Autorytet i wywieranie wpływu

advertisement
Autorytet i wywieranie wpływu
Informacje o usłudze
Numer usługi
2016/10/05/7223/19945
Cena netto
1 290,00 zł
Cena brutto
1 586,70 zł
Cena netto za godzinę
0,00 zł
Cena brutto za
godzinę
0,00
Usługa z możliwością dofinansowania
Tak
Rodzaje usługi
Usługa szkoleniowa
Liczba godzin usługi
14
Termin rozpoczęcia
usługi
2017-03-09
Termin zakończenia
usługi
2017-03-10
Termin rozpoczęcia
rekrutacji
2016-10-05
Termin zakończenia
rekrutacji
2017-03-08
Maksymalna liczba uczestników
15
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu
Progress Project Sp. z o.o.
Osoba do
kontaktu
Joanna Jaworska
Telefon
570003200
E-mail
[email protected]
Fax
+48 22 460 46
04
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem jest nauczenie uczestników przejmowania silnego i skutecznego wpływu nad innymi ludźmi, w
procesie wywierania wrażenia osoby z autorytetem. Uczestnicy nauczą się jak być liderem z krwi i
kości, a nie osobą wydającą „rozkazy i rozporządzenia”. Cel osiągniemy poprzez szereg ćwiczeń,
rozwijających i wzmacniających te cechy osobowości, które związane są z przywództwem i
budowaniem postawy liderskiej. Kolejnym celem jest nauczenie uczestników podejmowania szybkich
i skutecznych decyzji. Nauczą się przewidywać konsekwencje własnych wyborów, oraz brać za nie
pełną odpowiedzialność. Cel osiągnięty zostanie poprzez przegląd dotychczas podjętych decyzji i ich
skuteczność. Przeprowadzimy symulację decyzji, które w najbliższym czasie, będą miały być podjęte i
wspólnie przewidzimy ich możliwe konsekwencje.
Szczegółowe informacje o usłudze
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji rozumianych jako zbiór wiedzy lub umiejętności lub
kompetencji społecznych potwierdzonych dokumentami: Tak
Czy realizacja usługi wymaga ewaluacji: Tak
Badanie skuteczności usług szkoleniowych w formie otwartej wykonuje się poprzez przeprowadzanie
ankiet poszkoleniowych oraz ich późniejszą analizę. Dodatkowo w przypadku szkoleń otwartych firma
Progress Project kontaktuje się po szkoleniu z wybranymi uczestnikami szkoleń w celu weryfikacji w
jakim stopniu dane szkolenie spełniło oczekiwania danych uczestników.
W przypadku szkoleń dofinansowanych, po zakończeniu usługi wymagana jest jej ocena
poprzez wypełnienie ankiety w Bazie Usług Rozwojowych.
Ramowy program usługi
Dzień I - ta część szkolenia służy zdobyciu wiedzy na temat osobowości drugiego człowieka oraz
sposobów komunikacji osoby, sprawiającej „wrażenie” osoby z autorytetem.
1. Autorytet w świetle psychologii poznawczej, osobowości i społecznej:
• rodzaje zachowań, postaw i sposobów komunikacji budujących aurę osoby z autorytetem.
2. Kluczowe umiejętności niezbędne w budowaniu postawy osoby z autorytetem:
• zjednywanie ludzi,
• sztuka wywierania wpływu, jako elementy kreowania wizerunku.
3.
Jakie cechy osobowości i temperamentu sprawiają, że ludzie postrzegają daną osobę, jako
autorytet?
• od czego zależy autorytet?
• typy liderów i autorytetów,
• wartości, przekonania charakterystyczne dla liderów i osób z autorytetem.
4. Wizerunek autorytetu:
• pewność siebie i poczucie własnej wartości,
• charyzma – czy można się tego nauczyć?
• umiejętność wywierania wpływu i przekonywania do własnych poglądów.
• pokora, opanowanie, pogoda ducha, czyli emocje i nastawienie u liderów i osób z autorytetem.
5.
Ja jako lider, czyli koncepcja Poziomów Logicznych, wg Georga Batesona i jej zastosowanie w
budowaniu autorytetu:
• prezentacja Koncepcji Poziomów Logicznych,
•
wpływ poszczególnych poziomów na siebie i na system oraz analiza charakterystycznych i
specyficznych problemów na styku poszczególnych poziomów,
•
poziom Pierwszy: Środowisko. Przegląd i analiza dostępnych zasobów i możliwości ich
wykorzystania do realizacji celów biznesowych firmy,
• poziom Drugi: Obserwowalne zachowania w konkretnym środowisku. Analiza zachowań własnych i
planowanie zmian,
•
poziom Trzeci: Umiejętności. Przegląd kompetencji i umiejętności zawodowych niezbędnych do
wywierania wrażenia lidera i osoby z autorytetem,
• poziom Czwarty: Przekonania/Wartości Liderów. Wpływ przekonań na realizacje celów biznesowych i
na postrzeganie samego siebie jako osoby posiadającej autorytet,
•
poziom Piąty: Tożsamość. Charakterystyka i zdefiniowanie ról, zachowań, przekonań, sposobów
funkcjonowania,
• poziom Szósty: Misja. Analiza kierunku własnego rozwoju, zdefiniowanie i ustalenie strategicznych
celów i zadań.
6. Określenie i zdefiniowanie własnej roli, jako osoby posiadającej autorytet, na wszystkich Poziomach
Logicznych.
Dzień II - ta część szkolenia będzie poświęcona rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i
perswazyjnych, charakterystycznych dla liderów, oraz wzmacnianiu pewności siebie.
1. Zagrożenia, czyli jak na pewno nie uda Ci się sprawiać wrażenia osoby z autorytetem:
• pycha, czyli przeświadczenie, że jestem lepszy od innych,
• słyszenie, ale nie słuchanie, czyli umiejętność zjednywania ludzi,
• złudzenie omnipotencji – już nic więcej nie muszę, bo wiem wszystko,
• raz tak, raz tak, czyli, po co być konsekwentnym,
• etyka i moralność w biznesie – kodeks etyczny osoby z autorytetem.
2. Rozwój umiejętności wspierających budowanie autorytetu:
• umiejętności udzielania informacji zwrotnej,
• umiejętności udzielania pochwał i krytyki,
• umiejętność budowania relacji z innymi ludźmi.
3. Analiza komunikacji niewerbalnej, charakterystycznej dla liderów:
• ton głosu, tempo mówienia,
• gesty, postawa ciała.
4.
Postawa ciała, ton głosu, charakterystyczne gesty i ich wpływ na nieświadomość osób,
poddawanych tego typu wpływowi.
5.
Połączenie zdobytych umiejętności z zakresu osobowości lidera, stylu komunikacji lidera, oraz
zachowań niewerbalnych lidera, z poczuciem pewności siebie:
•
ćwiczenia, których głównym celem, będzie rozwinięcie umiejętności z zakresu komunikacji
niewerbalnej, cechującej liderów, oraz wzmocnienie poczucia pewności siebie.
Grupa docelowa
Wszystkie osoby, którym zależy, aby w kontaktach biznesowych wywierać silny i skuteczny wpływ na
innych ludzi:
osoby na stanowiskach kierowniczych, menadżerskich,
pracownicy działów Zakupów,
pracownicy działów Logistyki,
pracownicy działów Obsługi klienta,
pracownicy działów Handlowych.
Opis warunków uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zebranie się minimalnej grupy 6 osób. W przypadku, gdy
grupa się nie zbierze, wyznaczymy nowy termin szkolenia.
Materiały dydaktyczne
Segregator, skrypt szkoleniowy, notatnik, długopis.
Harmonogram
LP
Przedmiot / Temat
zajęć
Data realizacji
zajęć
Godzina
rozpoczęcia
Godzina
zakończenia
Liczba
godzin
1
Zajęcia z przerwami
2017-03-09
10:00
17:00
7:00
2
Zajęcia z przerwami
2017-03-10
09:00
16:00
7:00
Lokalizacja usługi
Adres:
Bratysławska 2
Kraków, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
InterHouse Hotel***
Warunki logistyczne:
Klimatyzacja, Udogodnienia dla
niepełnosprawnościami, Wi-fi
osób
z
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

2-2=0

2 Cards jogaf85537

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards