Hormony zwierzęce

advertisement
Hormony zwierzęce
Test sprawdza wiedzę na temat hormonów zwierzęcych i ich działania. Test pochodzi z serwisu
www.interklasa.pl
Poziom trudności: Średni
1. Kontakt hormonów z odpowiednimi tkankami i narządami odbywa się za pośrednictwem
układu:
A - pokarmowego
B - wydalniczego
C - nerwowego
D - krążenia
2. Które z poniższych twierdzeń odnoszących się do hormonów jest fałszywe?
A - wszystkie hormony to substancje organiczne
B - hormony przenoszone są przez płyny ustrojowe
C - zużywają się w czasie reakcji
D - wpływają na homeostazę
3. Hormony tropowe produkowane przez płat przedni przysadki regulują czynności:
A - tarczycy, szyszynki, kory nadnerczy
B - tarczycy, kory nadnerczy, gruczołów płciowych
C - przysadki, rdzenia nadnerczy, gruczołów płciowych
D - tarczycy, przytarczyc, gruczołów płciowych
4. Z podanych niżej hormonów wybierz te, które są hormonami tkankowymi: I - sekretyna, II glukagon, III - gastryna, IV - tyroksyna, V - oksytocyna, VI - wazopresyna, VII - insulina, VIII adrenalina
A - II i VII
B - VI i V
C - IV i VIII
D - I i III
5. Działanie oksytocyny polega na:
A - hamowaniu ruchu robaczkowego jelit
B - pobudzaniu skurczów macicy w czasie porodu
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
C - regulacji odkładania wapnia i potasu w kościach
D - pobudzaniu wydzielania hormonów nadnerczy
6. Transport hormonów w organizmie człowieka odbywa się:
A - przez włókna nerwowe (dla części hormonów sterydowych)
B - w krwi w postaci wolnej do szybkiego zużycia
C - w krwi w postaci nieczynnej związanej z białkami osocza
D - w krwi w postaci związanej z hemoglobiną
7. Hormon sterydowy, produkowany przez korę nadnerczy, działający na komórki
kanalików nerkowych, wzmagający resorbcję jonów sodu to:
A - progesteron
B - estradiol
C - aldosteron
D - testosteron
8. Hormony podwzgórza hamujące wydzielanie hormonów przysadki to:
A - neurohormony
B - liberyny
C - statyny
D - wazopresyna
9. Pierwszy syntetycznie otrzymany hormon to:
A - insulina
B - tyroksyna
C - auksyna
D - testosteron
10. Głównym hormonem pobudzającym wzrost tkanek u ssaków jest:
A - somatotropina
B - testosteron
C - tyroksyna
D - prolaktyna
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
11. Część korowa nadnerczy syntetyzuje następujące hormony:
A - kortyzol i kortykosteron
B - adrenalinę i noradrenalinę
C - prolaktynę i tyreotropinę
D - adrenalinę i insulinę
12. Choroba Basedowa to wynik nadczynności:
A - kory nadnerczy
B - rdzenia nadnerczy
C - tarczycy
D - grasicy
13. Co wpływa na podwyższenie poziomu glukozy we krwi?
A - adrenalina, kortykoidy, hormon lipotropowy
B - adenalina, hormon lipotropowy, insulina
C - glukagon, insulina, glikokortykoidy
D - adrenalina, glukagon, kortykoidy
14. Który szereg zawiera prawidłowo wymienione gruczoły dokrewne człowieka?
A - przysadka mózgowa, tarczyca, wątroba, grasica
B - tarczyca, trzustka, nadnercza, przytarczyce
C - przysadka mózgowa, wyspy trzustkowe czyli wyspy Langerhansa, nadnercza,
tarczyca
D - tarczyca, nadnercza, szyszynka, macica
15. Do hormonów tkankowych nie należy:
A - gastryna
B - sekretyna
C - cholecystokinina
D - insulina
16. Kora nadnerczy jest powiązana z przysadką mózgową mechanizmem sprzężenia:
A - dodatniego
B - ujemnego
C - dodatnio – ujemnego
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
D - zwrotnego
17. Somatotropina jest hormonem:
A - podwzgórzowym, antydiuretycznym
B - przysadkowym, wzrostowym
C - podwzgórzowym, wzrostowym
D - przysadkowym, antydiuretycznym
18. Obrzęk śluzowaty, kretynizm, spowolniene czynności to niektóre objawy
niedoboru hormonów:
A - kalcytoniny
B - tyroksyny i trójodotyroniny
C - parathormonu
D - somatopresyny
19. Wstrzykniecie insuliny to ingerencja lekarska w gospodarkę węglowodanową
ustroju człowieka, która polega na tym, że wzmaga:
A - wydalanie glukozy z moczem
B - procesy przekształcania i magazynowania glukozy w postać glikogenu
C - zużywanie glukozy we wzmożonym oddychaniu
D - zwrotne pochłaniane glukozy w jelicie
20. Które z powyższych stwierdzeń dotyczących hormonów jest fałszywe?
A - wszystkie hormony są substancjami organicznymi
B - adrenalina jest produkowana w komórkach kory nadnerczy
C - insulinę wytwarzają komórki Langerhansa
D - glukagon jest antagonistą insuliny
21. Liberyny są to:
A - podwzgórzowe hormony uwalniające hormony tropowe przysadki
B - przysadkowe hormony uwalniajace hormony tropowe podwzgorza
C - podwzgórzowe hormony hamujące wydzielanie hormonów tropowych
przysadki
D - przysadkowe hormony hamujące wydzielanie hormonów tropowych
przysadki
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
22. Obniżenie ciśnienia krwi, utrata sodu i wody, wzrost stężenia potasu w
komórkach to objawy schorzenia zwanego...
A - chorobą Cushinga
B - chorobą Addisona
C - chorobą Basedowa
D - obrzękiem śluzowatym
23. Za przygotowanie macicy do przyjęcia blastocysty odpowiada?
A - estradiol
B - progesteron
C - folitropina
D - relaksyna
24. Schemat przedstawia regulację wydzielania testosteronu. W miejsca X i Y
należy wpisać:
A - X – hamuje, Y – hamuje
B - X - pobudza, Y – pobudza
C - X – hamuje, Y – pobudza
D - X - pobudza, Y - hamuje
25. Podwzgórze jest to:
A - część mózgu, w której mieszczą się ośrodki ruchowe
B - część mózgu, w której są ośrodki termoregulacji
C - część międzymózgowia, będąca gruczołem dokrewnym
D - gruczoł dokrewny wytwarzający adrenalinę
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
26. Co przedstawia schemat?
A - wpływ hormonów peptydowych na komórkę
B - wpływ hormonów sterydowych na komórkę
C - wpływ hormonów peptydowych i sterydowych na komórkę
D - wpływ insuliny na komórkę
27. Wazopresyna to hormon:
A - podwzgórzowy, sterydowy, laktogenny
B - przysadkowy, peptydowy, wzrostowy
C - podwzgórzowy, peptydowy, antydiuretyczny
D - przysadkowy, peptydowy, antydiuretyczny
28. Hormonem tropowym przysadki nie jest:
A - adrenokortykotropina
B - tyreotropina
C - somatotropina
D - folikulotropina
29. Neurohormonem o działaniu antydiuretycznym jest:
A - prostaglandyna
B - wazopresyna
C - oksytocyna
D - somatotropina
30. Uszkodzenie tylnego płata przysadki mózgowej może spowodować:
A - brak pragnienia
B - zwiększenie wydalania moczu
C - zmniejszenie wydalania moczu
D - nadmierną koncentrację barwnika we krwi
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
31. Hormonami tropowymi nie są:
A - tyreotropina i somatotropina
B - folitropina i prolaktyna
C - somatotropina i prolaktyna
D - adrenokortykotropina i somatotropina
32. Co przedstawia schemat?
A - wpływ hormonów peptydowych na komórkę
B - wpływ hormonów sterydowych na komórkę
C - wpływ hormonów peptydowych i sterydowych na komórkę
D - wpływ testosteronu na komórkę
33. Menstruację wywołuje:
A - spadek poziomu progesteronu we krwi
B - spadek poziomu estrogenów we krwi
C - wzrost stężenia lutropiny we krwi
D - spadek stężenia folitropiny we krwi
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Hormony zwierzęce
Test sprawdza wiedzę na temat hormonów zwierzęcych i ich działania. Test pochodzi z serwisu
www.interklasa.pl
Poziom trudności: Średni
Karta odpowiedzi
1. D
2. C
3. B
4. D
5. B
6. C
7. C
8. C
9. A
10. A
11. A
12. C
13. D
14. B
15. D
16. D
17. B
18. B
19. B
20. B
21. A
22. B
23. B
24. D
25. C
26. B
27. C
28. C
29. B
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
30. B
31. C
32. A
33. B
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download