Zarządzanie popytem

advertisement
Zarządzanie popytem – scenariusze i
koncepcja wirtualnej elektrowni
Confidential | ©2012 Ventyx, An ABB Company | 1
©2012 | Commercial in Confidence | Proprietary to Ventyx, An ABB Company
Czym jest zarządzanie popytem
W prawdziwej sieci inteligentnej odbiorcy końcowy / klienci
powinni być jej aktywną częścią...
!
!
!
Czym jest zarządzanie popytem
!
!
!
INTELIGENTNA
!
!
Czym jest zarządzanie poptyem ?
I dlatego muszą zostać zaangażowani w procesy dotyczące
funkcjonowania sieci inteligentnej
Dystrybutor
Dostawca
Dystrybutor
Dostawca
Klient
Klient
(Prosument)
Czym jest zarządzanie popytem?
 Zaangażowanie klientów jak i kontrola może być
bezpośrednia jak i niebezpośrednia.
 Powinna być możliwa redukcja całościowego zużycia i/lub
przeniesienie zużycia w inne pory w ciągu dnia.
 Zarządzanie popytem powinno zawierać rozproszoną
generację (mikrowytwarzanie) i magazynowanie.
Co to jest wirtualna elektrownia?
PV
Farma
wiatrowa
Farma
wiatrowa
Program
taryfowy B
PV
Farma
wiatrowa
WE
(rozproszone
wytwarzanie)
A
Program
Taryfowy A
WE (taryfy)
B
Program
Kontroli bezp.
C
Program
Kontroli bezp.
B
Program
Kontroli bezp..
A
WE (kontrola
bezpośrednia)
C
Wirtualne elektrownie w sieci
WE A
Ceny
WE B
Rozproszone
źródła energii
WE C
Rozproszone
źródła energii
WE D
Rozproszone
źródła energii
Ventyx DRMS – jak to działa?
Zarządzanie klientami
Pozwala na zarządzanie rejestracją klientów i jej śledzenie oraz umożliwia produkcję
zaawansowanych raportów w celu analizy kluczowych czynników wydajności (KPI)
Ventyx DRMS – jak to działa?
Zarządzanie klientami
Pozwala na zarządzanie rejestracją klientów i jej śledzenie oraz umożliwia produkcję
zaawansowanych raportów w celu analizy kluczowych czynników wydajności (KPI)
Konfiguracja programów zarządzania popytem
Definicja programu : relacje, zasady, kwalifikacja, hierarchia, taryfy, „wyzwalacze”,
komendy, wiadomości. Zaawansowane raporty do analizy skuteczności i zyskowności.
Ventyx DRMS – jak to działa?
Zarządzanie klientami
Pozwala na zarządzanie rejestracją klientów i jej śledzenie oraz umożliwia produkcję
zaawansowanych raportów w celu analizy kluczowych czynników wydajności (KPI)
Konfiguracja programów zarządzania popytem
Definicja programu : relacje, zasady, kwalifikacja, hierarchia, taryfy, „wyzwalacze”,
komendy, wiadomości. Zaawansowane raporty do analizy skuteczności i zyskowności.
Konfiguracja wirtualnych elektrowni, prognozowanie i optymalizacja
Kalkulacja wirtualnych elektrowni na podstawie aktualnych i prognozowanych wartości,
prognozowanie, optymalizacja portfolio dla optymalnej wysyłki wirtualnych elektrowni.
Ventyx DRMS – jak to działa?
Zarządzanie klientami
Pozwala na zarządzanie rejestracją klientów i jej śledzenie oraz umożliwia produkcję
zaawansowanych raportów w celu analizy kluczowych czynników wydajności (KPI)
Konfiguracja programów zarządzania popytem
Definicja programu : relacje, zasady, kwalifikacja, hierarchia, taryfy, „wyzwalacze”,
komendy, wiadomości. Zaawansowane raporty do analizy skuteczności i zyskowności.
Konfiguracja wirtualnych elektrowni, prognozowanie i optymalizacja
Kalkulacja wirtualnych elektrowni na podstawie aktualnych i prognozowanych wartości,
prognozowanie, optymalizacja portfolio dla optymalnej wysyłki wirtualnych elektrowni.
Agregacja/Dezagregacja
Agregacja jednostek wirtualnych elektrowni do kalkulacji całościowej mocy i
dezagregacja do wysyłki poszczególnych jednostek/klientów.
Wiele konfigurowalnych pośrednich rezultatów.
Ventyx DRMS – jak to działa?
Zarządzanie klientami
Pozwala na zarządzanie rejestracją klientów i jej śledzenie oraz umożliwia produkcję
zaawansowanych raportów w celu analizy kluczowych czynników wydajności (KPI)
Konfiguracja programów zarządzania popytem
Definicja programu : relacje, zasady, kwalifikacja, hierarchia, taryfy, „wyzwalacze”,
komendy, wiadomości. Zaawansowane raporty do analizy skuteczności i zyskowności.
Konfiguracja wirtualnych elektrowni, prognozowanie i optymalizacja
Kalkulacja wirtualnych elektrowni na podstawie aktualnych i prognozowanych wartości,
prognozowanie, optymalizacja portfolio dla optymalnej wysyłki wirtualnych elektrowni.
Agregacja/Dezagregacja
Agregacja jednostek wirtualnych elektrowni do kalkulacji całościowej mocy i
dezagregacja do wysyłki poszczególnych jednostek/klientów.
Wiele konfigurowalnych pośrednich rezultatów.
Kalkulacja skomplikowanych rachunków
Kalkulacja skomplikowanych rachunków umożliwiająca stosowanie skomplikowanych
taryf zarządzania popytem w posiadanych już systemach CIS.
Scenariusze wykorzystania wirtualnych elektrowni
Ventyx DRMS wspomaga każdy scenariusz:
Zmiejszanie zapotrzebowania szczytowego:
Zapobieganie awariom
Optymalizacja bilansowania
<Make or Buy>
Zmniejszanie zapotrzebowania szczytowego
Scenariusze wykorzystania wirtualnych elektrowni
Ventyx DRMS wspomaga każdy scenariusz:
Optymalizacja rozproszonej generacji / źródeł
odnawialnych
Zmniejszenia zatorów
Minimalizacja okresowości
Optymalizacja źródeł rozproszonych
Źrodła
rozproszone
dostępne: czas na
użycie tej zielonej
energii!
Źródła
rozproszone
niedostępne: czas
na reduckję
zużycia?
Scenariusze wykorzystania wirtualnych elektrowni
Ventyx DRMS wspomaga każdy scenariusz:
Reakcja na zdarzenia
Awarie, wyłączenia
Planowane czynności konserwacyjne i naprawcze
Reakcja na zdarzenia
WE pomoże w
redukcji zużycia w
celu zmiejszenia
negatywnych
efektów zdarzenia
Wirtualnie elektrownie w praktyce
Ventyx DRMS wykorzystuje wirtualne elektrownie do:
Redukcji zużycia:
Podczas awarii lub w celu ich uniknięcia
Kiedy jest planowane wyłączenie
Kiedy jest to bardziej efektywne kosztowo niż zwiększanie wytwarzania i/lub kupując
na rynku
Kiedy źródła rozproszone są niedostępne
Wirtualnie elektrownie w praktyce
Ventyx DRMS wykorzystuje wirtualne elektrownie do:
Redukcji zużycia:
Podczas awarii lub w celu ich uniknięcia
Kiedy jest planowane wyłączenie
Kiedy jest to bardziej efektywne kosztowo niż zwiększanie wytwarzania i/lub kupując
na rynku
Kiedy źródła rozproszone są niedostępne
Umożliwienia lepszego wykorzystania źródeł rozproszonych
Podczas awarii lub w celu ich uniknięcia
Kiedy jest planowane wyłączenia
Kiedy jest to bardziej efektywne kosztowo niż zwiększanie wytwarzania i/lub kupując
na rynku
Wirtualnie elektrownie w praktyce
Ventyx DRMS wykorzystuje wirtualne elektrownie do:
Redukcji zużycia:
Podczas awarii lub w celu ich uniknięcia
Kiedy jest planowane wyłączenie
Kiedy jest to bardziej efektywne kosztowo niż zwiększanie wytwarzania i/lub kupując
na rynku
Kiedy źródła rozproszone są niedostępne
Umożliwienia lepszego wykorzystania źródeł rozproszonych
Podczas awarii lub w celu ich uniknięcia
Kiedy jest planowane wyłączenia
Kiedy jest to bardziej efektywne kosztowo niż zwiększanie wytwarzania i/lub kupując
na rynku
Zwiększenia zużycia
Kiedy energia ze źródeł rozproszonych jest dostępna i może potencjalnie powodować
lokalne zatory
Praktyka – 50 programów pilotażowych w USA
średnio
23%
* Brattle Group – Lessons from Demand Response Trials & Potential Savings for the EU
Success story – Baltimore Gas and Electric
Firma:
Największy dostawca prądu i gazu w stanie Maryland
Dostarcza energię elektryczną do 1.2 miliona klientów oraz gaz do 640 tys.
Wyzwania:
Uczestnictwo w stanowym programie redukcji zużycia energii o 15% per capita do 2015
Kontrola 600 MW szczytowego obciążenia przy 50% zaangażowaniu klientów indywidualnych
Integracja technologii OT z IT – instalacja 450 tys. Inteligentnych termostatów i sterowników
obciążenia
Rezultaty:
Szacowane $ 545 milionów kumulatywnych oszczędności pomiędzy 2008-2015 przez
klientów indywidualnych i brak potrzeby inwestycji w rozwój nowych mocy wytwórczych
600MW mocy z programu zarządzania popytem na koniec 2012
Ponad 90% satysfakcja klientów z uczestnictwa w programie
Podsumowanie - korzyści
Większa
Konkurencyjność
Elastyczność
Sieci
Optymalizacja
Wytwarzania
Zarządzanie
popytem
Adaptacyjność
Ekologia!
Zapobieganie
Awariom
Pytania?
Confidential | ©2012 Ventyx, An ABB Company | 25
Dziękuję!
Confidential | ©2012 Ventyx, An ABB Company | 26
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards