Slide 1 - Teatr Figur Kraków

advertisement
PROPONUJEMY:
• WARSZTATY TEATRALNE
• techniki aktorskie
• teatr cieni
• animacja lalek
• ZAJĘCIA PLASTYCZNE
• budowa lalek teatralnych
• charakteryzacja
•budowa masek teatralnych
• WARSZTATY KUGLARSKIE
• LEKCJE TEATRU
• żonglowanie piłkami, maczugami,
talerze, diabolo, poi
• jazda na monocklu
• interpretacja przedstawienia
• historia teatru
WARSZTATY TEATRALNE
TRENING AKTORSKI dla grup teatralnych
Warsztaty skierowane są do nieprofesjonalnych zespołów teatralnych
oraz klas humanistycznych.
Uczestnictwo w sesjach warsztatowych ma wspomóc także instruktorów
teatralnych. Ich udział w zajęciach pomaga w zintegrowaniu się z
grupą, pozwala im lepiej poznać możliwości młodych aktorów, a przez
postawienie uczestników wobec nowych wyzwań - dostrzec ukryte
dotąd talenty.
• interpretacja tekstu
• trening partnerski
• charakteryzacja
• budowanie etiud
• plastyka ruchu
Zajęcia prowadzą: Alla Maslovskaya,
Mateusz Przyłęcki, Dagmara Żabska
WARSZTATY TEATRALNE
WARSZTATY AKTORSKIE dla początkujacych
W trakcie realizacji programu uczestnicy poznają podstawowe techniki aktorskie, doskonalą
umiejętność pracy w grupie, zdobywają świadomość ciała, uczą się wyrażania własnych emocji.
• świadomość ciała
• emisja głosu
• elementarne zadania
aktorskie
• praca z wyobraźnią
Zajęcia prowadzą: Alla Maslovskaya,
Mateusz Przyłęcki, Dagmara Żabska,
Adrianna Dunin-Wąspwicz
WARSZTATY TEATRALNE
TECHNIKI ANIMACJI dla młodzieży
Zajęcia poświęcone budowaniu etiud w teatrze przedmiotu.
Improwizacje z materiałem to nie tylko animacja tworzywa,
budowanie figuratywnych postaci
i manipulowanie nimi. To działanie względem materii, wobec
niej, z nią. Szukanie nowych form, szukanie nowego życia.
Gonitwa metamorfoz.
Dla zakochanych w teatrze nieosobowym, to wstęp do treningu
lalkarskiego, dla aktorów żywego planu – trening kreatywności.
• tradycyjne techniki lalkowe
• teatr przedmiotu
• lalki niekonwencjonalne
Prowadzenie: Dagmara Żabska
WARSZTATY TEATRALNE
TEATR LALEK dla najmłodszych
Na ile sposobów można się zamyślić? Czy można zatańczyć
słońce? Czy w teatrze konieczna jest scena? Po co
człowiekowi teatr?
Wydaje się, że dla maluchów teatr lalek jest czymś
najbardziej oczywistym. Animacja jest częścia ich
codzienności. Dlatego głównym tematem zajęć nie jest
technika, a wyobraźnia, wyrażanie emocji, świadomośc
ciala, praca w grupie.
• animacja lalek (pacynka, kukła)
• budowanie etiud w teatrze przedmiotu
• teatr cieni
•Prowadzenie: Alla Maslovskaya
WARSZTATY TEATRALNE
TEATR CIENI
Zajęcia dla wszystkich grup wiekowych. Efektem zajęć jest
rozbudzenie wyobraźni, integracja grupy (duży nacisk
położony jest na komunikację pozawerbalną), podniesienie
świadomości ciała i ruchu.
• techniki animacji
• budowanie etiud
• trening kreatywności
Zajęcia prowadzą: Piotr Idziak, Alla Maslovskaya
KUGLARSTWO
WARSZTATY ŻONGLOWANIA
I KREATYWNOŚCI
Zajęcia dla wszystkich grup
wiekowych. Uczymy żonglowania
piłeczkami, maczugami, krecenia
talerzami, diabolo. Starszym
proponujemy naukę chodzenia na
szczudłach
i jazdy na monocyklu.
Prowadzenie: Piotr Idziak i zespół
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
BUDOWANIE LALEK TEATRALNYCH
Zajęcia dla różnych grup wiekowych. Najmłodszym
proponujemy pracę z tradycyjnymi formami:
pacynkami, kukiełkami, lalkami rekawiczkowymi. Lalki
wykonywane są z gąbek, papier-mache przedmiotów
codziennego użytku.
Młodzieży i dorosłym proponujemy lalki
niekonwencjonalne: pełnowymiarowe kukły,
marionetki, tintamareski, lalki cieniowe.
Prowadzenie: Jerome Bolan,
Agnieszka Polańska
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
CHARAKTERYZACJA
Zajecia dla instruktorów teatralnych, nauczycieli,
zespołów amatorskich i profesjonalnych. W
zależności od potrzeb, warsztaty mozna
potraktować jako spotkanie jednorazowe lub
cykliczne (6 spotkań: czaszka, osoba starsza, rasy
ludzkie: żółta, czarna, klaun, zwierzątka)
Prowadzenie: Alla Maslovskaya
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
MASKA TEATRALNA
Oferta dla młodzieży i dorosłych. Zajęcia
z budowania masek teatralnych: dell’arte, maski
tragiczne i komiczne, obrzędowe, indywidualne,
karnawałowe.
Maski robione będą z papier-mache.
Prowadzenie: Agnieszka Polańska, Dagmara
Żabska
LEKCJE TEATRU
Warsztaty praktyczne uzupełniamy prezentacjami
multimedialnymi na temat teatru, prowadzonymi
przez krakowskich teatrologów. Oferta zajęć
teoretycznych obejmuje teorię teatru XX w.,
historię teatru
i dramatu; prezentacje uzupełniane są projekcjami
video:
historia teatru współczesnego – od Wielkiej
Reformy do Gardzienic
sztuki plastyczne w teatrze – próba spojrzenia
na dzieło teatralne przez pryzmat scenografii
interpretacja przedstawienia – propozycja
wspólnej analizy spektaklu
ul. Rękawka 3/2
Kraków, Polska
www.teatrfigur.pl
[email protected]
Download