Zadanie 1 (0-5)

advertisement
KLUCZ PUNKTACJI
Zadanie 1 (0-5)
Pociąg miał przejechać 600 km w czasie 12 godzin. Po przejechaniu 0,6 drogi został
zatrzymany na 48 minut. Z jaką prędkością powinien jechać pociąg pozostałą część drogi, aby
zdążyć na czas? Zapisz obliczenia
1. Obliczenie prędkości z jaką jechał pociąg do momentu zatrzymania - 1 p
60 : 12 = 50 km/h
2. Obliczenie po ilu km nastąpiło zatrzymanie pociągu – 1 p
0,6 • 600 = 360
3. Obliczenie ile czasu upłynęło od wyjazdu do zatrzymania – 1 p
360 : 50 = 7,2 h = 7 h 12 min
4. Obliczenie ile czasu pozostało to planowanego przyjazdu – 1 p
7h 12 min + 48 min = 8 h
12 – 8 = 4 h
5. Obliczenie prędkości z jaką powinien jechać pociąg po ponownym ruszeniu – 1 p
240 : 4 = 60 km/h
Zadanie 2 ( 0-4)
Tomek ma prostopadłościenne akwarium o wymiarach 6dm x 35cm x 4dm, które
napełnił wodą do wysokości 2/3 akwarium. W czasie wakacji 0,05 zawartej w akwarium
wody wyparowało. Ile litrów wody pozostało w akwarium? Zapisz obliczenia.
1. Obliczenie ile wody nalał Tomek do akwarium w litrach – 2p (jeżeli uczeń policzy
w cm3 lub źle zamienił na litry – 1 p)
6 • 3,5 • 4 • 2/3 = 56 litrów
2. Obliczenie ile wody wyparowało – 1 p
0,05 • 56 = 2,8 litra
3. Obliczenie ile litrów wody zostało w akwarium – 1 p
56 – 2,8 = 53,2 litra
Zadanie 3 (0-4)
Cztery koleżanki: Anka, Basia, Gabrysia i Kasia posiadają telefony rożnych firm. Każda
ma telefon innej firmy i w innym kolorze. Anka preferuje „Nokię”, ale nienawidzi bordowego
koloru. Kasia ma „Motorolę”, która na pewno nie jest srebrna. Firma „Sony” od dłuższego
czasu produkuje tylko czerwone telefony, a Basia – wiadomo, pomarańczowy „Samsung” to
dla niej jedyna możliwość. Jakiej firmy mają dziewczynki telefony i jakiego koloru? Zagadkę
można rozwiązać tworząc tabelkę i kolejno uzupełniając rubryki z informacjami zawartymi
w zadaniu.
Ania – Nokie srebrną
Basia – Samsunga pomarańczowego
Gabrysia – Sony czerwony
Kasia - Motorolę bordową
Za każdą dobrze odgadniętą firmę lub kolor – 0,5 p
Zadanie 4 (0-5)
Przedstaw liczbę 693 jako iloczyn dwóch liczb o największym wspólnym dzielniku
równym 3. Podaj wszystkie rozwiązania
1. Rozkład liczby 693 na czynniki pierwsze -2 p
693 = 3 * 3 * 7 * 11
2. Zauważenie, że skoro największy wspólny dzielnik ma być 3, to każda z dwóch liczb musi
zawierać tylko jedną trójkę - 1p
3. Podanie liczb
3 i 231 – 1p
21 i 33 – 1p
Zadanie 5 (0-5)
Wpisz w □ wszystkie liczby od 1do 10 (liczby nie mogą się powtarzać), aby zachodziły
wszystkie równości.
8:4+3= 5
●
1
2
=
=
7 - 6 + 9 = 10
Za poprawne wpisanie w
□ liczby – 0,5 p (razem 5 p)
Download