Prezentacja programu PowerPoint

advertisement
Międzynarodowa Konferencja
„ Wiejski produkt turystyczny - doświadczenia i wyzwania ”
Kielce, 15 - 16 kwietnia 2011 r.
PROMOCJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
W POLSCE
DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA
Leszek Strzembicki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
Jednym z kluczowych
warunków sukcesu turystyki
wiejskiej jest … rozwijanie i
doskonalenie i
unowocześnianie działań
promocyjnych.
Leszek Strzembicki
Promocja - to jeden z obszarów
współczesnego marketingu usług
turystycznych.
Promocja - to jeden z kluczowych
elementów kompozycji
marketingowej, tzw. marketingumix.
Leszek Strzembicki
Struktura marketingu-mix:
➲ produkt (product), cena (price),
dystrybucja (place) i promocja (promotion) –
typowa, powszechnie uznana i określana
jako „4 P” ( 1960 r., prof. Jerry McCarthy,
książka „Basic Marketing” );
➲ produkt, cena, dystrybucja, promocja,
ludzie, procesy, obsługa klientów – 7
składnikowa, proponowana w sferze usług.
Leszek Strzembicki
➲ Promocja – to proces komunikowania się
usługodawców turystyki wiejskiej z rynkiem
( warto jednak pamiętać, że komunikacja
marketingowa jest pojęciem szerszym niż
promocja )
➲ Promocja stanowi kompozycję
określonych instrumentów oddziaływania na
rynek – określanych mianem „promocja mix”
(istnieje wiele propozycji składników promocji).
Leszek Strzembicki
Podstawowe składniki kompozycji promocyjnej
❶ reklama /płatna, bezosobowa forma prezentacji i
promocji ofert turystyki wiejskiej/
➋ public relations /kreowanie wizerunku/
➌ promocja sprzedaży /dostarczenie dodatkowych
wartości celem wywołania decyzji kupna/
➍ marketing bezpośredni /dotarcie z informacją i
ofertą bezpośrednio do nabywcy/
➎ promocja osobista /przekazywanie informacji
promocyjnych w osobistym kontakcie z klientem/
Leszek Strzembicki
Instrumenty promocji – układ hierarchiczny
➀ elementy promocji mix /reklama, public relations,
promocja sprzedaży, marketing bezpośredni, promocja
osobista/
➁ środki promocji /szeroko rozumiane media –
kanały komunikowania się/
➂ formy promocji /wiele form przekazu oferowanych
przez poszczególne media/
➃ treść i wygląd komunikatów /tworzymy je po
ustaleniu formy promocji/
Leszek Strzembicki
Promocja wiejskiego produktu turystycznego
– dokonania XX - lecia
➮ systematyczne szkolenia: pracowników doradztwa
rolniczego, nauczycieli szkół rolniczych, liderów,
usługodawców – obejmujące problematykę
marketingu, w tym metody i techniki promocji ;
➮ pierwsze wydawnictwa promocyjne - tworzone
głównie w wyniku starań ODR-ów, kontynuowanie
tych działań przez regionalne stowarzyszenia;
stopniowe włączanie się samorządów
terytorialnych;
Leszek Strzembicki
Promocja wiejskiego produktu turystycznego
– dokonania XX - lecia
➮ rozwój działań z zakresu public relations :
zainicjowane przez ODR-y i regionalne
stowarzyszenia pobyty studyjne dla dziennikarzy,
konferencje prasowe, liczne publikacje zaowocowały rozpowszechnieniem idei wypoczynku
na wsi;
➮ prezentowanie oferty turystyki wiejskiej na
targach i giełdach turystycznych – z inicjatywy ODRów i stowarzyszeń turystyki wiejskiej;
Leszek Strzembicki
Promocja wiejskiego produktu turystycznego
– dokonania XX - lecia
➮ podjęcie wielu działań przez powstałą w 1996 r
Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa
Gościnne” : kontynuacja szkoleń, cykliczne
wydawnictwa - także w językach obcych,
organizacja wystaw, stoisk targowych,
wykorzystanie Internetu do promocji i dystrybucji
ofert, stworzenie i zastrzeżenie znaku firmowego;
➮ zainicjowanie badań ankietowych turystów
wypoczywających w obiektach turystyki wiejskiej –
z inicjatywy menedżera marki i przedstawicieli
nauki;
Leszek Strzembicki
Promocja wiejskiego produktu turystycznego
– dokonania XX - lecia
➮ dynamiczny wzrost wykorzystania Internetu w
promocji produktów turystyki wiejskiej : Internet
jako źródło informacji dla turystów: 1997 r. – około
1%; 2001 r. – około 10 %; 2003 r. – około 52%.
➮ wykorzystanie wielu programów pomocowych do
rozwoju, koordynacji i profesjonalizacji działań
promocyjnych – w poszczególnych regionach oraz
w skali kraju;
Leszek Strzembicki
❏ Wzrastająca konkurencja na globalnym
rynku turystycznym,
❏ Olbrzymi postęp z zakresie tworzenia,
przekazywania i odbioru informacji…
…mobilizują
do poszukiwania bardziej
atrakcyjnych, niekonwencjonalnych
działań promocyjnych.
Leszek Strzembicki
Panel III.
„Innowacyjne narzędzia promocji
wiejskiego produktu turystycznego”
…podejmuje próbę zwrócenia uwagi
na wybrane, zaawansowane formy
promocyjnego oddziaływania oraz
wskazania możliwości ich stosowania
w turystyce wiejskiej.
Leszek Strzembicki
Uczestnicy panelu:
▣ dr Jacek Bazarnik, Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie,
▣ Wiesław Czerniec, Federacja
Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa
Gościnne”,
▣ dr Mirosław Nalazek, Polska
Organizacja Turystyczna.
Leszek Strzembicki - moderator
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards