KNAK

advertisement
Koło Naukowe Antropologii Kultury
UWM w Olsztynie
przedstawia:
Czym jest
?
Kultura, obok świata przyrody, jest
naturalnym środowiskiem człowieka.
Człowiek, uczestnicząc w życiu
społeczeństwa, sam nieustannie
wytwarza, nabywa, utrwala i
przekazuje kulturę na podstawie
własnego i zbiorowego
doświadczenia.
Czym jest
w oczach antropologa?
Orientacją kulturową, która opiera się na
emocjach i indywidualnych impulsach oraz na
poznawczych władzach umysłu ludzkiego, czyli
na wrażliwości osoby i wspólnoty.
KULTURA „ ” WRAŻLIWOŚĆ
W łączniku „i”
kryje się niejasność
relacji między
„kulturą”
a
„wrażliwością.”
Przyjmując, że człowiek jest czynnikiem twórczym w
kulturze, a wrażliwość jako czynnik ludzki jest organiczną
częścią i dynamiką formującą kultury, to właśnie te dwa
pojęcia powinny wskazywać na człowieka, który jest
bezpośrednio i kulturowy i wrażliwy.
Te dwa, ściśle od siebie uzależnione pojęcia na
wzór integralności człowieka dają nowe pojęcie:
Komunikacja
międzykulturowa
Nie jest to jednak możliwe bez
wrażliwego podejścia kulturowego.
 bez wrażliwości na kulturę drugiego człowieka
 kultura ≠ stereotyp, uogólnienie
Droga do wrażliwości kulturowej
wrażliwość
kulturowa
otwartość,
dyspozycyjność
wiedza o obcych
kulturach
niezdolność
kulturowa
stereotypy,
uogólnieina
„niewrażliwość”
kulturowa
Spotkanie z obcością to
dar, bo człowiek może
sobie uświadomić swoją
słabość, niezdolność,
„niewrażliwość” kulturową,
a jednocześnie odkryć, że
jest sam dla siebie
tajemnicą.
Celem
Od
chwili
badania
powstania
jest zaprezentować
Koło Naukowe
inicjatywy
Antropologii
Koła
Kultury dąży Antropologii
Naukowego
do poszerzania
Kultury
wewnętrznej
UWM wkompetencji
Olsztynie
wychodzącdążące
(KNAK),
naprzeciw
do pobudzenia
innym kulturom,
i kształtowania
pogłębiając
wrażliwość
wrażliwości
kulturowej,
kulturową
jako
i
promując
nowego
stopnia
dialog
międzykulturowy.
sprawności
egzystencjalnej bez utraty dawnego
poczucia tożsamości kulturowej,
do zdobywania...
zdolności właściwego zachowania w różnych
środowiskach kulturowych, by móc docenić, że
jest wiele sposobów patrzenia na świat.
Inicjatywy KNAK do kształtowania
wrażliwości kulturowej
1. Dowiedzieć się jak naszą kulturę widzą inni.
2. Dzielić się wiedzą i doświadczeniem, budować relacje
3.
4.
5.
6.
7.
poprzez pracę naukową.
Wprowadzać w praktykę nabytą wiedzę.
Nauczyć się rozwijać i cenić wszelką działalność i
projekty międzykulturowe.
Dotrzeć do coraz szerszej publiczności.
Łączyć ucząc i bawiąc, zwalczać lęki, osobiste bariery,
stereotypy i uprzedzenia.
Odkrywać wartość świadomości międzykulturowej,
poczuć się bardziej u siebie w sytuacjach
międzykulturowych, być bardziej elastycznym,
otwartym.
FORMY REALIZACJI INICJATYW
KOŁA NAUKOWEGO ANTROPOLOGII KULTURY
Zaprzyjaźnić się z ludźmi z innych kultur, być świadomy
swoich zachowań niewerbalnych oraz uczyć się obcych
FORMY REALIZACJI INICJATYW
KOŁA NAUKOWEGO ANTROPOLOGII KULTURY
Sesje naukowe, seminaria, spotkania
FORMY REALIZACJI INICJATYW
KOŁA NAUKOWEGO ANTROPOLOGII KULTURY
Warsztaty naukowe, wyjazdy badawcze
FORMY REALIZACJI INICJATYW
KOŁA NAUKOWEGO ANTROPOLOGII KULTURY
Fora międzynarodowe
FORMY REALIZACJI INICJATYW
KOŁA NAUKOWEGO ANTROPOLOGII KULTURY
Wystawy, sympozja
FORMY REALIZACJI INICJATYW
KOŁA NAUKOWEGO ANTROPOLOGII KULTURY
Spotkanie z dziećmi z przedszkola i szkoły podstawowej
FORMY REALIZACJI INICJATYW
KOŁA NAUKOWEGO ANTROPOLOGII KULTURY
Świadome poszukiwania spotkania z obcością
„Wielkim darem, jaki członkowie rodziny
ludzkiej mogą sobie nawzajem
ofiarować, nie są egzotyczne
doświadczenia, lecz możliwość
zdobycia świadomości struktury
własnego systemu kulturowego, co
może się dokonać wyłącznie przez
kontakt z przedstawicielami różnych
grup wiekowych, etnicznych i
kulturowych.”
EDWARD T. HALL
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Gergely Farkas
Opiekun naukowy:
ks. Dr hab. Jacek J. Pawlik, prof. UWM
Download