Zakład syntezy Lista tematów prac licencjackich w roku

advertisement
Zakład syntezy
Lista tematów prac licencjackich w roku akademickim 2014/15
Imię i nazwisko
Tytuł pracy dyplomowej
promotora/opiekuna
Dr Violeta Kozik
1. Badanie właściwości antyutleniajacych w produktach
naturalnych.
2. Właściwości antyutleniające produktów spożywczych.
3. Wybrane leki przeciwnowotworowe.
4. Terapia PDT w leczeniu nowotworów.
5. Substancje stosowane w anti-aging.
Prof. UŚ dr hab.
Piotr Kuś
6. Narkotyczne leki przeciwbólowe.
7. Nienarkotyczne leki przeciwbólowe.
8. Grzyby i ich „zastosowanie” w medycynie ludowej.
9. Dlaczego czosnek, cebula mają charakterystyczne zapachy?.
10. Związki sygnałowe roślin.
11. Związki sygnałowe zwierząt.
Dr Krystyna
Jarzembek
12. Kwas foliowy – występowanie w produktach naturalnych i
działanie
13. Chemia diamidów kwasów ftalowych
14. Salicylany – zastosowanie i charakterystyka
15. Substancje aktywne w antybiotykach
Dr Marcin
Rojkiewicz
16. NBOMe – charakterystyka substancji z grupy syntetycznych
psychodelików.
17. Syntetyczne katynony spotykane na rynku tzw. dopalaczy –
charakterystyka.
18. Syntetyczne kannabinoidy spotykane na rynku tzw.
dopalaczy – charakterystyka.
19. Pochodne piparazyny spotykane na rynku tzw. dopalaczy –
charakterystyka.
Download