Tyrystorowe sterowniki mocy -S, -A, -P

advertisement
Tyrystorowe sterowniki mocy -S, -A, -P
Nowymi cyfrowymi sterownikami tyrystorowymi
typoszeregu Thyro-S, Thyro-A i Thyro-P
AEG Power Solutions prezentuje rodzinę Thyro,
która wyposażona jest w znakomitą możliwość
do komunikacji zgodną z wymaganiami przyszłości.
Jakość, odtwarzalność, zdolność komunikacji jak i wysoka
dyspozycyjność tworzy bazę doskonałej jakości produktu,
którego Thyro-Family będzie częścią Państwa systemu
regulacyjnego.
Sterowniki tyrystorowe produkcji AEG Power Solutions
załączają, sterują lub regulują energię elektryczną
na całym świecie prawie we wszystkich obszarach
przemysłowych.
Zaczynając od prostych aplikacji o niskich kosztach budowy,
aż do kompleksowych systemów o najwyższych wymaganiach
dla sterowników.
Sterowniki mocy firmy AEG Power Solutions znajdują się
wszędzie tam, gdzie są procesy topienia, grzania, suszenia
i formowania wymagające precyzji i niezawodności np. w:
- budowa pieców (przemysłowych, dyfuzyjnych, suszących)
- obróbce szkła (tafle szklane, włókna szklane, uszlachetnianie)
- budowa maszyn (wytłaczarki, prasy)
- przemysł chemiczny (ogrzewanie rurowania, podgrzewacze)
- przemysł samochodowy (suszarnie lakiernicze)
- maszyny drukujące (suszenie IR)
- przemysł opakowań (tunele obkurczające)
Obok wysokiej jakości produktów AEG Power Solutions oferuje
bezpieczeństwo dla aplikacji dzięki ponad 40-letniemu
doświadczeniu w rozwoju i doradztwie.
Standardy i normy:
- bezpieczna separacja pomiędzy częścią sterowniczą i siłową
- zabudowane bezpieczniki półprzewodnikowe
- standard jakości według ISO 9001
- dopuszczenie według UL 508
- SCCR, certyfikowane według UL 508A (100kA test zwarciowy)
- Canadian National Standard
- zgodność CE
- zgodność RoHS 5/6
Łącznik tyrystorowy Thyro-S
Tyrystorowy sterownik mocy Thyro-A 1A/2A
Thyro-S ...H1
Thyro-A
- Napięcie zasilania 230V, 400V, 500V
- Usieci aż do 0,43 x UN
- zakres częstotliwości 47-63 Hz
- prąd znamionowy do 280A
- praca bez zużycia elementów
- kompaktowa budowa
- prosta obsługa i podłączenie
- 3-fazowa budowa po połączeniu dwóch Thyro-S
- złącza systemowe do opcjonalnego podłączenia
magistrali lub do PC z oprogramowaniem ThyroTool Family
- praca łączeniowa w punkcie przejścia przez zero
napięcia ze stopniowaniem 1:1, 1:2, 1:3, 1:5
- sterowanie na 24V (>3V = zał)
- do pracy z obciążeniem rezystancyjnym
- Napięcie zasilania 230V, 400V, 500V, 600V
- Usieci aż do 0,43 x UN
- zakres częstotliwości 47-63 Hz
- prąd znamionowy do 150A
- 1-, 2-, 3-fazowe
- złącza systemowe do opcjonalnego podłączenia
magistrali lub do PC z oprogramowaniem ThyroTool Family
- wartości zadane;
- wejście analogowe 0/4-20mA, 0/1-5V, 0/2-10V
- cyfrowe przez magistralę lub PC
- do pracy z obciążeniem rezystancyjnym i
transformatorowym
- funkcja miękkiego startu dla obciążenia
transformatorowego
- separacja kanałów
- optymalizacja obciążenia sieci
Thyro-S ...HRL1 dodatkowo
- kontrola obwodu obciążenia
- zewnętrzne zasilanie elektroniki 24V DC/AC
- przekaźnik sygnalizacyjny
Thyro-A 1A
- Napięcie zasilania 230V, 400V, 500V, 600V
- rodzaje pracy:
- TAKT, wycinanie pełnookresowe
- VAR, sterowanie kątem załączania
- QTM, wycinanie półokresowe
- dla obciążenia 1-fazowego pomiędzy 2 fazy lub
faza-N
Thyro-A 2A
- Napięcie zasilania 400V, 500V, 600V
