RYBY - Przedszkole nr 28 w Poznaniu

advertisement
RYBY
Przedszkole nr 28 w Poznaniu
mgr Anna Olszak oraz 25 dzieci w wieku 4 lat
Projekt realizowany 26.X do 4.XII br.
Przebieg projektu (faza I)
• WYDARZENIE KATALITYCZNE - temat podjętego projektu wyłonił się z obserwacji
dzieci;
• Z początkiem roku szkolnego w przedszkolnym holu zostało ustawione duże
akwarium. Niestety natura „zabrała” z niego dużą część ryb a te, które pozostały
wolało prowadzić samotny tryb życia kryjąc się za różnego rodzaju kamieniami.
• Dzieci natomiast były ogromnie zaintrygowane tym zachowaniem ryb, rutyną stały się
codzienne wycieczki z rodzicami w okolice akwarium w celu odnalezienia
ukrywających się w nim jego mieszkańców. Wtedy też pojawiły się pierwsze pytania
dzieci dotyczące ryb m.in., Dlaczego one się chowają? Czemu są takiego koloru? Czy
można je zawołać? Czy można je dotknąć? Postanowiłam porozmawiać z dziećmi na
te tematy i dowiedzieć się, jaką wiedzę już posiadają. Wywiązała się dłuższa
rozmowa, po której dzieci z chęcią sięgnęły po „Wielki atlas ryb” i zaczęły go
przeglądać podziwiając różne ich gatunki. Ustaliliśmy także, iż wybierzemy się
wspólnie do sklepu zoologicznego w celu zakupienia rybek do naszego akwarium.
Zastanawialiśmy się również nad pytaniami do pana sprzedawcy (sporządziliśmy listę
pytań), aby zakup okazał się odpowiedni.
Ustalenie zasobów wiedzy dzieci –
siatka, ustalenie listy pytań
„Nasze akwarium”
„Nasze akwarium”
Wyprawa terenowa –
Sklep zoologiczny
• Rozmowa z ekspertem
Wspólnie wybieramy mieszkańców
naszego przedszkolnego akwarium
Oglądamy akwaria w pobliżu sklepu…
… z zaciekawieniem ;)
Przebieg projektu (faza II)
• Od tego momentu
zaczęliśmy studiować
literaturę fachową,
stworzona została
nasza mała
biblioteczka
• Dzięki wiadomością
zawartym w książkach
oraz w internecie
znaleźliśmy odpowiedź na
pytanie która ryba jest
największa, a która
najmniejsza dotarliśmy
również do specyficznych
okazów ryb - były to ryby
latające i potrafiące
chodzić po lądzie 
• Dzięki pomocy pani
dyrektor
zgromadziliśmy niezłą
filmotekę. Kiedy
mieliśmy ochotę
oglądaliśmy różne
ciekawe filmy
dotyczące życia ryb.
• Wyprawa terenowa –
PALMIARNIA
Moc wrażeń – badanie
wielozmysłowe.
Spotkanie z ekspertem
– poznawanie różnych
gatunków ryb.
• Rybie jajeczka –
oglądanie i
konsumpcja ( nie
każdy zdobył się na
odwagę)
• Makrela – badanie
szkieletu ryb,
konsumpcja
• Spotkanie z
ekspertem – panem
Pawłem – hodowcą
rybek.
• Tym sposobem nasza
siatka rozbudowała
się z biegiem czasu
zdobywaliśmy coraz
to więcej wiedzy –
tablica z projektem
zapełniała się.
•
-
Nasze twórcze działania:
Lepimy plastelinowe rybki;
Malowanie akwarium
Szkice ryb
Papierowe rybki
Poznaliśmy piosenkę ”Moje rybki”
Słuchaliśmy bajek i opowiadań o rybkach
Kolorowanki , malowanki itp.
• MALUJEMY
AKWARIUM
• LEPIMY
PLASTELINOWE
RYBKI
• SZKICE RYB
• PAPIEROWE RYBKI
• KOLOROWANKI,
MALOWANKI ITP.
• ANKIETA
Przebieg projektu (faza III)
Download