medical news uk

advertisement
MEDICAL NEWS UK
Resweratrol wydłuża długość życia i opóźnia wystąpienie objawów starzenia się
u krótkożyjących kręgowców
Data artykułu: 13 lutego 2006 - 0:00 (Wielka Brytania)
Prowadząc badania nad szczególnymi gatunkami krótkożyjących ryb, badacze dowiedli, że
naturalny związek, którego wydłużające życie właściwości zostały ukazane w badaniach nad
bezkręgowcami, posiada te same właściwości przynajmniej w przypadku jednego gatunku
kręgowców. Odkrycia tego dokonał Aleksandro Cellerino z Wyższej Szkoły: Scuola Normale
Superiore w Pizie wraz ze współpracownikami. Badania wspierają tezę o potencjalnej użyteczności
tego związku w pracach dotyczących procesów starzenia się człowieka.
Rozwój leków umożliwiających hamowanie nawału chorób związanych z procesami starzenia się i
poprawienie jakości życia osób starszych jest obecnie głównym celem instytutów badań nad
starzeniem się i opieki zdrowotnej w nowoczesnych społecznościach. Jednak pomyślny rozwój
leków przeciw chorobom związanym z procesami starzenia się musi stawić czoła wyzwaniu jakie
stanowi długość życia dostępnych zwierzęcych modeli – modeli starzenia się ssaków, które żyją
relatywnie dłużej i na których nie jest tak łatwo przeprowadzić badania w porównaniu z gatunkami
krótkożyjącymi.
Resweratrol jest związkiem organicznym. Występuje w winogronach i jest składnikiem szczególnie
wzbogacającym czerwone wino. Zostało wykazane, że wydłuża długość życia u bezkręgowców np.
nicieni Caenorhabditis elegant, drożdży czy muszek owocowych Drosophila. Jednakże, jak dotąd,
trwające całe życie farmakologiczne próby były przeprowadzane na nicieniach czy muszkach ze
względu na ich mały rozmiar organizmu, naturalną krótką długość życia i przystępny koszt hodowli.
Z drugiej strony, robienie badania z próbami farmakologicznymi trwającego całe życie myszek
laboratoryjnych (które żyją dłużej niż dwa lata i są relatywnie niedrogie w utrzymaniu) jest
nieopłacalne.
Ostatnio doktor Cellerino i jego współpracownicy przeprowadzili badanie na gatunku małych ryb,
których życie w niewoli trwa tylko trzy miesiące. W tej nowej pracy badacze użyli rybek do
testowania wpływu podawania resweratrolu na związane z wiekiem procesy fizjologicznego
obumierania. Badacze wzbogacali dzienne dawki pokarmu rybek resweratrolem. Odkryli, iż taka
kuracja prowadzi do wzrostu długowieczności oraz opóźnia nadejście związanych ze starzeniem się
procesów niszczenia pamięci i mięśni.
Resweratrol wydaje się być pierwszą molekułą, która konsekwentnie powoduje wydłużenie życia
wśród różnych gatunków zwierząt takich jak nicienie, owady, ryby. Może stać się wyjściową
molekułą w projektowaniu i produkcji leków zapobiegających chorobom związanym z procesami
starzenia się.
Badania wpływu resweratrolu na życie ryb przeprowadzali: Dario R. Valenzano z Wyższej Szkoły:
Scuola Normale Superiore w Pizie we Włoszech; Alessandro Cellerino z Wyższej Szkoły: Scuola
Normale Superiore w Pizie i Instytutu Neuronauk CNR w Pizie we Włoszech; Eva Terzibasi i
Tyrone Genade z Istytutu Neuronauk CNR w Pizie we Włoszech; Antonino Cattaneo z
Europejskiego Instytutu Badań nad Mózgiem i z Lay Line Genomics S.p.A. w Rzymie we
Włoszech; Luciano Domenici z Instytutu Neuronauk CNR w Pizie we Włoszech i z Uniwersytetu:
Universita dell'Aquila w L'Aquila we Włoszech.
Badania zostały sfinansowane przez firmę Lay Line Genomics S.p.A., która ma prawa do
handlowego wykorzystywania tego modelu.
Valenzano et al.: "Resveratrol Prolongs Lifespan and Retards the Onset of Age-RelatedMarkers in a
Short-Lived Vertebrate." Publishing in Current Biology 16, 296-300, February 7, 2006. DOI
10.1016/j.cub.2005.12.038. http://www.current-biology.com/
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards