HALUCYNOGENY

advertisement
HALUCYNOGENY
• Sub. psychodeliczne –
psyche-delos
• Sub. psychomimetyczne
• Sub. psychodysleptyczne –
”zakłócające umysł”
• Sub. oneirogeniczne –
„powodujące sen”
• Phantastica „przeżycia
wyjątkowe, niewyobrażalnie
wspaniałe, boskie, zbliżające
do boskości”
Halucynogeny a
neuroprzekaźniki
• Serotonina – LSD, meskalina,
psylocybina, DMT
(dwuetylotryptamina)
• Dopamina, norepinefryna +
serotonina? – MDA, MDMA
(amfetaminy metylowe)
• Acetylocholina – wilcza jagoda,
bieluń, lulek, mandrogena
(atropina, skopolamina)
• Aminokwas glutaminian - PCP
Efekty działania
halucynogenów:
• Bliżej „zniekształceniom”
percepcji niż prawdziwym
omamom (zmienność wielkości
i kształtu, intensywność barwbłyszczenie rzeczywistych
przedmiotów, zaburzona siatka
czasu)
• omamy
• Zmiany nastroju, myślenia
• Zaburzenia integracji
osobowości
Przedstawiciele
halucynogenów (pochodzenia
naturalnego):
• Meskalina – z kaktusa pejotl –
Luis Lewin 1886 r.
• Psylocybina – grzyb m.in..
Liberty cap’
• MDA, MMDA – gałka i kwiat
muszkatałowy
• DMT – kora drzewa virola
(do 30 min.)”podróż
bisnesmena„
• Sporysz – g. pasożytniczy
• bieluń
Syntetyczne
halucynogeny
• LSD –Albert Hofman, 1943 r.
• PCP fencyklidyna –
przymglenie świadomości,
dezorientacja, znieczulenie dyscocjacyjne śr. znieczulające
• Synestezja – „pomieszanie
zmysłów”
• Początek działania
halucynogenów – pojaśnienie
szarości po zamknięciu oczu
Narkotyki zmodyfikowane
_designer drug
Podział na dwie grupy
1. Pochodne o działaniu
podobnym do amfetaminy
(analogi amfetaminy i
metamfetaminy)
2. Pochodne o działaniu
podobnym do opioidów
(analogi fentanylu i
fencyklidyny)
Działanie na OUN
• Działanie stymulujace – amfetamina
i jej analogi: amfetamina,
metamfetamina, efedryna, cat oraz
zaliczane do halucynogenów ICD-10
• Działanie dominujące
halucynogenne analogów
amfetaminy: DOM, PMA, DOB
• Działanie stymulujacohalucynogenne analogow
amf.:MDMA, MDEA, MDA,
PMMA
Ekstaza-MDMA
• Użytkownicy ekstazy z zasady są
„poly drug users”, używają innych
s.p.: grzyby, LSD, amfetamina,
kokaina
• MDMA uszkadza przewodnictwa
serotoninergiczne
• Efekt: empatia,pokojowość, energia,
gadatliwość
• Zaliczane do halucynogenów mimo,
że dominuje działanie stymulujace,
halucynogenne jest poronne
Skutki jednorazowego
przyjęcia LSD
Narastają w kolejności najpierw
objawy somatyczne:
• Rozszerzenie źrenic
• Drżenie mięśniowe,wzmożenie
odruchów scięgnistych –
ograniczenie koordynacji
ruchowej
• Mdłości
• Wzrost RR, tętna, temperatury
ciała
Kolejna faza LSD:
doznania psychiczne
• Iluzje (złudzenia)
• Omamy, zwłaszcza wzrokowe
• Zaburzenia percepcji czasu (min
wydają się godzinami),
odległości, położenia ciała
(uczucie lewitowania, pływania)
• Wyostrzenie percepcji barw –
dominuje oranż i żółty
• Zlewanie się doznań płynących
z różnych receptorów np.
Kolory odbierane jako dzwięki
c.d. doznań
psychicznych
• Zaburzenia pamięci,
wnioskowania
• Nasilenie przeżyć religijnych,
mistycznych
• Nastrój euforyczny, ekstatyczny
• Urojenia – często o różnej
fantastycznej treści
• Napady leku, paniki niekiedy z
czynna agresją wobec siebie i
otoczenia
„Połączenia” s.p. w
uzależnieniu
•
•
•
•
•
•
•
Heroina + BZD
Heroina + amfetamina
Heroina + amfetamina+BZD
Heroina + THC
Heroina + alkohol
Heroina + alkohol+kokaina
Heroina + kokaina
Najczęściej używane
„mieszanki klubowe”
•
•
•
•
•
Alkohol + konopie
Alkohol + ecstasa
Alkohol + kokaina
Alkohol + BZD
Konopie + LSD
Szczególna pozycja
LSD, PCP
Zamiast nastroju euforycznoekstatycznego
• Napady paniki
• Czynna agresja wobec
otoczenia
• Autoagresja
Retrospekcja - flashback
• Krótkotrwałe, ponowne
doznanie niektórych aspektów
„podroży halucynogennej”,
która mogła mieć miejsce kilka
tyg., mies. temu
• Zaburzenia wzrokowe: błyski,
smugi
• Sprzyja powstawaniu stres,
zmęczenie, spożywanie THC
• Zachowany krytycyzm?
Postacie przetworów
konopi indyjskich
• Marihuana – jak
suszona natka
pietr.
• Haszysz – kulki,
kostki brązowe,
czarne
• Olej – zielono
/brązowy
• THC syntetyczne
– tabl., kaps.
• Mix. suchych
kwiatostanów
żeńskich
• Żywica
kwiatostanów
żeńskich i
kwitnące szczyty z
pędami
• Wyciąg z
marihuany
Cannabis sativa
• W Cannabis zidentifikowano 421
substancji w tym
• - węglowodory karcinogenne
• - terpeny silnie drażniące ukł.
oddechowy
• - 60 kannabinoidów dlatego
Nie ma dwóch identycznych próbek
produktów cannabis (wygląd i
właściwości) z powodu
rożnorodności roślin, stosowanych
technik, dodatków
Receptory
kannabinoidowe
• Wykryto w 1988 r. występują
głównie
• CB1 – w tkankach mózgu
• CB2 – w tkankach
obwodowych
• Endogenne ligandy receptorów:
anandamid, eter noladyny,
arachidonoiloglicerol
Zawartość aktywnego
THC
• Marihuana -0,5%-5%
• Żywica – 2%-10%
• Olej haszyszowy -10%-30%
• W odpowiedni sposób można
wpływać na zawartość THC w
produktach
• THC szybko przenika z krwi do
tkanek gdzie jest
magazynowany przez tłuszcze
Efekty działania THC
• W 30 min. po podaniu THC
stężenie jest 6 x wyższe w
mózgu niż we krwi
• Okres biologicznego półtrwania
wynosi 20 h.
• Efekty zależą od: jakości
narkotyku; osobowości i
nastroju biorącego; dawki
narkotyku; doświadczeń z
używką; oczekiwań
Fazy działania THC
• Faza dobrego samopoczucia, euforii,
wielomowności
• Faza nadwrażliwości zmysłowej
zwłaszcza słuchu, wzroku,
zaburzenia poczucia czasu,
przestrzeni, niekiedy napady ostrego
lęku
• Faza ekstatyczna
• Faza snu i przebudzenia
Między fazami występują okresy
wyciszenia psychicznego
Działanie THC c.d.
•
Fazy nie zawsze ujawniają się w
pełni (indywidualny odbiór s.p.)
• Ponadto występują:
wzrost RR, tętna;
wysuszenie śluzówek;
ataki kaszlu;
obrzęk powiek, przekrwienie
białkówek;
zwiększenie apetytu;
pocenie się;
bóle i zawroty głowy.
Działanie THC
• Zaburzenia koordynacji
ruchowej
• Spadek koncentracji uwagi i
możliwości uczenia się
• Zaburzenia pamięci
• Ogólnie gorsza sprawność
psychofizyczna (wzrost
urazowości)
Objawy uzależnienia od
THC - psychiczne
• Zaburzenia: snu, pamięci,
koncentracji uwagi, w przyswajaniu
nowych wiadomości
• Fragmentaryczność i magiczność
myślenia
• Utrata umiejętności rozwiązywania
problemów, planowania przyszłości
• Spadek intuicji
• Zespół apatyczny z brakiem
motywacji
• Ograniczenie kontaktów z ludźmi
Somatyczne c.d.
• Wychudzenie
• Zaniedbanie higieniczne
• Przewlekle zapalenie krtani,
oskrzeli
• Wysuszenie śluzówek dróg
oddechowych – metaplazja
nabłonka
• Napady kaszlu
• Przekrwienie spojówek,
białkówek
Zastosowanie w
medycynie
• p/wymiotne
• Rozkurczające
mięśnie
• p/drgawkowe
• Obniżające
ciśnienie
śródgałkowe w
jaskrze
• Ograniczenia
konopi w
leczeniu
Czas wykrywalności w
moczu (Szukalski)
•
•
•
•
•
•
Amfetamina
Kokaina
Morfina
Kannabinoidy
BZD
barbiturany
• 48-72
• 48-72 i dłużej
• 48-72 i dłużej
• 5 dni---7 mies.
• 3 dni --• 2dni---7 dni
Okresy te są
zależne od:
wieku, wagi,
zdrowia, dł.
uzależnienia,
wys. dawki
Zespół abstynencyjny
THC
• Drażliwość, złość
• Obniżony nastrój
• Bóle głowy
• Niepokój
• Brak apetytu
• Głód narkotyku
• Zaburzenia snu
• Koszmarne sny
Długo trwający (podobnie jak u
palaczy nikotyny) nękający zespół
Tabletki „gwałtu”
• GHB – kwas gammahydroksymasłowy (proszek,
roztwór) łączony z alkoholem
powoduje w zależności od
dawkowania:
• Senność, zawroty głowy,
mdłości i zachwiania
równowagi
• Śpiączka, kłopoty z
oddychaniem, następowa
amnezja
c.d.
• Rohypnol (BZD) tabletki –
zaburzenia świadomości i
pamięci
• Ketamina, anestetyk (pochodna
fencyklidyny) tabletki, amp. –
znieczulenie dyssocjacyjne
(dyssocjacja układu
limbicznego i kory mózgu),
poczucie utraty ciała, stany
zaburzeń świadomości
Canabis + psychozy
(Allebeck i wsp. 1993)
229 pacjentów, po 12 latach wg DSM III
• Schizofrenia (112) 49%
• Inne niż schizofrenia (117) 51% w
tym:
- Schizofrenopodobne 16%
- Schizoafektywne 2%
- Psychozy niespecyficzne 19%
- Mania 4%
- Depresja 2%
- Inne 9%
Regularne palenie THC
a wystąpienie pierwszych
objawów psychotycznych
• Pierwsze objawy psychotyczne
(Pop) przed regularnym paleniem
konopi - 11%
• Pop w pierwszym roku regularnego
palenia – 11%
• Pop po regularnym paleniu konopi –
69 % w tym;
• po roku -2 latach
- 25%
• po 3-5 latach
- 26%
• po 6-9 latach
- 13 %
• 10 i powyżej
- 4%
Lotne rozpuszczalniki
• Rodzaj sub. lotnej i sposób
przyjmowania mają charakter
lokalny
• Różnorodna budowa chemiczna
powoduje odmienne skutki i objawy
kliniczne
• Działanie toksyczne na ośrodkowy i
obwodowy ukł. Nerwowy
• Uszkodzenie wątroby –
powinowactwo do lipidów
• Wąchający ma wpływ na treść
doznań psychicznych (marzenia na
jawie)
Jeden z podziałów
• Rozpuszczalniki lotne (parują w
temperaturze pokojowej) np. kleje,
benzyna, śr. czyszczące
• Aerosole np. dezodoranty, lakier do
włosów
• Gazy (np. butan, propan)wraz z
gazami do anestezji jak: eter,
chloroform, halotan, tlenek azotu
(gaz rozweselający)
• Nitraty (cykloheksal, amyl-poppers,
butyl) – sexual enhancers
Jednorazowe przyjęcie sub.
lotnej – podstawowe
objawy
• Euforia z tendencją do
fantazjowania, wzmożoną
samooceną i tendencją do
występowania omamów
wzrokowych
• Nadwrażliwość na światło,
podwójne widzenie, dzwonienie
w uszach
• Niezborność ruchowa
• Zamazana mowa
• Szerokie źrenice
Działanie
rozpuszczalników
• Po szybko pojawiającej się
euforii, rozluźnieniu, marzeń na
jawie następuje faza doznań
nieprzyjemnych jak bóle głowy,
zaburzenia koordynacji
ruchowej, zaburzenia afektywne
z napadami wściekłości, lęku
halucynacji i.t.p.
Przewlekłe przyjmowanie
lot. rozpuszczalników
Zaburzenia:
• Pamięci, intelektu (objawy
zespołu organicznego)
• Nastroju (drażliwość, niepokój,
przygnębienie, złość
• Podejrzliwość
• Zachowania
• Snu oraz
• Męczliwość
c.d. lot. rozpuszczalniki
• Zaburzenia koordynacji
ruchowej – drżenie zamiarowe,
oczopląs
• Polineuropatie obwodowe
• Bóle głowy
• Stany zapalne nosogardzieli –
trwałe pragnienie picia
• Krwotoki z nosa
• Niespecyficzne dolegliwości ze
strony p.p.
Download