Ró*ne typy osobowo*ci w pracy

advertisement
Różne typy osobowości
w pracy
Zaprasza choleryk z domieszką
melancholika i sangwinika
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
Wiedza o typach osobowości
• Poznając swoje mocne i słabe strony
mamy wpływ na świadome
kształtowanie swojej własnej
osobowości, a stając się bardziej
tolerancyjnymi dla otaczających nas
ludzi, zyskujemy w kontaktach
z nimi.
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
Termin „osobowość"
• Zachowuje ono do dziś pewną
niejasność i wieloznaczność.
• Zainteresowanie różnymi obliczami
natury ludzkiej sięga starożytności.
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
Typologia wg Hipokratesa
• Grecki lekarz Hipokrates (460 - 377
p.n.e.) wyróżnił 4 typy temperamentu:
1. flegmatyka,
2. choleryka,
3. melancholika
4. sangwinika.
Flegmatyk
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
• To człowiek odznaczający się
mało dynamicznym usposobieniem,
nie ulegający gwałtownym
emocjom, słabo reagujący na
podniety, ale za to wytrwały
w działaniu i konsekwentny
w uczuciach.
•
Choleryk
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
• To urodzony lider. Jest świetnym
organizatorem, szybki w działaniu,
ukierunkowany na cel.
• Ma problemy z uznaniem racji innych, nie
liczy się także z uczuciami innych, wyrażając
spontanicznie sądy i oceny.
• Reakcje choleryka są niewspółmierne do
bodźca.
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
Melancholik
• To człowiek o usposobieniu łagodnym,
biernym, którego cechuje brak impulsywności,
silne, wolno narastające reakcje uczuciowe.
Melancholik
w działaniu jest mało odporny i co za tym idzie niewytrwały.
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
Sangwinik
• To człowiek o żywym, pogodnym, uczuciowym,
aktywnym usposobieniu, wrażliwy, o silnych
i szybkich reakcjach. Sangwinik łatwo
dostosowuje się do zmiennych warunków życia.
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
Freud i Jung
• W czasach nowożytnych Zygmunt Freud oraz
Carl Gustav Jung wyodrębnili
i zdefiniowali osobowość.
• Pojęcie to używane jest obecnie dla oznaczenia
całokształtu dyspozycji
i funkcji psychicznych człowieka,
wyznaczających jego zachowanie
i stanowiących swoistą strukturę.
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
Freud i Jung
• Zdefiniowanie osobowości umożliwiło
badanie, przewidywanie i kształtowanie
zachowań ludzi w różnych aspektach ich życia,
także w aspekcie zawodowym.
• Wyróżnili dwa zasadnicze typy osobowości:
Ekstrawertyk
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
• Osoba, której zachowanie nacechowane jest
pozytywnym zainteresowaniem światem
zewnętrznym (bardziej niż własnymi
przeżyciami), o aktywności skierowanej na
otoczenie, prospołeczną, łatwo nawiązującą
kontakty, z ogólną zaradnością
i orientacją w realiach rzeczywistości.
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
Introwertyk
• Osoba kierująca uwagę na własne
wewnętrzne przeżycia; u introwertyków
obserwuje się brak szerszego zainteresowania
otoczeniem oraz skłonność do zamykania się
w sobie i różnego stopnia izolację od innych.
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
Niepowtarzalność i cechy wspólne
• Z psychologicznego punktu widzenia każdy z nas
jest niepowtarzalny, lecz mimo to wykazujemy
wiele cech wspólnych, które da się pogrupować
właśnie w przedstawione kategorie.
• Jesteśmy układanką różnych
typów osobowości, ale na pewno jedna spośród
nich jest dominującą.
• Każdy typ osobowości ma swoje mocne i słabe
strony, co widać także w środowisku zawodowym.
Sangwinik
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
• Mocnymi stronami sangwinika w pracy są:
duże poczucie humoru, optymizm, przyjazne
nastawienie do ludzi, łatwość zyskiwania
przyjaciół wśród współpracowników, duże
zdolności werbalne, twórczość.
• Jego słabościami natomiast może być:
zbytnie gadulstwo, brak punktualności
w dotrzymywaniu terminów, zapominalstwo,
trudności w mówieniu "nie", branie na siebie
zbyt wielu obowiązków.
Sangwinik
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
• Jak rozpoznać zewnętrznie
sangwinika?
Jego ubiór jest najczęściej kolorowy,
modny, "na topie", często ekstrawagancki
okraszony biżuterią.
