Publiczne Gimnazjum Nr 43 im. Karla Dedeciusa

advertisement
93 - 321 Łódź
ul. Powszechna 15
tel.: 426459304
[email protected]
Publiczne Gimnazjum nr 43
im. Karla Dedeciusa
http://www.gim43.pl
Dojazd: autobusy - 52, 62, 63, 70, 71, 75, 93; tramwaje – 16, 16A, 6, 15, 5
Oferujemy klasy:
•
•
•
•
•
dwujęzyczną – język niemiecki,
z rozszerzonym językiem angielskim,
informatyczno-językową,
integracyjną,
ze zwiększoną ilością zajęć sportowych,
• Klasa dwujęzyczna
to taka, w której są dwa języki wykładowe - polski i niemiecki oraz
częściowa nauka w tym języku również innych przedmiotów: chemii,
historii, WOS-u, informatyki, matematyki, zajęć artystycznych.
Uczniowie kończą szkołę egzaminem państwowym DSD 1
organizowanym przez RFN.
• Klasa z rozszerzonym językiem angielskim
zapewnia przygotowanie do egzaminu First Certificate in English.
Uczniowie kończą szkołę egzaminem FCE British Council.
Na zajęciach artystycznych i informatyce wprowadzamy język angielski.
• Klasa integracyjna
zapewnia pracę w małych zespołach (do 20 osób, w tym 3-5 to uczniowie
niepełnosprawni), obecność na lekcjach dwóch nauczycieli specjalistów,
nauczanie w salach przystosowanych do potrzeb młodzieży
niepełnosprawnej, rehabilitację w nowocześnie wyposażonym gabinecie
prowadzonym przez wykwalifikowanego rehabilitanta, zajęcia w świetlicy
terapeutycznej, zajęcia z logopedą dla uczniów mających kłopoty
artykulacyjne.
• Klasa ze zwiększoną ilością zajęć sportowych
oferuje zajęcia WF w wymiarze 6 godzin lekcyjnych w tygodniu, w tym 3
godz. na obiektach Rudzkiego Klubu Sportowego.
Wszystkie godziny WF-u odbywają się w ramach zajęć lekcyjnych.
Zdobyliśmy certyfikaty:
• Szkoła z klasą
• Szkoła promująca zdrowie
Jesteśmy szkołą partnerską
Republiki Federalnej Niemiec
Posiadamy dobrze wyposażoną
bibliotekę multimedialną
biblioteka czynna
w godz.:
900 - 1430
Dysponujemy świetlicą terapeutyczną
czynną w godz.: 830 - 1700
Zapewniamy codzienną
opiekę
pielęgniarki szkolnej
i rehabilitanta
Posiadamy dwie pracownie
internetowe
Stosujemy tablice interaktywne
w czterech pracowniach
Jedną z nich sprezentowało naszej szkole niemieckie
Centrum Wymiany Zagranicznej w Kolonii, które wspiera
naukę języka niemieckiego w różnych krajach Europy,
również w Polsce.
Tablica ta wisi w pracowni,
w której uczymy się po
niemiecku matematyki, chemii
i wiedzy o społeczeństwie.
W tym roku szkolonym
wzbogaciliśmy swój warsztat
pracy o trzy nowe tablice
multimedialne stosowane do
nauki różnych przedmiotów.
Interaktywne tablice
współpracują z projektorami
i komputerami.
Uczestniczymy
w międzynarodowych konkursach
Konkurs literacki
Papierfresserchen
Nasi uczniowie są
współautorami
niemieckiej
książki.
Przygotowujemy do certyfikatu
DSD1 (Deutsches Sprachdiplom)
• Jest to świadectwo znajomości języka niemieckiego
na poziomie B1;
• Egzamin przeprowadzany jest na terenie szkoły
w obecności niemieckiego egzaminatora i
sprawdzany przez ZFA (Centralny Wydział Szkolenia
za Granicą). Jest to egzamin państwowy uznawany
przez rząd RFN. Egzamin jest bezpłatny;
• Posiadanie certyfikatu ułatwia przyjęcie do klasy
dwujęzycznej w VIII Liceum w Łodzi, w którym można
kontynuować swoją przygodę z językiem niemieckim.
W nauce języka niemieckiego
pomaga
native speaker
z Niemiec
Hans - Dieter Bahl - 2006 - …
Ilona Hensel - 2004 – 2006
dr Karl - Heinz Wilhelm - 2003 – 2004
Andrea Schwutke –2002 - 2003
Przygotowujemy do egzaminu
First Certificate in English
w ramach innowacyjnego programu
nauczania języka angielskiego
opracowanego przez naszych
nauczycieli.
Dzięki wieloletniej współpracy z British Council nasza
Szkoła uczestniczy w programie Addvantage, dzięki czemu
uczniowie otrzymują zniżki na egzaminy certyfikatowe
(PET, FCE), a także biorą udział w warsztatach językowych
organizowanych przez British Council.
Zajęcia sportowe odbywają się
w dwóch salach
gimnastycznych
Zajęcia sportowe to:
• lekkoatletyka, piłka koszykowa, piłka ręczna,
piłka siatkowa, tenis stołowy, ćwiczenia na
siłowni
• inne formy realizacji zajęć wychowania
fizycznego: łyżwiarstwo, pływanie, turystyka,
wycieczki rowerowe
Osiągamy sukcesy sportowe
Prowadzimy współpracę
zagraniczną w ramach:
• programu Socrates Comenius:
Niemcy/Herzhausen, Portugalia/Leira,
Rumunia/Buzau, Turcja/Istambuł
• programu partnerskiego
Niemcy/Warburg/Jugenwerk,
• programu partnerskiego
Ukraina/Lubliniec/Poznajmy Siebie dla
przyszłości
Uczestniczyliśmy
w międzynarodowych programach:
• Socrates Comenius – Hiszpania, Holandia, Niemcy,
Portugalia, Turcja, Rumunia.
• Socrates asystent językowy,
• Jugendwerk (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży),
• Eyes 2004 (Edukacja przez sport) - Włochy,
• Partnerstwo bez granic Polska – Ukraina,
• Wymiana bilateralna z Niemcami ( Stuttgart, Freiburg,
Bielefeld, Warburg),
• Edukacyjne pobyty uczniów w Niemczech, Francji,Słowacji.
Prowadzimy wymianę uczniów
z innymi krajami
Nasza obecność w Europie
Organizujemy dla szkół łódzkich
Turniej Klas Integracyjnych
Oferujemy zajęcia dodatkowe:
• w formie kół zainteresowań przedmiotami,
• wyrównawcze ,
• przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego,
• naukę języka włoskiego,
• zajęcia chóru szkolnego,
• liczne zajęcia sportowe,
Zapewniamy pomoc:
• Psychologa
• Pedagoga
przyjmuje uczniów i rodziców
w dniach:
przyjmuje uczniów i rodziców
w dniach:
poniedziałek
1400 - 1600
wtorek
800 - 1200
czwartek
800 - 1200
poniedziałek
900 – 1215
wtorek
1100 – 1600
środa
830 – 1200
Czwartek
945 - 1500
Piątek
800 -1030
Stosujemy dziennik
elektroniczny Librus
Kilka zdjęć
z życia szkoły
Oferujemy możliwość wykupienia
smacznych i pożywnych obiadów
na stołówce
Dzień Drzwi Otwartych
26.02.2011r.
prezentacja naszej szkoły uczniom szkół
podstawowych.
Zapraszamy szóstoklasistów
do naszego gimnazjum
Download