Egzamin m 12 – styczeń 2017

advertisement
Egzamin m 12 – styczeń 2017
1. Na schemacie ideowym przedstawiono fragment układu sterowania szyberdachem, w którym uszkodzony jest
przekaźnik P1 oraz tranzystor T3. Zidentyfikuj elementy do wymiany.
o
B.
o
A.
o
C.
o
D.
2. Które narzędzia, przyrządy i płyny eksploatacyjne są niezbędne do wykonania czynności przeglądowych
wymienionych w tabeli w pojeździe samochodowym z silnikiem typu ZS?
o
Multimetr, tester do akumulatorów, tester diagnostyczny, woda destylowana.
o
Aerometr, tester akumulatorów, tester diagnostyczny, klucz do świec, szczelinomierz.
o
Klucz do świec, woda destylowana, płyn do spryskiwaczy, tester diagnostyczny.
o
Woda destylowana, tester akumulatorów, tester diagnostyczny, płyn do spryskiwaczy.
3. Na podstawie poniższego cennika części i usług, oblicz jaką kwotę zapłaci klient za wykonaną usługę przeglądu
instalacji elektrycznej oraz wymiany kompletu świec i akumulatora w pojeździe z czterocylindrowym silnikiem typu
ZI?
o
445,00 PLN
o
425,00 PLN
o
500,00 PLN
o
580,00 PLN
4. W trakcie uruchamiania układu sterowania silnikiem krokowym na podstawie otrzymanych oscylogramów sygnału
PWM można stwierdzić, że
o
współczynnik wypełnienia sygnału jest stały, natomiast zmienia się jego częstotliwość.
o
częstotliwość i współczynnik wypełnienia sygnału są stałe.
o
częstotliwość i współczynnik wypełnienia sygnału ulegają zmianie.
o
częstotliwość sygnału jest stała, natomiast zmienia się jego współczynnik wypełnienia.
5. Kontrolny pomiar cyfrowego sygnału PWM (Pulse-Width Modulation) w układzie sterowania należy przeprowadzić
przy pomocy
o
częstościomierza.
o
multimetru cyfrowego,
o
rejestratora diagnostycznego.
o
oscyloskopu,
6. Którym przyrządem można dokonać analizy zawartości tzw. ramki zamrożonej zapisanej w trakcie
przeprowadzonych pomiarów w celu zdiagnozowania usterki w badanym pojeździe samochodowym?
o
A.
o
B.
o
D.
o
C.
7. System EPB w pojeździe samochodowym to układ
o
elektronicznego sterowania przepustnicą.
o
elektromechanicznego hamulca postojowego.
o
stabilizujący tor jazdy pojazdu podczas pokonywania zakrętów.
o
wspomagający siły hamowania.
8. Który z uszkodzonych elementów nie podlega regeneracji?
o
Turbosprężarka.
o
Rozrusznik.
o
Akumulator.
o
Alternator.
9. Cyfrą 4 w rozłożonym na części rozruszniku oznaczono uzwojenie
o
wzbudzenia.
o
twornika.
o
wirnika.
o
stojana.
10. Która lampka kontrolna sygnalizuje zbyt niski poziom płynu hamulcowego?
o
A.
o
B.
o
D.
o
C.
11. Który oscylogram przedstawia przebieg sterujący o następujących parametrach amplitudowo-czasowych, tzn Upp =
20 V, f = 2,5 kHz, ww = 50%?
o
B.
o
C.
o
A.
o
D.
12. Aby dokonać kontrolnego pomiaru napięcia zasilania czujnika położenia przepustnicy, woltomierz należy podłączyć
pomiędzy masę a zacisk zasilania elementu oznaczonego na schemacie numerem
o
33
o
11
o
10
o
49
Niepoprawnie
13. Podczas wypełniania karty zlecenia naprawy przyjmowanego pojazdu samochodowego oprócz określenia jej zakresu
należy podać
o
wyposażenie dodatkowe.
o
numer rejestracyjny pojazdu,
o
pojemność skokową silnika.
o
kolor nadwozia.
Niepoprawnie
14. Pirometrem widocznym na ilustracji dokonuje się pomiaru
o
temperatury.
o
wilgotności.
o
gęstości.
o
odległości.
15. Żarówka samochodowa P21/5W jest przedstawiona na ilustracji
o
A.
o
B.
o
C.
o
D.
NSygnalizacja usterki technicznej w obwodzie ASR oznacza konieczność kontroli układu
o
niedopuszczającego do nadmiernego poślizgu kół pojazdu.
o
wspomagającego siły hamowania.
o
elektronicznego regulatora pedału przyspieszenia.
o
elektrycznego hamulca postojowego.
16. Pomiary stanów pracy termistora NTC przedstawione na charakterystyce świadczą o jego
o
niesprawności,
o
sprawności,
o
niesprawności w zakresie 50÷100°C.
o
sprawności w zakresie 0÷50°C.
17. Multimetrem cyfrowym YATO YT73080, widocznym na ilustracji, nie można wykonać pomiaru
o
wartości prądu zasilania pobieranego przez wideo rejestrator.
o
impedancji falowej przewodu antenowego CB radia.
o
wartości napięcia zasilania modułu BSI w pojeździe,
o
ciągłości złącza p-n germanowej diody impulsowej.
18. Wskaż wtyczkę USB typu B.
o
C.
o
A.
o
B.
o
D.
19. Na podstawie załączonej charakterystyki zawartej w dokumentacji technicznej, po wymianie sondy lambda w
naprawianym pojeździe, po jej nagrzaniu napięcie wyjściowe powinno
o
wynosić około 1,0 V.
o
zmieniać się w zakresie od 0,8 V do 1,2 V.
o
wynosić około 450 mV.
o
zmieniać się w zakresie od 0,1 V do 0,9 V.
20. Widoczny na zdjęciu uszkodzony kondensator ceramiczny w panelu sterowania można zastąpić dowolnym
kondensatorem bipolarnym o pojemności
o
100 pF
o
10 nF
o
0,1 µF
o
1,0 mF
21. Na schemacie elektrycznym numerem 33 oznaczono czujnik
o
temperatury,
o
tlenu.
o
spalania stukowego,
o
położenia przepustnicy.
22. Po włączeniu świateł mijania żadna z żarówek H1 nie świeci. Stwierdzono, że przekaźnik świateł mijania nie jest
załączony, a próbnikiem napięcia potwierdzono prawidłowy sygnał sterowania oraz brak napięcia na konektoraoh
podłączenia żarówek. Opis wskazuje na uszkodzenie
o
włącznika świateł mijania,
o
przekaźnika,
o
przewodów zasilających żarówki H1.
o
obu żarówek.
23. Usuwając awarię w panelu sterowania układem komfortu w pojeździe samochodowym w celu sprawdzenia działania
naprawionego modułu, uszkodzony rezystor typu SMD o wartości opisanej aa schemacie ideowym jako 4R7
/ ±10% można na czas rozruchu zastąpić dwoma rezystorami o wartości
o
2,4 kΩ / ±5% połączonymi szeregowo.
o
10 Ω / ±5% połączonymi równolegle.
o
10 kΩ / ±5% połączonymi równolegle.
o
2,4 Ω / ±5% połączonymi równolegle.
24. Oblicz całkowity koszt naprawy rozrusznika w samochodzie osobowym, jeżeli czas wykonania usługi wynosi 4,5
godziny, wartość zużytych materiałów to 96,00 PLN a koszt 1 roboczogodziny wynosi 90,00 PLN.
o
204,50 PLN
o
186,00 PLN
o
501,00 PLN
o
522,00 PLN
25. Rysunek przedstawia wynik pomiaru prądu zasilania zamontowanej w pojeździe samochodowym kamery cofania
wykonany multimetrem analogowym na zakresie 15 mA. Jaką wartość natężenia prądu wskazuje miernik?
o
110 mA
o
11 mA
o
22 mA
o
220 mA
26. Poniższy oscylogram otrzymany w trakcie wykonywania diagnostyki układu wtrysku ECU potwierdza, że
o
okres badanego sygnału równy jest 8 ms.
o
częstotliwość badanego sygnału jest równa 533 Hz.
o
wartość średnia napięcia badanego sygnału równa jest około 5V.
o
współczynnik wypełnienia badanego sygnału wynosi około 6/8 × 100%.
27. Wypełniając kartę gwarancyjną zamontowanego w pojeździe samochodowym alternatora ze zintegrowanym
układem regulatora napięcia należy podać
o
datę pierwszej rejestracji pojazdu,
o
pojemność skokową i moc silnika pojazdu.
o
datę montażu alternatora.
o
model akumulatora zamontowanego w pojeździe.
28. Po podaniu na wejście układu elektronicznego widocznego na rysunku sygnału sterującego o wartości 3 V względem
masy układu, woltomierz wskazuje wartość napięcia 11,95 V. Oznacza to, że
o
dioda D1 jest zwarta.
o
układ jest uszkodzony.
o
układ działa prawidłowo.
o
przez cewkę przepływa prąd sterowania.
29. Układ elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego stosowany w pojazdach samochodowych oznacza się jako
system
o
ESP
o
EBD
o
EDS
o
EPP
30. Który z podzespołów pojazdu samochodowego, w przypadku stwierdzenia jego uszkodzenia, może być poddany
ewentualnej naprawie lub regeneracji?
o
Przekaźnik kontaktronowy.
o
Sterownik BSI.
o
Tyrystor.
o
Buzzer piezoelektryczny.
31. Które części i materiały eksploatacyjne są niezbędne do wykonania usługi naprawy po wykonanym przeglądzie
instalacji elektrycznej samochodu z silnikiem R4 1,6 THP 16V 102 KM?
o
Woda destylowana, lewy reflektor, pióra wycieraczek, płyn do spryskiwaczy.
o
Akumulator, prawy reflektor, pióra wycieraczek, płyn do spryskiwaczy.
o
Komplet świec, pióra wycieraczek, woda destylowana, płyn do spryskiwaczy.
o
Płyn do spryskiwaczy, prawy reflektor, woda destylowana, pióra wycieraczek.
32. Poprawność działania indukcyjnego czujnika położenia wału korbowego sprawdza się między innymi poprzez
pomiar jego sygnału wyjściowego przy jednoczesnym pomiarze
o
natężenia prądu zasilania pobieranego przez czujnik,
o
wartości napięcia sygnału sterującego czujnikiem z modułu BSI.
o
reaktancji pojemnościowej czujnika,
o
wartości rezystancji cewki czujnika.
33. W celu przeprowadzenia kontroli stanu połączenia rozrusznika z plusem zasilania (zacisk 30) multimetr należy
włączyć w tryb pracy
o
omomierza, mierząc rezystancję samego przewodu łączącego rozrusznik z akumulatorem.
o
woltomierza, mierząc spadek napięcia na przewodzie zasilającym rozrusznik,
o
amperomierza, mierząc wartość prądu pobieranego przez rozrusznik.
o
omomierza, mierząc rezystancję połączenia rozrusznika z akumulatorem,
34. Na rysunku przedstawiono otwieranie wtryskiwacza metodą
o
wieloimpulsową.
o
częstotliwościową.
o
ograniczenia prądowego.
o
pojedynczego impulsu.
35. Po zamontowaniu regenerowanego alternatora z wbudowanym jednofunkcyjnym regulatorem napięcia prawidłowa
wartość zmian siły elektromotorycznej na zaciskach akumulatora pod obciążeniem i pracującym silniku powinna
zawierać się w przedziale
o
0 V ÷ 1 000 mV
o
0 V ÷ 500 mV
o
0 V ÷ 1 500 mV
o
0 V ÷ 2 000 mV
36. Wskaż najprostszą metodę diagnozowania poprawności działania świecy żarowej.
o
Pomiar rezystancji żarnika świecy.
o
Sprawdzenie wymiarów nominalnych badanej świecy.
o
Kontrolę czasu trwania sygnału sterującego świecą.
o
Sprawdzenie szerokości szczeliny pomiędzy jej elektrodami.
37. Korzystając z zamieszczonego cennika, oblicz całkowity koszt wymiany uszkodzonego układu sterownika zamka
centralnego z kompletem pilotów w czterodrzwiowej limuzynie oraz prawej tylnej lampy zespolonej.
o
460,00 PLN
o
730,00 PLN
o
420,00 PLN
o
1 080,00 PLN
38. Na schemacie układu opóźniającego wyłączenie oświetlenia wnętrza pojazdu zastosowano elementy elektroniczne
oznaczone jako C1, T1 i T2. Zidentyfikuj poszczególne elementy elektroniczne
o
A.
o
B.
o
C.
o
D.
39. Jaka jest wartość rezystancji żarnika żarówki typu P 2 W/12V pracującej w obwodzie prądu stałego?
o
6Ω
o
72 Ω
o
0,72 kΩ
o
0,166 Ω
Download