uprawa ro*lin w pomieszczeniach

advertisement
UPRAWA ROŚLIN
W
POMIESZCZENIACH
Seminarium
Harrachov 05.11.2015r.
Prowadzący: Jakub Gajewski
PLAN RAMOWY SEMINARIUM
KIEŁKOWANIE
I
WYSIEW
FAZA
WZROSTU
ROŚLINY
FAZA
KWITNIENIA
ZBIÓR
I
SUSZENIE
PYTANIA I DYSKUSJA
TYPY UPRAWY ROŚLIN
• Rośliny uprawiamy w formie:
tzw. „outdoor” (na zewnątrz np. w lesie) lub
tzw. „indoor” (w pomieszczeniu)
• Na nasze potrzeby wybieramy formę
„indoor”, gdyż pozwala nam ona na
m.in.
odpowiednią
manipulację
światłem
i
warunkami
klimatycznymi,
przez
co
otrzymamy satysfakcjonującej jakości kwiaty
CO JEST POTRZEBNE ROŚLINIE DO
PRAWIDŁOWEGO WZROSTU?
•
•
•
•
•
•
•
•
WODA
ILOŚĆ ŚWIATŁA I JEGO BARWA
WILGOTNOŚĆ POWIETRZA
POZIOM PH (KWASOWOŚĆ)
SKŁADNIKI ODŻYWCZE (NP. PIERWIASTKI)
SKŁAD POWIETRZA
TEMPERATURA
HIGIENA POMIESZCZENIA
(W ZALEŻNOŚCI OD FAZY ROZWOJU ROŚLINY MOGĄ ZMIENIAĆ SIĘ JEJ POWYŻSZE POTRZEBY, CO
BĘDZIE SZERZEJ KOMENTOWANE PODCZAS OMAWIANIA KAŻDEJ Z FAZ)
WYBÓR POMIESZCZENIA
UMIEJSCOWIENIE NP. STRYCH, GARAŻ, PIWNICA
PRZY WYBORZE UWZGLĘDNIĆ FAKTY, IŻ UPRAWA:
 GENERUJE HAŁAS
 GENERUJE ZAPACH
 WYMAGA ODPOWIEDNIEJ HIGIENY
 WYMAGA STABILNEGO PODŁOŻA
 WYMAGA DOPŁYWU POWIETRZA I DOSTĘPU DO WODY
 WYMAGA ODPOWIEDNIEJ POWIERZCHNI
 WYMAGA STABILNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
 MUSI BYĆ ŁATWO DOSTĘPNA DLA CIEBIE, LECZ NIE DLA OSÓB
POSTRONNYCH
PODSTAWOWY SPRZĘT
•
OŚWIETLENIE (np. żarówki HPS, MH, CFL, lampy LED, programator czasowy )
•
NAMIOT UPRAWOWY LUB POMIESZCZENIE UPRAWOWE (GROWBOX, GROWROOM)
•
NAWOZY (BIOLOGICZNE LUB ORGANICZNE)
•
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
•
PODŁOŻE (np. GLEBA, HYDROPONIKA, PODŁOŻE KOKOSOWE, KRĄŻEK TORFOWY, KOSTKA MINERALNA)
•
WENTYLACJA I FILTRACJA (WENTYLATOR, FILTR, KANAŁ WENTYLACYJNY, NAWILŻACZ, REGULATOR
OBROTÓW)
•
AKCESORIA DO UPRAWY (np. MIARKA, PIPETA, ZBIORNIK WODNY, TERMOHIGROMETR, SPRYSKIWACZ,
NOŻYCZKI, ODZIEŻ OCHRONNA)
•
PRODUKCJA CO2 (BUTLA, DOZOWNIK)
•
DONICZKI, TACE
ROZMIESZCZENIE SPRZĘTU W
POMIESZCZENIU
WYBÓR ROŚLIN ZE WZGLĘDU NA
ICH PRZEZNACZENIE I CECHY