Ludzie tego pokroju przywiązują wagę do
makijażu i modnej fryzury.
Sangwinik
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
• Najważniejszą rzeczą jaką można zrobić
dla sangwiników, naszych
współpracowników
lub przełożonych to obdarzyć ich
uwagą i podziwem.
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
Sangwinik
• Jeżeli pracujemy z sangwinikiem nie
powinniśmy od niego wymagać zbytniej
skrupulatności i porządku, natomiast
możemy wykorzystać jego
naturalne zdolności w łatwym
nawiązywaniu kontaktu z innymi oraz
wielką kreatywność.
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
Obsługując sangwinika
 Nastaw się na budowanie relacji —
im bardziej „zaprzyjaźnisz się”
z sangwinikiem, tym więcej będziesz
miał profitów z tej znajomości.
 W czasie rozmowy filtruj to, co mówi —
często sedno problemu (np. wymagania)
będzie zawoalowane w wypowiedzi.
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
Obsługując sangwinika
 W argumentacji skup się na
prezentowaniu opinii innych, najlepiej
znanych i lubianych osób — liczby nic
sangwinikowi nie mówią.
 Rezultat Waszych rozmów ma być
spójny z ogólnymi celami
i marzeniami sangwinika,
niekoniecznie z pierwotnym celem.
Melancholik
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
• Podstawowym pragnieniem melancholika
jest ustawiczne dążenie do
doskonałości.
• Posiada analityczny umysł, działa wg.
planu.
Melancholik
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
• Słabe strony: głębokie depresje, brak
spontaniczności, skłonność do skrajności.
Wyjątkowo perfekcyjny, dlatego w
działaniach potrzebuje więcej czasu.
• Źle pracuje pod presją. Trudno go
usatysfakcjonować, może wydawać się
kapryśny i niewdzięczny.
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
Melancholik
• Credo życiowe: „Jeżeli coś robię,
to warto zrobić dobrze". Niestety często
obywa się to kosztem upływającego
czasu. Emocjonalną potrzebą jest
porządek i wrażliwość.
• Pragnie doskonałości w życiu
zawodowym i uporządkowanego życia
osobistego, a także zrozumienia jego
wrażliwej natury.
Melancholik
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
• Melancholika łatwo zewnętrznie poznać po
elegancji i klasie. Lubi ubrania proste
w formie, ale wysokiej jakości. Krój
konserwatywny, kolory szare, czarne,
stonowane, jednak nienagannie zestawione.
• Włosy starannie ułożone, całość idealnie
skomponowana
z dużą dbałością o szczegóły.
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
Obsługując melancholika
 Pamiętaj, że jest oszczędny.
 Uzasadniając swoje stanowisko, posługuj się
faktami, liczbami, danymi, tabelami, a nie
opiniami innych.
 Wiedz, że melancholik „ma czas”, ale na
pewno decyzję podejmie.
 Bądź profesjonalistą w każdym calu (schludny
ubiór, odpowiednie umówienie spotkania
itp.).
Choleryk
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
• Typ osobowości, którego emocjonalną
potrzebą jest działanie, a więc praca
i osiąganie wyznaczonych celów.
• Mocnymi strony: zdecydowanie,
aktywność, umiejętność szybkiego
rozwiązywania problemów.
Choleryk
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
• Słabe strony: arogancja, nerwowość,
zbytnia pewność siebie, upór, ale
także pewna słabość w kontaktach
z innymi.
• Oczekuje od siebie i innych całkowitego
poświęcenia się celom, które jemu wydają
się słuszne.
• Chce dominować i ma skłonności do
manipulowania ludźmi.
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
Choleryk
• Jak wygląda władczy choleryk?
• Nie cechuje go zbytnia dbałość o
wygląd.
• Ubiera się raczej konserwatywnie, ale
aktualnie. Strój ma być funkcjonalny.
Choleryk
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
• Pracując z cholerykiem musimy zdawać
sobie sprawę, że atmosfera w biurze
będzie konkretna, nakierowana na
zadania. Szybko sprowadza temat
rozmowy na właściwe tory, dając wyraźnie
odczuć, że jego czas jest cenny i pora
przejść do sedna sprawy.
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
Obsługując choleryka
 Pamiętaj, że jest on zorientowany na cele, nie
relacje — dąży do określonego wyniku, a nie
do nawiązania znajomości.
 Bądź przygotowany, miej wyznaczone cele,
jasno uzasadniaj swoje zdanie.
 Jeśli argumentujesz, cały czas podkreślaj cele
klienta i wyniki, jakie chce osiągnąć.
 Daj klientowi możliwość wyboru, niech sam
zdecyduje.
Flegmatyk
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
• Swoim ugodowym usposobieniem
wprowadza w pracy spokój
i równowagę.
• Mocne strony: bezkonfliktowość,
opanowanie, rozwaga, stabilność,
uprzejmość.
• Jest dobrym słuchaczem, doskonale
sprawdza się w mediacjach.
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
Flegmatyk
• Słabe strony: upór, niezdecydowanie,
odwlekanie decyzji, niezaangażowanie,
nie uzewnętrznianie się, niechęć do zmian,
zwlekanie z wykonaniem pracy.
Flegmatyk
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
• Ceni sobie spokój. Nie dąży do
konfrontacji.
• Lubi pracować sam i chociaż czasem
zwleka z wykonaniem zadania, jest
raczej solidny i można na nim polegać.
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
Flegmatyk
• Nadrzędną zasadą flegmatyka jest
wygoda, także w ubiorze, a więc
preferuje wygodny, nieskrepowany styl.
Wybiera łagodne kolory, nic
ekstrawaganckiego.
• Nie ma ochoty być zauważany.
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
Obsługując flegmatyka
• Nie śpiesz się (ma przecież problem
z podejmowaniem decyzji).
• Okaż swoją troskę i zadbaj o zbudowanie
dobrych relacji z klientem.
• Wykaż swoje wyjątkowe zaangażowanie
w sprawę i wiarę w jej pozytywne
rozwiązanie.
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
Słowa klucze - dla typu osobowości
• W kontaktach (np. w sprzedaży) należy
często używać słów, które najszybciej
dotrą do danej osobowości.
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
Słowa klucze - sangwinik
• „Kolorowo", „wesoło", „bezpłatnie",
„zabawnie", „produkt bogato zdobiony,
kolorowy, śmieszny".
• Warto zaoferować promocyjną cenę,
darmowy prezent.
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
Słowa klucze - choleryk
• „Praktyczne", „porywające", „odważne",
„śmiałe", „produkt - usługa rzucające
wyzwanie i obiecujące władzę".
• Zwróćmy jego uwagę na zwiększoną
produktywność.
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
Słowa klucze - flegmatyk
• „Łatwe w użyciu", „proste w obsłudze",
„oszczędzające czas", „nie wymagające
wysiłku", „dające odprężenie".
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
Słowa klucze - melancholik
• „Szczegółowe", „intelektualne",
„wrażliwe", „systematyczne",
„zorganizowane".
TYPOLOGIA TEMPERAMENTÓW - podsumowanie
CECHY
PSYCHOSOMATYCZNE
SANGWINIK
MELANCHOLIK
CHOLERYK
FLEGMATYK
ŻYCIE
UCZUCIOWE
WESOŁY
SMUTNY
ROZDRAŻNIONY
ZRÓWNOWAŻONY
SIŁA PRZEŻYĆ
PSYCHICZNYCH
SŁABA
SILNA
SILNA
SŁABA
GŁĘBOKOŚC
PRZEŻYĆ
PSYCHICZNYCH
PŁYTKA
GŁĘBOKA
GŁĘBOKA
CZĘŚCIOWO
GŁĘBOKA
SZYBKOŚĆ
REAGOWANIA
NA BODŹCE
SZYBKO
POWOLI
SZYBKO
POWOLI
SILNA
SŁABA
SILNA
SŁABA
REAKCJE NA
BODŹCE
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
Nie ma typów osobowości „lepszych”
i „ gorszych”.
Każdy typ osobowości może się sprawdzić
w określonych zawodach i rolach pełnionych
w społeczeństwie.
Podstawową zasadą rozwoju
osobowości jest poznanie samego siebie,
polubienie własnej osoby oraz koncentracja
na swoich silnych stronach.
Zygmunt Korzeniewski,
UM w Jeleniej Górze
Nie przekonamy innych do siebie, jeżeli my
sami nie będziemy siebie akceptować.
Ważną rzeczą jest stałe rozwijanie
swojej osobowości poprzez poszukiwanie
nowych doświadczeń, analizę sytuacji,
w których uczestniczyliśmy, a także
wyciąganie wniosków na temat swojego
zachowania.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards