cukrzyca

advertisement
CUKRZYCA A CIĄŻA
Aneta Malinowska-Polubiec
II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii
GOSPODARKA WĘGLOWODANOWA
W CIĄŻY – ROLA ŁOŻYSKA
łożysko
HCG
P
HPL
E
kortyzol
PRL
dziecko
receptory insulinowe
glukoza ketony aminokwasy
insulina, przeciwciała
matka
CIĄŻA - I POŁOWA
Estrogeny i Progesteron (przerost wysp trzustkowych)
poposiłkowe
wydzielanie insuliny
glikemia po posiłkach
podstawowe
glikemia na czczo
wchłanianie w jelitach
tolerancja glukozy – „przyspieszone głodowanie”
odkładanie tkanki tłuszczowej
CIĄŻA - II POŁOWA
Estrogeny i Progesteron
HPL
oporności tkanek na działanie insuliny
glikemii po posiłkach
wydzielania insuliny
glukoneogenezy w wątrobie
odkładania i zużycia tkanki tłuszczowej
CIĄŻA - DOBOWE ZMIANY GLIKEMII
nieciężarne
ciężarne
posiłek
glukoza (mg%)
130
120
110
100
90
80
70
8
13
18
godziny doby
24
8
INSULINOOPORNOŚĆ W CIĄŻY
 na poziomie wątroby – zmniejszenie hamującego wpływu
insuliny na przemianę glukozy w glikogen:  glikogenolizy
 obwodowa - hamowanie zużywania glukozy przez tkanki
obwodowe (głównie mięśnie szkieletowe)
insulinooporność postreceptorowa
 hormony o działaniu przeciwstawnym do insuliny
  utleniania WKT i związków ketonowych
 TNF-α
 leptyna
insulinooporności
wydzielania insuliny
nieadekwatny do
zapotrzebowania
GDM
ROLA UKŁADU MOCZOWEGO
GFR
180 mg%
NERKA
przesączu
pierwotnego
150 mg%
glukozy w moczu
progu nerkowego dla glukozy
CUKRZYCA
I.
cukrzyca typu 1
Destrukcja komórek β zwykle wiodąca do bezwzględnego
niedoboru insuliny
II.
cukrzyca typu 2
Od dominującej insulinooporności ze względnym niedoborem insuliny
do dominującego defektu wydzielania z insulinoopornością
III.
inne określone typy
Defekty genetyczne czynności komórek β, defekty genetyczne
działania insuliny, choroby zewnątrzwydzielniczej części trzustki,
endokrynopatie, wywołana przez leki, zakażenia, procesy
immunologiczne, zespoły genetyczne
IV.
cukrzyca ciężarnych
RODZAJE CUKRZYCY U CIĘŻARNYCH
GDM
cukrzyca ciężarnych
PGDM
cukrzyca przedciążowa
typ 2
typ 1
inne
90 – 95%
5 – 10%
4 -5% ciąż w Polsce
0,2 – 0,3% ciąż
CUKRZYCA CIĄŻOWA
Względny niedobór insuliny
Wzrost wydzielania insuliny nieadekwatny do potrzeb
» wzrost zapotrzebowania na insulinę
» insulinooporność przed- i poreceptorowa
» wzrost hormonów działających antagonistycznie do insuliny
» działanie insulinazowe łożyska
CUKRZYCA CIĘŻARNYCH (GDM)
dowolnego stopnia zaburzenia
tolerancji glukozy,
które po raz pierwszy wystąpiły,
bądź zostały rozpoznane
w przebiegu ciąży
CUKRZYCA CIĄŻOWA (GDM)
Klasyfikacja w zależności od zastosowanej terapii
= maksymalnego “nasilenia” zaburzeń


G1 - wystarczające leczenie tylko przy
pomocy diety i wysiłku fizycznego
G2 - leczenie dietą i wysiłkiem fizycznym
nie przynosi efektu - konieczne podawanie
insuliny (10 – 20%)
CZYNNIKI RYZYKA GDM
obecne
brak
•
•
•
•
•
•
•
•
otyłość (BMI > 27)
wiek (> 25 rż)
cukrzyca w rodzinie
obciążony wywiad położniczy
makrosomia u dziecka
GDM w wywiadzie
rodność
genotyp HLA DR3, HLA DR4
DEFINICJA I KRYTERIA ROZPONAWANIA
CUKRZYCY W CIĄŻY
ADA
– 1997 → 2004
WHO
– 1999
PTD
- 2005 → 2007
DEFINICJA I KRYTERIA ROZPONAWANIA
CUKRZYCY W CIĄŻY
 World Health Organisation. Diabetes Mellitus: Report of a WHO
Study Group. Geneva: WHO, 1985. Technical Report Series 727.
 Zalecenia Zespołu Ekspertów do sprawy wczesnego rozpoznania
cukrzycy w ciąży powołanego przez Polskie Towarzystwo
Diabetologiczne. Diabetologia Polska 1994, 1, 1, 80.
 The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of
Diabetes Mellitus. Report of the Expert Committee on the Diagnosis
and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes care 1997 Jul 20, 7,
1183.
 Alberti K.G.M.M., Zimmet PZ. for the WHO Consultation. Definition,
Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus and its
Complications. Part 1: Diagnosis and Classification of Diabetes
Mellitus. Provisional Report of a WHO Consultation. Diabet. Med.
1998, 15, 539.
 American Diabetes Association: Clinical practice recommendations.
Diabetes Care 2005; 28 (supl. 1).
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY CIĘŻARNYCH
Rekomendacje
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
Ginekologia po Dyplomie, wydanie specjalne, grudzień 2005
Aktualne stanowisko
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo, 2006, 4, s.50
http://www.cukrzyca.info.pl/lekarz/standardy/article/1597.html
DIAGNOSTYKA GDM
pierwsza wizyta - cukier
na czczo
DIAGNOSTYKA GDM
pierwsza wizyta - cukier
na czczo
< 100 mg/dl
< 5,6 mmol/l
test obciążenia glukozą w 24 – 28 tc
DIAGNOSTYKA GDM
pierwsza wizyta - cukier
na czczo
< 100 mg/dl
< 5,6 mmol/l
+
czynniki ryzyka
test diagnostyczny 75 g
DIAGNOSTYKA GDM
pierwsza wizyta - cukier
< 100 mg/dl
< 5,6 mmol/l
+
czynniki ryzyka
na czczo
100 - 125 mg/dl
5,6 – 6,9 mmol/l
test diagnostyczny 75 g
prawidłowy
test obciążenia glukozą w 24 – 28 tc
nieprawidłowy
GDM / PGDM
DIAGNOSTYKA GDM
pierwsza wizyta - cukier
< 100 mg/dl
< 5,6 mmol/l
+
czynniki ryzyka
na czczo
100 - 125 mg/dl
5,6 – 6,9 mmol/l
test diagnostyczny 75 g
 126 mg/dl
 7,0 mmol/l
powtórzyć badanie!!!
GDM / PGDM
DIAGNOSTYKA GDM
24 – 28 tc - test przesiewowy
test doustnego obciążenia 50 g glukozy (GCT)
nie musi być wykonywany na czczo
50 g glukozy rozpuszczonej w 250 – 300 ml
wody, wypitej w ciągu 5 min;
oznaczenie glikemii 1h po obciążeniu
NA WYNIK TESTU MOGĄ MIEĆ WPŁYW
PRZYJMOWANE LEKI
DIAGNOSTYKA GDM
test przesiewowy 50 g glukozy (GCT) - 24-28 tc
<140 mg/dl
< 7,8 mmol/l
DIAGNOSTYKA GDM
test przesiewowy 50 g glukozy (GCT) - 24-28 tc
<140 mg/dl
< 7,8 mmol/l
≥ 140 < 200mg/dl
≥ 7,8 < 11,1 mmol/l
test diagnostyczny 75 g
powtórzyć w 32 tc
DIAGNOSTYKA GDM
test przesiewowy 50 g glukozy (GCT) - 24-28 tc
<140 mg/dl
< 7,8 mmol/l
≥ 140 < 200mg/dl
≥ 7,8 < 11,1 mmol/l
test diagnostyczny 75 g
powtórzyć w 32 tc
 200 mg/dl
 11,1 mmol/l
GDM
DIAGNOSTYKA GDM
test diagnostyczy 75 g glukozy (OGTT)
na czczo
poprzedzony trzydniową dietą, zawierającą co
najmniej 150 g węglowodanów
75 g glukozy rozpuszczonej w 250 – 300 ml
wody, wypitej w ciągu 5 min;
oznaczenie glikemii
na czczo
1h po obciążeniu ???
2h po obciążeniu
NA WYNIK TESTU MOGĄ MIEĆ WPŁYW
PRZYJMOWANE LEKI
KRYTERIA ROZPOZNAWANIA ZABURZEŃ
GOSPODARKI WĘGLOWODANOWEJ
stężenie glukozy w osoczu
mg/dl (mmol/l)
PRAWIDŁOWY WYNIK
na czczo
w 2-h po obciążeniu
< 100 (5,6)
< 140 (7,8)
IFT
na czczo
w 2-h po obciążeniu
≥100 (5,6) <126 (7,0)
<140 (7,8)
IGT
na czczo
w 2-h po obciążeniu
<126 (7,0)
≥140 (7,8) <200 (11,1)
DM
na czczo
w 2-h po obciążeniu
≥126 (7,0)
≥200 (11,1)
KRYTERIA ROZPOZNAWANIA ZABURZEŃ
GOSPODARKI WĘGLOWODANOWEJ
stężenie glukozy w osoczu
mg/dl (mmol/l)
PRAWIDŁOWY WYNIK
na czczo
w 2-h po obciążeniu
< 100 (6,1)
< 140 (7,8)
IFT
na czczo
w 2-h po obciążeniu
≥100 (6,1) <126 (7,0)
<140 (7,8)
IGT
na czczo
w 2-h po obciążeniu
<126 (7,0)
≥140 (7,8) <200 (11,1)
DM
na czczo
w 2-h po obciążeniu
≥126 (7,0)
≥200 (11,1)
KRYTERIA ROZPOZNAWANIA GDM
GDM
stężenie
glukozy
we
krwi
włośniczkowej / osoczu krwi pełnej
mg/dl (mmol/l)
na czczo
≥ 100 (5,6)
1 h*
≥ 180 (10,0)
2h
≥ 140 (7,8)
DIAGNOSTYKA GDM
W ciąży nie wyróżnia się stanów
pośrednich, takich jak IGT lub IFG.
Dla
rozpoznania
wystarczy,
gdy
przekracza normę.
cukrzycy
jeden
z
ciążowej
wyników
DIAGNOSTYKA GDM
test przesiewowy czy diagnostyczny???
schemat dwu-, czy jednostopniowy???
czy u wszystkich ciężarnych???
ilość glukozy???
glikemia na czczo
w czasie
pierwszej wizyty
prawidłowy
<100 mg/dl
≥ 100 < 126 mg/dl
GDM
nieprawidłowa
≥ 126 mg/dl
GCT 24 – 28 tc
OGTT
nieprawidłowy
≥ 140 mg/dl
prawidłowy
<140 mg/dl
wątpliwy
≥ 140 < 200 mg/dl
nieprawidłowy
≥ 200 mg/dl
prawidłowy
powtórzyć w 32 tc
OGTT
nieprawidłowy
≥ 140 mg/dl
DIAGNOSTYKA GDM
W procesie diagnostycznym cukrzycy
ciążowej można pominąć wykonanie testu
przesiewowego
glikemia na czczo
w czasie
pierwszej wizyty
prawidłowy
<100 mg/dl
OGTT 24 – 28 tc
prawidłowy
≥ 100 < 126 mg/dl
OGTT
GDM
nieprawidłowa
≥ 126 mg/dl
nieprawidłowy
≥ 140 mg/dl
nieprawidłowy
≥ 200 mg/dl
CUKRZYCA PRZEDCIĄŻOWA - PGDM
Klasyfikacja White w zależności od czasu trwania
cukrzycy i/lub obecności powikłań







B
C
D
F
R
H
T
po 20 r.ż.
lub < 10 lat
10-20 r.ż.
lub 10-20 lat
przed 10 r.ż. lub > 20 lat lub ret. prosta lub NT
nefropatia cukrzycowa
retinopatia proliferacyjna
choroba niedokrwienna serca / kardiomiopatia
po transplantacji nerki
wpływ ciąży na przebieg cukrzycy???
wpływ cukrzycy na przebieg ciąży???
ZAPOTRZEBOWANIE NA INSULINĘ
PGDM
GDM
~ 10%
8 – 17 tc
nudności
wymioty
24 – 28 tc
~ 50%
poród
WPŁYW CIĄŻY NA PRZEBIEG CUKRZYCY
rzadko izolowany rodzaj powikłania
• retinopatia
• nefropatia
• chns, kardiomiopatia
• neuropatia (autonomiczna, obwodowa)
Zmiany fizjologiczne dla ciąży
mogą nasilać dolegliwości poprzez
1. Obciążenie narządu
2. Podobieństwo objawów
RETINOPATIA
bez proliferacji
brak wyraźnego wpływu
aktywna proliferacja
+ nadcisnienie tętnicze!!!
czasowa progresja
brak długoterminowego wpływu
 nasilenie zmian zależy od wyrównania cukrzycy
 ocena dna oka w pierwszym trymestrze – skrining
 badania kontrolne w ciąży i po porodzie
 laseroterapia – bezpieczna w ciąży
Gabbe. Diabetes Mellitus in Pregnancy. Obstet Gyneco 2003
pogorszenie zmian
NEFROPATIA
mikroalbuminuria
>30mg/dobę
kreatynina
<1,5 mg%
albuminuria
>300 mg/dobę
kreatynina
1,5 do 3 mg%
brak wyraźnego
wpływu ciąży
czasowe pogorszenie
funkcji
PIH
62%
42%
porody przedwczesne
stany przedrzucawkowe
białkomocz
>3g/dobę
kreatynina
> 3 mg%
przyspieszenie
niewydolności ?
zespół nerczycowy
stan przedrzucawkowy
hipotrofia płodu
90%
64%
Walkinshaw SA. Type 1 nad type 2 diabetes and pregnancy. Current Obstet Gynaec
WPŁYW CUKRZYCY NA PRZEBIEG CIĄŻY
Liczba i nasilenie powikłań jest proporcjonalna do
stopnia kontroli metabolicznej cukrzycy
ketonemia
hiperinsulinemia płodowa
WPŁYW CUKRZYCY NA PRZEBIEG CIĄŻY
Liczba i nasilenie powikłań jest proporcjonalna do stopnia
kontroli metabolicznej cukrzycy
PGDM
GDM
PPH (10%)
nadciśnienie tętnicze
makrosomia płodu
PIH (20%)
zakażenia: pochwy, sromu,
ZUM (około 12%)
kardiomegalia
kwasica metaboliczna
powikłania okołoporodowe
PROM
poronienie (13 – 30%; DM typ 1)
skutki odległe
poród przedwczesny
nieprawidłowy wzrost wewnątrzmaciczny
WPŁYW CUKRZYCY NA PRZEBIEG CIĄŻY
PGDM
n=132
GDM
n=1796
materiał własny 2000 - 2004
zgony
okołoporod
cholestaza
niewydolnoś
ć ć-sz
zum
PPH
PIH
zagrażające
poronienie
zagrażający
pp
obciążony
wywiad
25%
20%
15%
10%
5%
0%
anemia
Powikłania ciąży
NADCIŚNIENIE TĘTNICZE / PGDM
ciśnienie skurczowe 120 – 130 mmHg
ciśnienie rozkurczowe 70 – 80 mmHg
Leki: α-metyldopa, nifedypina, β-blokery, dihydralazyna
Ryzyko stanu przedrzucawkowego – 12%
profilaktyka – aspiryna ???
