Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

advertisement
Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach
za rok szkolny 2015/2016
Zadania zrealizowane przez Samorząd w ramach opracowanego planu pracy :
1. Organizacja wyborów do Samorządu Uczniowskiego, prezentacja kandydatów;
2. Przygotowanie życzeń dla pedagogów i pracowników szkoły z okazji Dnia Komisji Edukacji
Narodowej ;
3. Ślubowanie klas pierwszych;
4. Organizacja „Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka”, przeprowadzenie godziny
wychowawczej w klasach I
5. Organizacja rywalizacji międzyklasowej „Najlepiej przebrana klasa” z okazjiAndrzejek;
6. Organizacja nocowania w szkole dla klas (III a, III b I C i II C), które zwyciężyły w konkursie
„Najlepiej przebrana klasa”;
7. Zorganizowanie trzech dyskotek dla uczniów naszej szkoły;
8. Udział w akcjach charytatywnych:
- Szlachetna Paczka (we współpracy ze szkolnym kołem PCK)
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- zbiórka pieniędzy na zakup moskitier w ramach akcji „ Dzieci Afryki ”
- Góra Grosza;
9. Przygotowanie gazetek okolicznościowych na holu naszej szkoły;
10. Zorganizowanie Poczty Walentynkowej;
11. Włączenie się do akcji „Trzymaj Formę”;
12. Włączenie się do organizacji Dnia Otwartego dla uczniów klas szóstych;
13. Włączenie się do organizacji Dnia Patrona;
14. Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych i obchodach miejskich;
15. Prowadzenie rywalizacji klas, ogłaszanie i ocena poszczególnych konkurencji.
Z pieniędzy zebranych podczas dyskotek zakupione zostały nagrody książkowe za zwycięstwo
w konkursach szkolnych, wspierano akcje charytatywne.
Zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane.
opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Wnioski do pracy w przyszłych roku szkolnym:
1. Organizacja wyborów do Samorządu Szkolnego
2. Kontynuacja „Rywalizacji klas”
3. Udział w akcjach charytatywnych
4. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym
5. Integrowanie społeczności uczniowskiej poprzez organizację dyskotek, konkursów.
Sprawozdanie z działalności zespołu nauczycieli
języka niemieckiego w Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w
Brzezinachrok szkolny 2015/2016
W roku szkolnym 2015/2016 zespół nauczycieli języka niemieckiego
realizował zadania ujęte w planie pracy zespołu języków obcych.
W ramach pracy zespołu podjęto następujące działania:
1. Przygotowywano uczniów kl. III do egzaminu gimnazjalnego z języka
niemieckiego,
2. Prowadzono zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego oraz zajęcia z uczniami
zdolnymi (koło języka niemieckiego)
3. Przeprowadzono etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu z Języka Niemieckiego
oraz próbne egzaminy gimnazjalne z j. niemieckiego.
4. Nauczyciele języka niemieckiego koordynowali pracę uczniów, biorących udział
w projektach edukacyjnych.
5. Przygotowywano uczniów do konkursu językowego, którego organizatorem było
Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach (sukcesy naszych uczniów: II miejsce
zajęła Agata Daszkiewicz z kl. III B – język angielski, III miejsce zajęła Julia Burtka z
kl. III C – język niemiecki, wyróżnienia uzyskały uczennice: Weronika Laszczyk,
Natalia Eliasiewicz – język angielski oraz Klaudia Truszkowska – język niemiecki)
6. Przygotowywano uczniów do konkursu „Do you speak Deutsch?”
zorganizowanego przez Gimnazjum nr 1 w Koluszkach ( sukcesy naszych uczniów:
I miejsce zajęła Natalia Eliasiewicz z kl. III A – język angielski, Oliwia Skóra z kl. III A
otrzymała wyróżnienie – język niemiecki)
7. Zarejestrowano gimnazjum w programie międzynarodowej współpracy między
szkołami „E-Twinning”,
8. Zorganizowano warsztaty językowe dla uczniów klas VI w ramach Dnia Otwartego
9. Wewnątrzszkolne konkursy języka niemieckiego „Das Deutsch Diktat” i konkurs
piosenki niemieckiej przeniesiono na wrzesień 2016 (Dzień Języków Obcych)
Współpraca między nauczycielami układała się bardzo dobrze.
Marta Ozimińska
Wnioski do pracy w przyszłym roku szkolnym:
1. Przygotowywanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego, konkursów
wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych
2. Nawiązanie współpracy ze szkołami w ramach programu eTwinning
3. Wymiana doświadczeń między nauczycielami języka niemieckiego
Download