GENETYCZNE
• „INDOOR” vs „OUTDOOR”
• DŁUGOŚĆ KWITNIENIA ROŚLINY (CELEM SYNCHRONIZACJI
ZBIORU PRZY JEDNOCZESNEJ UPRAWIE RÓŻNYCH ODMIAN)
• PRZEWIDYWANA WYDAJNOŚĆ ODMIANY
(WAGA KWIATU, ILOŚĆ ŻYWICY)
• TYP ODMIANY (INDICA, SATIVA, HYBRYDA)
• PRZEWIDYWANA WYSOKOŚĆ ROŚLIN
• ODPORNOŚĆ ODMIANY NA CHOROBY
• WYMAGANE DOŚWIADCZENIE HODOWCY
NASIONA
• WYBÓR RODZAJU NASION:
o FEMINIZOWANE (ŻEŃSKIE)
o REGULARNE (ŻEŃSKIE I MĘSKIE)
• WYBÓR ODMIANY:
o WYSOKIE STĘŻENIE THC
o WYSOKIE STĘŻENIE CBD
• WYBÓR TYPU NASION:
o SAMOZAKWITAJĄCE (AUTOFLOW)
o TRADYCYJNE
o INDICA (DZIAŁANIE
ODPRĘŻAJĄCE, BALANS MIĘDZY
THC A CBD) – SPASTYKA,
SKURCZE, PRZEWLEKŁY BÓL,
SZTYWNOŚĆ STAWÓW,
BEZSENNOŚĆ, NIEPOKÓJ,
o SATIVA (DZIAŁANIE
POBUDZAJĄCE, EUFORYCZNE,
WYSOKIE THC, MAŁO CBD) –
NUDNOŚCI, APETYT, BÓLE
PRZEWLEKŁE, MIGRENY,
DEPRESJE.
METODY KIEŁKOWANIA
• METODA „KUBEK”: WODA • METODA „WATA”: DWIE
OK. 20 STOPNI, CIEPŁE I CIEMNE
MIEJSCE; PO 3-5 DNIACH
NASIONA POWINNY SIĘ
OTWORZYĆ ; PRZY 2-3 MM
KIEŁKA WYCIĄGNĄĆ Z WODY
WARSTWY CHUSTECZKI ZWILŻYĆ
LETNIĄ WODĄ, NASIONA UMIEŚCIĆ
MIĘDZY WARSTWAMI,
KONTROLOWAĆ WILGOTNOŚĆ
CHUSTECZEK ; CZAS OCZEKIWANIA:
KILKA DNI
•
SADZENIE WYKIEŁKOWANYCH NASION
•
POZWÓL NASIONOM WYKIEŁKOWAĆ DOPIERO JAK PRZYGOTUJESZ SPRZĘT I
POMIESZCZENIE DO UPRAWY!
•
PRZED POSADZENIEM NALEŻY DOKŁADNIE PODLAĆ GLEBĘ WODĄ (pH 6,5). KOSTKĘ
I PELLET NALEŻY ZAMOCZYĆ NA KILKA SEKUND W WODZIE O TAKIM SAMYM PH
•
DO WODY WARTO DODAĆ STYMULATOR KORZENI
•
WYKIEŁKOWANE NASIONA MOŻNA POSADZIĆ NP. W KOSTCE Z WEŁNY
MINERALNEJ, KRĄŻKU TORFOWYM LUB BEZPOŚREDNIO W GLEBIE NA GŁĘBOKOŚĆ
1-2 CM
•
WYKIEŁKOWANE NASIONA ZAWSZE WTYKAJ KORZONKIEM W DÓŁ
FAZA
WZROSTU
ROŚLINY
(FAZA WSTĘPNA SADZONEK
1-2 TYDZIEŃ ;
FAZA WZROSTU ROŚLINY
2-4 TYDZIEŃ )
FAZA WZROSTU ROŚLINY
•
OKRES WEGETATYWNY, ROZWIJAJĄ SIĘ CZĘŚCI ZIELONE (ŁODYGI I LIŚCIE) ORAZ KORZENIE
•
ROŚLINY NIE TWORZĄ KWIATÓW ZE WZGLĘDU NA DŁUGOŚĆ ŚWIATŁA
•
ŻARÓWKI METAHALOGENKOWE (MH)
•
NAŚWIETLENIE : 18 GODZIN DNIA (ŚWIATŁA) I 6 GODZIN NOCY
•
WILGOTNOŚĆ POWIETRZA: 80%-90%
•
TEMPERATURA : 24-28 STOPNI W „DZIEŃ” I 18-26 STOPNI W „NOCY”
•
CZAS TRWANIA FAZY WZROSTU: 3-4 TYGODNIE
•
PH PODŁOŻA: 6,5
•
PODLEWANIE CZĘSTE:

1.PO WŁĄCZENIU LAMP,

2. PO 9 GODZINACH,

3. NA GODZINĘ PRZED WYŁĄCZENIEM OŚWIETLENIA
•
PODLEWANIE JEDNORAZOWE: 1-2 GODZINY PRZED WYŁĄCZENIEM OSWIETLENIA
•
MOŻNA EKSPERYMENTOWAĆ
UPRAWA WSTĘPNA SADZONEK
(1-2 TYDZIEŃ)
•
UMIESZCZENIE SUBSTRATU W PROPAGATORZE (SZKLARENCE)
•
WILGOTNOŚĆ : 80-90%
•
OŚWIETLENIE ZAMONTOWAĆ JAK NAJWYŻEJ NAD PROPAGATOREM
•
PIERWSZE 2-4 DNI MOŻNA OŚWIETLAĆ 24h LUB TRADYCYJNIE
•
DELIKATNA WENTYLACJA WYCIĄGAJĄCA POWIETRZE
•
WENTYLATOR MIESZAJĄCY PRACUJE 24H, NIE KIEROWAĆ W STRONĘ ROŚLIN
•
PRZYGOTOWANIE POŻYWKI I NAWOŻENIE PREPARATAMI Z WYSOKĄ
TEMPERATURA : 26-28 STOPNI
ZAWARTOŚCIĄ AZOTU, ENZYMAMI ORAZ STYMULATORAMI KORZENI.
1 tydzień
2 tydzień
UPRAWA W FAZIE WZROSTU
(3-4 TYDZIEŃ)
• PRZESADZENIE ROŚLIN ZE SZKLARENKI DO POMIESZCZENIA
UPRAWOWEGO
• GDY ROŚLINY ZNACZNIE PRZYŚPIESZĄ SWÓJ WZROST
ZNIŻANIE OŚWIETLENIA CELEM MAKSYMALIZACJI
NATĘŻENIA ŚWIATŁA
• DBANIE O REGULARNĄ I DOSTATECZNĄ WENTYLACJĘ PRZY
ZACHOWANIU ODPOWIEDNIEJ WILGOTNOŚCI I
TEMPERATURY
• WENTYLATOR MIESZAJĄCY 24H. NIE KIEROWAĆ W STRONĘ
ROŚLIN.
• PILNOWANIE ODPOWIEDNIEGO NAWOŻENIA, STOSOWANIE
SIĘ DO ZALECEŃ Z ETYKIETY BĄDŹ UŻYWANIE EC METRA,
DODANIE TRICHODERMY
3 tydzień
4 tydzień
ZABIEGI PREWENCYJNE, czyli :
LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ DZIAŁAĆ DORAŹNIE
• USUWANIE WSZELKICH RESZTEK ROŚLIN, KURZU I INNYCH
ZANIECZYSZCZEŃ
• USUWANIE EWENTUALNEJ PLEŚNI LUB MCHU, KTÓRE MOGĄ POJAWIAĆ
SIĘ NA ŚCIANIE LUB PODŁODZE
• POZBYWANIE SIĘ Z OBSZARU UPRAWOWEGO WSZELKICH LOKATORÓW
TJ. MRÓWEK, CHRZĄSZCZY
• STOSOWANIE CZYSTYCH NARZĘDZI
• PREPARATY BIOLOGICZNE NAJLEPIEJ DZIAŁAJĄ W WYPADKU PREWENCJI
FAZA
KWITNIENIA
(5-12 TYDZIEŃ)
FAZA KWITNIENIA ROŚLINY
•
OKRES GENERATYWNY - ROŚLINA ZACZYNA PRODUKOWAĆ KWIATOSTAN
•
UŻYWANIE ŻARÓWEK WYSOKOPRĘŻNYCH (HPS)
•
NAŚWIETLANIE : 12 GODZIN „DNIA” (światła) I 12 GODZIN „NOCY” (ciemności)
•
WILGOTNOŚĆ: 40-70%
•
TEMPERATURA : 26 - 28 STOPNI W „DZIEŃ” I 18-26 W „NOCY”
•
CZAS TRWANIA : 8-12 TYGODNI
•
PH PODŁOŻA : 6,5
•
EKSPERYMENTY MOGĄ ZABURZYĆ JAKOŚĆ I ILOŚĆ PLONU
•
ZADBANIE O REGULARNĄ I DOSTATECZNĄ WENTYLACJĘ PRZY ZACHOWANIU
ODPOWIEDNIEJ WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY
•
WENTYLATORY MIESZAJĄCE PRACUJĄ 24H
PRZEJŚCIE DO FAZY KWITNIENIA
• SKRÓCENIE CZASU NAŚWIETLANIA DO 12 GODZIN „DNIA” I 12
GODZIN „NOCY”
• ZMIANA ŻARÓWKI Z MH NA HPS
• ZMIANA NAWOŻENIA Z AZOTOWEGO NA FOSFOROWE I POTASOWE
• ZMIANA WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH
 ZBYT SZYBKIE PRZEJŚCIE – ZMNIEJSZENIE WYDAJNOŚCI PLONU,
STRATA ENERGII ŚWIETLNEJ (ZWIĘKSZENIE KOSZTÓW)
 ZBYT PÓŹNE PRZEJŚCIE – ROZWÓJ PLEŚNI, WYSOKIE ROŚLINY, ZBYT
DUŻA GĘSTOŚĆ NA OBSZARZE UPRAWOWYM, UTRUDNIONE
ZABIEGI OPRYSKU
FAZA KWITNIENIA
(1-3 TYDZIEŃ)
• ROŚLINY WCIĄŻ ROSNĄ
• PIERWSZE OZNAKI
KWIATOSTANU: 7-21 DNI
• WILGOTNOŚĆ: 50-70%
• TEMPERATURA : 24-28 STOPNI
W „DZIEŃ”, 18-26 W „NOCY”
• LAMPY JAK NAJBLIŻEJ ROŚLIN
(OK. 20CM)
• URUCHOMIENIE URZĄDZENIA
CO2
• MOŻNA DODAĆ UKORZENIACZ
FAZA KWITNIENIA
(3-6 TYDZIEŃ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ROŚLINY ZACZYNAJĄ GENEROWAĆ KWIATOSTAN
OKRES ZWIĘKSZONEGO NAWOŻENIA
NAŚWIETLENIE : 12 GODZIN „DNIA” I 12 GODZIN „NOCY”
JEŚLI UŻYWASZ CO2 TEMPERATURA MOŻE OSIĄGNĄĆ 30 STOPNI
(ZWRÓĆ UWAGĘ NA TEMPERATURĘ PRZY SZCZYTACH ROŚLIN!)
WILGOTNOŚĆ:40-60%
ZAPEWNIENIE DOSTATECZNEJ WENTYLACJI, WENTYLATORY
MIESZAJĄCE 24 GODZINY
PH ROZTWORU: 6,2-6,5
USUWANIE OBUMARŁE CZĘŚCI ROŚLIN
PRZEPŁUKIWANIE WODĄ (PH 6,2-6,5)
RAZ W TYGODNIU
POWTÓRZENIE ZABIEGÓW PREWENCYJNYCH
FAZA KWITNIENIA
(7-8 TYDZIEŃ)
•
ZMIANA OKRESU NAŚWIETLANIA : 10 GODZIN „DNIA” I 14 GODZIN „NOCY”
•
TEMPERATURA 26-28 W „DZIEŃ” I 18-26 W „NOCY”
•
WILGOTNOŚĆ: 40-50%
•
WENTYLACJA NA PEŁNYCH OBROTACH
•
STOSOWANIE PREPARATÓW PRZEPŁUKUJĄCYCH
•
NA OSTATNIE 2-5 DNI ZAPRZESTANIE PODLEWANIA
•
PO WYŁĄCZENIU ŚWIATEŁ ZOSTAWIENIE ROŚLIN
NA 2-3 DNI W CIEMNI PRZY WŁĄCZONYCH WENTYLATORACH
•
USUWANIE OBUMARŁYCH CZĘŚCI ROŚLIN
•
OBSERWOWANIE CZY NA KWIATACH NIE POJAWIŁA SIĘ PLEŚŃ
7 KROKÓW DO WYSOKIEJ JAKOŚCI
PLONÓW
1.
DOBRE CECHY GENETYCZNE ORAZ STAN NASION LUB KLONÓW
2.
ODPOWIEDNIO DOBRANE OŚWIETLENIE I JEGO ODLEGŁOŚĆ OD ROŚLIN
3.
OPTYMALNY KLIMAT – TEMPERATURA, WILGOTNOŚC, CO2, TLEN
4.
ODPOWIEDNIE NAWADNIANIE
5.
ZBILANSOWANE PROPORCJE SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, WYSOKIEJ
JAKOŚCI NAWOZY, Ph, EC
6.
WYSOKIEJ JAKOŚCI PODŁOŻE, ODPOWIEDNIE DLA WYBRANEJ METODY
UPRAWY
7.
POPRAWNE UKORZENIENIE PRZED POSADZENIEM W SYSTEMIE
ZBIÓR
I
SUSZENIE
ROZPOZNANIE ODPOWIEDNIEJ
DOJRZAŁOŚCI DO ZBIORU
• ZMIANA BIAŁYCH WŁOSKÓW NA BRĄZOWE,
FIOLETOWE, POMARAŃCZOWE
• PROPORCJE WŁOSKÓW BIAŁYCH DO WŁOSKÓW
KOLOROWYCH TO MNIEJ WIĘCEJ 50-75% NA
KORZYŚĆ CIEMNYCH
• ŻÓŁKNIĘCIE CAŁEJ ROŚLINY
ZBIÓR
• DOJRZAŁE ROŚLINY NAJLEPIEJ ODCINAĆ W CAŁOŚCI, JAK NAJBLIŻEJ
PODŁOŻA
• NIEDOJRZAŁE KWIATY Z DOLNYCH PARTII MOŻNA ZOSTAWIĆ, A ŚCIĄĆ
DOJRZAŁE
 ZBYT WCZESNY ZBIÓR – MNIEJSZA ILOŚĆ KWIATÓW, NIEKOMPAKTOWA
STRUKTURA KWIATÓW, WIĘCEJ CBD, MNIEJ THC
 ODPOWIEDNI ZBIÓR – OPTYMALNA ILOŚĆ KWIATÓW, MNIEJSZA ILOŚĆ
CBD, WIĘKSZA THC
 ZBYT PÓŹNY ZBIÓR – ZMNIEJSZA SIĘ POZIOM THC, ZWIĘKSZA SIĘ POZIOM
CBD I CBN, WYSCHNIĘTE KWIATY
STOSUNEK STĘŻENIA THC DO CBD WZGLĘDEM
CZASU DOJRZEWANIA ROŚLINY
(WARTOŚCI LICZBOWE W PRZYKŁADOWEJ ODMIANIE)
2.5
2
THC
1.5
CBD
1
0.5
0
NIEDOJRZAŁA
DOJRZAŁA
PRZEJRZAŁA
SUSZENIE ZIÓŁ
• OPTYMALNY CZAS SUSZENIA : 14-21 DNI (IM DŁUŻSZY CZAS
SUSZENIA ZIÓŁ, TYM WYŻSZA JAKOŚĆ PRODUKTU
KOŃCOWEGO; SZYBKIE SUSZENIE ROZKŁADA THC NA CBN)
• OPTYMALNA TEMPERATURA SUSZENIA : 16-20 STOPNI
• OPTYMALNA WILGOTNOŚĆ POWIETRZA : 45-55%
• RÓWNOMIERNY OBIEG POWIETRZA, DELIKATNA WENTYLACJA
• OGRANICZENIE DOSTĘPU ŚWIATŁA – SUSZYĆ NALEŻY W
CIEMNOŚCI
METODY SUSZENIA ZIÓŁ
• „NA SIATCE”: UKŁADAMY • „NA LINCE” : WIESZAMY
RÓWNOMIERNIE
CAŁE ROŚLINY „DO
OBCIĘTE KWIATY TAK,
GÓRY NOGAMI”. NIE
ABY NIE STYKAŁY SIĘ ZE
MUSZĄ BYĆ OBCIĘTE;
SOBĄ
WIĘKSZA ILOŚĆ ŻYWICY
GOTOWY PRODUKT
Download