Badanie układów prostowniczych

advertisement
LABORATORIUM ZASILANIA URZĄDZEŃ ORAZ ZASILANIA URZĄDZEŃ
ELEKTRONICZNYCH
Grupa
Podgrupa
Numer ćwiczenia
3
Lp.
Nazwisko i imię
Ocena
Data wykonania
1.
ćwiczenia
2.
Podpis prowadzącego
3.
zajęcia
4.
Data oddania
5.
sprawozdania
Temat
Badanie układów prostowniczych
PROTOKÓŁ/SPRAWOZDANIE
1. Spis przyrządów wykorzystywanych w pomiarach
Oznaczenie
Nazwa
Lp. przyrządu na przyrządu
schematach
1.
2.
.
.
Typ
przyrządu i ustroju
pomiarowego
Klasa
i dokładność
przyrządu
Zakresy
pomiarowe
przyrządu
Numer
fabryczny
przyrządu
Dane pozostałych elementów
2. Badanie układu jednofazowego jednokierunkowego
Połączyć układ pomiarowy wg schematu na rys.1. Łączniki elementów C1, C2, L ustawić
w położeniu WYŁ, wybierając rezystancję obciążenia Ro. Załączyć napięcie sieci zasilającej
łącznikiem Ł. Ustawić rezystancję obciążenia Ro/2 i wykonać odczyty prądów i napięć
przemiennych na wejściu prostownika I2, U2 oraz prądu i napięć na jego wyjściu I0, U0, Uz.
2
Rys.1. Schemat układu pomiarowego do badania prostownika jednofazowego jednokierunkowego
Odrysować oscylogramy napięcia na obciążeniu (kanał B) i napięcia na zaworze
prostowniczym (kanał A). Zaobserwować i zanotować charakter zmian przebiegów dla
rezystancji obciążenia zwiększonej do wartości Ro. Wyniki pomiarów umieścić w tabeli 1.
Powtórzyć pomiary i odrysować oscylogramy dla obciążenia: (Ro/2+ L); (Ro/2+ C1); (Ro/2+
C1+C2).
3. Badanie układu jednofazowego dwupołówkowego
Połączyć układ pomiarowy wg schematu przedstawionego na rys.2. Łączniki elementów
C1, C2, L ustawić w położeniu WYŁ, wybierając rezystancję obciążenia Ro. Załączyć napięcie
sieci zasilającej łącznikiem Ł. Ustawić rezystancję obciążenia Ro/2 i wykonać odczyty prądów
i napięć przemiennych na wejściu prostownika I2, U2 oraz prądu i napięć na jego wyjściu I0,
U0, Uz.
Rys.2. Schemat układu pomiarowego do badania prostownika jednofazowego dwupołówkowego (z
wyprowadzonym środkiem uzwojenia transformatora)
3
Odrysować oscylogramy napięcia na obciążeniu (kanał B) i napięcia na zaworze
prostowniczym (kanał A). Zaobserwować i zanotować charakter zmian przebiegów dla
rezystancji obciążenia zwiększonej do wartości Ro. Wyniki pomiarów umieścić w tabeli 1.
4. Badanie układu jednofazowego mostkowy
Połączyć układ pomiarowy wg schematu z rys.3. Łączniki elementów C1, C2, L
ustawić w położeniu WYŁ, wybierając rezystancję obciążenia Ro.
Rys.3. Schemat układu pomiarowego do badania prostownika jednofazowego mostkowego
Załączyć napięcie sieci zasilającej łącznikiem Ł. Ustawić rezystancję obciążenia Ro/2 i
wykonać odczyty prądów i napięć przemiennych na wejściu prostownika I2, U2 oraz prądu i
napięć na jego wyjściu I0, U0, Uz. Odrysować oscylogramy napięcia na obciążeniu (kanał B) i
napięcia na zaworze prostowniczym (kanał A).
Zaobserwować i zanotować charakter zmian przebiegów dla rezystancji obciążenia
zwiększonej do wartości Ro. Wyniki pomiarów umieścić w tabeli 1. Powtórzyć pomiary i
odrysować oscylogramy dla obciążenia (Ro/2+ L); (Ro/2+ C1+C2).
5. Badanie układu trójfazowego jednokierunkowego (gwiazdowego)
Połączyć układ pomiarowy wg schematu na rys.4. Łączniki elementów C1, C2, L ustawić
w położeniu WYŁ, wybierając rezystancję obciążenia Ro. Załączyć napięcie sieci zasilającej
łącznikiem Ł. Ustawić rezystancję obciążenia Ro/2 i wykonać odczyty prądów i napięć
przemiennych na wejściu prostownika I2, U2 oraz prądu i napięć na jego wyjściu I0, U0, Uz.
Odrysować oscylogramy napięcia na obciążeniu (kanał B) i napięcia na zaworze
4
prostowniczym (kanał A). Zaobserwować i zanotować charakter zmian przebiegów dla
rezystancji obciążenia zwiększonej do wartości Ro. Wyniki pomiarów umieścić w tabeli 1.
Rys.4. Schemat układu pomiarowego do badania prostownika trójfazowego jednokierunkowego
6. Badanie układu trójfazowego mostkowego
Połączyć układ pomiarowy wg schematu z rys.5. Łączniki elementów C1, C2, L ustawić
w położeniu WYŁ, wybierając rezystancję obciążenia Ro. Załączyć napięcie sieci zasilającej
łącznikiem Ł. Ustawić rezystancję obciążenia Ro/2 i wykonać odczyty prądów i napięć
przemiennych na wejściu prostownika I2, U2 oraz prądu i napięć na jego wyjściu I0, U0, Uz.
Rys.5. Schemat układu pomiarowego do badania prostownika trójfazowego mostkowego
Odrysować oscylogramy napięcia na obciążeniu (kanał B) i napięcia na zaworze
prostowniczym (kanał A). Zaobserwować i zanotować charakter zmian przebiegów dla
rezystancji obciążenia zwiększonej do wartości Ro. Wyniki pomiarów umieścić w tabeli 1.
Tabela 1
5
Układ
z rysunku
POMIARY
Rodzaj
obciążenia
OBLICZENIA
U2
I2
U0
I0
Uz
ft
kp
Uw/U2
I2/I0
S2/P0
V
A
V
A
V
Hz
-
-
-
-
Ro/2
Ro
1
Ro/2+L
Ro/2+C1
Ro/2+C1+C2
2
Ro/2
Ro
Ro/2
3
Ro
Ro/2+C1+C2
Ro/2+L
4
Ro/2
Ro
5
Ro/2
Ro
Zależności do opracowania wyników pomiarów:
f t  f s  q; k p 
2U z
; S2  U 2 I 2 - dla rys. 1 i 3;
U0
S2  2U 2 I 2 - dla rys. 2; S2  3U 2 I 2 - dla rys. 4 i 5, ; P0  U 0 I 0
Opracowanie wyników:

porównać zmierzone i obliczone wartości parametrów z wartościami teoretycznymi,

określić wpływ rodzaju układu prostowniczego na parametry wyjściowe prostownika,

opracować w formie rysunkowej oscylogramy wykonane w czasie ćwiczenia.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards