Godzina dla Ziemi - Kompania Piwowarska

advertisement
INFORMACJA PRASOWA
Poznań, 21 marca 2013 r.
Mniej wody, mniej prądu, ale więcej piwa, czyli jak Kompania Piwowarska
oszczędza zasoby naturalne
Tegoroczny Światowy Dzień Wody, obchodzony 22 marca, zainauguruje Międzynarodowy Rok
Współpracy w Dziedzinie Wody. Zaledwie dzień później, 23 marca o godz. 20.30 w wielu
firmach, budynkach użyteczności publicznej i prywatnych domach zgaśnie światło. W ten
sposób będzie można przyłączyć się do ogólnoświatowej akcji „Godzina dla Ziemi”, która ma
przypominać mieszkańcom naszej planety o zmianach klimatycznych. Kompania Piwowarska
bierze udział w obu tych wydarzeniach.
Z okazji „Godziny dla Ziemi” Kompania Piwowarska wygasi neon i oświetlenie wewnętrzne w Centrum
Wycieczkowym LECH przy Browarze w Poznaniu. Podobna inicjatywa będzie miała miejsce w Tyskim
Browarium – tam zgasną światła w środku, parawan i logo na elewacji. Tylko w ten sposób – czysto
symboliczny – lider branży piwowarskiej może przystąpić do akcji. Wyłączenie zasilania na większą
skalę mogłoby bowiem przynieść więcej szkody niż pożytku.
– Dla krajowego systemu energetycznego nie ma nic gorszego niż masowe wyłączenie dużej ilości
odbiorów i ich ponowne włączenie – tłumaczy decyzję firmy Marcin Kawula, szef kontroli ryzyka
w Browarze Tychy, należącym do Kompanii Piwowarskiej. – Akcja tego typu finalnie byłaby
przeciwskuteczna – to, czego nie zrobiliśmy w czasie tej godziny, musielibyśmy nadrobić w następnej,
co oznaczałoby podwójną stratę energii. Co innego, gdy pewne odbiory wyłączamy nieodwracalnie
albo zmniejszamy zainstalowaną moc poprzez zamontowanie nowych, pobierających mniej energii
urządzeń.
Oszczędzamy energię przez cały rok
Produkcja piwa pochłania dużo energii, nie tylko podczas samego warzenia, ale również w czasie
schładzania gotowego produktu, transportu do klienta czy też wytwarzania opakowań. Dlatego wśród
10 priorytetów zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej ważne miejsce zajmują te dotyczące
środowiska, m.in. zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla.
Cała Grupa SABMiller, do której należy Kompania Piwowarska, zobowiązała się ograniczyć
o 50% emisję CO2 na litr wyprodukowanego piwa do 2020 r. Jednak już teraz firma może się
poszczycić sukcesami w realizacji tego priorytetu środowiskowego. W roku rozliczeniowym F12
(kwiecień 2011 – marzec 2012) udało się zmniejszyć zużycie energii elektrycznej (z 87 579 223,5 kWh
do 80 687 663,09 kWh), energii cieplnej (z 943 655 506,1 MJ do 888 217 891 MJ) i emisji dwutlenku
węgla (z 41 480 MG do 37 653,02 MG).
Rozsądnie gospodarujemy, by zapobiec niedoborom
Warzenie piwa wymaga także dużych nakładów wody – zarówno na etapie samej produkcji, jak
i uprawy zbóż. Tymczasem szacuje się, że w ciągu dwóch dekad łączne zapotrzebowanie na wodę
przewyższy jej podaż o 40%*. Niedostatek wody stanowi potencjalne zagrożenie nie tylko dla
niektórych obszarów działalności Grupy SABMiller, będącej jednym z największych na świecie
producentów piwa, ale także społeczności, wśród których prowadzi ona swą działalność. Dlatego
koncern podchodzi do kwestii bezpieczeństwa wodnego z dużą powagą.
W duchu zainaugurowanego właśnie Międzynarodowego Roku Współpracy w Dziedzinie Wody
pozostają działania SABMiller realizowane wspólnie z organizacjami o światowym zasięgu. Chcąc
skutecznie radzić sobie z problemem niedoboru wody, Grupa podpisała CEO Water Mandate
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dodatkowo w ramach partnerstwa Water Futures nawiązanego
z WWF (Światowa Fundacja na rzecz Przyrody) i GIZ (niemiecka międzynarodowa agencja rozwoju)
opracowuje nowoczesne koncepcje gospodarki wodnej. Koncern zobowiązał się do 2015 r. obniżyć
zużycie wody w przeliczeniu na hektolitr piwa o 25%. Ten ambitny plan pozwoli rocznie
zaoszczędzić 20 mld litrów wody, które wystarczyłyby do napełnienia 8 tysięcy basenów
o wymiarach olimpijskich.
Mniej wody, więcej piwa
Jednym z priorytetów Kompanii Piwowarskiej i całej Grupy SABMiller jest zwiększenie produkcji piwa
przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia wody. Polskie browary mogą być pod tym względem
wzorem do naśladowania zarówno dla pozostałych zakładów koncernu, jak i innych przedstawicieli
branży piwowarskiej. W roku rozliczeniowym F12 browary w Poznaniu i Białymstoku osiągnęły
wyniki odpowiednio 3,09 i 3,17 hl wody/hl piwa. Zużycie wody w browarze w Tychach zmalało
do 2,89 hl wody/hl piwa, podczas gdy w nowoczesnych browarach przeciętnie do wyprodukowania
1 hl piwa wykorzystuje się 4-6 hl wody. Wskaźnik uzyskany przez Tyskie Browary Książęce jest
jednym z najniższych w grupie SABMiller i świadczy o bardzo dobrym systemie gospodarowania
wodą.
– Inicjatywy takie jak „Godzina dla Ziemi” czy Światowy Dzień Wody są potrzebne, żeby uświadomić
ludziom konieczność racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych i skłonić ich do zmiany
nawyków. Dlatego bardzo im kibicujemy – mówi Małgorzata Walędzińska-Półtorak, kierownik ds.
zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej. – Jednocześnie warto zauważyć, że
w naszej firmie działania na rzecz środowiska to nie jednorazowa akcja, ale systematyczna praca,
365 dni w roku. Jej efekty są może niezbyt widowiskowe, ale na pewno istotne i w dłuższej
perspektywie przyniosą znaczące korzyści i nam, i przyrodzie.
Więcej informacji na temat priorytetów środowiskowych Kompanii Piwowarskiej zawiera Raport
Zrównoważonego Rozwoju 2012: http://www.kp.pl/documents/article/SD_raportKP_2012.pdf
* Źródło: Model Globalnych Zapasów i Zapotrzebowania na Wodę w roku 2030; produkcja rolna w oparciu o analizę
podstawową IFPRI IMPACT-WATER.
Do redaktora:
Kompania Piwowarska – Lider branży piwowarskiej w Polsce
Kompania Piwowarska jest największym przedsiębiorstwem piwowarskim w Polsce. Kilkusetletnie
doświadczenia w warzeniu piwa, nowoczesne technologie i rygorystyczne przestrzeganie zasad
produkcji na światowym poziomie gwarantują najwyższą jakość naszych produktów. Do portfela
marek KP należą najpopularniejsze polskie piwa – m.in. Tyskie, Żubr, Lech, Dębowe Mocne, Redd's,
a także międzynarodowe marki premium: Pilsner Urquell, Grolsch oraz Peroni Nastro Azzurro.
Kompania Piwowarska (utworzona w 1999 roku) posiada trzy browary (w Tychach, Poznaniu
i Białymstoku) oraz oddziały handlowe na terenie całego kraju. Kompania Piwowarska prowadzi także
działalność społeczną oraz programy edukacyjne popularyzujące odpowiedzialność i umiar
w konsumowaniu alkoholu. Wielkość sprzedaży osiągniętej przez KP w roku finansowym
zakończonym 31 marca 2012 r. wyniosła 13,5 mln hektolitrów piwa.
SABMiller – jeden z największych na świecie producentów piwa
Kompania Piwowarska jest częścią jednego z największych na świecie producentów piwa – SABMiller
plc. Grupa produkuje lub dystrybuuje piwo na sześciu kontynentach, a jej ogólnoświatowy portfel
obejmuje międzynarodowe piwa premium, takie jak Grolsch, Miller Genuine Draft, Peroni Nastro
Azzurro czy Pilsner Urquell oraz czołowe marki lokalne, takie jak Aquila, Castle, Miller Lite, Snow czy
Tyskie. SABMiller jest jedną z największych na świecie (poza USA) firm rozlewających produkty CocaColi. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2012 SABMiller osiągnął przychody w wysokości
31,4 mld USD oraz wypracował zysk brutto (EBITA) w wysokości 5,6 mld USD. SABMiller plc jest
notowany na giełdach papierów wartościowych w Londynie i Johannesburgu.
Dodatkowych informacji udzielają:
Wojciech Mrugalski
kierownik ds. komunikacji
Kompania Piwowarska SA
ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań
tel. + 48 61 667 7667
tel. kom. + 48 601 91 11 44
fax + 48 61 66 77 850
[email protected]
www.kp.pl
Małgorzata Walędzińska-Półtorak
kierownik ds. zrównoważonego rozwoju
Kompania Piwowarska SA
ul. Mikołowska 5, 43-100 Tychy
tel. +48 32 32 78 415
tel. kom. +48 601 590 618
fax +48 32 32 78 418
[email protected]
www.kp.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards