PRM. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej.

advertisement
Zjawisko
indukcji
elektromagnetycznej
dr inż. Romuald Kędzierski
Przypomnienie
Jeżeli przez przewodnik płynie prąd elektryczny, to
wokół niego powstaje
pole magnetyczne.
Problem
Czy „działanie” pola magnetycznego na przewodnik może
spowodować w nim przepływ prądu elektrycznego?
TAK!!!
Jest to zjawisko tzw. indukcji elektromagnetycznej.
Zjawisko to zostało odkryte w 1831 roku przez
angielskiego fizyka Michaela Faradaya
- odkrył zjawisko indukcji elektromagnetycznej
- stworzył podstawy elektrochemii
- odkrył zjawisko samoindukcji
- zbudował model pierwszego silnika elektrycznego
- zbudował pierwszą prądnicę
1791 – 1867
Obserwacja doświadczenia
https://www.youtube.com/watch?v=t9-1c6NOTQ0
Wnioski:
1. Rozpatrywany obwód był obwodem zamkniętym
2. Wskazówka galwanometru wychylała się tylko wtedy, gdy magnes
poruszał się względem zwojnicy
3. Podczas wprowadzania magnesu do zwojnicy i wyprowadzania
magnesu ze zwojnicy, wskazówka galwanometru wychylała się w
w przeciwną stronę
zmieniał się zwrot przepływu prądu
4. Jeżeli odwrócony został biegun magnesu wprowadzanego do zwojnicy, to
wskazówka galwanometru wychylała się w przeciwną stronę niż w
sytuacji wyjściowej
5. Jeżeli magnes – po wprowadzeniu do zwojnicy – był względem niej
nieruchomy, to wskazówka galwanometru nie wychylała się
przez galwanometr nie płynął prąd elektryczny
Zjawisko polegające na wzbudzeniu przepływu prądu elektrycznego
(tzw. indukcyjnego) – na skutek przenikania przez obwód zamknięty
zmiennego pola magnetycznego, nazywa się
indukcją elektromagnetyczną.
Praktyczne wykorzystanie zjawiska indukcji elektromagnetycznej:
- prądnice
- alternatory
- transformatory
- piece indukcyjne
- silniki indukcyjne
- mierniki indukcyjne
Problem
Jak można określić stronę, w którą płynie prąd indukcyjny?
Określa to tzw. reguła Lenza
Prąd indukcyjny płynie w taką stronę, że pole magnetyczne
wywołane przez przepływ tego prądu, przeciwdziała zmianom
pola magnetycznego, które przepływ tego prądu wywołały.
Jest to tzw. reguła przekory
Jest ona konsekwencją zasady zachowania energii!
Przykład
Określ biegunowość pola magnetycznego powstałego w zwojnicy, naszkicuj
linie pole magnetyczne zwojnicy oraz wskaż, w którą stronę popłynie prąd
indukcyjny w zwojnicy.
N
S
S
N
Download