Pobierz

advertisement
Spis treści
Wstęp
1. Selekcja części, dobór asortymentu
2. Dokumentacja technologiczna i szkice gabarytowe części
3. Wyznaczenie programu produkcji, identyfikacja technologii i pracochłonności JGS-ów
3.1. Obliczenie rocznego programu produkcji
3.2. Identyfikacja technologii, podział na JGS-y
3.3. Tabela pracochłonności wg JGS-ów i operacji
3.4. Wnioski cząstkowe
4. Sprawdzenie ogólnych warunków możliwości zorganizowania gniazda potokowego
4.1. Obliczenie wskaźnika podobieństwa technologiczno–organizacyjnego
4.2. Ustalenie współczynnika zmienności robót
4.3. Badanie podatności na podział
4.4. Określenie współczynnika domknięcia układu gniazdowego
4.5. Wnioski cząstkowe
5. Obliczenia techniczne
5.1. Określenie ekonomicznej wielkości partii
5.2. Wyznaczenie tempa produkcji
5.3. Ustalenie rytmu jednostkowego
5.4. Obliczenie rytmu serii
6. Ustalenie rytmu gniazda, określenie wielkości partii obróbczych i transportowych
6.1. Korekta rytmu serii
6.2. Ustalenie rytmu gniazda
6.3. Określenie partii organizacyjnych
6.4. Określenie wielkości partii transportowych
6.4.1. Dobór środków transportu wewnątrzzakładowego
6.5. Sprawdzenie warunków wykonywalności produkcji
6.6. Zestawienie podstawowych parametrów gniazda potokowego
6.7. Wnioski cząstkowe
7. Ustalenie liczby stanowisk roboczych w poszczególnych JGS-ach według ich obciążenia
7.1. Obliczenie pracochłonności wykonania partii przedmiotów
7.2. Obliczenie zdolność obciążeniowej operacji oraz liczby stanowisk roboczych
7.3. Wskaźnik wykorzystania stanowisk roboczych
7.4. Określenie liczby pracowników bezpośrednio produkcyjnych
7.5. Obliczenie wskaźnika wykorzystania czasu pracy pracowników
7.6. Tablica zestawieniowa
7.7. Wnioski cząstkowe
8. Harmonogram wzorcowy i wykresy pracy gniazda
8.1. Harmonogram wzorcowy
8.2. Obliczenie i wykres rzeczywistego obciążenia stanowisk roboczych
8.3. Wykres wykorzystania czasu pracy pracowników
9. Ustalenie normalnego napełnienia gniazda produkcją w toku na podstawie długotrwałości
cykli produkcyjnych odczytanych z harmonogramu
10. Długotrwałość cyklu teoretycznego
10.1. Obliczenie cyklu szeregowo-równoległego
10.2. Obliczenie współczynnika wydłużenia cyklu
11. Rozmieszczenie stanowisk roboczych w gnieździe
11.1. Symetryczna macierz powiązań
11.2. Ustalenie kolejności stanowisk wg liczby powiązań
11.3. Rozmieszczenie stanowisk w metodzie trójkątów Schmigalli
Wnioski końcowe
Download