimi
pracowniami WSzZ, co zapewnia pełne
zaplecze diagnostyczne dla naszych
pacjentów. Dotyczy to: diagnostyki
radiologicznej, w tym badań
naczyniowych, TK, NMR, badań USG
różnego typu oraz kompleksowej
diagnostyki laboratoryjnej.
• Pacjenci mają w razie potrzeby
zapewnione konsultacje specjalistów z
zakresu chirurgii, chirurgii onkologicznej,
kardiologii, neurologii, anestezjologii,
neurochirurgii, onkologii, laryngologii,
okulistyki, ginekologii, reumatologii,
dermatologii oraz psychiatrii.
• Plany na przyszłość:
Otwarcie pracowni spirometrycznej, diagnostyka
i leczenie nocnego napadowego bezdechu
Poszerzanie diagnostyki i leczenia zabiegowego
w chorobach przewodu pokarmowego
Rozwinięcie działalności profilaktycznej chorób
przewodu pokarmowego w oparciu o fundusze
norweskie
• Kadra lekarska:
 Ordynator oddziału – lek. Edward Bryk – specjalista
chorób wewnętrznych i organizacji ochrony zdrowia
 Z – ca ordynatora – lek. Grzegorz Chrzanowski –
specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog,
diabetolog
 Lek. Bogdan Kaliszan – dr nauk med.. – specjalista
chorób wewnętrznych i gastroenterologii, kierownik
poradni gastroenterologicznej
 Lek. Marek Pastuszak – specjalista chorób wewnętrznych
i gastroenterologii, kierownik pracowni diagnostyki
endoskopowej
•










Asystenci oddziału:
Groszewski Krzysztof – specjalista chorób wewnętrznych
Jarzyńska Agnieszka – lekarz rezydent
Kaźmierska Dorota – specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog
Lassota Barbara – specjalista chorób wewnętrznych
Lemanowska Monika – lekarz rezydent
Matusiak Dariusz – specjalista chorób wewnętrznych
Murawska Jolanta – specjalista chorób wewnętrznych
Pesta Joanna – lekarz rezydent
Szyszka Leszek – specjalista chorób wewnętrznych
Wojciechowska Renata – specjalista chorób wewnętrznych
•





















Kadra pielęgniarska
Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Ewa Świdnicka, specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania
Z – ca pielęgniarki oddziałowej – Małgorzata Skotnicka
Klejster Zdzisława
Czechowska Anna
Janicka Agnieszka
Marciniak Jadwiga
Murawiec Zofia
Murawska Iwona
Murawska Jolanta
Ochab Aleksandra
Zemszał Barbara
Rapcewicz Aleksandra
Śpychalska Joanna
Popis Katarzyna
Szast Brygida
Kaczor Aleksandra
Fąk Antonina
Wielgo Karolina
Dziewiątkowska Justyna
Pęczkowska Iwona – sekretarka medyczna
Puślednik Piotr - sanitariusz
Download