- rodzaje pracy: TAKT, wycinanie pełnookresowe
- dla obciążeń 3-fazowych w połączeniu
oszczędnym (trójkąt lub gwiazda bez N)
Tyrystorowy sterownik mocy Thyro-A 3A
Tyrystorowy sterownik mocy Thyro-P
Thyro-A 3A
Thyro-P (1P/2P/3P)
- Napięcie zasilania 400V, 500V, 600V
- rodzaje pracy: TAKT, VAR
- dla obciążeń 3-fazowych (gwiazda bez N,
gwiazda z N, trójkąt lub „otwarty” trójkąt)
- napięcie zasilania 400V, 500V i 690V w zakresie
napięć 184V do 759V
- zakres częstotliwości 45-65Hz
- prąd do 2900A
- 1-/ 2-/ 3-fazowe
- obsługa przy pomocy menu
- wartości zadane;
- 2 wej. analogowe 0/4-20mA, 0/1-5V, 0/2-10V
- cyfrowe przez magistralę lub oprogramowanie
na PC (RS232, światłowód)
- regulacje: U, U2, I, I2, P
- do obciążenia rezystancyjnego,
transformatorowego i obciążeń z dużym
Rgorące/Rzimne
- funkcja miękkiego startu dla obciążenia
transformatorowego
- kontrola obwodu obciążenia
- zewnętrzne zasilanie elektroniki AC 185-550V,
45-65Hz
Thyro-A ...H1
- regulacja U, U2
Thyro-A ... HRL1
- regulacja U, U2, I, I2
- przekaźnik sygnalizacyjny
- kontrola obciążenia
- Rgorace/Rzimne do ≤ 6
- wyjście analogowe 10V/20mA
- zewnętrzne zasilanie elektroniki 24V DC/AC
Thyro-A ...HRLP1
jak typ H RL1 ale dodatkowo
- regulacja P
- wskazanie mocy na wyjściu analogowym
Thyro-S/A osprzęt i opcje
- podłączenie magistrali poprzez moduł: Profibus
DPV1, ModBus RTU, DeviceNet, CANopen lub
ProfiNet
- w przygotowaniu: ModBus TCP/IP, Ethernet IP
- oprogramowanie Thyro-Tool Family do szybkiego
uruchomienia i prostej wizualizacji
- Thyro-Power Manager do optymalizacji
obciążenia sieci wielu sterowników mocy
Thyro-P osprzęt i opcje
- karta do podłączenia Profibus DPV1, Modbus
RTU i DeviceNet
- opatentowana synchronizacja wielu sterowników
(postępowanie ASM) do dynamicznej
optymalizacji obciążenia sieci
- lokalny panel obsługi (LBA), graficzny, obsługa
poprzez menu
- zestaw do zabudowy panela w drzwiach (SEK)
- Thyro-Power Manager do optymalizacji
obciążenia sieci wielu sterowników mocy
- oprogramowanie na PC Thyro-Tool Family do
szybkiego uruchomienia i łatwej obsługi
Thyro-Tool Family
Jest to oprogramowanie do uruchamiania i
wizualizacji dla Windows po niemiecku, angielsku,
francusku i chińsku.
Dostarczany jest programem wprowadzającym i
może być zainstalowany na OC lub notebook`u.
Thyro-Tool Family podłączany jest przez złącze
RS232 lub światłowód do sterownika mocy.
Posiada takie ważne funkcje jak:
- parametryzacja i nastawy urządzenia
- opracowywanie wartości zadanych
- opracowywanie wartości rzeczywistych
- licznik godzin pracy
- wskaźnik energii (w kWh)
- pokazywanie, ładowanie, zapamiętywanie,
zmienianie i drukowanie wszystkich -ważnych
wartości pomiarowych i wskaźnikowych
- porównywanie dwóch zestawów parametrów
Równoczesne pokazywanie wielu diagramów
słupkowych i liniowych, zmiennych wielkościach i
uporządkowaniu.
Równoczesne pokazywanie danych i parametrów
z wielu sterowników mocy.
Możliwość połączenia do 998 sterowników
Thyro-P poprzez światłowód.
AEG jest zastrzeżonym znakiem towarowym na licencji AB Electrolux. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.
Autoryzowany Przedstawiciel:
„JOTES”
ul. Ostrowska 387
61-312 Poznań
tel.: 061-887 65 85
fax: 061-887 65 85
e-mail: [email protected]
wydanie 12/09/D
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards