Jesteś w wieku 17 – 27 lat, chcesz zmienić swoje życie

advertisement
Jesteś w wieku 17 – 27 lat, chcesz zmienić swoje
życie - zmień zawód i zdobądź go w Niemczech!
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach Mariusz
Majewski oraz nauczycielka języka niemieckiego Dorota Rychlewska wraz z
niemiecką instytucją partnerską Werkstätten Stadtkirchenverband Hannover
gemeinnützige GmbH reprezentowaną przez koordynatora Wolfganga Hellwiga
prowadzi rekrutację młodzieży w wieku 17 – 27 lat zainteresowanej
kształceniem zawodowym w Niemczech w ramach projektu MobiPro-EU
2014 – 2020. Program jest finansowany i wprowadzany przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Socjalnej i Krajowego Urzędu Pracy (Bundesministerium für
Arbeit und Soziales (BMAS) i Bundesagentur für Arbeit (BA)) a uczestniczyć w
programie ma szanse maksymalnie 2000 osób z krajów unijnych w tym
młodzież z regionu Starachowic.
Instytucje wspierające realizację projektu ze strony naszego regionu to oprócz
Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach Starostwo Powiatowe oraz
Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach. Patronat medialny objęła Telewizja
Starachowice
Warunkiem udziału w programie jest bycie obywatelem państw
członkowskich Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych, posiadanie miejsca
zameldowania na terenie tych państw, wiek od 17 do 27 lat w momencie
rozpoczęcia kształcenia ,znajomość języka niemieckiego na poziomie
B1,posiadanie świadectwa ukończenia szkoły, ale nie posiadanie zawodu lub
tytułu ukończenia studiów wyższych.
Założeniem wyjściowym jest kontynuowanie nauki języka niemieckiego.
Uczestnik powinien posiadać podstawy znajomości języka niemieckiego
wyniesione z gimnazjum, bądź liceum. Uczestnicy programu otrzymają ponadto
finansowany w Polsce kursu języka niemieckiego (ok. 100 godzin) podnoszący
kwalifikacje językowe do poziomu B1 w okresie od marca do lipca 2015r..
W czasie pobytu na terenie Niemiec ze strony niemieckiej uczestnicy programu
otrzymają wsparcie językowe, zawodowe oraz pedagogiczne. Młodzież z
krajów unijnych będzie mieszkała i uczyła się w nowych dla siebie warunkach a
poprzez skonkretyzowane wsparcie z strony partnera niemieckiego, podwyższy
swoje kompetencje językowe potrzebne w miejscu kształcenia jak też pomocne
w zintegrowaniu się w nowym środowisku.
Program zakłada:
- początek kształcenia od 1.08. do 01.10.2015
- koniec kształcenia lipiec 2017
- kształcenie zawodowe zakończone egzaminem państwowym
- kształcenie zakłada 4 dni nauki praktycznej w firmach i 1 dzień nauki
w szkole
- obecnie do wyboru zawody: mechanik mechatronik, fryzjer,
piekarz, cukiernik, kucharz, fachowiec w branży restauracyjnej
Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat z tytułu udziału w programie natomiast
otrzymują wsparcie finansowe na podstawie pisemnej umowy na kształcenie
zawodowe zawierającej taryfikowaną stawkę na naukę zawodu w Niemczech +
extra koszty tzn. :
818 € miesięcznie
+ 300 € (raz na pół roku) - koszty dojazdu do domu
+ 500 € jednorazowo na rozpoczęcie kształcenia
Obecnie trwa rekrutacja chętnych do udziału w programie. Niezbędne
dokumenty: CV ze zdjęciem, skan świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej,
średniej bądź licencjatu oraz deklaracja chęci uczenia się wybranego zawodu
należy składać do koordynatora projektu ze strony ZSZ nr 3 nauczycielki języka
niemieckiego Doroty Rychlewskiej. Grupa może liczyć maksymalnie 25 osób.
Chętnych zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie
organizacyjne z udziałem partnerów z regionu oraz partnera niemieckiego
reprezentowanego przez prezesa Werkstätten Stadtkirchenverband Hannover
gemeinnützige GmbH panią Ingelore Holz oraz koordynatora projektu pana
Wolfganga Hellwiga w murach Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w
Starachowicach ul. Szkolna 10, dnia 23 stycznia 2015r o godz. 16 .
( Konieczność wcześniejszego zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu
w sekretariacie szkoły pod nr tel. 412747252)
Zapraszamy chętnych!
Download