Jan Paweł II

advertisement
Jan Paweł II
- przyjaciel dzieci i młodzieży
Papież i dzieci
Pokolenie JP II
Papież i młodzież
Anegdoty
Światowe Dni Młodzieży
Galeria zdjęć
Teledysk „ABBA Pater”
Autorzy
Hymn SP nr 12
Zakończ
Jan Paweł II i dzieci
Jan Paweł II wychodził naprzeciw dzieciom, stawał w ich obronie,
doceniał ich znaczenie w ewangelizacji, a przede wszystkim je kochał,
a one jego nadal kochają. Ta otwartość względem dzieci wypływała
niewątpliwie z doświadczenia duszpasterskiego. Jan Paweł II wskazywał
na ważny problem świata – problem niesłusznie cierpiących dzieci.
Zwłaszcza tych zmuszanych do pracy w nieludzkich warunkach.
Dzieci były bliskie sercu Papieża. Nie tylko mówił o nich, ale i kierował
słowa do nich samych. W grudniu 1994 r., w Roku Rodziny, zdobył się na
niespotykany w dziejach Kościoła gest. Napisał specjalny list do dzieci.
Wpatrując się w przygotowania betlejemskiego żłóbka, a jeszcze bardziej
w Jezusa Chrystusa, który przychodzi na ziemię jako Dziecko, napisał do
dzieci piękne i ciepłe słowa o tym, że on sam też kiedyś był dzieckiem.
Papież i młodzież
Papież rozumiał i potrafił porozumiewać się z wyznawcami innych
religii, głowami państw, zwykłymi ludźmi. Niezwykły kontakt miał
jednak z młodzieżą.
„Drodzy moi przyjaciele”- to słowa od których Jan Paweł II
rozpoczynał każde przemówienie do młodzieży. Doskonale oddają one
stosunek Ojca Świętego do nich. Młodzi ludzie byli mu najbliżsi,
pokładał w nich największą nadzieję, był dla mich najlepszym
przyjacielem i autorytetem. Papież zawsze rozumiał młodych ludzi,
pomagał zrozumieć im sens istnienia, miłości i przyjaźni, dlatego
podczas każdej ze swych pielgrzymek spotykał się z młodymi.
Pocieszał i wspierał. Rozmawiał z nimi i żartował.
Światowe Dni Młodzieży
Światowe Dni Młodzieży - coroczne spotkania młodych katolików,
zapoczątkowane z inicjatywy Jana Pawła II w 1984. Co kilka lat są to
spotkania z papieżem, zorganizowane w formie religijnego festiwalu,
skupiają młodych z całego świata, którzy chcą wspólnie bawić się i
modlić. Natomiast w pozostałych latach, w Niedzielę Palmową
organizowane są lokalne Światowe Dni Młodzieży w każdej diecezji.
Pierwsze Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Rzymie w 1985 roku.
Zorganizowane były też w Polsce (Częstochowa) w 1991 roku. To
dzieło Jana Pawła II kontynuuje Benedykt XVI. Był on na Światowych
Dniach Młodzieży organizowanych w jego ojczystym kraju w 2005
roku. Najbliższe Światowe Dni Młodzieży mają się odbyć w dniach
15-20 lipca 2008 roku w Australii (Sydney) pod mottem „Gdy Duch
Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi
świadkami” (Dz. 1:8).
Pokolenie JP II
Pokolenie Jana Pawła II (Pokolenie JPII, Pokolenie JP2, Pokolenie
78) – nazwa określająca pokolenie osób (zwłaszcza młodzieży) z
całego świata, skupione wokół nauk papieża Jana Pawła II. O
pokoleniu JP2 zaczęto mówić w mediach w kwietniu 2005, aby opisać
żywą reakcję młodych ludzi na śmierć papieża. Jednak zwrot JP2 po
raz pierwszy pojawił się dużo wcześniej, podczas Światowych Dni
Młodzieży w Paryżu w 1997 roku. Inna nazwa Pokolenie 78 pochodzi
od roku wyboru na papieża Karola Wojtyły. Wiąże się z 27 latami
pontyfikatu, podczas którego papież przywiązywał szczególna wagę
do spotkań z młodzieżą. Określenie to pojawiło się w ruchu oazowym.
Krytycy twierdzą, że "Pokolenie JP2" jest tworem medialnym
(wirtualnym), który nie ma związku z rzeczywistością społeczną.
Wersję tę potwierdzają socjolodzy i teolodzy. Z badań
przeprowadzonych przez CBOS w 2002 roku, po ostatniej pielgrzymce
papieża do ojczyzny, wynika, iż tylko 36% ankietowanych zapamiętało
jakieś słowa czy myśli z papieskich przemówień.
Anegdoty
Podczas pierwszej wizyty w USA Papież spotkał się z rodziną
prezydenta Jimmy'ego Cartera. Pięcioletnia wówczas wnuczka
prezydenta, mając kłopoty z wygłoszeniem powitania, powtarzała w
kółko:
- Jego Świątobliwość, Jego Świątobliwość.
Papież, chcąc wybawić dziewczynkę z kłopotów, wziął ją w ramiona i
powiedział:
- Mów mi wujaszku.
W czasie nabożeństwa na Jasnej Górze jeden z chłopców stojący w
pobliżu ołtarza starał się naśladować gesty i słowa Papieża.
Wywoływało to salwy śmiechu. Jan Paweł II zauważył chłopca i do
mikrofonu żartobliwie skomentował: „Patrzcie, już uczy się na
papieża".
W Niemczech wywiązał się następujący dialog między Papieżem a
dziećmi:
"Cieszycie się, że papież przyjechał?".
"Tak" - odpowiedziały chórem.
"Bo macie dzień wolny od nauki, co?" - pytał dalej.
"Tak" - odpowiedziały zgodnie, nieświadome, że dały się złapać w
pułapkę pytań.
Galeria zdjęć
Teledysk „ABBA Pater”
kliknij
Hymn Szkoły Podstawowej Nr 12
Ty nauczyłeś jak kochać,
Jak szanować każdego człowieka.
Twa świętość Ojcze jest dla nas
wzorem.
Ref.: O święty, polski, wielki papieżu,
Nasze życie dziś zmieniamy na lepsze.
Swoje czyny poświęcamy dla innych,
By budować miłość i Boży ład.
Dziś tu na ziemi Cię nie ma
Chadzasz sobie po niebieskich
szlakach
I patrzysz na nas z nadzieją Ojcze.
Ref.: O święty, polski, wielki papieżu,
Nasze życie dziś zmieniamy na lepsze.
Swoje czyny poświęcamy dla innych,
By budować miłość i Boży ład.
Autorzy
Natalia Hajdera i Anna Putek
klasa VI f
My bardzo kochałyśmy Ojca Świętego. Ze łzami w oczach oglądamy tak popularne przecież
filmy o Ojcu Świętym. Książki o nim, strony internetowe, telewizja… Dzięki nim czujemy
obecność Papieża w naszych sercach. Przez kilka lat stał się naszym przyjacielem i ojcem.
Papież Jan Paweł II był zawsze bliską osobą dla nas. Był autorytetem. Mówił o mocy miłości
i solidarności chrześcijan. On sam kiedyś w młodym wieku stracił rodziców. Każdego dnia
gdy jest nam ciężko, mamy problemy w szkole siłę daje nam Jan Paweł II. Czy młodemu
Wojtyle, jeszcze małemu dziecku łatwo było bez brata i matki? Przyszły Papież brał siłę do
nauki, teatru, sportu z modlitwy - rozmowy z naszym jedynym Bogiem. Dlatego też my
śladami Ojca Świętego modlimy się o pomoc do Jezusa Chrystusa.
[email protected]
My, jako uczennice kl. VIF, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
chcemy tym wierszem podziękować Ojcu Świętemu za cierpienie
i milczenie, które głośniej przemawiało niż jakiekolwiek słowo, czy czyn.
Dziękujemy Ci kochany Ojcze za twoje 85 długich lat życia,
w tym za 26 lat pontyfikatu „Który, odmienił oblicze tej Ziemi”:
Rośniemy jak ten młody las,
Co korzeniami sięga w głąb,
Który się wichrom śmieje w twarz
Niczym zwalisty, mocny dąb.
Rośniemy jak ten młody las
Czerpiąc z tej ziemi żyzny sok.
Rośniemy jak ten młody las,
Gdzie horyzonty – tam nasz wzrok!
Przed nami życia biała karta,
Przed nami jeszcze wiele dróg.
[email protected]
Zostawić na nich ślady warto,
By spłacić ten dzisiejszy dług.
Zakończ
Download