Walkinshaw SA. Type 1 and type 2 diabetes and pregnancy. Current Obstetrics & Gynaecology. 2004,
WPŁYW CUKRZYCY NA PRZEBIEG CIĄŻY
tydzień porodu
100%
80%
60%
40%
20%
0%
materiał własny 2000 - 2004
GDM
PGDM
>40
2%
1%
37 - 40
84%
50%
< 37
14%
49%
WPŁYW CUKRZYCY NA PRZEBIEG CIĄŻY
METODA PORODU
PGDM
GDM
3%
3%
1%
26%
0%
37%
PSN
cc
F, VE
70%
Bracht
60%
materiał własny 2000 - 2004
piśmiennictwo: ~50%
c.c planowe
– 25 - 40%
c.c. ze wskazań nagłych – 10 - 20%
POWIKŁANIA U DZIECI
nieprawidłowa masa ciała
wady
zgony okołoporodowe
nieprawidłowy stan metaboliczny po porodzie
MASA URODZENIOWA DZIECI
zdrowe ciężarne
10%
SGA - hipotrofia
10%
AGA
normosomia
< 10 pc
LGA - hipertrofia
> 90 pc
ciężarne z cukrzycą
SGA
około 5%
FR
nadciśnienie
białkomocz
"przedawkowanie" insuliny
LGA 20 do ponad 40%
GDM
"niedobór" insuliny
glikemia ponad 120 – 140 mg/dl
Glikemia na czczo > 105 mg/dl
POWIKŁANIA U DZIECI
MAKROSOMIA
organomegalia
LGA
↑ masy mięśniowej
↑ tkanki tłuszczowej
zaburzone proporcje tkanki miękkie/kości
makrosomia
BPD
Czynniki matczyne:
wymiar dwuciemienioy główki
Krytyczny czas:
hiperglikemia
HC
koniec II-go trymestru
obwód główki
otyłość
THD
poziom IGF-1, IGF-2 średnica klatki piersiowej
AD
Czynniki płodowe
średnica brzuszka
AC
hiperinsulinemia
obwód brzuszka
↑ stężenia insuliny, peptyduFL
C, leptyny w pępowinie
długość kości udowej
Inne czynniki ?????
Walkinshaw SA. Type 1 and type 2 diabetes and pregnancy. Current Obstetrics & Gynaecology. 2004, 14, 375-386.
MASA URODZENIOWA DZIECI
100%
80%
60%
40%
20%
0%
GDM
PGDM
<2500g
7%
15%
2500 - 4500g
91%
83,50%
>4500g
2%
1,50%
materiał własny 2000 - 2004
WADY WRODZONE
serca
GDM
PGDM
3,7%
9%
OUN
układ kostny
inne
materiał własny 2000 - 2004
piśmiennictwo:
cukrzyca
populacja ogólna:
1,5 – 6,5%
2 – 3%
2,7 – 16,8%
WADY WRODZONE
4 – 14%
genitalia
kończyny
oczy
serce
mózg
15
21
30
3 – 6 tygodni po zapłodnieniu
45
60 dni
8 tygodni? ciąży
WADY WRODZONE
CZYNNIK TERATOGENNY
Hiperglikemia - niekorzystny wpływ na
rozwój i różnicowanie pęcherzyka żółtkowego,
system usuwania wolnych rodników → zmiany w syntezie
inozytolu, PG → wzrost wolnych rodników tlenowych,
gen Pax-3 (związany z zakończeniem cewy nerwowej)
Hipoglikemia ???
na modelu zwierzęcym
wpływa na zmiany w morfologii miocytów, poziomie kwasu mlekowego
wewnątrz miocyta, bierze udział w regulacji białek i hormonów
Walkinshaw SA. Type 1 and type 2 diabetes and pregnancy. Current Obstetrics & Gynaecology. 2004,
14, 375-386.
WADY WRODZONE
ZGONY OKOŁOPORODOWE
ostatnie 4 – 6 tygodni ciąży!!!
nieprawidłowe wyrównanie cukrzycy
 hiperglikemia na czczo
 makrosomia płodu
teorie:
 zmiany naczyniowe w łożysku (PGDM + powikłania naczyniowe)
 średnie utlenowanie krwi – 10 centyl (PGDM typ 1)
 ↑ stężenie erytropoetyny w pępowinie, ↑grubości kosmówki
 hiperinsulinemia zwiększa zapotrzebowanie na tlen u płodu →
zmniejszone utlenowanie krwi
przewlekła hipoksja
płody matek z cukrzycą szybciej reagują ↓ pH i ↑ stężenia kwasów mlekowych w
odpowiedzi na hipoksję
nawet w 24 – 72h po prawidłowych wynikach testów wykrywających hipoksję
Walkinshaw SA. Type 1 nad type 2 diabetes and pregnancy. Current Obstetrics & Gynaecology. 2004,
14, 375-386.
ZGONY OKOŁOPORODOWE
ZGONY PRZEDPORODOWE / liczba dzieci żywo i martwo urodzonych
dane własne 2000-2004
piśmiennictwo
GDM
PGDM
DM (-)
0,2%
1,7 – 4,4%
5,4%
2– 6,3%
0,5%
0,15 – 1,4%
ZGONY POPORODOWE / liczba dzieci żywo urodzonych
dane własne 2000-2004
piśmiennictwo
GDM
PGDM
DM (-)
0,5%
1,2%
1 – 4%
0,7%
0,5 – 2,5%
INNE POWIKŁANIA U DZIECI







hipoglikemia
hiperbilirubinemia
hipokalcemia, hipomagnezemia
policytemia
zaburzenia oddychania
zakażenia
powikłania odległe
POWIKŁANIA NEONATOLOGICZNE
PGDM
n=132
GDM
n=1853
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
w
tw
ai c
śn
e
cz
o
fia
rt o
po
hi
materiał własny 2000 - 2004
tia
a
p
to
e
f
hi
em
ik
l
g
po
ia
l
bi
r
pe
hi
in
b
iru
az
ur
z
a
ni
e
aż
k
a
ia
n
e
rz
u
b
za
a
ni
a
ch
y
d
od
ny
o
zg
od
r
o
op
ł
o
ok
POWIKŁANIA NEONATOLOGICZNE
GDM
PGDM
dystocja barkowa
materiał własny
piśmiennictwo
?
5 - 14%
urazy okołoporodowe
materiał własny
piśmiennictwo
3%
?
7%
30%
POWIKŁANIA NEONATOLOGICZNE
RDS – respiratory distress syndrome
adaptacyjne zaburzenia oddychania
hiperglikemia i hiperinsulinemia – wpływają na opóźnienie
dojrzewania płuc płodu
płody matek, u których występowały epizody ostrej hipoglikemii w
ciąży mają „bardziej dojrzałe” płuca w 32 – 34 tygodniu ciąży
Walkinshaw SA. Type 1 nad type 2 diabetes and pregnancy. Current Obstetrics & Gynaecology. 2004, 14, 375-386.
POWIKŁANIA ODLEGŁE CUKRZYCY CIĄŻOWEJ
cukrzyca typu 2
GDM w kolejnej ciąży
otyłość
cukrzyca
OPIEKA POPORODOWA
Brak jednolitego schematu postępowania
kontrola glikemii bezpośrednio po porodzie
kontrolne testy oceniające tolerancję węglowodanów
kolejna ciąża
SAMOKONTROLA GLIKEMII
jak często w ciągu dnia ???
przed, czy po posiłku???
w jakim czasie po posiłku???
LECZENIE
Dieta z ograniczeniem węglowodanów prostych
Tryb życia
Farmakoterapia – intensywna funkcjonalna insulinoterapia
pompa insulinowa
DIETA
30 – 40 kcal/kg
30 – 35 kcal/kg
węglowodany złożone 40 – 50%
białko
20%
tłuszcze, gł. nienasycone 30 – 40%
24 kcal/kg
częste posiłki
w małych ilościach
PRAWIDŁOWE WYRÓWNANIE CUKRZYCY
wartości glikemii:
 na czczo
< 5,3 mM; < 95 mg/dl
 przed posiłkiem < 5,6 mM; < 100 mg/dl
 1 h po posiłku < 7,8 mM; < 140 mg/dl
 2 h po posiłku < 6,6 mM; < 120 mg/dl
 glikemia nocna > 3,3 mM; > 60 mg/dl
 średnia dobowa glikemia (2 h po posiłku) < 118 mg/dl
 średnia dobowa glikemia (1 h po posiłku) < 130 mg/dl
 HbA1c < 6,5%
PROFIL DZIAŁANIA INSULIN
krótkodziałająca
0
2
4
6
8
10
12
14
Początek działania :
Szczyt działania :
Średni czas działania :
Maksymalny czas działania :
16
18
20
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2
4
6
8
10
22
12
14
16
18
20
22
1 – 3 godziny
4 – 8 godzin
13 - 20 godzin
24
Początek działania :
Szczyt działania :
Średni czas działania :
długoodziałająca
0
24
Początek działania :
Szczyt działania :
Średni czas działania :
o pośrednim czasie działania
0
22
15 - 30 min
1 -3 godziny
6 - 8 godzin
12 godzin
24
3 – 4 godziny
6 – 14 godzin
24 - 28 godzin
INTENSYWNA INSULINOTERAPIA
popołudnie
wieczór
noc
działanie insuliny
rano
Ś
O
K
ON
Ś
posiłki
insulina krótkodziałająca
insulina o przedłużonym działaniu
Gabbe. Diabetes Mellitus in Pregnancy. Obstet Gyneco 2003
INSULINOTERAPIA W POMPIE
popołudnie
wieczór
noc
działanie insuliny
rano
„baza”
analogi insuliny
Ś
O
K
ON
północ
posiłki
„baza” - 50 – 60% dawki dobowej – 0,3 jed/kg m.c.
bolusy przedposiłkowe – 40 – 50% dawki dobowej
Gabbe. Diabetes Mellitus in Pregnancy. Obstet Gyneco 2003
Ś
INSULINOTERAPIA W CIĄŻY
I trymestr
II trymestr
0,8 jed/kg m.c.
1,0 jed/kg m.c.
III trymestr
1,2 jed/kg m.c.
150 -300% zapotrzebowania sprzed ciąży
4 jednostki o 50 mg/dl
1 jednostka o 30 mg/dl
10 g węglowodanów (1WW) o 30 mg/dl
1 jednostka pokrywa zapotrzebowanie na 10 g węglowodanów
LECZENIE
Leki doustne – glibenklamid
2,5 – 10 mg x 2/d
GDM G2
Kremer. CJ. Duff P. Glyburide for the treatment of gestational diabetes. Am J Obstet Gynaecol 2004, 190, 1438-9
Langer O. i wsp. A comparision of glyburide and insulin in women with gestational diabetes mellitus. Am J Obstet
Gynecol 2000, 343, 1134-8
metformina w PCO – odstawić w ciąży???
kiedy????
OPIEKA POŁOŻNICZA
prawidłowy rozwój psychofizyczny
dziecka
ocena
powikłań
edukacja
samokontrola
– dojrzałego
– w prawidłowym stanie
metabolicznym
– o prawidłowej masie ciała
– bez wad wrodzonych
ośrodek specjalistyczny
rozpoznanie
planowanie
OPIEKA POŁOŻNICZA
zespół interdyscyplinarny
położnik
diabetolog
pielęgniarka diabetologiczna
dietetyk
neonatolog
PLANOWANIE CIĄŻY
w USA < 1/3 kobiet z cukrzycą planuje ciążę
Gabbe. Diabetes Mellitus in Pregnancy. Obstet Gynec 2003
Szkocja - ~ 25% planująch, 58% ma HbA1c w granicach normy
Walkinshaw SA. Type 1 and type 2 diabetes and pregnancy. Current Obstet Gynaec 2004
Francja, Dania - ~ 50% planujących
Lorenzini F. Hospital Rangueil, Toulouse, France
Polska - średni tydzień objęcia opieką – 16 tc
materiał własny (n=132)
PGDM:
• ocena dna oka, ewentualnie laseroterapia przed ciążą
• mikroalbuminuria / cukrzyca > 10 lat
klirens kreatyniny + dzm na białko
• chns
EKG, ECHO
duże ryzyko dla matki
• nadciśnienie tętnicze – modyfikacja leczenia przed ciążą
PLANOWANIE CIĄŻY
Dwuskładnikowa antykoncepcja hormonalna o niskiej dawce hormonów
/ estrogenów
- bezpieczna dla kobiet bez powikłań naczyniowych
Mini-pills – dla kobiet z powikłaniami naczyniowymi
- konieczna ścisła kontrola glikemii i poziomu lipidów
Chemiczne środki antykoncepcyjne – bezpieczne w cukrzycy
IUD ???
Gabbe. Diabetes Mellitus in Pregnancy. Obstet Gyneco 2003
Walkinshaw SA. Type 1 and type 2 diabetes and pregnancy. Current Obstet Gynaec 2004
NADZÓR NAD MATKĄ
 edukacja: dieta,
postępowanie w hipo-, hiperglikemii
 samokontrola glikemii
 normoglikemia / poziom HbA1c < 6,5%
 badanie ogólne moczu / posiew moczu
 badania biochemiczne
 ocena dna oka
 kontrola ciśnienia tętniczego krwi
OPIEKA PERINATALNA
PGDM
GDM
 kontrola i leczenie nadciśnienia
↑ ryzyko stanu przedrzucawkowego
 leczenie zagrożenia porodem przedwczesnym
tokolityki / sterydoterapia???
 ocena wewnątrzmacicznego wzrostu płodu
 ocena dobrostanu płodu
makrosomia / hipotrofia
makrosomia
(już od 18 tc)
Walkinshaw SA. Type 1 and type 2 diabetes and pregnancy. Current Obstet Gynaec 2004
STANY ZWIĄZANE Z CUKRZYCĄ
hiperglikemia
↑ ryzyka kwasicy, śpiączki,
zmian zakrzepowych
hipoglikemia !!
↑ ilości epizodów
często „bezobjawowa”
zbyt mała dawka insuliny
leki: fenoterol, sterydy
nieprawidłowa dieta
nieprawidłowa technika iniekcji, złe miejsce podania
przedawkowanie insuliny
nieprawidłowa dieta
↑ ryzyka kwasicy ketonowej
spadek zapotrzebowania na insulinę
inne powikłania: wymioty
poród, połóg
MONITOROWANIE STANU PŁODU
liczenie ruchów płodu (od 28 – 32 tc)
KTG (od 28 – 32 tc)
USG
ocena wielkości i rozwoju płodu (co 4 tygodnie)
profil biofizyczny
lokalizacja łożyska
przepływy naczyniowe (od 24 tc)
ECHOKARDIOGRAFIA PŁODOWA
intensywny nadzór i leczenie noworodków
WYBÓR TERMINU PORODU
indukcja porodu
WYBÓR DROGI PORODU
wskazania do c.c.:
 typowo położnicze
 makrosomia płodu
szacowana masa ciała ≥ 4200g
różnica AC/HC ≥ 4 cm
 nieskuteczna indukcja porodu
 położenie miednicowe płodu
 inne: okulistyczne, internistyczne, ortopedyczne
Gdańsk
Szczecin
Bydgoszcz
Toruń
Poznań
Wrocław
Olsztyn
Białystok
Warszawa I
Warszawa II
Łodź
Lublin
Kraków
Zabrze
Rzeszów
Download